#satuaBali Instagram Photos & Videos

satuaBali - 624 posts

Hashtag Popularity

4.3
average comments
295.2
average likes

Latest #satuaBali Posts

 • #Repost @suarasakingbali
• • • • • •
Kaceritayang Antuk Mangku Wayan Dresta

Wénten satua duké sané riin kawéntenan ring Nusa Penida sané mamurda Manusa Ngantén ngajak Kilap. Dumun ring Désa Waru wastané, Nusa Penida wénten anak bajang jegég. Ipun manyama luh sareng tetiga, sané bajang jegég niki mawasta Ni Komang. Sané pertama, nika nyamanné luh sané Wayan, sané Madé taler luh. Sampun kénten, sané Komang niki bapan ipuné mangda lekad muwani. Raris ipun masasangi duwaning sampun kalih ipun maduwé pianak luh-huh santukan ring Bali kocap purusa sane utama. Santukan nika sané pacang nyledénin utawi pinaka waris, sawiréh mémé bapan ipun niki nak maduwé tegal akéh, dados anak sugih ring Nusa. Nika mawinan ajerih bapan ipunné yan ten ngelah pianak muwani ten wénten sané nampedang kasugihan ipunné. Raris ipun ngacep-acep masangi mangda ipun ngelah pianak muwani. Sakéwanten manawi sapunapi, sangkaning sancita karmapala manawi pinunas bapan ipunné durung kadagingin olih Sanghyang Embang. Mawastu metu mangkin pianak ipunné luh madan Ni Komang. .
.

Mapan marasa kuciwa bapan ipunné, raris pianakné Ni Komang niki tan karengang, tan kaupapira olih mémé bapanné. Raris dadongné mangkin ngajak Ni Komang niki dwaning sampun tan karengang olih bapané mawinan masa sangsara. Ni Komang niki anakné jegég pisan, kulitnyané putih gading, alisné madon intaran, rambutné énggol samah tur panjang ngantos ka tanah. Nanging dadongné ngajak Ni Komang niki nongos di tegalé. Ipun pules di kubuné marab ambengan, maserung antuk klabang, maaled wantah antuk klabang taler, magaleng cagak. .
.
Salanturnyane ring https://www.suarasakingbali.com/2018/10/manusa-nganten-ngajak-kilap.html?m=1

#suarasakingbali #cerita #satuabali #bahasabali #story #gatrabasabali
 • #Repost @suarasakingbali
  • • • • • •
  Kaceritayang Antuk Mangku Wayan Dresta

  Wénten satua duké sané riin kawéntenan ring Nusa Penida sané mamurda Manusa Ngantén ngajak Kilap. Dumun ring Désa Waru wastané, Nusa Penida wénten anak bajang jegég. Ipun manyama luh sareng tetiga, sané bajang jegég niki mawasta Ni Komang. Sané pertama, nika nyamanné luh sané Wayan, sané Madé taler luh. Sampun kénten, sané Komang niki bapan ipuné mangda lekad muwani. Raris ipun masasangi duwaning sampun kalih ipun maduwé pianak luh-huh santukan ring Bali kocap purusa sane utama. Santukan nika sané pacang nyledénin utawi pinaka waris, sawiréh mémé bapan ipun niki nak maduwé tegal akéh, dados anak sugih ring Nusa. Nika mawinan ajerih bapan ipunné yan ten ngelah pianak muwani ten wénten sané nampedang kasugihan ipunné. Raris ipun ngacep-acep masangi mangda ipun ngelah pianak muwani. Sakéwanten manawi sapunapi, sangkaning sancita karmapala manawi pinunas bapan ipunné durung kadagingin olih Sanghyang Embang. Mawastu metu mangkin pianak ipunné luh madan Ni Komang. .
  .

  Mapan marasa kuciwa bapan ipunné, raris pianakné Ni Komang niki tan karengang, tan kaupapira olih mémé bapanné. Raris dadongné mangkin ngajak Ni Komang niki dwaning sampun tan karengang olih bapané mawinan masa sangsara. Ni Komang niki anakné jegég pisan, kulitnyané putih gading, alisné madon intaran, rambutné énggol samah tur panjang ngantos ka tanah. Nanging dadongné ngajak Ni Komang niki nongos di tegalé. Ipun pules di kubuné marab ambengan, maserung antuk klabang, maaled wantah antuk klabang taler, magaleng cagak. .
  .
  Salanturnyane ring https://www.suarasakingbali.com/2018/10/manusa-nganten-ngajak-kilap.html?m=1

  #suarasakingbali #cerita #satuabali #bahasabali #story #gatrabasabali

 •  13  0  17 January, 2020
 • #Repost @suarasakingbali
• • • • • •
Kaceritayang Antuk Mangku Wayan Dresta

Wénten satua duké sané riin kawéntenan ring Nusa Penida sané mamurda Manusa Ngantén ngajak Kilap. Dumun ring Désa Waru wastané, Nusa Penida wénten anak bajang jegég. Ipun manyama luh sareng tetiga, sané bajang jegég niki mawasta Ni Komang. Sané pertama, nika nyamanné luh sané Wayan, sané Madé taler luh. Sampun kénten, sané Komang niki bapan ipuné mangda lekad muwani. Raris ipun masasangi duwaning sampun kalih ipun maduwé pianak luh-huh santukan ring Bali kocap purusa sane utama. Santukan nika sané pacang nyledénin utawi pinaka waris, sawiréh mémé bapan ipun niki nak maduwé tegal akéh, dados anak sugih ring Nusa. Nika mawinan ajerih bapan ipunné yan ten ngelah pianak muwani ten wénten sané nampedang kasugihan ipunné. Raris ipun ngacep-acep masangi mangda ipun ngelah pianak muwani. Sakéwanten manawi sapunapi, sangkaning sancita karmapala manawi pinunas bapan ipunné durung kadagingin olih Sanghyang Embang. Mawastu metu mangkin pianak ipunné luh madan Ni Komang. .
.

Mapan marasa kuciwa bapan ipunné, raris pianakné Ni Komang niki tan karengang, tan kaupapira olih mémé bapanné. Raris dadongné mangkin ngajak Ni Komang niki dwaning sampun tan karengang olih bapané mawinan masa sangsara. Ni Komang niki anakné jegég pisan, kulitnyané putih gading, alisné madon intaran, rambutné énggol samah tur panjang ngantos ka tanah. Nanging dadongné ngajak Ni Komang niki nongos di tegalé. Ipun pules di kubuné marab ambengan, maserung antuk klabang, maaled wantah antuk klabang taler, magaleng cagak. .
.
Salanturnyane ring https://www.suarasakingbali.com/2018/10/manusa-nganten-ngajak-kilap.html?m=1

#suarasakingbali #cerita #satuabali #bahasabali #story
 • #Repost @suarasakingbali
  • • • • • •
  Kaceritayang Antuk Mangku Wayan Dresta

  Wénten satua duké sané riin kawéntenan ring Nusa Penida sané mamurda Manusa Ngantén ngajak Kilap. Dumun ring Désa Waru wastané, Nusa Penida wénten anak bajang jegég. Ipun manyama luh sareng tetiga, sané bajang jegég niki mawasta Ni Komang. Sané pertama, nika nyamanné luh sané Wayan, sané Madé taler luh. Sampun kénten, sané Komang niki bapan ipuné mangda lekad muwani. Raris ipun masasangi duwaning sampun kalih ipun maduwé pianak luh-huh santukan ring Bali kocap purusa sane utama. Santukan nika sané pacang nyledénin utawi pinaka waris, sawiréh mémé bapan ipun niki nak maduwé tegal akéh, dados anak sugih ring Nusa. Nika mawinan ajerih bapan ipunné yan ten ngelah pianak muwani ten wénten sané nampedang kasugihan ipunné. Raris ipun ngacep-acep masangi mangda ipun ngelah pianak muwani. Sakéwanten manawi sapunapi, sangkaning sancita karmapala manawi pinunas bapan ipunné durung kadagingin olih Sanghyang Embang. Mawastu metu mangkin pianak ipunné luh madan Ni Komang. .
  .

  Mapan marasa kuciwa bapan ipunné, raris pianakné Ni Komang niki tan karengang, tan kaupapira olih mémé bapanné. Raris dadongné mangkin ngajak Ni Komang niki dwaning sampun tan karengang olih bapané mawinan masa sangsara. Ni Komang niki anakné jegég pisan, kulitnyané putih gading, alisné madon intaran, rambutné énggol samah tur panjang ngantos ka tanah. Nanging dadongné ngajak Ni Komang niki nongos di tegalé. Ipun pules di kubuné marab ambengan, maserung antuk klabang, maaled wantah antuk klabang taler, magaleng cagak. .
  .
  Salanturnyane ring https://www.suarasakingbali.com/2018/10/manusa-nganten-ngajak-kilap.html?m=1

  #suarasakingbali #cerita #satuabali #bahasabali #story

 •  28  0  11 January, 2020
 • Kaceritayang Antuk Mangku Wayan Dresta

Wénten satua duké sané riin kawéntenan ring Nusa Penida sané mamurda Manusa Ngantén ngajak Kilap. Dumun ring Désa Waru wastané, Nusa Penida wénten anak bajang jegég. Ipun manyama luh sareng tetiga, sané bajang jegég niki mawasta Ni Komang. Sané pertama, nika nyamanné luh sané Wayan, sané Madé taler luh. Sampun kénten, sané Komang niki bapan ipuné mangda lekad muwani. Raris ipun masasangi duwaning sampun kalih ipun maduwé pianak luh-huh santukan ring Bali kocap purusa sane utama. Santukan nika sané pacang nyledénin utawi pinaka waris, sawiréh mémé bapan ipun niki nak maduwé tegal akéh, dados anak sugih ring Nusa. Nika mawinan ajerih bapan ipunné yan ten ngelah pianak muwani ten wénten sané nampedang kasugihan ipunné. Raris ipun ngacep-acep masangi mangda ipun ngelah pianak muwani. Sakéwanten manawi sapunapi, sangkaning sancita karmapala manawi pinunas bapan ipunné durung kadagingin olih Sanghyang Embang. Mawastu metu mangkin pianak ipunné luh madan Ni Komang. .
.

Mapan marasa kuciwa bapan ipunné, raris pianakné Ni Komang niki tan karengang, tan kaupapira olih mémé bapanné. Raris dadongné mangkin ngajak Ni Komang niki dwaning sampun tan karengang olih bapané mawinan masa sangsara. Ni Komang niki anakné jegég pisan, kulitnyané putih gading, alisné madon intaran, rambutné énggol samah tur panjang ngantos ka tanah. Nanging dadongné ngajak Ni Komang niki nongos di tegalé. Ipun pules di kubuné marab ambengan, maserung antuk klabang, maaled wantah antuk klabang taler, magaleng cagak. .
.
Salanturnyane ring https://www.suarasakingbali.com/2018/10/manusa-nganten-ngajak-kilap.html?m=1

#suarasakingbali #cerita #satuabali #bahasabali #story
 • Kaceritayang Antuk Mangku Wayan Dresta

  Wénten satua duké sané riin kawéntenan ring Nusa Penida sané mamurda Manusa Ngantén ngajak Kilap. Dumun ring Désa Waru wastané, Nusa Penida wénten anak bajang jegég. Ipun manyama luh sareng tetiga, sané bajang jegég niki mawasta Ni Komang. Sané pertama, nika nyamanné luh sané Wayan, sané Madé taler luh. Sampun kénten, sané Komang niki bapan ipuné mangda lekad muwani. Raris ipun masasangi duwaning sampun kalih ipun maduwé pianak luh-huh santukan ring Bali kocap purusa sane utama. Santukan nika sané pacang nyledénin utawi pinaka waris, sawiréh mémé bapan ipun niki nak maduwé tegal akéh, dados anak sugih ring Nusa. Nika mawinan ajerih bapan ipunné yan ten ngelah pianak muwani ten wénten sané nampedang kasugihan ipunné. Raris ipun ngacep-acep masangi mangda ipun ngelah pianak muwani. Sakéwanten manawi sapunapi, sangkaning sancita karmapala manawi pinunas bapan ipunné durung kadagingin olih Sanghyang Embang. Mawastu metu mangkin pianak ipunné luh madan Ni Komang. .
  .

  Mapan marasa kuciwa bapan ipunné, raris pianakné Ni Komang niki tan karengang, tan kaupapira olih mémé bapanné. Raris dadongné mangkin ngajak Ni Komang niki dwaning sampun tan karengang olih bapané mawinan masa sangsara. Ni Komang niki anakné jegég pisan, kulitnyané putih gading, alisné madon intaran, rambutné énggol samah tur panjang ngantos ka tanah. Nanging dadongné ngajak Ni Komang niki nongos di tegalé. Ipun pules di kubuné marab ambengan, maserung antuk klabang, maaled wantah antuk klabang taler, magaleng cagak. .
  .
  Salanturnyane ring https://www.suarasakingbali.com/2018/10/manusa-nganten-ngajak-kilap.html?m=1

  #suarasakingbali #cerita #satuabali #bahasabali #story

 •  15  0  11 January, 2020
 • "Kenken dadi pantigang sepedane, De?" nengkik Wayan Darsana, saha nyagjagin adine. .
.
"Usak buin," Made Sanjaya masaut bawak. Tangkahne kebus. Tusing sepeda dogen ane makita pantigange. Sabatak perabot ane tepukina jeg ngedegin basang. .
.
"Apane usak?" Wayan Darsana laut negak. .
.
"Makejang!" Made Sanjaya brangti. "Ane usak makejang!" .
.
Darsana adeng nelahang angkihan. Usap-usape tundun adine. "Nah," sautne. "Buin mani lakar benahin Bli." .
.
Made makelid. Anak cerik SMP ento konden lega kenehne. "Lakar nyidang Bli menahin sepedan tiange sabilang wai?!" .
.
Tusing lagas masaut Darsana. Kija lakun keneh adine suba nyidang katarka. "Made dot meli montor?" .
.
Magelekan Made, makita ngorahang saja, nanging gabeng kenehne.
--------------------------- .
.
Semeton BASAbali, sira sane kayun kalanturan caritane?

#bali #satuabali #ceritabali #basabali #basabaliwiki #kamusbahasabali #literasi #bahasadaerah #bali #baliindonesia #balinese #balinesestory
 • "Kenken dadi pantigang sepedane, De?" nengkik Wayan Darsana, saha nyagjagin adine. .
  .
  "Usak buin," Made Sanjaya masaut bawak. Tangkahne kebus. Tusing sepeda dogen ane makita pantigange. Sabatak perabot ane tepukina jeg ngedegin basang. .
  .
  "Apane usak?" Wayan Darsana laut negak. .
  .
  "Makejang!" Made Sanjaya brangti. "Ane usak makejang!" .
  .
  Darsana adeng nelahang angkihan. Usap-usape tundun adine. "Nah," sautne. "Buin mani lakar benahin Bli." .
  .
  Made makelid. Anak cerik SMP ento konden lega kenehne. "Lakar nyidang Bli menahin sepedan tiange sabilang wai?!" .
  .
  Tusing lagas masaut Darsana. Kija lakun keneh adine suba nyidang katarka. "Made dot meli montor?" .
  .
  Magelekan Made, makita ngorahang saja, nanging gabeng kenehne.
  --------------------------- .
  .
  Semeton BASAbali, sira sane kayun kalanturan caritane?

  #bali #satuabali #ceritabali #basabali #basabaliwiki #kamusbahasabali #literasi #bahasadaerah #bali #baliindonesia #balinese #balinesestory

 •  35  0  23 December, 2019
 • Masih editing. Bagi penggemar Satua Bali channel, sabar nggih. Pan Balang Tamak episode Tain Cicing masih dalam proses. Tunas like, subscribe, lan share nggih. Pang semangatang magae. Suksma. #panbalangtamak #satuabali
 • Masih editing. Bagi penggemar Satua Bali channel, sabar nggih. Pan Balang Tamak episode Tain Cicing masih dalam proses. Tunas like, subscribe, lan share nggih. Pang semangatang magae. Suksma. #panbalangtamak #satuabali

 •  51  5  23 hours ago
 • Reposted from @wikibasabali - Mimih pedalem i cicing gudig! Ulian jengah kenehne tur maseselan lekad dadi buron tan kapiara, i cicing korengan ento lantas ngelar tapa brata, nunas ica ring Bhatari Durga.

How pitiful cicing gudig is! Eager and regretful being born as an abandoned dog, that scabious canine performs an austerity, asking blessings from Goddess Durga.

Salanturnyane ring https://dictionary.basabali.org/Folktale_Cicing_Gudig

#satuabali #basabali #Bali #budayabali #bahasabali #belajarbahasabali #balinese -
 • Reposted from @wikibasabali - Mimih pedalem i cicing gudig! Ulian jengah kenehne tur maseselan lekad dadi buron tan kapiara, i cicing korengan ento lantas ngelar tapa brata, nunas ica ring Bhatari Durga.

  How pitiful cicing gudig is! Eager and regretful being born as an abandoned dog, that scabious canine performs an austerity, asking blessings from Goddess Durga.

  Salanturnyane ring https://dictionary.basabali.org/Folktale_Cicing_Gudig

  #satuabali #basabali #Bali #budayabali #bahasabali #belajarbahasabali #balinese -

 •  12  0  20 December, 2019
 • Ada katuturan satua, anak muani madan I Kerug. Gegaéné I Kerug sawai-wai tuah matajen utawi majudi dogén. Sujatiné ia anak ngelah, tegal lan carikné linggah. Sakéwala I Kerug lengit magarapan, makejang tegal lan carikné patanduanga. Adénan ia matajén sambil ngantiang duman hasil uli patandu utawi panyakapné. Di tajén mapi ia menang mapi ia kalah, tusing ia sanget ngarunguang. Ané penting malali ka tajéné ngaduang siap, nyak menang nyak kalah, jeg idup anggo maliang-liang, nguda kéweh-kéweh makeneh. 
Né jani dinané suba sanja, I Kerug mara mulih uli matajén. Pipisé suba telah tur siapné dadi cundang. Negak bengong I Kerug makeneh dija jani ngalih pipis angon mani metajén. Apang bakat dogén kalahané. Sagét kéto I Kerug ngelah nyet lakar ngadep tegalné. Tegal linggah sinah maal payu, pipisné lakar aduang di tajéné, yén menang lakar buin beliang tegal. Buin maniané I Kerug kema mai singgah di pisagané nanjanang tegalné. Kéweh masih I Kerug ngalih pembeli. Masan gerit langah ada ngelah pipis lénan tekén anak sugih buka kelihan désa. Ada pitung lemeng I Kerug matanja mara payu tegalné, belina tekén kelihan désa aji dasa yuta. Kendel I Kerug ngaba pipis liu. Ané duang yuta lakar angon gelar matajen, ané duang yuta angon madaar sewai-wai sisané ané buin nem yuta lakar kasimpen angon meli tegal. Kéto kenehné I Kerug mapitungan padidiana. Kacerita di tajéné suba ramé pisan. I Kerug suba ditu bareng magasal, macok, manemin ngajak botohé ané lénan. Ramé pisan tajéné, I Kerug tusing inget mulih. Yén seduk ia meli nasi bé guling di warung, roko Samsu abungkus, tur bir abotol. Jeg liang pisan I Kerug atiné, basangné wareg tur kenehné seneng.

Suba sanja tajéné mara suud, I Kerug liu kalah sakéwala ento tusing kenehanga sawiréh enu liu ngelah pipis. Sagét tingalina ada anak maceki. I Kerug lantas milu maceki kanti makelemah. Buin maniné buin ada tajén I Kerug milu ngocék.

Aduh...Déwa ratu! I Kerug tusing inget mulih. Yén seduk ia meli nasi, yén kiap ia nginep di umah bandar cekiané.... .
.
Wacen salanturnyane ring https://www.suarasakingbali.com/2019/06/i-kerug.html?m=1

#suarasakingbali #satuabali
 • Ada katuturan satua, anak muani madan I Kerug. Gegaéné I Kerug sawai-wai tuah matajen utawi majudi dogén. Sujatiné ia anak ngelah, tegal lan carikné linggah. Sakéwala I Kerug lengit magarapan, makejang tegal lan carikné patanduanga. Adénan ia matajén sambil ngantiang duman hasil uli patandu utawi panyakapné. Di tajén mapi ia menang mapi ia kalah, tusing ia sanget ngarunguang. Ané penting malali ka tajéné ngaduang siap, nyak menang nyak kalah, jeg idup anggo maliang-liang, nguda kéweh-kéweh makeneh.
  Né jani dinané suba sanja, I Kerug mara mulih uli matajén. Pipisé suba telah tur siapné dadi cundang. Negak bengong I Kerug makeneh dija jani ngalih pipis angon mani metajén. Apang bakat dogén kalahané. Sagét kéto I Kerug ngelah nyet lakar ngadep tegalné. Tegal linggah sinah maal payu, pipisné lakar aduang di tajéné, yén menang lakar buin beliang tegal. Buin maniané I Kerug kema mai singgah di pisagané nanjanang tegalné. Kéweh masih I Kerug ngalih pembeli. Masan gerit langah ada ngelah pipis lénan tekén anak sugih buka kelihan désa. Ada pitung lemeng I Kerug matanja mara payu tegalné, belina tekén kelihan désa aji dasa yuta. Kendel I Kerug ngaba pipis liu. Ané duang yuta lakar angon gelar matajen, ané duang yuta angon madaar sewai-wai sisané ané buin nem yuta lakar kasimpen angon meli tegal. Kéto kenehné I Kerug mapitungan padidiana. Kacerita di tajéné suba ramé pisan. I Kerug suba ditu bareng magasal, macok, manemin ngajak botohé ané lénan. Ramé pisan tajéné, I Kerug tusing inget mulih. Yén seduk ia meli nasi bé guling di warung, roko Samsu abungkus, tur bir abotol. Jeg liang pisan I Kerug atiné, basangné wareg tur kenehné seneng.

  Suba sanja tajéné mara suud, I Kerug liu kalah sakéwala ento tusing kenehanga sawiréh enu liu ngelah pipis. Sagét tingalina ada anak maceki. I Kerug lantas milu maceki kanti makelemah. Buin maniné buin ada tajén I Kerug milu ngocék.

  Aduh...Déwa ratu! I Kerug tusing inget mulih. Yén seduk ia meli nasi, yén kiap ia nginep di umah bandar cekiané.... .
  .
  Wacen salanturnyane ring https://www.suarasakingbali.com/2019/06/i-kerug.html?m=1

  #suarasakingbali #satuabali

 •  17  1  15 December, 2019
 • Ada tuturan satua I Kidang tekén I Cekcek.

Kacerita I Kidang nyangkepang timpal-timpalné. Di duurné I Kidang nyangkepang ada cekcek abesik ngepil di langit-langit umah pasangkepanné. Di sedek I Kidangé nguntul, laut ngenceh ba duur, kenaina I Kidang baan enceh Cekceké.

Duaning kakéto, dadi brangti I Kidang kéné munyinné, “Yéh né iba cekcek, dadi kaliwat langgia pesan iba tekéning kai. Dadi iba ngencehin kai tur bani iba ngungkulin kai masangkepan. Buina budi kénkén ento iba, saking iba mabudi matiang kai. Apa iba mabudi nandingin karirihan kainé. Indaang jani dini pesuang karirihan ibané, apang kai nawang!” Kéto pamunyin I Kidangé, lantas masaut I Cekcek, “nah iba kidang, bas liwat-liwat iba nyakitin kuping pamunyin ibané tekén kai. Kéné sujatin kainé, saking kai mabudi nawang karirihan ibané.” .

Mara kéto munyin I Cekceké, lantas masaut I Kidang, “Ih iba Cekcek, lamun iba mabudi nawang karirihan kainé, jalan jani magangsar-gangsaran malaib, tur né tampul umah pasangkepané anggon pasuryakan, nyén ja malunan neked di tampulé né, ia menang. Tur yan awaké kalah lautang awaké tampah ajak nyaman ibané makejang!” .
.
Déning kéto munyinné I Kidang, lantas masaut I Cekcek, “nah Kidang yén bantas kéto, kai nandingin karirihan ibané nanging da jani, ané buin mani kawitin patandinganné.” Kéto munyin I Cekceké lantas I Kidang nyak ajaka buin maninné matanding.

Wacen salanturnyane iriki 
https://www.suarasakingbali.com/2017/04/kidang-teken-cekcek.html?m=1

Kaketus Saking:
Kembang Rampé Kasusastraan Bali Purwa sané kapupulang antuk I Gusti Ngurah Bagus sareng I Ketut Ginarsa.

#suarasakingbali #satuabali
 • Ada tuturan satua I Kidang tekén I Cekcek.

  Kacerita I Kidang nyangkepang timpal-timpalné. Di duurné I Kidang nyangkepang ada cekcek abesik ngepil di langit-langit umah pasangkepanné. Di sedek I Kidangé nguntul, laut ngenceh ba duur, kenaina I Kidang baan enceh Cekceké.

  Duaning kakéto, dadi brangti I Kidang kéné munyinné, “Yéh né iba cekcek, dadi kaliwat langgia pesan iba tekéning kai. Dadi iba ngencehin kai tur bani iba ngungkulin kai masangkepan. Buina budi kénkén ento iba, saking iba mabudi matiang kai. Apa iba mabudi nandingin karirihan kainé. Indaang jani dini pesuang karirihan ibané, apang kai nawang!” Kéto pamunyin I Kidangé, lantas masaut I Cekcek, “nah iba kidang, bas liwat-liwat iba nyakitin kuping pamunyin ibané tekén kai. Kéné sujatin kainé, saking kai mabudi nawang karirihan ibané.” .

  Mara kéto munyin I Cekceké, lantas masaut I Kidang, “Ih iba Cekcek, lamun iba mabudi nawang karirihan kainé, jalan jani magangsar-gangsaran malaib, tur né tampul umah pasangkepané anggon pasuryakan, nyén ja malunan neked di tampulé né, ia menang. Tur yan awaké kalah lautang awaké tampah ajak nyaman ibané makejang!” .
  .
  Déning kéto munyinné I Kidang, lantas masaut I Cekcek, “nah Kidang yén bantas kéto, kai nandingin karirihan ibané nanging da jani, ané buin mani kawitin patandinganné.” Kéto munyin I Cekceké lantas I Kidang nyak ajaka buin maninné matanding.

  Wacen salanturnyane iriki
  https://www.suarasakingbali.com/2017/04/kidang-teken-cekcek.html?m=1

  Kaketus Saking:
  Kembang Rampé Kasusastraan Bali Purwa sané kapupulang antuk I Gusti Ngurah Bagus sareng I Ketut Ginarsa.

  #suarasakingbali #satuabali

 •  19  0  4 December, 2019
 • Ada tuturan satua Pan Tuung Kuning tekén Mén Tuung Kuning. Pan Tuung Kuning anteng pesan mabianan ajaka kurenanné.

Kacerita pabianané Pan Tuung Kuning karusuhin baan bikul. Ané ngrusuhin, bikul kadadén rabi Mantri Koripan. Déning sai-sai pabianané Pan Tuung Kuning karusuhin, ngomong lantas Mén Tuung Kuning. "Bapanné-Bapanné, jalan ja kenain jeet ané ngrusuhin pabiananné, lan!" "Jalan," kéto abetné ané muani. Makena lantas ia jeet di pabiananné.

Kacerita teka lantas I Bikul nglincak di pabianan Pan Tuung Kuning ngalih tuung, keséla muah ané lén-lénan. Dadi kena jeet koné lantas I Bikul.

Pan Tuung Kuning nelokin jeetné ka bianné, depanga lantas I Bikul kena jeet suba mati. Bikulé ento mamua jlema, mawak bikul. Embusa koné bikulé ento tur entunganga di padang-padangé.

Kacerita koné jani Mantri Koripan. Déning suba makatelun rabin idané tuara rauh, lantas Ida ngrereh mailehan. Panggihin Ida lantas bangkén bikul maan kena jeet, nanging tusing uningina ento kadadén rabin idané. Déning kanti makelo Ida mailehan ngrereh rabin idané masih tusing panggihin Ida, lantas Ida mantuk. Disubané Ida rauh di puri, matakén lantas okan idané. "Aji aji, dija nika i biang?" Masaur lantas ajin idané, "béh cening, biang ceningé anak luas i telun, kayang jani tondén teka. Aji suba ja ngalih mailehan nanging tusing tepuk.

Mara kéto pangandikan ajiné, lunga lantas Raden Galuh ngrereh biangé.

Tan kacerita pamargin Radén Galuh, kapanggihin lantas bangkén bikulé. Déning uningin Ida bikulé ento kadanen biangé, ditu lantas Ida nangis sambilanga Ida ngendingin biangné. Mara biang séda kutanga di padang-padang, mara i guru upahanga gong gambang. Begbeg kéto dogén gegendingan idané. Suba jani sanja mantuk koné Radén Galuh. Mara Ida rauh di puri takénina lantas tekén ajin idané, "Cening Galuh kenapa dadi bengul mara teka? Matur Radén Galuh," tiang ngrereh danyuh, laut encehina baan semuté."
.
.

Wacen salanturnyane ring kolom komentar

Ilustrasi: americanartist.club

Sampunang lali malancaran ring www.suarasakingbali.com

#suarasakingbali #satuabali
 • Ada tuturan satua Pan Tuung Kuning tekén Mén Tuung Kuning. Pan Tuung Kuning anteng pesan mabianan ajaka kurenanné.

  Kacerita pabianané Pan Tuung Kuning karusuhin baan bikul. Ané ngrusuhin, bikul kadadén rabi Mantri Koripan. Déning sai-sai pabianané Pan Tuung Kuning karusuhin, ngomong lantas Mén Tuung Kuning. "Bapanné-Bapanné, jalan ja kenain jeet ané ngrusuhin pabiananné, lan!" "Jalan," kéto abetné ané muani. Makena lantas ia jeet di pabiananné.

  Kacerita teka lantas I Bikul nglincak di pabianan Pan Tuung Kuning ngalih tuung, keséla muah ané lén-lénan. Dadi kena jeet koné lantas I Bikul.

  Pan Tuung Kuning nelokin jeetné ka bianné, depanga lantas I Bikul kena jeet suba mati. Bikulé ento mamua jlema, mawak bikul. Embusa koné bikulé ento tur entunganga di padang-padangé.

  Kacerita koné jani Mantri Koripan. Déning suba makatelun rabin idané tuara rauh, lantas Ida ngrereh mailehan. Panggihin Ida lantas bangkén bikul maan kena jeet, nanging tusing uningina ento kadadén rabin idané. Déning kanti makelo Ida mailehan ngrereh rabin idané masih tusing panggihin Ida, lantas Ida mantuk. Disubané Ida rauh di puri, matakén lantas okan idané. "Aji aji, dija nika i biang?" Masaur lantas ajin idané, "béh cening, biang ceningé anak luas i telun, kayang jani tondén teka. Aji suba ja ngalih mailehan nanging tusing tepuk.

  Mara kéto pangandikan ajiné, lunga lantas Raden Galuh ngrereh biangé.

  Tan kacerita pamargin Radén Galuh, kapanggihin lantas bangkén bikulé. Déning uningin Ida bikulé ento kadanen biangé, ditu lantas Ida nangis sambilanga Ida ngendingin biangné. Mara biang séda kutanga di padang-padang, mara i guru upahanga gong gambang. Begbeg kéto dogén gegendingan idané. Suba jani sanja mantuk koné Radén Galuh. Mara Ida rauh di puri takénina lantas tekén ajin idané, "Cening Galuh kenapa dadi bengul mara teka? Matur Radén Galuh," tiang ngrereh danyuh, laut encehina baan semuté."
  .
  .

  Wacen salanturnyane ring kolom komentar

  Ilustrasi: americanartist.club

  Sampunang lali malancaran ring www.suarasakingbali.com

  #suarasakingbali #satuabali

 •  16  1  1 December, 2019
 • Kacerita dugasé imalu ada koné anak tua luh maadan Ni Jepun. Diastun ja suba tua tur kaadanin dadong, sakéwala Dadong Jepun tuara ngelah pianak apa buin cucu. Kurnané masih suba makelo mati. Jani Dadong Jepun idup padidiana tuara ngelah nyama, kurnan, tur pianak. Sewai-wai gagaéné tuah ngalih saang di alasé. Suba liu matambun saangé lantas kaadep, pipisné anggona meli baas. Darang nasiné pragat suba uyah lengis tekéning sambel sera dogén. Yéning peteng Dadong Jepun masaré di balé tiingé masaput kamben uék. Umahné madinding bedég maraab apilan. Uduh Déwa Ratu....., tiwas pisan Dadong Jepun, tuna arta tuna putra. Tusing ada ajaka mawirasa, tusing ada pagelantingan idup. .

Né jani dinané suba petengn, langité galang gumilang santukan petengé jani nuju bulan pumama. Dadong Jepun kala ento sedek mabakti di sanggah kamulané ané suba remek kayuné amah séksék. Ditu ia mabakti sambila ngacep. “Ratu Bhatara... titiang nunas pangampura ring wenginé mangkin ngaturang sembah pangabakti majeng ring Ratu. Suryanin nika kawulané sané kasangsara, mangda polih rurung galang mangda tan kapetengan. Suryanin jagaté mangda sami pada rahayu....!” Teleb pisan Dadong Jepun mabakti, diastun wantah nganggon bunga atangkih. Tusing taén ia engsap ngastiti bakti majeng Ida Sang Hyang Widi Wasa.
. 
Petengé jani suba kaliwat nuju tengah lemeng. Dadong Jepun entil pesan sirepné. Disirepné ento Dadong Jepun mangipi, makeber ngindang di langité. Suud makeber majalan koné ia ditamané ané asri tur ngulangunin pisan. Sedek kalangen sagét tepukina anak luih jegég mapanganggo sarwa putih lung tur makenyah.
.

Manis pesan kenyem anaké luh ento. Dadong Jepun bengong kalangen maningalin. Anaké luh jegég ento majalan maakin Dadong Jepun lantas geluta. Miik ngalub bon awaké luh ento makada ngulayang angen Dadong Jepun. Suud kéto anak luh jegég ilang dadi kakupu putih makeber ngiterin Dadong Jepun. .

Salanturnyane wacen ring kolom komentar

#suarasakingbali #satuabali
 • Kacerita dugasé imalu ada koné anak tua luh maadan Ni Jepun. Diastun ja suba tua tur kaadanin dadong, sakéwala Dadong Jepun tuara ngelah pianak apa buin cucu. Kurnané masih suba makelo mati. Jani Dadong Jepun idup padidiana tuara ngelah nyama, kurnan, tur pianak. Sewai-wai gagaéné tuah ngalih saang di alasé. Suba liu matambun saangé lantas kaadep, pipisné anggona meli baas. Darang nasiné pragat suba uyah lengis tekéning sambel sera dogén. Yéning peteng Dadong Jepun masaré di balé tiingé masaput kamben uék. Umahné madinding bedég maraab apilan. Uduh Déwa Ratu....., tiwas pisan Dadong Jepun, tuna arta tuna putra. Tusing ada ajaka mawirasa, tusing ada pagelantingan idup. .

  Né jani dinané suba petengn, langité galang gumilang santukan petengé jani nuju bulan pumama. Dadong Jepun kala ento sedek mabakti di sanggah kamulané ané suba remek kayuné amah séksék. Ditu ia mabakti sambila ngacep. “Ratu Bhatara... titiang nunas pangampura ring wenginé mangkin ngaturang sembah pangabakti majeng ring Ratu. Suryanin nika kawulané sané kasangsara, mangda polih rurung galang mangda tan kapetengan. Suryanin jagaté mangda sami pada rahayu....!” Teleb pisan Dadong Jepun mabakti, diastun wantah nganggon bunga atangkih. Tusing taén ia engsap ngastiti bakti majeng Ida Sang Hyang Widi Wasa.
  .
  Petengé jani suba kaliwat nuju tengah lemeng. Dadong Jepun entil pesan sirepné. Disirepné ento Dadong Jepun mangipi, makeber ngindang di langité. Suud makeber majalan koné ia ditamané ané asri tur ngulangunin pisan. Sedek kalangen sagét tepukina anak luih jegég mapanganggo sarwa putih lung tur makenyah.
  .

  Manis pesan kenyem anaké luh ento. Dadong Jepun bengong kalangen maningalin. Anaké luh jegég ento majalan maakin Dadong Jepun lantas geluta. Miik ngalub bon awaké luh ento makada ngulayang angen Dadong Jepun. Suud kéto anak luh jegég ilang dadi kakupu putih makeber ngiterin Dadong Jepun. .

  Salanturnyane wacen ring kolom komentar

  #suarasakingbali #satuabali

 •  16  5  29 November, 2019
 • Majalah Suara Saking Bali edisi 36

Om Suastiastu. Nenten karasa Majalah Suara Saking Bali sampun kantos edisi XXXVI (3 warsa). Yadiapin wantah majalah saderana tur nenten kacetak, dumogi prasida mawiguna. Durusang wacen, raris limbakang ring semetone sane lianan, gratis. Punika taler yening wenten sane mapikayunan pacang nyetak durusang cetak soang-soang. Sampunang lali taler simpang ring www.suarasakingbali.com 
Sane mapikayunan sareng ngaramenin durusang kirim kakawian duwene ring suara.sakingbali@gmail.com. Suksma

Rarisang download ring 
https://drive.google.com/file/d/1QhHuAunuCj-XVr2dYwj29yGhgKtRr9y8/view

#suarasakingbali #sastra #sastrabalimoderen #bali #satuabali #cerpen #puisibali
 • Majalah Suara Saking Bali edisi 36

  Om Suastiastu. Nenten karasa Majalah Suara Saking Bali sampun kantos edisi XXXVI (3 warsa). Yadiapin wantah majalah saderana tur nenten kacetak, dumogi prasida mawiguna. Durusang wacen, raris limbakang ring semetone sane lianan, gratis. Punika taler yening wenten sane mapikayunan pacang nyetak durusang cetak soang-soang. Sampunang lali taler simpang ring www.suarasakingbali.com
  Sane mapikayunan sareng ngaramenin durusang kirim kakawian duwene ring suara.sakingbali@gmail.com. Suksma

  Rarisang download ring
  https://drive.google.com/file/d/1QhHuAunuCj-XVr2dYwj29yGhgKtRr9y8/view

  #suarasakingbali #sastra #sastrabalimoderen #bali #satuabali #cerpen #puisibali

 •  26  0  12 October, 2019
 • Dadong Jepun (satua Bali)

Kacerita dugasé imalu ada koné anak tua luh maadan Ni Jepun. Diastun ja suba tua tur kaadanin dadong, sakéwala Dadong Jepun tuara ngelah pianak apa buin cucu. Kurnané masih suba makelo mati. Jani Dadong Jepun idup padidiana tuara ngelah nyama, kurnan, tur pianak. Sewai-wai gagaéné tuah ngalih saang di alasé. Suba liu matambun saangé lantas kaadep, pipisné anggona meli baas. Darang nasiné pragat suba uyah lengis tekéning sambel sera dogén. Yéning peteng Dadong Jepun masaré di balé tiingé masaput kamben uék. Umahné madinding bedég maraab apilan. Uduh Déwa Ratu....., tiwas pisan Dadong Jepun, tuna arta tuna putra. Tusing ada ajaka mawirasa, tusing ada pagelantingan idup. .

Né jani dinané suba petengn, langité galang gumilang santukan petengé jani nuju bulan pumama. Dadong Jepun kala ento sedek mabakti di sanggah kamulané ané suba remek kayuné amah séksék. Ditu ia mabakti sambila ngacep. “Ratu Bhatara... titiang nunas pangampura ring wenginé mangkin ngaturang sembah pangabakti majeng ring Ratu. Suryanin nika kawulané sané kasangsara, mangda polih rurung galang mangda tan kapetengan. Suryanin jagaté mangda sami pada rahayu....!” Teleb pisan Dadong Jepun mabakti, diastun wantah nganggon bunga atangkih. Tusing taén ia engsap ngastiti bakti majeng Ida Sang Hyang Widi Wasa. 
Petengé jani suba kaliwat nuju tengah lemeng. Dadong Jepun entil pesan....... .
.
Wacen salanturnyane ring https://www.suarasakingbali.com/2019/08/dadong-jepun.html?m=1

#suarasakingbali #satuabali #sastra #bali #sastrabalimoderen #magazine
 • Dadong Jepun (satua Bali)

  Kacerita dugasé imalu ada koné anak tua luh maadan Ni Jepun. Diastun ja suba tua tur kaadanin dadong, sakéwala Dadong Jepun tuara ngelah pianak apa buin cucu. Kurnané masih suba makelo mati. Jani Dadong Jepun idup padidiana tuara ngelah nyama, kurnan, tur pianak. Sewai-wai gagaéné tuah ngalih saang di alasé. Suba liu matambun saangé lantas kaadep, pipisné anggona meli baas. Darang nasiné pragat suba uyah lengis tekéning sambel sera dogén. Yéning peteng Dadong Jepun masaré di balé tiingé masaput kamben uék. Umahné madinding bedég maraab apilan. Uduh Déwa Ratu....., tiwas pisan Dadong Jepun, tuna arta tuna putra. Tusing ada ajaka mawirasa, tusing ada pagelantingan idup. .

  Né jani dinané suba petengn, langité galang gumilang santukan petengé jani nuju bulan pumama. Dadong Jepun kala ento sedek mabakti di sanggah kamulané ané suba remek kayuné amah séksék. Ditu ia mabakti sambila ngacep. “Ratu Bhatara... titiang nunas pangampura ring wenginé mangkin ngaturang sembah pangabakti majeng ring Ratu. Suryanin nika kawulané sané kasangsara, mangda polih rurung galang mangda tan kapetengan. Suryanin jagaté mangda sami pada rahayu....!” Teleb pisan Dadong Jepun mabakti, diastun wantah nganggon bunga atangkih. Tusing taén ia engsap ngastiti bakti majeng Ida Sang Hyang Widi Wasa.
  Petengé jani suba kaliwat nuju tengah lemeng. Dadong Jepun entil pesan....... .
  .
  Wacen salanturnyane ring https://www.suarasakingbali.com/2019/08/dadong-jepun.html?m=1

  #suarasakingbali #satuabali #sastra #bali #sastrabalimoderen #magazine

 •  8  0  23 August, 2019
 • Dulu, orang tua biasanya menceritakan sebuah cerita kepada anaknya atau cucunya sebelum mereka tidur. Cerita ini penuh dengan kebijaksanaan dan nasihat sehingga anak akan memiliki tata krama dan kepribadian yang baik kelak selain juga sebagai pengantar tidur.
.
Tribun Bali merangkum 5 cerita yang sudah tak asing di telinga orang Bali yang kerap kali diceritakan sebelum tidur maupun dimuat di buku-buku sekolah. Cerita mana yang Anda ketahui?
-----
Selengkapnya simak melalui instastory kami.
.
#dongeng #satua #satuabali #tribunbali #bali (sur)
 • Dulu, orang tua biasanya menceritakan sebuah cerita kepada anaknya atau cucunya sebelum mereka tidur. Cerita ini penuh dengan kebijaksanaan dan nasihat sehingga anak akan memiliki tata krama dan kepribadian yang baik kelak selain juga sebagai pengantar tidur.
  .
  Tribun Bali merangkum 5 cerita yang sudah tak asing di telinga orang Bali yang kerap kali diceritakan sebelum tidur maupun dimuat di buku-buku sekolah. Cerita mana yang Anda ketahui?
  -----
  Selengkapnya simak melalui instastory kami.
  .
  #dongeng #satua #satuabali #tribunbali #bali (sur)

 •  190  1  24 June, 2019
 • Buku Luh Ayu Manik Mas: Tresna Ring Alas mangkin sampun wenten ring Wiki! 
Ngiring wacen sareng sami 📚
Link carita dados cingakin ring Bio nggih 🙏
#buku #bukubali #satuabali #luhayumanikmas
 • Buku Luh Ayu Manik Mas: Tresna Ring Alas mangkin sampun wenten ring Wiki!
  Ngiring wacen sareng sami 📚
  Link carita dados cingakin ring Bio nggih 🙏
  #buku #bukubali #satuabali #luhayumanikmas

 •  41  0  18 May, 2019
 • SALUT! PATUT DITIRU, PANDAINYA ADIK INI MESATUA BAHASA BALI 😍

Sira madue anak alite niki? Jek sing main-main. Awak dadi cenik sakemawon nyen suba nyatua jek ganas.

Via @awiedawied
#taksudenpasar #satuabali #denpasar #bali
 • SALUT! PATUT DITIRU, PANDAINYA ADIK INI MESATUA BAHASA BALI 😍

  Sira madue anak alite niki? Jek sing main-main. Awak dadi cenik sakemawon nyen suba nyatua jek ganas.

  Via @awiedawied
  #taksudenpasar #satuabali #denpasar #bali

 •  2,575  37  23 April, 2019
 • APA YG SEMETON BISA PETIK DARI CERGAM INI ?
(Slide gambar kesamping)

@infopedungan #infopedungan

Semeton pasti pernah melihat sarang burung yg ada di tengah sawah ketika musim panen padi. Dia adalah Burung Cetrung Biasanya sarang nya ada di ujung tanaman padi yg disekitar nya sudah dipanen tetapi sengaja tidak dipotong oleh petani sampe anak burung yg disarang itu besar dan terbang meninggalkan sarangnya mungkin sebagai ungkapan Terimakasih dari petani karena burung Cetrung sudah berjasa memakan ulat, belalang & hama yg ada di sawahnya.

Art by @komikstripbali
#cergam #nusantara #dongeng #icetrung #satuabali #bali #komikstripbali
#infopedungan
 • APA YG SEMETON BISA PETIK DARI CERGAM INI ?
  (Slide gambar kesamping)

  @infopedungan #infopedungan

  Semeton pasti pernah melihat sarang burung yg ada di tengah sawah ketika musim panen padi. Dia adalah Burung Cetrung Biasanya sarang nya ada di ujung tanaman padi yg disekitar nya sudah dipanen tetapi sengaja tidak dipotong oleh petani sampe anak burung yg disarang itu besar dan terbang meninggalkan sarangnya mungkin sebagai ungkapan Terimakasih dari petani karena burung Cetrung sudah berjasa memakan ulat, belalang & hama yg ada di sawahnya.

  Art by @komikstripbali
  #cergam #nusantara #dongeng #icetrung #satuabali #bali #komikstripbali
  #infopedungan

 •  122  0  9 April, 2019

Top #satuaBali Posts

 • SALUT! PATUT DITIRU, PANDAINYA ADIK INI MESATUA BAHASA BALI 😍

Sira madue anak alite niki? Jek sing main-main. Awak dadi cenik sakemawon nyen suba nyatua jek ganas.

Via @awiedawied
#taksudenpasar #satuabali #denpasar #bali
 • SALUT! PATUT DITIRU, PANDAINYA ADIK INI MESATUA BAHASA BALI 😍

  Sira madue anak alite niki? Jek sing main-main. Awak dadi cenik sakemawon nyen suba nyatua jek ganas.

  Via @awiedawied
  #taksudenpasar #satuabali #denpasar #bali

 •  2,575  37  23 April, 2019
 • Semangat buat adik niki ngih 🙏🙏#repost @andy_k_wy
・・・
Apapun itu sebenarnya tak harus bagusnya, tapi yang lebih penting adalah niatnya.
Anak ini berusaha ikut salah satu dari lomba Puja Trisandya, Tembang, dan Nyurat Aksara Bali untuk mewakili sekolahnya. Namun memang kondisi ekonomi dia dan beberapa kawannya tidak mendukung untuk bisa ikut karena tidak bisa membeli pakaian lomba.

Meski berasal dari keluarga tidak mampu, namun anak ini begitu rajin dan berprestasi. Gurunya juga mengatakan anak ini polos.

Saat ini relawan sedang berusaha mencarikan pakaian yang diperlukan. Setidaknya bisa membuat mereka tetap semangat mengikuti lomba.
#kreatifitassenibali #satuabali
 • Semangat buat adik niki ngih 🙏🙏 #repost @andy_k_wy
  ・・・
  Apapun itu sebenarnya tak harus bagusnya, tapi yang lebih penting adalah niatnya.
  Anak ini berusaha ikut salah satu dari lomba Puja Trisandya, Tembang, dan Nyurat Aksara Bali untuk mewakili sekolahnya. Namun memang kondisi ekonomi dia dan beberapa kawannya tidak mendukung untuk bisa ikut karena tidak bisa membeli pakaian lomba.

  Meski berasal dari keluarga tidak mampu, namun anak ini begitu rajin dan berprestasi. Gurunya juga mengatakan anak ini polos.

  Saat ini relawan sedang berusaha mencarikan pakaian yang diperlukan. Setidaknya bisa membuat mereka tetap semangat mengikuti lomba.
  #kreatifitassenibali #satuabali

 •  3,745  45  26 March, 2019
 • Dulu, orang tua biasanya menceritakan sebuah cerita kepada anaknya atau cucunya sebelum mereka tidur. Cerita ini penuh dengan kebijaksanaan dan nasihat sehingga anak akan memiliki tata krama dan kepribadian yang baik kelak selain juga sebagai pengantar tidur.
.
Tribun Bali merangkum 5 cerita yang sudah tak asing di telinga orang Bali yang kerap kali diceritakan sebelum tidur maupun dimuat di buku-buku sekolah. Cerita mana yang Anda ketahui?
-----
Selengkapnya simak melalui instastory kami.
.
#dongeng #satua #satuabali #tribunbali #bali (sur)
 • Dulu, orang tua biasanya menceritakan sebuah cerita kepada anaknya atau cucunya sebelum mereka tidur. Cerita ini penuh dengan kebijaksanaan dan nasihat sehingga anak akan memiliki tata krama dan kepribadian yang baik kelak selain juga sebagai pengantar tidur.
  .
  Tribun Bali merangkum 5 cerita yang sudah tak asing di telinga orang Bali yang kerap kali diceritakan sebelum tidur maupun dimuat di buku-buku sekolah. Cerita mana yang Anda ketahui?
  -----
  Selengkapnya simak melalui instastory kami.
  .
  #dongeng #satua #satuabali #tribunbali #bali (sur)

 •  190  1  24 June, 2019