#silverjewelry Instagram Photos & Videos

silverjewelry - 1.7m posts

Latest #silverjewelry Posts

 • |𝑷𝒓𝒆𝒕𝒕𝒚 𝑷𝒆𝒕𝒂𝒍𝒔| 🌸 Jemera x Swarovski

Nhẹ nhàng và tinh khiết như giấc mộng mùa hè. Hãy làm mới mình bằng bộ trang sức 𝑷𝒓𝒆𝒕𝒕𝒚 𝑷𝒆𝒕𝒂𝒍𝒔 đính đá pha lê Swarovski để khiến bạn cảm thấy luôn tự tin và quyến rũ hơn bao giờ hết nhé <3 ✨Warranty
- Bảo hành làm sạch và làm sáng trọn đời
- Bảo hành 1 lần xi mới trong 12 tháng
------------
👉🏻 𝐂𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐡𝐨̛𝐧 𝐭𝐚̣𝐢:
FP Jemera: https://www.facebook.com/jemeravn/
FP Jemera Gems - Trang sức đá quý tự nhiên: https://www.facebook.com/jemera.gems/
IG: https://www.instagram.com/jemeravn/
Shopee: http://shopee.com/jemera_vn
🏣 𝐀𝐝𝐝: 𝟒𝟕𝟎 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 Đ𝐢̣𝐧𝐡, 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐢, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
☎ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧: 𝟎𝟗𝟕𝟏 𝟗𝟒𝟒 𝟒𝟓𝟔

#Jemera #JemeraJewelry #JemeraSilver #Jemeravn #Jewelry #S825 #Silver #Silver925 #SilverJewelry #SilverNecklace #Swarovski #SwarovskiCrystal #Swarovskinecklace
 • |𝑷𝒓𝒆𝒕𝒕𝒚 𝑷𝒆𝒕𝒂𝒍𝒔| 🌸 Jemera x Swarovski

  Nhẹ nhàng và tinh khiết như giấc mộng mùa hè. Hãy làm mới mình bằng bộ trang sức 𝑷𝒓𝒆𝒕𝒕𝒚 𝑷𝒆𝒕𝒂𝒍𝒔 đính đá pha lê Swarovski để khiến bạn cảm thấy luôn tự tin và quyến rũ hơn bao giờ hết nhé <3 ✨Warranty
  - Bảo hành làm sạch và làm sáng trọn đời
  - Bảo hành 1 lần xi mới trong 12 tháng
  ------------
  👉🏻 𝐂𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐡𝐨̛𝐧 𝐭𝐚̣𝐢:
  FP Jemera: https://www.facebook.com/jemeravn/
  FP Jemera Gems - Trang sức đá quý tự nhiên: https://www.facebook.com/jemera.gems/
  IG: https://www.instagram.com/jemeravn/
  Shopee: http://shopee.com/jemera_vn
  🏣 𝐀𝐝𝐝: 𝟒𝟕𝟎 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 Đ𝐢̣𝐧𝐡, 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐢, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
  ☎ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧: 𝟎𝟗𝟕𝟏 𝟗𝟒𝟒 𝟒𝟓𝟔

  #Jemera #JemeraJewelry #JemeraSilver #Jemeravn #Jewelry #S825 #Silver #Silver925 #SilverJewelry #SilverNecklace #Swarovski #SwarovskiCrystal #Swarovskinecklace
 •  0  1  3 hours ago
 • |𝑷𝒓𝒆𝒕𝒕𝒚 𝑷𝒆𝒕𝒂𝒍𝒔| 🌸 Jemera x Swarovski

Nhẹ nhàng và tinh khiết như giấc mộng mùa hè. Hãy làm mới mình bằng bộ trang sức 𝑷𝒓𝒆𝒕𝒕𝒚 𝑷𝒆𝒕𝒂𝒍𝒔 đính đá pha lê Swarovski để khiến bạn cảm thấy luôn tự tin và quyến rũ hơn bao giờ hết nhé <3 ✨Warranty
- Bảo hành làm sạch và làm sáng trọn đời
- Bảo hành 1 lần xi mới trong 12 tháng
------------
👉🏻 𝐂𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐡𝐨̛𝐧 𝐭𝐚̣𝐢:
FP Jemera: https://www.facebook.com/jemeravn/
FP Jemera Gems - Trang sức đá quý tự nhiên: https://www.facebook.com/jemera.gems/
IG: https://www.instagram.com/jemeravn/
Shopee: http://shopee.com/jemera_vn
🏣 𝐀𝐝𝐝: 𝟒𝟕𝟎 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 Đ𝐢̣𝐧𝐡, 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐢, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
☎ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧: 𝟎𝟗𝟕𝟏 𝟗𝟒𝟒 𝟒𝟓𝟔

#Jemera #JemeraJewelry #JemeraSilver #Jemeravn #Jewelry #S825 #Silver #Silver925 #SilverJewelry #SilverNecklace #Swarovski #SwarovskiCrystal #Swarovskinecklace
 • |𝑷𝒓𝒆𝒕𝒕𝒚 𝑷𝒆𝒕𝒂𝒍𝒔| 🌸 Jemera x Swarovski

  Nhẹ nhàng và tinh khiết như giấc mộng mùa hè. Hãy làm mới mình bằng bộ trang sức 𝑷𝒓𝒆𝒕𝒕𝒚 𝑷𝒆𝒕𝒂𝒍𝒔 đính đá pha lê Swarovski để khiến bạn cảm thấy luôn tự tin và quyến rũ hơn bao giờ hết nhé <3 ✨Warranty
  - Bảo hành làm sạch và làm sáng trọn đời
  - Bảo hành 1 lần xi mới trong 12 tháng
  ------------
  👉🏻 𝐂𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐡𝐨̛𝐧 𝐭𝐚̣𝐢:
  FP Jemera: https://www.facebook.com/jemeravn/
  FP Jemera Gems - Trang sức đá quý tự nhiên: https://www.facebook.com/jemera.gems/
  IG: https://www.instagram.com/jemeravn/
  Shopee: http://shopee.com/jemera_vn
  🏣 𝐀𝐝𝐝: 𝟒𝟕𝟎 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 Đ𝐢̣𝐧𝐡, 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐢, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
  ☎ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧: 𝟎𝟗𝟕𝟏 𝟗𝟒𝟒 𝟒𝟓𝟔

  #Jemera #JemeraJewelry #JemeraSilver #Jemeravn #Jewelry #S825 #Silver #Silver925 #SilverJewelry #SilverNecklace #Swarovski #SwarovskiCrystal #Swarovskinecklace
 •  1  0  3 hours ago
 • |𝑷𝒓𝒆𝒕𝒕𝒚 𝑷𝒆𝒕𝒂𝒍𝒔| 🌸 Jemera x Swarovski

Nhẹ nhàng và tinh khiết như giấc mộng mùa hè. Hãy làm mới mình bằng bộ trang sức 𝑷𝒓𝒆𝒕𝒕𝒚 𝑷𝒆𝒕𝒂𝒍𝒔 đính đá pha lê Swarovski để khiến bạn cảm thấy luôn tự tin và quyến rũ hơn bao giờ hết nhé <3 ✨Warranty
- Bảo hành làm sạch và làm sáng trọn đời
- Bảo hành 1 lần xi mới trong 12 tháng
------------
👉🏻 𝐂𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐡𝐨̛𝐧 𝐭𝐚̣𝐢:
FP Jemera: https://www.facebook.com/jemeravn/
FP Jemera Gems - Trang sức đá quý tự nhiên: https://www.facebook.com/jemera.gems/
IG: https://www.instagram.com/jemeravn/
Shopee: http://shopee.com/jemera_vn
🏣 𝐀𝐝𝐝: 𝟒𝟕𝟎 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 Đ𝐢̣𝐧𝐡, 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐢, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
☎ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧: 𝟎𝟗𝟕𝟏 𝟗𝟒𝟒 𝟒𝟓𝟔

#Jemera #JemeraJewelry #JemeraSilver #Jemeravn #Jewelry #S825 #Silver #Silver925 #SilverJewelry #SilverNecklace #Swarovski #SwarovskiCrystal #Swarovskinecklace
 • |𝑷𝒓𝒆𝒕𝒕𝒚 𝑷𝒆𝒕𝒂𝒍𝒔| 🌸 Jemera x Swarovski

  Nhẹ nhàng và tinh khiết như giấc mộng mùa hè. Hãy làm mới mình bằng bộ trang sức 𝑷𝒓𝒆𝒕𝒕𝒚 𝑷𝒆𝒕𝒂𝒍𝒔 đính đá pha lê Swarovski để khiến bạn cảm thấy luôn tự tin và quyến rũ hơn bao giờ hết nhé <3 ✨Warranty
  - Bảo hành làm sạch và làm sáng trọn đời
  - Bảo hành 1 lần xi mới trong 12 tháng
  ------------
  👉🏻 𝐂𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐡𝐨̛𝐧 𝐭𝐚̣𝐢:
  FP Jemera: https://www.facebook.com/jemeravn/
  FP Jemera Gems - Trang sức đá quý tự nhiên: https://www.facebook.com/jemera.gems/
  IG: https://www.instagram.com/jemeravn/
  Shopee: http://shopee.com/jemera_vn
  🏣 𝐀𝐝𝐝: 𝟒𝟕𝟎 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 Đ𝐢̣𝐧𝐡, 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐢, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
  ☎ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧: 𝟎𝟗𝟕𝟏 𝟗𝟒𝟒 𝟒𝟓𝟔

  #Jemera #JemeraJewelry #JemeraSilver #Jemeravn #Jewelry #S825 #Silver #Silver925 #SilverJewelry #SilverNecklace #Swarovski #SwarovskiCrystal #Swarovskinecklace
 •  2  0  3 hours ago

Top #silverjewelry Posts