#photography_aks Instagram Photos & Videos

photography_aks - 436.2k posts

Latest #photography_aks Posts

 • Fallen apart!!😔
 • Fallen apart!!😔
 •  4  1  42 minutes ago
 • Os likes do insta não aparecem mais, mas essa mamãe linda já ganhou todos likes possíveis 🥰
 • Os likes do insta não aparecem mais, mas essa mamãe linda já ganhou todos likes possíveis 🥰
 •  21  1  44 minutes ago
 • 🏞️🌊🐚
 • 🏞️🌊🐚
 •  9  1  45 minutes ago
 • Helliwell bluffs.
 • Helliwell bluffs.
 •  19  2  47 minutes ago
 • .
سرای روشن در نزدیکی ساختمان شمس‌العماره و در خیابان ناصر خسرو قرار دارد و یکی از ساختمان‌های زیبای این خیابان است. این ساختمان مربوط به دوره پهلوی اول و سال ساخت آن ۱۳۱۱ شمسی است. جداره این ساختمان که معماری خاص و متفاوتی نسبت به ساختمان‌های دیگر خیابان ناصرخسرو دارد، حفظ شده و از سرای روشن به‌عنوان یکی از اولین مجتمع‌های تجاری تهران یاد می‌شود.

سرای روشن یکی از ٱثار معماری طهران است که با تلفیقی از سبک گوتیک و معماری دوران کهن ایتالیا با سبک معماری ایرانی و ایران پس از اسلام طراحی شده است همچنین  نماد فروهر و مجسمه هایی نیمه برهنه به سبک اروپایی در بالا و طاقنماهای این اثر خودنمایی می کند.
نشان پیکر بالدار که در دیدگاه متداول باستان‌شناسان و ایران‌شناسان، نگاره ای سمبلیک و منسوب به ایین زردشتی شناخته می‌شود، گاه به آن نام فروهر هم اطلاق می‌شود.
خیابان ناصریه که امروزه به نام خیابان ناصر خسرو شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین خیابان‌های تاریخی شهر تهران بوده است که مجموعه‌ای از اتفاقات تاریخی و خاطره‌های جمعی در آن رقم خورده است. .
#photography #photo #photoshoot #photography #photographer #photography_aks #fotografia #fotograf #tehrangeles #tehranpic #tehranpics #tehranphoto #tehranphotography #tehranphotographers #tehranpicture #shahrdari #میراث_فرهنگی #میراث_ملی #میراث #تاریخ #تاریخی #history #historyfacts #تهرانگردی #تهران_قدیم #تهران_گردی #تهران
#معماری_سنتی
#معماری_قاجار
 • .
  سرای روشن در نزدیکی ساختمان شمس‌العماره و در خیابان ناصر خسرو قرار دارد و یکی از ساختمان‌های زیبای این خیابان است. این ساختمان مربوط به دوره پهلوی اول و سال ساخت آن ۱۳۱۱ شمسی است. جداره این ساختمان که معماری خاص و متفاوتی نسبت به ساختمان‌های دیگر خیابان ناصرخسرو دارد، حفظ شده و از سرای روشن به‌عنوان یکی از اولین مجتمع‌های تجاری تهران یاد می‌شود.

  سرای روشن یکی از ٱثار معماری طهران است که با تلفیقی از سبک گوتیک و معماری دوران کهن ایتالیا با سبک معماری ایرانی و ایران پس از اسلام طراحی شده است همچنین  نماد فروهر و مجسمه هایی نیمه برهنه به سبک اروپایی در بالا و طاقنماهای این اثر خودنمایی می کند.
  نشان پیکر بالدار که در دیدگاه متداول باستان‌شناسان و ایران‌شناسان، نگاره ای سمبلیک و منسوب به ایین زردشتی شناخته می‌شود، گاه به آن نام فروهر هم اطلاق می‌شود.
  خیابان ناصریه که امروزه به نام خیابان ناصر خسرو شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین خیابان‌های تاریخی شهر تهران بوده است که مجموعه‌ای از اتفاقات تاریخی و خاطره‌های جمعی در آن رقم خورده است. .
  #photography #photo #photoshoot #photography #photographer #photography_aks #fotografia #fotograf #tehrangeles #tehranpic #tehranpics #tehranphoto #tehranphotography #tehranphotographers #tehranpicture #shahrdari #میراث_فرهنگی #میراث_ملی #میراث #تاریخ #تاریخی #history #historyfacts #تهرانگردی #تهران_قدیم #تهران_گردی #تهران
  #معماری_سنتی
  #معماری_قاجار
 •  639  5  2 hours ago
 • Let it be!!!
 • Let it be!!!
 •  2  1  2 hours ago

Top #photography_aks Posts

 • .
سرای روشن در نزدیکی ساختمان شمس‌العماره و در خیابان ناصر خسرو قرار دارد و یکی از ساختمان‌های زیبای این خیابان است. این ساختمان مربوط به دوره پهلوی اول و سال ساخت آن ۱۳۱۱ شمسی است. جداره این ساختمان که معماری خاص و متفاوتی نسبت به ساختمان‌های دیگر خیابان ناصرخسرو دارد، حفظ شده و از سرای روشن به‌عنوان یکی از اولین مجتمع‌های تجاری تهران یاد می‌شود.

سرای روشن یکی از ٱثار معماری طهران است که با تلفیقی از سبک گوتیک و معماری دوران کهن ایتالیا با سبک معماری ایرانی و ایران پس از اسلام طراحی شده است همچنین  نماد فروهر و مجسمه هایی نیمه برهنه به سبک اروپایی در بالا و طاقنماهای این اثر خودنمایی می کند.
نشان پیکر بالدار که در دیدگاه متداول باستان‌شناسان و ایران‌شناسان، نگاره ای سمبلیک و منسوب به ایین زردشتی شناخته می‌شود، گاه به آن نام فروهر هم اطلاق می‌شود.
خیابان ناصریه که امروزه به نام خیابان ناصر خسرو شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین خیابان‌های تاریخی شهر تهران بوده است که مجموعه‌ای از اتفاقات تاریخی و خاطره‌های جمعی در آن رقم خورده است. .
#photography #photo #photoshoot #photography #photographer #photography_aks #fotografia #fotograf #tehrangeles #tehranpic #tehranpics #tehranphoto #tehranphotography #tehranphotographers #tehranpicture #shahrdari #میراث_فرهنگی #میراث_ملی #میراث #تاریخ #تاریخی #history #historyfacts #تهرانگردی #تهران_قدیم #تهران_گردی #تهران
#معماری_سنتی
#معماری_قاجار
 • .
  سرای روشن در نزدیکی ساختمان شمس‌العماره و در خیابان ناصر خسرو قرار دارد و یکی از ساختمان‌های زیبای این خیابان است. این ساختمان مربوط به دوره پهلوی اول و سال ساخت آن ۱۳۱۱ شمسی است. جداره این ساختمان که معماری خاص و متفاوتی نسبت به ساختمان‌های دیگر خیابان ناصرخسرو دارد، حفظ شده و از سرای روشن به‌عنوان یکی از اولین مجتمع‌های تجاری تهران یاد می‌شود.

  سرای روشن یکی از ٱثار معماری طهران است که با تلفیقی از سبک گوتیک و معماری دوران کهن ایتالیا با سبک معماری ایرانی و ایران پس از اسلام طراحی شده است همچنین  نماد فروهر و مجسمه هایی نیمه برهنه به سبک اروپایی در بالا و طاقنماهای این اثر خودنمایی می کند.
  نشان پیکر بالدار که در دیدگاه متداول باستان‌شناسان و ایران‌شناسان، نگاره ای سمبلیک و منسوب به ایین زردشتی شناخته می‌شود، گاه به آن نام فروهر هم اطلاق می‌شود.
  خیابان ناصریه که امروزه به نام خیابان ناصر خسرو شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین خیابان‌های تاریخی شهر تهران بوده است که مجموعه‌ای از اتفاقات تاریخی و خاطره‌های جمعی در آن رقم خورده است. .
  #photography #photo #photoshoot #photography #photographer #photography_aks #fotografia #fotograf #tehrangeles #tehranpic #tehranpics #tehranphoto #tehranphotography #tehranphotographers #tehranpicture #shahrdari #میراث_فرهنگی #میراث_ملی #میراث #تاریخ #تاریخی #history #historyfacts #تهرانگردی #تهران_قدیم #تهران_گردی #تهران
  #معماری_سنتی
  #معماری_قاجار
 •  639  5  2 hours ago