ANNALISA ( @naliannalisa ) Instagram Profile

naliannalisa

ANNALISA

VENTO SULLA LUNA Out Now 🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘🌑

 • 2k posts
 • 1m followers
 • 458 following

ANNALISA Profile Information

 • La comodità prima di tutto 🙌🏼 E domani sono già due settimane di #VentoSullaLuna 🌓❤️
 • @naliannalisa Profile picture

  @naliannalisa

  La comodità prima di tutto 🙌🏼 E domani sono già due settimane di #VentoSullaLuna 🌓❤️

 •  105,000  1,122  2 days ago
 • Instagram VS reality 🤪 State streammando su Spotify? Vi lascio il link nelle storie 🌓🌓🌓 #VentoSullaLuna
 • @naliannalisa Profile picture

  @naliannalisa

  Instagram VS reality 🤪 State streammando su Spotify? Vi lascio il link nelle storie 🌓🌓🌓 #VentoSullaLuna

 •  58,000  555  4 days ago
 • Ora Voglio solo Bagnarmi la gola... #sabatosera #VentoSullaLuna 😈 (link video e spotify nelle storie in evidenza)
 • @naliannalisa Profile picture

  @naliannalisa

  Ora Voglio solo Bagnarmi la gola... #sabatosera #VentoSullaLuna 😈 (link video e spotify nelle storie in evidenza)

 •  70,000  609  1 week ago
 • Questo anno bellissimo si è concluso e sono davvero contenta del lavoro che abbiamo fatto per Coca-Cola #FutureLegend. @mikesueg per te sono sicura che ci saranno tantissime occasioni future 🚀 W il talento e W la musica ❤
 • @naliannalisa Profile picture

  @naliannalisa

  Questo anno bellissimo si è concluso e sono davvero contenta del lavoro che abbiamo fatto per Coca-Cola #FutureLegend. @mikesueg per te sono sicura che ci saranno tantissime occasioni future 🚀 W il talento e W la musica ❤

 •  10,000  134  1 week ago
 • Incredibile ma vero, io che “ballo” nel video di #VentoSullaLuna 🌖 Lo trovate in bio 🚀💃🏻💃🏻💃🏻
 • @naliannalisa Profile picture

  @naliannalisa

  Incredibile ma vero, io che “ballo” nel video di #VentoSullaLuna 🌖 Lo trovate in bio 🚀💃🏻💃🏻💃🏻

 •  57,000  505  1 week ago
 • օɾɑ ѵօցӀíօ ՏօӀօ ҍɑցղɑɾʍí Ӏɑ ցօӀɑ ҽ մղɑ ՏϲմՏɑ ʍí ՏϲíѵօӀɑ íղ ҍօϲϲɑ ҽ íӀ ʍօղժօ Տҽʍҍɾɑ ϲօɾɾҽɾҽ ѵíɑ ϲօʍҽ մղ Եɑ×í íղ մղ ցíօɾղօ ժí Թíօցցíɑ ɑӀӀօɾɑ ɑղϲհҽ Տҽ ղօղ ϲ’è ɾíՏԹօՏԵɑ ҽ Ӏɑ ղօԵԵҽ ϲí հɑ ʍҽՏՏօ ɑӀӀɑ ԹօɾԵɑ ԹҽղՏíɑʍօϲí ϲօʍҽ ժմҽ օʍҍɾҽ ϲհҽ ҍɑӀӀɑղօ íղ ʍҽՀՀօ ɑӀӀɑ ƒօӀӀɑ ᴾᴼˢˢᴼ ˢᴮᴬᴳᴸᴵᴬᴿᴱ ʍɑ ɑժҽՏՏօ ӀɑՏϲíɑʍí ƒɑɾҽ ϲհҽ ѵօցӀíօ ӀɑՏϲíɑɾʍí ɑղժɑɾҽ ᴺᴼᴺ ᴾᴼˢˢᴼ ᶜᴬᴹᴮᴵᴬᴿᴱ ʍɑ ɑӀ ҍմíօ ղօղ Տí ղօԵɑղօ Ӏҽ ɾմցհҽ ժҽӀӀɑ ϲíԵԵà T͚U͚T͚T͚E͚ L͚E͚ V͚O͚L͚T͚E͚ C͚H͚E͚ V͚U͚O͚I͚ ƒɑϲϲíɑʍօ ƒíղԵɑ ϲհҽ ղօղ ϲí íʍԹօɾԵɑ Թօí ɾíժíɑʍօ ϲօղ Ӏɑ ѵօϲҽ ɾօԵԵɑ ղɑՏϲօղժíɑʍօ í ժíՏԹíɑϲҽɾí ʍҽղԵɾҽ íӀ ѵҽղԵօ ՏƒօցӀíɑ íӀ ցíօɾղɑӀҽ ժí íҽɾí ƒɑϲϲíɑʍօ ϲօʍҽ ѵմօí ϲօʍҽ Տҽ ƒօՏՏҽ Ӏɑ Թɾíʍɑ ѵօӀԵɑ ղօí ՏօԵԵօ í ӀɑʍԹíօղí ϲօղ Ӏɑ Ӏմϲҽ ƒíօϲɑ Տí ՏցɑՏɑѵɑ Ӏɑ ϲօϲɑ ժօɾʍíѵɑʍօ íղ Թíҽժí ҽ Եմ ϲհҽ ʍí ժíϲҽѵí C͜͡’E͜͡ A͜͡N͜͡C͜͡O͜͡R͜͡A͜͡ #VentoSullaLuna 🌖 Ӏ’ɑղíʍɑ è մղ ҍíϲϲհíҽɾҽ Թմօí ՏѵմօԵɑɾӀօ ҽ ɾíҽʍԹíɾӀօ ԹɑՏՏօ ժɑӀӀ’ҽՏՏҽɾҽ ɑɾԵíՏԵɑ ɑ մղ մʍɑղօ ժíҽԵɾօ Ӏҽ զմíղԵҽ Տҽ Ӏ’օϲϲհíօ ѵմօӀҽ Ӏɑ Տմɑ ԹɑɾԵҽ ɾҽϲíԵɑɾҽ è ҽϲϲíԵɑղԵҽ Եҽ ϲհҽ ϲí ƒɑí ϲօղ Ӏɑ ʍɑՏϲհҽɾɑ íօ ϲհҽ Թҽɾժօ Ӏɑ ԹɑՀíҽղՀɑ ɑӀӀ’ҽՏՏҽӀմղցɑ ʍҽղԵɾҽ ʍɑղցíօ ժɑӀ ՏɑϲϲհҽԵԵօ ɑӀӀ’օɾɑ ժí ԹմղԵɑ ղօղ ѵօցӀíօ Թíմ ցմɑɾժɑɾҽ Ӏ’օɾɑ ժíʍҽղԵíϲɑɾʍí ժօѵҽ Տօղօ ᴾᴼˢˢᴼ ˢᴮᴬᴳᴸᴵᴬᴿᴱ ʍɑ ɑժҽՏՏօ ӀɑՏϲíɑʍí ɑղժɑɾҽ ժíʍҽղԵíϲɑɾҽ íӀ ԹɑՏՏɑԵօ ᴺᴼᴺ ᴾᴼˢˢᴼ ᶜᴬᴹᴮᴵᴬᴿᴱ ʍɑ ԹօՏՏօ Եɾօѵɑɾҽ Ӏմϲҽ ղҽӀ ҍմíօ ժҽӀӀɑ ϲíԵԵà T͚U͚T͚T͚E͚ L͚E͚ V͚O͚L͚T͚E͚ C͚H͚E͚ V͚U͚O͚I͚ ƒɑϲϲíɑʍօ ƒíղԵɑ ϲհҽ ղօղ ϲí íʍԹօɾԵɑ Թօí ɾíժíɑʍօ ϲօղ Ӏɑ ѵօϲҽ ɾօԵԵɑ ղɑՏϲօղժíɑʍօ í ժíՏԹíɑϲҽɾí ʍҽղԵɾҽ íӀ ѵҽղԵօ ՏƒօցӀíɑ íӀ ցíօɾղɑӀҽ ժí íҽɾí ƒɑϲϲíɑʍօ ϲօʍҽ ѵմօí ϲօʍҽ Տҽ ƒօՏՏҽ Ӏɑ Թɾíʍɑ ѵօӀԵɑ ղօí ՏօԵԵօ í ӀɑʍԹíօղí ϲօղ Ӏɑ Ӏմϲҽ ƒíօϲɑ Տí ՏցɑՏɑѵɑ Ӏɑ ϲօϲɑ ժօɾʍíѵɑʍօ íղ Թíҽժí ҽ Եմ ϲհҽ Տօɾɾíժҽѵí ᴼᴿᴬ è ᵁᴺ ᶜᴵᴱᴸᴼ ᴰᴵᵛᴱᴿˢᴼ ᴵᴸ ᴺᴼˢᵀᴿᴼ ᵁᴺᴬ ᴹᴬᶜᶜᴴᴵᴬ ᴰᴵ ᴵᴺᶜᴴᴵᴼˢᵀᴿᴼ ᵀᵁ ᴺᴼᴺ ᴹᴱ ᴸ’ᴴᴬᴵ ᴰᴱᵀᵀᴼ ᴴᴼ ᶜᴬᴾᴵᵀᴼ ᴸᴼ ˢᵀᴱˢˢᴼ ᴹᴵ ᴴᴬᴵ ᴸᴬˢᶜᴵᴬᵀᴼ ᴵᴺᵀᴱᴺᴰᴱᴿᴱ ᶜᴴᴱ ˢᴵᴬᴹᴼ ˢᴱᴹᴾᴿᴱ ᴵᴺ ᵀᴱᴹᴾᴼ ᴵᴺᶠᴼᴺᴰᴼ ᴾᴱᴿ ᵀᴿᴼᵛᴬᴿᶜᴵ ᵁᴺ ᴾᴼˢᵀᴼ ᴬᴺᶜᴴᴱ ˢᴱ ᴾᴵᴼᵛᴱ ᴰᴱᴺᵀᴿᴼ ᵛᴬ ᴮᴱᴺᴱ ᴸᴼ ˢᵀᴱˢˢᴼ ᵀᴬᴺᵀᴼ ᴾᴿᴵᴹᴬ ᴼ ᴾᴼᴵ ˢᴾᴵᴼᵛᴱᴿà S͜͡U͜͡L͜͡L͜͡A͜͡ L͜͡U͜͡N͜͡A͜͡ 🌔 È ԹɑՏՏɑԵɑ մղ’օɾɑ...
 • @naliannalisa Profile picture

  @naliannalisa

  օɾɑ ѵօցӀíօ ՏօӀօ ҍɑցղɑɾʍí Ӏɑ ցօӀɑ ҽ մղɑ ՏϲմՏɑ ʍí ՏϲíѵօӀɑ íղ ҍօϲϲɑ ҽ íӀ ʍօղժօ Տҽʍҍɾɑ ϲօɾɾҽɾҽ ѵíɑ ϲօʍҽ մղ Եɑ×í íղ մղ ցíօɾղօ ժí Թíօցցíɑ ɑӀӀօɾɑ ɑղϲհҽ Տҽ ղօղ ϲ’è ɾíՏԹօՏԵɑ ҽ Ӏɑ ղօԵԵҽ ϲí հɑ ʍҽՏՏօ ɑӀӀɑ ԹօɾԵɑ ԹҽղՏíɑʍօϲí ϲօʍҽ ժմҽ օʍҍɾҽ ϲհҽ ҍɑӀӀɑղօ íղ ʍҽՀՀօ ɑӀӀɑ ƒօӀӀɑ ᴾᴼˢˢᴼ ˢᴮᴬᴳᴸᴵᴬᴿᴱ ʍɑ ɑժҽՏՏօ ӀɑՏϲíɑʍí ƒɑɾҽ ϲհҽ ѵօցӀíօ ӀɑՏϲíɑɾʍí ɑղժɑɾҽ ᴺᴼᴺ ᴾᴼˢˢᴼ ᶜᴬᴹᴮᴵᴬᴿᴱ ʍɑ ɑӀ ҍմíօ ղօղ Տí ղօԵɑղօ Ӏҽ ɾմցհҽ ժҽӀӀɑ ϲíԵԵà T͚U͚T͚T͚E͚ L͚E͚ V͚O͚L͚T͚E͚ C͚H͚E͚ V͚U͚O͚I͚ ƒɑϲϲíɑʍօ ƒíղԵɑ ϲհҽ ղօղ ϲí íʍԹօɾԵɑ Թօí ɾíժíɑʍօ ϲօղ Ӏɑ ѵօϲҽ ɾօԵԵɑ ղɑՏϲօղժíɑʍօ í ժíՏԹíɑϲҽɾí ʍҽղԵɾҽ íӀ ѵҽղԵօ ՏƒօցӀíɑ íӀ ցíօɾղɑӀҽ ժí íҽɾí ƒɑϲϲíɑʍօ ϲօʍҽ ѵմօí ϲօʍҽ Տҽ ƒօՏՏҽ Ӏɑ Թɾíʍɑ ѵօӀԵɑ ղօí ՏօԵԵօ í ӀɑʍԹíօղí ϲօղ Ӏɑ Ӏմϲҽ ƒíօϲɑ Տí ՏցɑՏɑѵɑ Ӏɑ ϲօϲɑ ժօɾʍíѵɑʍօ íղ Թíҽժí ҽ Եմ ϲհҽ ʍí ժíϲҽѵí C͜͡’E͜͡ A͜͡N͜͡C͜͡O͜͡R͜͡A͜͡ #VentoSullaLuna 🌖 Ӏ’ɑղíʍɑ è մղ ҍíϲϲհíҽɾҽ Թմօí ՏѵմօԵɑɾӀօ ҽ ɾíҽʍԹíɾӀօ ԹɑՏՏօ ժɑӀӀ’ҽՏՏҽɾҽ ɑɾԵíՏԵɑ ɑ մղ մʍɑղօ ժíҽԵɾօ Ӏҽ զմíղԵҽ Տҽ Ӏ’օϲϲհíօ ѵմօӀҽ Ӏɑ Տմɑ ԹɑɾԵҽ ɾҽϲíԵɑɾҽ è ҽϲϲíԵɑղԵҽ Եҽ ϲհҽ ϲí ƒɑí ϲօղ Ӏɑ ʍɑՏϲհҽɾɑ íօ ϲհҽ Թҽɾժօ Ӏɑ ԹɑՀíҽղՀɑ ɑӀӀ’ҽՏՏҽӀմղցɑ ʍҽղԵɾҽ ʍɑղցíօ ժɑӀ ՏɑϲϲհҽԵԵօ ɑӀӀ’օɾɑ ժí ԹմղԵɑ ղօղ ѵօցӀíօ Թíմ ցմɑɾժɑɾҽ Ӏ’օɾɑ ժíʍҽղԵíϲɑɾʍí ժօѵҽ Տօղօ ᴾᴼˢˢᴼ ˢᴮᴬᴳᴸᴵᴬᴿᴱ ʍɑ ɑժҽՏՏօ ӀɑՏϲíɑʍí ɑղժɑɾҽ ժíʍҽղԵíϲɑɾҽ íӀ ԹɑՏՏɑԵօ ᴺᴼᴺ ᴾᴼˢˢᴼ ᶜᴬᴹᴮᴵᴬᴿᴱ ʍɑ ԹօՏՏօ Եɾօѵɑɾҽ Ӏմϲҽ ղҽӀ ҍմíօ ժҽӀӀɑ ϲíԵԵà T͚U͚T͚T͚E͚ L͚E͚ V͚O͚L͚T͚E͚ C͚H͚E͚ V͚U͚O͚I͚ ƒɑϲϲíɑʍօ ƒíղԵɑ ϲհҽ ղօղ ϲí íʍԹօɾԵɑ Թօí ɾíժíɑʍօ ϲօղ Ӏɑ ѵօϲҽ ɾօԵԵɑ ղɑՏϲօղժíɑʍօ í ժíՏԹíɑϲҽɾí ʍҽղԵɾҽ íӀ ѵҽղԵօ ՏƒօցӀíɑ íӀ ցíօɾղɑӀҽ ժí íҽɾí ƒɑϲϲíɑʍօ ϲօʍҽ ѵմօí ϲօʍҽ Տҽ ƒօՏՏҽ Ӏɑ Թɾíʍɑ ѵօӀԵɑ ղօí ՏօԵԵօ í ӀɑʍԹíօղí ϲօղ Ӏɑ Ӏմϲҽ ƒíօϲɑ Տí ՏցɑՏɑѵɑ Ӏɑ ϲօϲɑ ժօɾʍíѵɑʍօ íղ Թíҽժí ҽ Եմ ϲհҽ Տօɾɾíժҽѵí ᴼᴿᴬ è ᵁᴺ ᶜᴵᴱᴸᴼ ᴰᴵᵛᴱᴿˢᴼ ᴵᴸ ᴺᴼˢᵀᴿᴼ ᵁᴺᴬ ᴹᴬᶜᶜᴴᴵᴬ ᴰᴵ ᴵᴺᶜᴴᴵᴼˢᵀᴿᴼ ᵀᵁ ᴺᴼᴺ ᴹᴱ ᴸ’ᴴᴬᴵ ᴰᴱᵀᵀᴼ ᴴᴼ ᶜᴬᴾᴵᵀᴼ ᴸᴼ ˢᵀᴱˢˢᴼ ᴹᴵ ᴴᴬᴵ ᴸᴬˢᶜᴵᴬᵀᴼ ᴵᴺᵀᴱᴺᴰᴱᴿᴱ ᶜᴴᴱ ˢᴵᴬᴹᴼ ˢᴱᴹᴾᴿᴱ ᴵᴺ ᵀᴱᴹᴾᴼ ᴵᴺᶠᴼᴺᴰᴼ ᴾᴱᴿ ᵀᴿᴼᵛᴬᴿᶜᴵ ᵁᴺ ᴾᴼˢᵀᴼ ᴬᴺᶜᴴᴱ ˢᴱ ᴾᴵᴼᵛᴱ ᴰᴱᴺᵀᴿᴼ ᵛᴬ ᴮᴱᴺᴱ ᴸᴼ ˢᵀᴱˢˢᴼ ᵀᴬᴺᵀᴼ ᴾᴿᴵᴹᴬ ᴼ ᴾᴼᴵ ˢᴾᴵᴼᵛᴱᴿà S͜͡U͜͡L͜͡L͜͡A͜͡ L͜͡U͜͡N͜͡A͜͡ 🌔 È ԹɑՏՏɑԵɑ մղ’օɾɑ...

 •  50,000  535  1 week ago
 • Vi sta piacendo #VentoSullaLuna? Fate una storia mentre ascoltate la canzone e vi condivido 🌖 Link nelle storie ❤️
 • @naliannalisa Profile picture

  @naliannalisa

  Vi sta piacendo #VentoSullaLuna? Fate una storia mentre ascoltate la canzone e vi condivido 🌖 Link nelle storie ❤️

 •  32,000  366  2 weeks ago
 • Vento sulla luna è anche su Spotify e AppleMusic ❗️ Trovate i link nelle storie in evidenza 🌔 #VentoSullaLuna
 • @naliannalisa Profile picture

  @naliannalisa

  Vento sulla luna è anche su Spotify e AppleMusic ❗️ Trovate i link nelle storie in evidenza 🌔 #VentoSullaLuna

 •  49,000  557  2 weeks ago