#malayani Instagram Photos & Videos

malayani - 1.3k posts

Hashtag Popularity

2
average comments
227.7
average likes

Latest #malayani Posts

 • Dünyada lüzumsuz, boş ve faydasız hiçbir şey yoktur. Allah Teâlâ her yarattığını bir hikmete dayalı ve bir hizmete uygun yaratmıştır. Ancak herşeyin herkes için her zaman gerekli olması da hiç şüphesiz düşünülemez. İşte hadiste işaret buyurulan mâlâyânî, “kişinin dinine ve dünyasına faydası olmayan şey” anlamındadır.
.
İnsanı doğrudan ilgilendirmeyen şeylere bu anlamda “lüzumsuz” veya “gereksiz” denilebilir. Halkımız “üstüne elzem olmayan işe karışma” derken, işte bu mânâyı dile getirmektedir.
.
Neyin mâlâyânî, neyin gerekli olduğunu ayırabilmek için, öncelikle sağlam değer ölçülerine sahip olmak lâzımdır. Hiç şüphesiz müslümanlar için müslümanlığın değer ölçüleri esastır. O halde olgun mü’min, müslümanlığın ölçülerine göre yaşayan ve çevresini bunlara göre değerlendiren kişidir. Mâlâyânînin terkedilmesi, müslümanın sürekli uyanık olduğunu gösterir. Murâkabe fikri ile yaşadığını belgeler.
.
Mâlâyânîyi terketmek, gerekli olanı icabeden yerde gerektiği ölçüde yerine getirmek demektir. Toplumda olumsuz gelişmelerin önlenmesi, büyük ölçüde gereksizlerin terkedilmesiyle mümkün olacaktır. Bu sebepledir ki, İslâm âlimleri bu hadisi “medâr-ı İslâm” olan dört hadisten biri kabul ve ilân etmişlerdir.
.
Gereksizi terketmek, lüzumluları önem sırasına koyma fikrini de beraberinde getirir. Böylece müslüman, her konuda en lüzumlu olanı işlemek, en gerekli olanı ortaya koymak başarısını ve basiretini yani olgunluğunu gösterir. Bu da onun güzel müslüman olduğunun delili olur.
.
Mâlâyânî ile meşgul olmak, lüzumluları ihmal etmeye götürür. Çünkü gerekli-gereksiz herşeyle meşgul olmak insanı, kolayı tercihe sevkeder. Bütün bunlar ise, sonuçta müslümanı fuzûlî işlerin adamı durumuna düşürür. Bu bakımdan hadis, fevkalâde önemli bir tesbit yapmakta, iyi müslüman olabilmek için her şeyden önce kendisini ilgilendirmeyen fuzûlî işlerle meşgul olmamak gerektiğine dikkat çekmektedir. Çünkü ömür kısadır ve hızla geçmektedir.
.
Gerekli-gereksiz herşeyin harman olduğu günümüzde sadece lüzumlu işlerle meşgul olabilmek, ancak gerçekten olgun bir iman ile mümkündür.
#riyazussalihin #murakabe #malayani #boşişler #gereksiz #lüzumsuz #iyi #müslüman #hadisişerif #hzmuhammed #ilim #ahlak #iman
 • Dünyada lüzumsuz, boş ve faydasız hiçbir şey yoktur. Allah Teâlâ her yarattığını bir hikmete dayalı ve bir hizmete uygun yaratmıştır. Ancak herşeyin herkes için her zaman gerekli olması da hiç şüphesiz düşünülemez. İşte hadiste işaret buyurulan mâlâyânî, “kişinin dinine ve dünyasına faydası olmayan şey” anlamındadır.
  .
  İnsanı doğrudan ilgilendirmeyen şeylere bu anlamda “lüzumsuz” veya “gereksiz” denilebilir. Halkımız “üstüne elzem olmayan işe karışma” derken, işte bu mânâyı dile getirmektedir.
  .
  Neyin mâlâyânî, neyin gerekli olduğunu ayırabilmek için, öncelikle sağlam değer ölçülerine sahip olmak lâzımdır. Hiç şüphesiz müslümanlar için müslümanlığın değer ölçüleri esastır. O halde olgun mü’min, müslümanlığın ölçülerine göre yaşayan ve çevresini bunlara göre değerlendiren kişidir. Mâlâyânînin terkedilmesi, müslümanın sürekli uyanık olduğunu gösterir. Murâkabe fikri ile yaşadığını belgeler.
  .
  Mâlâyânîyi terketmek, gerekli olanı icabeden yerde gerektiği ölçüde yerine getirmek demektir. Toplumda olumsuz gelişmelerin önlenmesi, büyük ölçüde gereksizlerin terkedilmesiyle mümkün olacaktır. Bu sebepledir ki, İslâm âlimleri bu hadisi “medâr-ı İslâm” olan dört hadisten biri kabul ve ilân etmişlerdir.
  .
  Gereksizi terketmek, lüzumluları önem sırasına koyma fikrini de beraberinde getirir. Böylece müslüman, her konuda en lüzumlu olanı işlemek, en gerekli olanı ortaya koymak başarısını ve basiretini yani olgunluğunu gösterir. Bu da onun güzel müslüman olduğunun delili olur.
  .
  Mâlâyânî ile meşgul olmak, lüzumluları ihmal etmeye götürür. Çünkü gerekli-gereksiz herşeyle meşgul olmak insanı, kolayı tercihe sevkeder. Bütün bunlar ise, sonuçta müslümanı fuzûlî işlerin adamı durumuna düşürür. Bu bakımdan hadis, fevkalâde önemli bir tesbit yapmakta, iyi müslüman olabilmek için her şeyden önce kendisini ilgilendirmeyen fuzûlî işlerle meşgul olmamak gerektiğine dikkat çekmektedir. Çünkü ömür kısadır ve hızla geçmektedir.
  .
  Gerekli-gereksiz herşeyin harman olduğu günümüzde sadece lüzumlu işlerle meşgul olabilmek, ancak gerçekten olgun bir iman ile mümkündür.
  #riyazussalihin #murakabe #malayani #boşişler #gereksiz #lüzumsuz #iyi #müslüman #hadisişerif #hzmuhammed #ilim #ahlak #iman

 •  16  0  17 November, 2019

Top #malayani Posts

 • Değişen manzaram güzelleşen bakış açım.. Eskiden karşıya baktığım zaman boş bir duvar vardı şimdi gözümün nurları ile şenlendi.. Hayat aslında hep böyle bakmak ile görmek çok farklı diyorlar ya sahiden öyle, birilerinin hayatına bakınca neyi görmek istiyorsak, kendi içimiz nasılsa onu görüyoruz.. Kimisi hüsnüzanda usta iken kimisi suizanda usta.. Aslında herkes niyeti ve bakış açısı kadar bu hayatta.. O yüzden insan evindeki odaları sadeleştirirken içindeki odalara da kuş bakışı bakabilmeli, düşüncelerini olumlamalı, içini arındırmalı kötü hissiyatlardan.. Çünkü içimiz arınmadıkça, içimiz kötülük, çirkeflik dolu oldukça evimiz eşyalardan arınsa da hakiki sadeliği elde edemeyiz. Bu hayatta en ağır yük vicdan yüküdür. Dışımızdaki karışıklıklar aslında içimizdeki karışıklıkların birer yansıması.. İçimizin odalarını düzenlersek, yüreğimizi karatmak yerine aydınlık ile temizlersek malayani, suizan dolu düşünce ve sözlerden arınırsak işte o vakit en hakiki sadeleşme adımını atarız 🤲🏻 İnsana en çok yük olan duygu hangisidir sizce? #olumlu #olumlama #meditasyon #motivasyon #yoga #pozitifdüşünce #enerji #negatif #malayani #insan #zihin #düşünce #felsefe #felsefenotları #edebiyat #yazar
 • Değişen manzaram güzelleşen bakış açım.. Eskiden karşıya baktığım zaman boş bir duvar vardı şimdi gözümün nurları ile şenlendi.. Hayat aslında hep böyle bakmak ile görmek çok farklı diyorlar ya sahiden öyle, birilerinin hayatına bakınca neyi görmek istiyorsak, kendi içimiz nasılsa onu görüyoruz.. Kimisi hüsnüzanda usta iken kimisi suizanda usta.. Aslında herkes niyeti ve bakış açısı kadar bu hayatta.. O yüzden insan evindeki odaları sadeleştirirken içindeki odalara da kuş bakışı bakabilmeli, düşüncelerini olumlamalı, içini arındırmalı kötü hissiyatlardan.. Çünkü içimiz arınmadıkça, içimiz kötülük, çirkeflik dolu oldukça evimiz eşyalardan arınsa da hakiki sadeliği elde edemeyiz. Bu hayatta en ağır yük vicdan yüküdür. Dışımızdaki karışıklıklar aslında içimizdeki karışıklıkların birer yansıması.. İçimizin odalarını düzenlersek, yüreğimizi karatmak yerine aydınlık ile temizlersek malayani, suizan dolu düşünce ve sözlerden arınırsak işte o vakit en hakiki sadeleşme adımını atarız 🤲🏻 İnsana en çok yük olan duygu hangisidir sizce? #olumlu #olumlama #meditasyon #motivasyon #yoga #pozitifdüşünce #enerji #negatif #malayani #insan #zihin #düşünce #felsefe #felsefenotları #edebiyat #yazar

 •  608  42  3 January, 2019