#nccchuphinh Instagram Photos & Videos

nccchuphinh - 68.9k posts

Hashtag Popularity

4.1
average comments
127.2
average likes

Latest #nccchuphinh Posts

 • 🔥 𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋 🔥
• PAMLEE STORE
• Số 143. Đường 30/4. Phường Trung Dũng. TP.Biên Hòa. Đồng Nai.
• 0797700555 - 0939567305
• SHIP HÀNG TOÀN QUỐC ( SHIP COD )
———————————————————
#pamlee  #pamleestore #vietnameseboy #vietcuteguy #vietnamstreetstylegroup #outfitoftheday #outfit #nccchuphinh #nccsaigon #nccdanang #ncchanoi #menswear #mensfashion #menstyle #ootdvietnam #ootd #daily #dailylook #helloweekendmarket #thenewplayground #thenewdistrict #aothun #aosomi #aophong #디오 #다낭 #데일리룩 #dm
 • 🔥 𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋 🔥
  • PAMLEE STORE
  • Số 143. Đường 30/4. Phường Trung Dũng. TP.Biên Hòa. Đồng Nai.
  • 0797700555 - 0939567305
  • SHIP HÀNG TOÀN QUỐC ( SHIP COD )
  ———————————————————
  #pamlee  #pamleestore #vietnameseboy #vietcuteguy #vietnamstreetstylegroup #outfitoftheday #outfit #nccchuphinh #nccsaigon #nccdanang #ncchanoi #menswear #mensfashion #menstyle #ootdvietnam #ootd #daily #dailylook #helloweekendmarket #thenewplayground #thenewdistrict #aothun #aosomi #aophong #디오 #다낭 #데일리룩 #dm

 •  4  0  2 hours ago
 • 🔥 𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋 🔥
• PAMLEE STORE
• Số 143. Đường 30/4. Phường Trung Dũng. TP.Biên Hòa. Đồng Nai.
• 0797700555 - 0939567305
• SHIP HÀNG TOÀN QUỐC ( SHIP COD )
———————————————————
#pamlee  #pamleestore #vietnameseboy #vietcuteguy #vietnamstreetstylegroup #outfitoftheday #outfit #nccchuphinh #nccsaigon #nccdanang #ncchanoi #menswear #mensfashion #menstyle #ootdvietnam #ootd #daily #dailylook #helloweekendmarket #thenewplayground #thenewdistrict #aothun #aosomi #aophong #디오 #다낭 #데일리룩 #dm
 • 🔥 𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋 🔥
  • PAMLEE STORE
  • Số 143. Đường 30/4. Phường Trung Dũng. TP.Biên Hòa. Đồng Nai.
  • 0797700555 - 0939567305
  • SHIP HÀNG TOÀN QUỐC ( SHIP COD )
  ———————————————————
  #pamlee  #pamleestore #vietnameseboy #vietcuteguy #vietnamstreetstylegroup #outfitoftheday #outfit #nccchuphinh #nccsaigon #nccdanang #ncchanoi #menswear #mensfashion #menstyle #ootdvietnam #ootd #daily #dailylook #helloweekendmarket #thenewplayground #thenewdistrict #aothun #aosomi #aophong #디오 #다낭 #데일리룩 #dm

 •  4  0  2 hours ago
 • 🔥 𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋 🔥
• PAMLEE STORE
• Số 143. Đường 30/4. Phường Trung Dũng. TP.Biên Hòa. Đồng Nai.
• 0797700555 - 0939567305
• SHIP HÀNG TOÀN QUỐC ( SHIP COD )
———————————————————
#pamlee  #pamleestore #vietnameseboy #vietcuteguy #vietnamstreetstylegroup #outfitoftheday #outfit #nccchuphinh #nccsaigon #nccdanang #ncchanoi #menswear #mensfashion #menstyle #ootdvietnam #ootd #daily #dailylook #helloweekendmarket #thenewplayground #thenewdistrict #aothun #aosomi #aophong #디오 #다낭 #데일리룩 #dm
 • 🔥 𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋 🔥
  • PAMLEE STORE
  • Số 143. Đường 30/4. Phường Trung Dũng. TP.Biên Hòa. Đồng Nai.
  • 0797700555 - 0939567305
  • SHIP HÀNG TOÀN QUỐC ( SHIP COD )
  ———————————————————
  #pamlee  #pamleestore #vietnameseboy #vietcuteguy #vietnamstreetstylegroup #outfitoftheday #outfit #nccchuphinh #nccsaigon #nccdanang #ncchanoi #menswear #mensfashion #menstyle #ootdvietnam #ootd #daily #dailylook #helloweekendmarket #thenewplayground #thenewdistrict #aothun #aosomi #aophong #디오 #다낭 #데일리룩 #dm

 •  6  0  2 hours ago
 • 🔥 𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋 🔥
• PAMLEE STORE
• Số 143. Đường 30/4. Phường Trung Dũng. TP.Biên Hòa. Đồng Nai.
• 0797700555 - 0939567305
• SHIP HÀNG TOÀN QUỐC ( SHIP COD )
———————————————————
#pamlee  #pamleestore #vietnameseboy #vietcuteguy #vietnamstreetstylegroup #outfitoftheday #outfit #nccchuphinh #nccsaigon #nccdanang #ncchanoi #menswear #mensfashion #menstyle #ootdvietnam #ootd #daily #dailylook #helloweekendmarket #thenewplayground #thenewdistrict #aothun #aosomi #aophong #디오 #다낭 #데일리룩 #dm
 • 🔥 𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋 🔥
  • PAMLEE STORE
  • Số 143. Đường 30/4. Phường Trung Dũng. TP.Biên Hòa. Đồng Nai.
  • 0797700555 - 0939567305
  • SHIP HÀNG TOÀN QUỐC ( SHIP COD )
  ———————————————————
  #pamlee  #pamleestore #vietnameseboy #vietcuteguy #vietnamstreetstylegroup #outfitoftheday #outfit #nccchuphinh #nccsaigon #nccdanang #ncchanoi #menswear #mensfashion #menstyle #ootdvietnam #ootd #daily #dailylook #helloweekendmarket #thenewplayground #thenewdistrict #aothun #aosomi #aophong #디오 #다낭 #데일리룩 #dm

 •  7  0  2 hours ago
 • 🔥 𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋 🔥
• PAMLEE STORE
• Số 143. Đường 30/4. Phường Trung Dũng. TP.Biên Hòa. Đồng Nai.
• 0797700555 - 0939567305
• SHIP HÀNG TOÀN QUỐC ( SHIP COD )
———————————————————
#pamlee  #pamleestore #vietnameseboy #vietcuteguy #vietnamstreetstylegroup #outfitoftheday #outfit #nccchuphinh #nccsaigon #nccdanang #ncchanoi #menswear #mensfashion #menstyle #ootdvietnam #ootd #daily #dailylook #helloweekendmarket #thenewplayground #thenewdistrict #aothun #aosomi #aophong #디오 #다낭 #데일리룩 #dm
 • 🔥 𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋 🔥
  • PAMLEE STORE
  • Số 143. Đường 30/4. Phường Trung Dũng. TP.Biên Hòa. Đồng Nai.
  • 0797700555 - 0939567305
  • SHIP HÀNG TOÀN QUỐC ( SHIP COD )
  ———————————————————
  #pamlee  #pamleestore #vietnameseboy #vietcuteguy #vietnamstreetstylegroup #outfitoftheday #outfit #nccchuphinh #nccsaigon #nccdanang #ncchanoi #menswear #mensfashion #menstyle #ootdvietnam #ootd #daily #dailylook #helloweekendmarket #thenewplayground #thenewdistrict #aothun #aosomi #aophong #디오 #다낭 #데일리룩 #dm

 •  3  0  2 hours ago
 • 🔥 𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋 🔥
• PAMLEE STORE
• Số 143. Đường 30/4. Phường Trung Dũng. TP.Biên Hòa. Đồng Nai.
• 0797700555 - 0939567305
• SHIP HÀNG TOÀN QUỐC ( SHIP COD )
———————————————————
#pamlee  #pamleestore #vietnameseboy #vietcuteguy #vietnamstreetstylegroup #outfitoftheday #outfit #nccchuphinh #nccsaigon #nccdanang #ncchanoi #menswear #mensfashion #menstyle #ootdvietnam #ootd #daily #dailylook #helloweekendmarket #thenewplayground #thenewdistrict #aothun #aosomi #aophong #디오 #다낭 #데일리룩 #dm
 • 🔥 𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋 🔥
  • PAMLEE STORE
  • Số 143. Đường 30/4. Phường Trung Dũng. TP.Biên Hòa. Đồng Nai.
  • 0797700555 - 0939567305
  • SHIP HÀNG TOÀN QUỐC ( SHIP COD )
  ———————————————————
  #pamlee  #pamleestore #vietnameseboy #vietcuteguy #vietnamstreetstylegroup #outfitoftheday #outfit #nccchuphinh #nccsaigon #nccdanang #ncchanoi #menswear #mensfashion #menstyle #ootdvietnam #ootd #daily #dailylook #helloweekendmarket #thenewplayground #thenewdistrict #aothun #aosomi #aophong #디오 #다낭 #데일리룩 #dm

 •  4  0  2 hours ago
 • ⁣Sometimes you’ll realize you’ve been standing on a cliff all this time, just waiting for someone to give you a push. THE push.⠀
⠀
And this time you know you’re not jumping alone. That makes jumping not even a 1% scary anymore ☺⠀
⠀
You’ll be off to explore all sorts of newness: new experiences, new horizons, new emotions, new capabilities. All of that, together ❤ ⠀
⠀
Allow yourself to find someone who raises you taller you are, makes you stronger than you thought you could be.⠀ Have you found your crazier self? 💕
 • ⁣Sometimes you’ll realize you’ve been standing on a cliff all this time, just waiting for someone to give you a push. THE push.⠀

  And this time you know you’re not jumping alone. That makes jumping not even a 1% scary anymore ☺⠀

  You’ll be off to explore all sorts of newness: new experiences, new horizons, new emotions, new capabilities. All of that, together ❤ ⠀

  Allow yourself to find someone who raises you taller you are, makes you stronger than you thought you could be.⠀ Have you found your crazier self? 💕

 •  236  52  3 hours ago
 • Nhìn hình đoán Thành phố, có ai nhìn phát biết ngay đây chính là Hội An quen thuộc không nè? Đúng rồi chính là Hội An với khu phố cổ đông đúc, nhộn nhịp ngày thường. Vào mùa này bỗng chốc không còn bóng người, đường xá vắng vẻ hẳn ra.
Mình nghĩ hiếm hoi lắm Hội An mới có những khoảng khắc nhẹ nhàng, tĩnh lặng chầm chậm trôi như vậy. Chúng ta cũng vậy nè, giữa cuộc sống bộn bề ngày thường thì đây là lúc các bạn có thể sống chậm lại một tí để có nhiều thời gian cho bản thân, cho gia đình hơn đúng không? Nạp năng lượng để cùng đi qua cơn đại dịch này hen.
Tin mới cập nhật được là tiếp tục thực hiện cách ly đến hết 30/4 luôn nhe! Vậy là ăn nay đón lễ yến ắng ở nhà mất rồi.
Nguồn ảnh: @mvcthinh 
#airmehoian
 • Nhìn hình đoán Thành phố, có ai nhìn phát biết ngay đây chính là Hội An quen thuộc không nè? Đúng rồi chính là Hội An với khu phố cổ đông đúc, nhộn nhịp ngày thường. Vào mùa này bỗng chốc không còn bóng người, đường xá vắng vẻ hẳn ra.
  Mình nghĩ hiếm hoi lắm Hội An mới có những khoảng khắc nhẹ nhàng, tĩnh lặng chầm chậm trôi như vậy. Chúng ta cũng vậy nè, giữa cuộc sống bộn bề ngày thường thì đây là lúc các bạn có thể sống chậm lại một tí để có nhiều thời gian cho bản thân, cho gia đình hơn đúng không? Nạp năng lượng để cùng đi qua cơn đại dịch này hen.
  Tin mới cập nhật được là tiếp tục thực hiện cách ly đến hết 30/4 luôn nhe! Vậy là ăn nay đón lễ yến ắng ở nhà mất rồi.
  Nguồn ảnh: @mvcthinh
  #airmehoian

 •  23  1  5 hours ago
 • Cần lắm cái nhiệt độ 9C ngay bây giờ
-
“Ở đây sương khói mờ nhân ảnh” .
#instagood #nccchuphinh #saigon
 • Cần lắm cái nhiệt độ 9C ngay bây giờ
  -
  “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh” .
  #instagood #nccchuphinh #saigon

 •  1  0  5 hours ago
 • Liệu âm thầm và lặng lẽ hơn có khiến cuộc sống của mình dễ thở hơn không nhỉ? 
Chạy khỏi tất cả các mối quan hệ có giúp cuộc đời mình bớt phiền toái hơn không? 
Não mình dạo này không nghĩ được gì. Lòng cũng gần như không có cảm xúc gì ngoài sợ hãi và hoang mang. Mỗi sáng mở mắt, vệ sinh mặt mũi, sấp gọn chăn gối, mở toang cửa sổ, phơi quần áo, nấu một món gì đó ăn rồi bắt đầu ngồi ngẩn ra vì không biết mình nên làm cái gì tiếp theo. 
Dù có một danh sách dài các công việc cần làm trong tuần này, trong tháng này nhưng mình chẳng thiết tha gì.. #instavietnam #vscovietnam #ootd #potd #nhacuacoffeeholic #odaucungchup #saigonese #hanoian #somewhereinhanoi #somewhereinsaigon #hanoiwander #coffeehouse #coffeehanoi #nccchuphinh #nccdanang #nccsaigon #ncchanoi #danang #ncchue #hanoiinlove #dalat #hoian #nccdalat #dalattrip
 • Liệu âm thầm và lặng lẽ hơn có khiến cuộc sống của mình dễ thở hơn không nhỉ?
  Chạy khỏi tất cả các mối quan hệ có giúp cuộc đời mình bớt phiền toái hơn không?
  Não mình dạo này không nghĩ được gì. Lòng cũng gần như không có cảm xúc gì ngoài sợ hãi và hoang mang. Mỗi sáng mở mắt, vệ sinh mặt mũi, sấp gọn chăn gối, mở toang cửa sổ, phơi quần áo, nấu một món gì đó ăn rồi bắt đầu ngồi ngẩn ra vì không biết mình nên làm cái gì tiếp theo.
  Dù có một danh sách dài các công việc cần làm trong tuần này, trong tháng này nhưng mình chẳng thiết tha gì.. #instavietnam #vscovietnam #ootd #potd #nhacuacoffeeholic #odaucungchup #saigonese #hanoian #somewhereinhanoi #somewhereinsaigon #hanoiwander #coffeehouse #coffeehanoi #nccchuphinh #nccdanang #nccsaigon #ncchanoi #danang #ncchue #hanoiinlove #dalat #hoian #nccdalat #dalattrip

 •  25  0  5 hours ago
 • Khi còn trẻ, ta mải miết chạy theo thứ tình cảm ngông cuồng khiến mình bỏ lại lý trí sau lưng. Rồi đến lúc trái tim đã thấm mệt sau muôn vàn bão tố, ta biết rằng mình chỉ cần ai đó để tựa vào vai lúc cuối ngày, cùng lắng nghe một bản tình ca”. Tuổi 17, ta mơ về một tình yêu màu hồng, thậm chí là mơ hồ. Ta yêu bất chấp, yêu khờ dại, yêu không lý trí bởi “Tuổi trẻ là một cung đường đầy những trải nghiệm của niềm vui và hạnh phúc, của đổ vỡ và rạn nứt, của tin tưởng và thất vọng, của lạc mất và tìm thấy”. .
Đùa đấy, sắp 21 tuổi rồi mà có biết yêu là gì đâuuu =)))) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
#hanoi #instagram #photography #instagood #instadaily #ig_vietnam #lightroom #friends #life #lifeuniversity #single #hanoiarchitecturaluniversity #nccchuphinh #follow #fl4fl #likeforfollow #likeforlikes #l4l #_dvq #vscovietnam #photo
 • Khi còn trẻ, ta mải miết chạy theo thứ tình cảm ngông cuồng khiến mình bỏ lại lý trí sau lưng. Rồi đến lúc trái tim đã thấm mệt sau muôn vàn bão tố, ta biết rằng mình chỉ cần ai đó để tựa vào vai lúc cuối ngày, cùng lắng nghe một bản tình ca”. Tuổi 17, ta mơ về một tình yêu màu hồng, thậm chí là mơ hồ. Ta yêu bất chấp, yêu khờ dại, yêu không lý trí bởi “Tuổi trẻ là một cung đường đầy những trải nghiệm của niềm vui và hạnh phúc, của đổ vỡ và rạn nứt, của tin tưởng và thất vọng, của lạc mất và tìm thấy”. .
  Đùa đấy, sắp 21 tuổi rồi mà có biết yêu là gì đâuuu =)))) .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  . .
  .
  .
  .
  #hanoi #instagram #photography #instagood #instadaily #ig_vietnam #lightroom #friends #life #lifeuniversity #single #hanoiarchitecturaluniversity #nccchuphinh #follow #fl4fl #likeforfollow #likeforlikes #l4l #_dvq #vscovietnam #photo

 •  43  4  6 hours ago
 • “Sự lợi hại của ban công”- giờ mới được phát hiện 👏👏
 • “Sự lợi hại của ban công”- giờ mới được phát hiện 👏👏

 •  40  2  7 hours ago
 • Hôm nay tớ rộn ràng làm thơ "con cóc" tặng các cậu.
Viết cho những nỗi niềm "ít vui" cậu đang khoác trên vai.
Đâu đó, mong cậu hãy luôn nhớ rằng: "Chẳng có nỗi buồn nào là bất diệt, chẳng có niềm vất vả nào không thể qua ! Chỉ cần cậu dũng cảm, mỉm cười mà đối diện. Bao chông gai cũng chỉ thêm rèn sức mình 💪💪". #quoteshay #quotevietnam #quotetonghop #quotestamtrang #tríchdẫn 
#Vnquotes #caunoihay #quotesvn #tíchcựctrongtừngsuynghĩ #cuộcsống #cuocsong #thanhxuancuachungta #tamsu #themood 
i #nccdalat #nccdanang #vungtau #
#somewhereinvietnam #somewhereinsaigon #saigonlife #nccsaigon #ncchanoi #myhanoi #vũngtàu #vungtaucity #hanoiwander #igvietnam #vietnamflashbacks #instavietnam #nccchuphinh
 • Hôm nay tớ rộn ràng làm thơ "con cóc" tặng các cậu.
  Viết cho những nỗi niềm "ít vui" cậu đang khoác trên vai.
  Đâu đó, mong cậu hãy luôn nhớ rằng: "Chẳng có nỗi buồn nào là bất diệt, chẳng có niềm vất vả nào không thể qua ! Chỉ cần cậu dũng cảm, mỉm cười mà đối diện. Bao chông gai cũng chỉ thêm rèn sức mình 💪💪". #quoteshay #quotevietnam #quotetonghop #quotestamtrang #tríchdẫn
  #Vnquotes #caunoihay #quotesvn #tíchcựctrongtừngsuynghĩ #cuộcsống #cuocsong #thanhxuancuachungta #tamsu #themood
  i #nccdalat #nccdanang #vungtau #
  #somewhereinvietnam #somewhereinsaigon #saigonlife #nccsaigon #ncchanoi #myhanoi #vũngtàu #vungtaucity #hanoiwander #igvietnam #vietnamflashbacks #instavietnam #nccchuphinh

 •  68  0  7 hours ago
 • 🦄 Bera Dress 🦄
🌺 Bera Dress lấy cảm hứng từ những đồng tiền cổ mang thiết kế sặc sỡ
🎀 Kết hợp màu sắc giữa màu hồng tím và màu xanh cực kì ăn ý và nổi bật, với một bộ đồ rực rỡ như này, kết hợp thêm đôi khuyên tai và một đôi boot cao cổ, các nàng sẽ trở thành một cô gái du mục chính hiệu đó ạ.
Bera Dress:
* Váy dài 120cm
* Chất lụa lanh mát mịn
* Váy freesize được bo chun giúp tôn lên vòng eo của các nàng
Price: 489k. #boho #trabyboho #trabyfashion #vintage #vintagclothing #travel #travelvietnam #nccchuphinh #ncchanoi #hanoi #vietnamtravel #bohodress #bohochic #bohostyle
 • 🦄 Bera Dress 🦄
  🌺 Bera Dress lấy cảm hứng từ những đồng tiền cổ mang thiết kế sặc sỡ
  🎀 Kết hợp màu sắc giữa màu hồng tím và màu xanh cực kì ăn ý và nổi bật, với một bộ đồ rực rỡ như này, kết hợp thêm đôi khuyên tai và một đôi boot cao cổ, các nàng sẽ trở thành một cô gái du mục chính hiệu đó ạ.
  Bera Dress:
  * Váy dài 120cm
  * Chất lụa lanh mát mịn
  * Váy freesize được bo chun giúp tôn lên vòng eo của các nàng
  Price: 489k. #boho #trabyboho #trabyfashion #vintage #vintagclothing #travel #travelvietnam #nccchuphinh #ncchanoi #hanoi #vietnamtravel #bohodress #bohochic #bohostyle

 •  6  0  7 hours ago
 • Bình minh toả giọt vàng ngẩn ngơ
 • Bình minh toả giọt vàng ngẩn ngơ

 •  63  3  7 hours ago
 • 🎵
Mỗi ngày tôi tự động viên bản thân mình một chút, dù tương lai có ra sao đi chăng nữa thì cũng thấy vui đã cố gắng hết mình.
___________________________
📍My Tho - Tien Giang, Vietnam

#didechup #mytho #tiengiang #vietnam #vscovietnam #ig_vietnam #photography #igvietnam #likeforlikes #saigon #photooftheday #followforfollowback #quotes #instadaily #likeforlike #instagood #photographer #sunset #sky #danang #dalat #hanoi #nccchuphinh #quotesvn #likelike #odaucungchup
 • 🎵
  Mỗi ngày tôi tự động viên bản thân mình một chút, dù tương lai có ra sao đi chăng nữa thì cũng thấy vui đã cố gắng hết mình.
  ___________________________
  📍My Tho - Tien Giang, Vietnam

  #didechup #mytho #tiengiang #vietnam #vscovietnam #ig_vietnam #photography #igvietnam #likeforlikes #saigon #photooftheday #followforfollowback #quotes #instadaily #likeforlike #instagood #photographer #sunset #sky #danang #dalat #hanoi #nccchuphinh #quotesvn #likelike #odaucungchup

 •  282  14  7 hours ago
 • जो अब तक ना खौला,
वो खून नहीं पानी है,
जो देश के काम ना आए,
वह बेकार जवानी है!! #ncc_lovers_2k20_of_india #ncc #nccindia #nccindia🇮🇳 #nccdalat #ncchanoi #nccchuphinh #nccoast #ncccdt#nccfan #ncc_all_india_friend #nccindia #ncc #nccarmy #nccfreind
#indianairforce
#defenceforces
#indiannavy
#jaihind
#ima #nccfriends
#indianmilitaryacademy
#nationaldefenceacademy
#airforceacademy
#indiannavalacademy
#coastguard
#bordersecurityforce
#specialforcesgroup 
#indianarmyday #indianmilitaryacademy #indianmilitaryacademy
 • जो अब तक ना खौला,
  वो खून नहीं पानी है,
  जो देश के काम ना आए,
  वह बेकार जवानी है!! #ncc_lovers_2k20_of_india #ncc #nccindia #nccindia🇮🇳 #nccdalat #ncchanoi #nccchuphinh #nccoast #ncccdt #nccfan #ncc_all_india_friend #nccindia #ncc #nccarmy #nccfreind
  #indianairforce
  #defenceforces
  #indiannavy
  #jaihind
  #ima #nccfriends
  #indianmilitaryacademy
  #nationaldefenceacademy
  #airforceacademy
  #indiannavalacademy
  #coastguard
  #bordersecurityforce
  #specialforcesgroup
  #indianarmyday #indianmilitaryacademy #indianmilitaryacademy

 •  1,009  5  7 hours ago
 • glitter ✨
 • glitter ✨

 •  12  1  7 hours ago
 • Chất liệu của váy Cherry 🖤

Một trong những điều tụi tớ ưng ý nhất về tấm váy này, vải lanh nhẹ, mát, dễ thấm hút mồ hôi. Chi tiết cutout sau lưng xinh xắn và mút ngực phía trước rất tiện 🖤

________________
𝙏𝙝𝙚 𝙎𝙪𝙜𝙖𝙧 𝙏𝙤𝙬𝙣 
We bring the sweet stuffs for your life
🧁 Hotline: 09494.727.86
📍 Tầng 2, số 23, ngõ 82 Chùa Láng, HN

#vscovietnam #ootd #potd #nhacuacoffeeholic #ncchanoi #nccsaigon #nccdanang #nccchuphinh #odaucungchup #saigonese #hanoian #somewhereinhanoi #somewhereinsaigon #hanoiwander #coffeehouse #coffeehanoi #dailylook #vintage #vintageclothing #hanoi #saigon #l4l #f4f #retro #aesthetic #mood
 • Chất liệu của váy Cherry 🖤

  Một trong những điều tụi tớ ưng ý nhất về tấm váy này, vải lanh nhẹ, mát, dễ thấm hút mồ hôi. Chi tiết cutout sau lưng xinh xắn và mút ngực phía trước rất tiện 🖤

  ________________
  𝙏𝙝𝙚 𝙎𝙪𝙜𝙖𝙧 𝙏𝙤𝙬𝙣
  We bring the sweet stuffs for your life
  🧁 Hotline: 09494.727.86
  📍 Tầng 2, số 23, ngõ 82 Chùa Láng, HN

  #vscovietnam #ootd #potd #nhacuacoffeeholic #ncchanoi #nccsaigon #nccdanang #nccchuphinh #odaucungchup #saigonese #hanoian #somewhereinhanoi #somewhereinsaigon #hanoiwander #coffeehouse #coffeehanoi #dailylook #vintage #vintageclothing #hanoi #saigon #l4l #f4f #retro #aesthetic #mood

 •  16  0  7 hours ago
 • Viết cho tôi của sau này !!
Mong rằng 10 năm sau , Vào một ngày thảnh thơi tôi giở điện thoại ra và đọc lại những dòng blog này . Chắc lúc đó tôi cũng đã trưởng thành ,có 1 công việc ổn định , có một cuộc sống bình yên với gia đình nhỏ của mình . Ngồi ngẩn ngơ vừa đọc vừa ngẫm lại khoảng trời thanh xuân lúc ấy . Cứ mộng mơ trong đầu những kí ức , kỉ niệm đẹp về quãng tuổi xanh , thổn thức về mối tình đầu năm 17 . Lúc đấy chắc phải mở lại cái bài hát mà 2 đứa thường nghe chung cái tai nghe rồi nhẩm trong miệng câu hát “ Nếu ngày ấy “ . Hồi đấy ngây ngô lắm , Năm 7 tuổi cứ ngỡ bắt được con ve sầu là mùa hè sẽ kéo dài mãi mãi , Năm 17 tuổi cứ ngỡ nắm chặt bàn tay ấy là vĩnh viễn chẳng bao giờ rời xa . Hay chỉ vì một câu nói em thích màu xanh 💙 mà đem lòng thương cả bầu trời . Tuổi thanh xuân đẹp lắm , nó giống như một cơn mưa rào, dù cho ta từng cảm lạnh vì tắm mưa thì ta vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy thêm lần nữa . Những năm tháng ấy , con người ấy , kỉ niệm ấy sẽ chẳng bao giờ tôi quên được , mong cô gái năm 17 ấy của tôi sẽ mãi được bình yên 🍀
.
.
.
.
.
.
#hanoi #ncchanoi #visitvietnam #instavietnam #nccchuphinh #checkinvietnam #vietnam #vietnamtravel #likeforlikes #asianboy #vscovietnam #trip #vietnamese #traveltheworld #vietnam🇻🇳 #hanoitravel #odaucungchup #hanoioldquarter #film #vintage #traveling #vscohanoi #saigon #hue #picoftheday #instagood
 • Viết cho tôi của sau này !!
  Mong rằng 10 năm sau , Vào một ngày thảnh thơi tôi giở điện thoại ra và đọc lại những dòng blog này . Chắc lúc đó tôi cũng đã trưởng thành ,có 1 công việc ổn định , có một cuộc sống bình yên với gia đình nhỏ của mình . Ngồi ngẩn ngơ vừa đọc vừa ngẫm lại khoảng trời thanh xuân lúc ấy . Cứ mộng mơ trong đầu những kí ức , kỉ niệm đẹp về quãng tuổi xanh , thổn thức về mối tình đầu năm 17 . Lúc đấy chắc phải mở lại cái bài hát mà 2 đứa thường nghe chung cái tai nghe rồi nhẩm trong miệng câu hát “ Nếu ngày ấy “ . Hồi đấy ngây ngô lắm , Năm 7 tuổi cứ ngỡ bắt được con ve sầu là mùa hè sẽ kéo dài mãi mãi , Năm 17 tuổi cứ ngỡ nắm chặt bàn tay ấy là vĩnh viễn chẳng bao giờ rời xa . Hay chỉ vì một câu nói em thích màu xanh 💙 mà đem lòng thương cả bầu trời . Tuổi thanh xuân đẹp lắm , nó giống như một cơn mưa rào, dù cho ta từng cảm lạnh vì tắm mưa thì ta vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy thêm lần nữa . Những năm tháng ấy , con người ấy , kỉ niệm ấy sẽ chẳng bao giờ tôi quên được , mong cô gái năm 17 ấy của tôi sẽ mãi được bình yên 🍀
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  #hanoi #ncchanoi #visitvietnam #instavietnam #nccchuphinh #checkinvietnam #vietnam #vietnamtravel #likeforlikes #asianboy #vscovietnam #trip #vietnamese #traveltheworld #vietnam🇻🇳 #hanoitravel #odaucungchup #hanoioldquarter #film #vintage #traveling #vscohanoi #saigon #hue #picoftheday #instagood

 •  445  12  8 hours ago
 • People only know you changed, but they don't know what you went through 🖤 ——————————————- #instagood #instagram #instadaily #instaviet #instaphoto #insta #instamood #instalike #instafollow #instapic #instafashion #instacollage #instalove #instacool #instafit #instagramers #instastyle #fashion #fashionista #fashionblogger #modelfreelance #blogger #bloggerstyle #nccchuphinh #nccsaigon #ncchanoi #likeforlikes #likeforfollow #followforfollowback #follow
 • People only know you changed, but they don't know what you went through 🖤 ——————————————- #instagood #instagram #instadaily #instaviet #instaphoto #insta #instamood #instalike #instafollow #instapic #instafashion #instacollage #instalove #instacool #instafit #instagramers #instastyle #fashion #fashionista #fashionblogger #modelfreelance #blogger #bloggerstyle #nccchuphinh #nccsaigon #ncchanoi #likeforlikes #likeforfollow #followforfollowback #follow

 •  119  0  8 hours ago

Top #nccchuphinh Posts

 • Cứ làm những gì mình thích, miễn là không ảnh hưởng tới ai là được
 • Cứ làm những gì mình thích, miễn là không ảnh hưởng tới ai là được

 •  260  8  13 hours ago
 • Làm sao để hết lười nhỉ? Lười quá , lười vãi lon
 • Làm sao để hết lười nhỉ? Lười quá , lười vãi lon

 •  191  5  13 hours ago
 • | 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐄𝐚𝐫𝐭𝐡 | (2008)
Lúc nhỏ xem phim này cứ tưởng có đường xuống tâm Trái Đất thật. Lần theo cuốn sách có viết về những miệng núi lửa có con đường đi thẳng xuống trung tâm Trái Đất ,Trevor đã cùng cháu của mình là Sean và người dẫn đường Hans bắt đầu cuộc phiêu lưu tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với người anh trai đã mất tích và người cháu của vị giáo sư .Họ đã phát hiện ra thế giới dưới lòng đất đầy kì bí ,nguy hiểm với toàn những sinh vật khổng lồ ...
#JourneyToTheCenterOfTheEarth #brendanfraser #AnitaBriem #JoshHutcherson #reviewphim #cuồngphim #phim #phimhay #americanfilm #film #movie #moviequotes #moviestar #nccchuphinh #dwaynejohnson
 • | 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐄𝐚𝐫𝐭𝐡 | (2008)
  Lúc nhỏ xem phim này cứ tưởng có đường xuống tâm Trái Đất thật. Lần theo cuốn sách có viết về những miệng núi lửa có con đường đi thẳng xuống trung tâm Trái Đất ,Trevor đã cùng cháu của mình là Sean và người dẫn đường Hans bắt đầu cuộc phiêu lưu tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với người anh trai đã mất tích và người cháu của vị giáo sư .Họ đã phát hiện ra thế giới dưới lòng đất đầy kì bí ,nguy hiểm với toàn những sinh vật khổng lồ ...
  #JourneyToTheCenterOfTheEarth #brendanfraser #AnitaBriem #JoshHutcherson #reviewphim #cuồngphim #phim #phimhay #americanfilm #film #movie #moviequotes #moviestar #nccchuphinh #dwaynejohnson

 •  158  9  5 April, 2020