#koreafashion Instagram Photos & Videos

Latest #koreafashion Posts

 • ๐—ฅ๐—˜๐—”๐——.
------------------------
โ–ช
โ–ช ๐–‘๐–Ž๐–๐–Š ๐–† ๐–‡๐–‘๐–†๐–ˆ๐– ๐–—๐–”๐–˜๐–Š, ๐–๐–Š๐–— ๐–‰๐–†๐–—๐–๐–“๐–Š๐–˜๐–˜ ๐–œ๐–†๐–˜ ๐–‡๐–Š๐–†๐–š๐–™๐–Ž๐–‹๐–š๐–‘๐–‘๐–ž ๐–‹๐–†๐–™๐–†๐–‘. โ–ช -
โ€ข
โ€ข
โ€ข
-
โ–ช ๐–†๐–“๐–‰ ๐–† ๐–˜๐–”๐–š๐–‘ ๐–†๐–˜ ๐–‰๐–†๐–—๐– ๐–†๐–˜ ๐–๐–Š๐–‘๐–‘ โ–ช -
โ€ข
โ€ข
โ€ข
-
โ–ช ๐–™๐–๐–Ž๐–˜ ๐–˜๐–๐–Ž๐–™๐–™๐–ž ๐–œ๐–”๐–—๐–‘๐–‰ ๐–ˆ๐–๐–†๐–“๐–Œ๐–Š๐–˜ ๐–Š๐–›๐–Š๐–“ ๐–™๐–๐–Š ๐–“๐–Ž๐–ˆ๐–Š๐–˜๐–™ ๐–•๐–Š๐–”๐–•๐–‘๐–Š โ–ช -
โ€ข
โ€ข
โ€ข
-
โ–ช ๐–‡๐–š๐–™. โ–ช -
โ€ข
โ€ข
โ€ข
-
โ–ช ๐•ด'๐–›๐–Š ๐–†๐–‘๐–œ๐–†๐–ž๐–˜ ๐–†๐–‰๐–’๐–Ž๐–—๐–Š๐–‰ ๐–œ๐–”๐–’๐–Š๐–“ ๐–‘๐–Ž๐–๐–Š ๐–’๐–ž๐–˜๐–Š๐–‘๐–‹ ๐–œ๐–๐–” ๐–†๐–—๐–Š ๐–“๐–”๐–™ ๐–†๐–‹๐–—๐–†๐–Ž๐–‰ ๐–”๐–‹ ๐–™๐–๐–Š๐–Ž๐–— ๐–‰๐–†๐–—๐– ๐–˜๐–Ž๐–‰๐–Š, ๐–‡๐–Š๐–ˆ๐–†๐–š๐–˜๐–Š ๐–™๐–๐–†๐–™'๐–˜ ๐–œ๐–๐–Š๐–—๐–Š ๐–œ๐–Š ๐–Œ๐–—๐–”๐–œ ๐–†๐–“๐–‰ ๐–‘๐–Š๐–†๐–—๐–“, ๐–™๐–๐–†๐–™'๐–˜ ๐–œ๐–๐–Š๐–—๐–Š ๐–œ๐–Š ๐–‹๐–Ž๐–“๐–‰ ๐–”๐–š๐–™ ๐–œ๐–๐–†๐–™ ๐–œ๐–Š'๐–—๐–Š ๐–’๐–†๐–‰๐–Š ๐–”๐–‹ ๐–†๐–“๐–‰ ๐–‹๐–Ž๐–“๐–‰ ๐–”๐–š๐–™ ๐–๐–š๐–˜๐–™ ๐–๐–”๐–œ ๐–’๐–š๐–ˆ๐– ๐–œ๐–Š ๐–ˆ๐–†๐–“ ๐–˜๐–š๐–—๐–›๐–Ž๐–›๐–Š. โ–ช -
โ€ข
โ€ข
โ€ข
-
โ–ช ๐•ด'๐–’ ๐–“๐–”๐–™ ๐–†๐–‹๐–—๐–†๐–Ž๐–‰ ๐–”๐–‹ ๐–™๐–๐–Š ๐–‰๐–†๐–—๐–, ๐•ด'๐–’ ๐–’๐–”๐–—๐–Š ๐–†๐–‹๐–—๐–†๐–Ž๐–‰ ๐–”๐–‹ ๐–‹๐–Ž๐–“๐–‰๐–Ž๐–“๐–Œ ๐–™๐–๐–Š ๐–‘๐–Ž๐–Œ๐–๐–™ ๐–”๐–“๐–ˆ๐–Š ๐–†๐–Œ๐–†๐–Ž๐–“ โ–ช -
โ€ข
โ€ข
โ€ข
-
โ–ช ๐–™๐–๐–Š ๐–’๐–”๐–”๐–“ ๐–Ž๐–˜ ๐–’๐–ž ๐–˜๐–š๐–“
๐–™๐–๐–Š ๐–‰๐–†๐–ž ๐–Ž๐–˜ ๐–’๐–ž ๐–“๐–Ž๐–Œ๐–๐–™ 
๐–‡๐–‘๐–”๐–”๐–‰ ๐–Ž๐–˜ ๐–’๐–ž ๐–‘๐–Ž๐–‹๐–Š 
๐–†๐–“๐–‰ ๐–ž๐–”๐–š ๐–†๐–—๐–Š ๐–’๐–ž ๐–•๐–—๐–Š๐–ž. โ–ช -
โ€ข
โ€ข
โ€ข
-
โ–ช : ๐–™๐–Ž๐–’๐–Š ๐–œ๐–Ž๐–‘๐–‘ ๐–‰๐–Š๐–˜๐–™๐–—๐–”๐–ž ๐–ž๐–”๐–š 
๐–’๐–Š : ๐•ด'๐–’ ๐–†๐–‘๐–—๐–Š๐–†๐–‰๐–ž ๐–‰๐–Š๐–†๐–‰ โ–ช -
โ€ข
โ€ข
โ€ข
-
โ–ช ๐–’๐–”๐–”๐–“ ๐–‰๐–—๐–š๐–“๐– ๐–’๐–”๐–“๐–˜๐–™๐–Š๐–—, ๐–‡๐–Š๐–†๐–š๐–™๐–Ž๐–‹๐–š๐–‘ ๐–†๐–“๐–‰ ๐–˜๐–™๐–—๐–†๐–“๐–Œ๐–Š, ๐–๐–”๐–œ๐–‘ ๐–ž๐–”๐–š๐–— ๐–’๐–Š๐–‘๐–†๐–“๐–ˆ๐–๐–”๐–‘๐–ž ๐––๐–š๐–Š๐–˜๐–™๐–Ž๐–”๐–“ ๐–†๐–“๐–‰ ๐–™๐–Š๐–‘๐–‘ ๐–’๐–Š ๐–œ๐–๐–Ž๐–ˆ๐– ๐–ž๐–”๐–š ๐–‰๐–—๐–Š๐–†๐–‰ ๐–’๐–”๐–—๐–Š, ๐–™๐–๐–Š ๐–Š๐–ˆ๐–๐–” ๐–”๐–— ๐–™๐–๐–Š ๐–†๐–“๐–˜๐–œ๐–Š๐–— โ–ช -
โ€ข
โ€ข
โ€ข
-
#koreanmakeup #korean #koreanskincare #koreafashion #koreanfashion #kfashion #fashion #ootd #kootd #dailylooks #ulzzangcouples #ulzzanggirls #ulzzang #koreangirls #koreanbeauty #koreanlooks #ulzzangstyle *koreanstyle #beauty #dailyootd #sexy #selca #dailylook #asian #asianfashion #army #grunge #demon #depressed
 • @xxleesun Profile picture

  @xxleesun

  Valley of Death

  ๐—ฅ๐—˜๐—”๐——.
  ------------------------
  โ–ช
  โ–ช ๐–‘๐–Ž๐–๐–Š ๐–† ๐–‡๐–‘๐–†๐–ˆ๐– ๐–—๐–”๐–˜๐–Š, ๐–๐–Š๐–— ๐–‰๐–†๐–—๐–๐–“๐–Š๐–˜๐–˜ ๐–œ๐–†๐–˜ ๐–‡๐–Š๐–†๐–š๐–™๐–Ž๐–‹๐–š๐–‘๐–‘๐–ž ๐–‹๐–†๐–™๐–†๐–‘. โ–ช -
  โ€ข
  โ€ข
  โ€ข
  -
  โ–ช ๐–†๐–“๐–‰ ๐–† ๐–˜๐–”๐–š๐–‘ ๐–†๐–˜ ๐–‰๐–†๐–—๐– ๐–†๐–˜ ๐–๐–Š๐–‘๐–‘ โ–ช -
  โ€ข
  โ€ข
  โ€ข
  -
  โ–ช ๐–™๐–๐–Ž๐–˜ ๐–˜๐–๐–Ž๐–™๐–™๐–ž ๐–œ๐–”๐–—๐–‘๐–‰ ๐–ˆ๐–๐–†๐–“๐–Œ๐–Š๐–˜ ๐–Š๐–›๐–Š๐–“ ๐–™๐–๐–Š ๐–“๐–Ž๐–ˆ๐–Š๐–˜๐–™ ๐–•๐–Š๐–”๐–•๐–‘๐–Š โ–ช -
  โ€ข
  โ€ข
  โ€ข
  -
  โ–ช ๐–‡๐–š๐–™. โ–ช -
  โ€ข
  โ€ข
  โ€ข
  -
  โ–ช ๐•ด'๐–›๐–Š ๐–†๐–‘๐–œ๐–†๐–ž๐–˜ ๐–†๐–‰๐–’๐–Ž๐–—๐–Š๐–‰ ๐–œ๐–”๐–’๐–Š๐–“ ๐–‘๐–Ž๐–๐–Š ๐–’๐–ž๐–˜๐–Š๐–‘๐–‹ ๐–œ๐–๐–” ๐–†๐–—๐–Š ๐–“๐–”๐–™ ๐–†๐–‹๐–—๐–†๐–Ž๐–‰ ๐–”๐–‹ ๐–™๐–๐–Š๐–Ž๐–— ๐–‰๐–†๐–—๐– ๐–˜๐–Ž๐–‰๐–Š, ๐–‡๐–Š๐–ˆ๐–†๐–š๐–˜๐–Š ๐–™๐–๐–†๐–™'๐–˜ ๐–œ๐–๐–Š๐–—๐–Š ๐–œ๐–Š ๐–Œ๐–—๐–”๐–œ ๐–†๐–“๐–‰ ๐–‘๐–Š๐–†๐–—๐–“, ๐–™๐–๐–†๐–™'๐–˜ ๐–œ๐–๐–Š๐–—๐–Š ๐–œ๐–Š ๐–‹๐–Ž๐–“๐–‰ ๐–”๐–š๐–™ ๐–œ๐–๐–†๐–™ ๐–œ๐–Š'๐–—๐–Š ๐–’๐–†๐–‰๐–Š ๐–”๐–‹ ๐–†๐–“๐–‰ ๐–‹๐–Ž๐–“๐–‰ ๐–”๐–š๐–™ ๐–๐–š๐–˜๐–™ ๐–๐–”๐–œ ๐–’๐–š๐–ˆ๐– ๐–œ๐–Š ๐–ˆ๐–†๐–“ ๐–˜๐–š๐–—๐–›๐–Ž๐–›๐–Š. โ–ช -
  โ€ข
  โ€ข
  โ€ข
  -
  โ–ช ๐•ด'๐–’ ๐–“๐–”๐–™ ๐–†๐–‹๐–—๐–†๐–Ž๐–‰ ๐–”๐–‹ ๐–™๐–๐–Š ๐–‰๐–†๐–—๐–, ๐•ด'๐–’ ๐–’๐–”๐–—๐–Š ๐–†๐–‹๐–—๐–†๐–Ž๐–‰ ๐–”๐–‹ ๐–‹๐–Ž๐–“๐–‰๐–Ž๐–“๐–Œ ๐–™๐–๐–Š ๐–‘๐–Ž๐–Œ๐–๐–™ ๐–”๐–“๐–ˆ๐–Š ๐–†๐–Œ๐–†๐–Ž๐–“ โ–ช -
  โ€ข
  โ€ข
  โ€ข
  -
  โ–ช ๐–™๐–๐–Š ๐–’๐–”๐–”๐–“ ๐–Ž๐–˜ ๐–’๐–ž ๐–˜๐–š๐–“
  ๐–™๐–๐–Š ๐–‰๐–†๐–ž ๐–Ž๐–˜ ๐–’๐–ž ๐–“๐–Ž๐–Œ๐–๐–™
  ๐–‡๐–‘๐–”๐–”๐–‰ ๐–Ž๐–˜ ๐–’๐–ž ๐–‘๐–Ž๐–‹๐–Š
  ๐–†๐–“๐–‰ ๐–ž๐–”๐–š ๐–†๐–—๐–Š ๐–’๐–ž ๐–•๐–—๐–Š๐–ž. โ–ช -
  โ€ข
  โ€ข
  โ€ข
  -
  โ–ช : ๐–™๐–Ž๐–’๐–Š ๐–œ๐–Ž๐–‘๐–‘ ๐–‰๐–Š๐–˜๐–™๐–—๐–”๐–ž ๐–ž๐–”๐–š
  ๐–’๐–Š : ๐•ด'๐–’ ๐–†๐–‘๐–—๐–Š๐–†๐–‰๐–ž ๐–‰๐–Š๐–†๐–‰ โ–ช -
  โ€ข
  โ€ข
  โ€ข
  -
  โ–ช ๐–’๐–”๐–”๐–“ ๐–‰๐–—๐–š๐–“๐– ๐–’๐–”๐–“๐–˜๐–™๐–Š๐–—, ๐–‡๐–Š๐–†๐–š๐–™๐–Ž๐–‹๐–š๐–‘ ๐–†๐–“๐–‰ ๐–˜๐–™๐–—๐–†๐–“๐–Œ๐–Š, ๐–๐–”๐–œ๐–‘ ๐–ž๐–”๐–š๐–— ๐–’๐–Š๐–‘๐–†๐–“๐–ˆ๐–๐–”๐–‘๐–ž ๐––๐–š๐–Š๐–˜๐–™๐–Ž๐–”๐–“ ๐–†๐–“๐–‰ ๐–™๐–Š๐–‘๐–‘ ๐–’๐–Š ๐–œ๐–๐–Ž๐–ˆ๐– ๐–ž๐–”๐–š ๐–‰๐–—๐–Š๐–†๐–‰ ๐–’๐–”๐–—๐–Š, ๐–™๐–๐–Š ๐–Š๐–ˆ๐–๐–” ๐–”๐–— ๐–™๐–๐–Š ๐–†๐–“๐–˜๐–œ๐–Š๐–— โ–ช -
  โ€ข
  โ€ข
  โ€ข
  -
  #koreanmakeup #korean #koreanskincare #koreafashion #koreanfashion #kfashion #fashion #ootd #kootd #dailylooks #ulzzangcouples #ulzzanggirls #ulzzang #koreangirls #koreanbeauty #koreanlooks #ulzzangstyle *koreanstyle #beauty #dailyootd #sexy #selca #dailylook #asian #asianfashion #army #grunge #demon #depressed

 •  10  14  44 minutes ago

Top #koreafashion Posts