#enginsahin Instagram Photos & Videos

enginsahin - 782 posts

Hashtag Popularity

0.7
average comments
28.9
average likes

Latest #enginsahin Posts

 • Kira gelirlerinden doğan stopaj yükünün esnafın üzerinden alınmalıdır. 
Kira stopajının esnafa haksızlık ve külfet getirmektedir. “Mülk sahibinin yükümlü olması gereken, kira gelirlerinden doğan vergi olan kira stopajı çok büyük bir haksız düzen oluşturuyor.” diye düşünüyorum. 
İş yeri sahibi olmayan esnafın, her ay kiranın yüzde 20’sini stopaj olarak mülk sahiplerine ödemektedir, “Stopajın yanında bir de damga vergisi ile yüzde 20’nin de üzerine çıkan bu oran ya tamamen kaldırılmalı ya da yüzde 5’e düşürülmeli. 
En önemlisi para kazanan mülk sahibi kira stopajını kendisi kira gelirinden ödemelidir. #enginsahin #kirastopajı #kiravergisi
 • Kira gelirlerinden doğan stopaj yükünün esnafın üzerinden alınmalıdır.
  Kira stopajının esnafa haksızlık ve külfet getirmektedir. “Mülk sahibinin yükümlü olması gereken, kira gelirlerinden doğan vergi olan kira stopajı çok büyük bir haksız düzen oluşturuyor.” diye düşünüyorum.
  İş yeri sahibi olmayan esnafın, her ay kiranın yüzde 20’sini stopaj olarak mülk sahiplerine ödemektedir, “Stopajın yanında bir de damga vergisi ile yüzde 20’nin de üzerine çıkan bu oran ya tamamen kaldırılmalı ya da yüzde 5’e düşürülmeli.
  En önemlisi para kazanan mülk sahibi kira stopajını kendisi kira gelirinden ödemelidir. #enginsahin #kirastopajı #kiravergisi

 •  2  0  11 November, 2019
 • GiB VE SGK 'DAN ÇARPRAZ KONTROL..... Özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancına yönelik olarak asgari ücretten yüksek ücret aldığı halde, işveren tarafından haberli ya da habersiz düşük ücret üzerinden sigortalı gösterilmesine karşı çalışana mesaj atılacak. "Bir önceki aya göre eksik prim yatırılmış olabileceğini düşünüyorsanız kurumumuza basvurabilirsiniz." şeklinde mesaj atılacak. 
Ayrıca sigortalıların kazançlarında eksik bildirdiği tahmin edilen işverenlere yönelik uyarı amaçlı mektup gönderilerek izahat istenecek. #enginsahin #enginsahinblog #sgk #sgkeksikücret #sgkdenetim
 • GiB VE SGK 'DAN ÇARPRAZ KONTROL..... Özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancına yönelik olarak asgari ücretten yüksek ücret aldığı halde, işveren tarafından haberli ya da habersiz düşük ücret üzerinden sigortalı gösterilmesine karşı çalışana mesaj atılacak. "Bir önceki aya göre eksik prim yatırılmış olabileceğini düşünüyorsanız kurumumuza basvurabilirsiniz." şeklinde mesaj atılacak.
  Ayrıca sigortalıların kazançlarında eksik bildirdiği tahmin edilen işverenlere yönelik uyarı amaçlı mektup gönderilerek izahat istenecek. #enginsahin #enginsahinblog #sgk #sgkeksikücret #sgkdenetim

 •  0  0  9 November, 2019
 • Kendi aracımızda emniyet kemeri takmayınca 108 Lira ceza yiyoruz. 
Tamam abi!
Ama otobüste 70 kişinin ayakta yolculuk yapmasının serbest olmasını hala çözemedim.

Abi, biri bana bunu açıklayabilir mi? #enginsahin
 • Kendi aracımızda emniyet kemeri takmayınca 108 Lira ceza yiyoruz.
  Tamam abi!
  Ama otobüste 70 kişinin ayakta yolculuk yapmasının serbest olmasını hala çözemedim.

  Abi, biri bana bunu açıklayabilir mi? #enginsahin

 •  4  0  4 November, 2019
 • Vergi icra hukukuna göre vergi borcu nedeniyle borçlunun haline münasip tek evi varsa haczedilemez. Eğer evin değeri fazla ise satılıp uygun bir ev alınabilecek kadar para borçluya bırakılır. Borçlunun haline münasip tek evinin haczedilemeyeceği açıkken, söz konusu eve özel hukuk ilişkisinden dolayı konulan ipoteğin paraya çevrilmesi için takip yapılıp satış gerçekleşse dahi, kamu alacaklısı bu satıştan arta kalan kısma, ödenmesi gereken muaccel vergi alacağı bulunduğundan bahise bloke koyduramaz.
#enginsahin #vergi #borçlununevihaczedilemez #bloke #enginsahinblog
 • Vergi icra hukukuna göre vergi borcu nedeniyle borçlunun haline münasip tek evi varsa haczedilemez. Eğer evin değeri fazla ise satılıp uygun bir ev alınabilecek kadar para borçluya bırakılır. Borçlunun haline münasip tek evinin haczedilemeyeceği açıkken, söz konusu eve özel hukuk ilişkisinden dolayı konulan ipoteğin paraya çevrilmesi için takip yapılıp satış gerçekleşse dahi, kamu alacaklısı bu satıştan arta kalan kısma, ödenmesi gereken muaccel vergi alacağı bulunduğundan bahise bloke koyduramaz.
  #enginsahin #vergi #borçlununevihaczedilemez #bloke #enginsahinblog

 •  2  0  28 October, 2019
 • Vergi icra hukukuna göre vergi borcu nedeniyle borçlunun haline münasip tek evi varsa haczedilemez. Eğer evin değeri fazla ise satılıp uygun bir ev alınabilecek kadar para borçluya bırakılır. Borçlunun haline münasip tek evinin haczedilemeyeceği açıkken, söz konusu eve özel hukuk ilişkisinden dolayı konulan ipoteğin paraya çevrilmesi için takip yapılıp satış gerçekleşse dahi, kamu alacaklısı bu satıştan arta kalan kısma, ödenmesi gereken muaccel vergi alacağı bulunduğundan bahise bloke koyduramaz.
#enginsahin #vergi #borçlununevihaczedilemez #bloke #enginsahinblog
 • Vergi icra hukukuna göre vergi borcu nedeniyle borçlunun haline münasip tek evi varsa haczedilemez. Eğer evin değeri fazla ise satılıp uygun bir ev alınabilecek kadar para borçluya bırakılır. Borçlunun haline münasip tek evinin haczedilemeyeceği açıkken, söz konusu eve özel hukuk ilişkisinden dolayı konulan ipoteğin paraya çevrilmesi için takip yapılıp satış gerçekleşse dahi, kamu alacaklısı bu satıştan arta kalan kısma, ödenmesi gereken muaccel vergi alacağı bulunduğundan bahise bloke koyduramaz.
  #enginsahin #vergi #borçlununevihaczedilemez #bloke #enginsahinblog

 •  1  0  28 October, 2019
 • VERGİ İNCELEMESİNİN HUKUKİ ALT YAPISI!

Türk Vergi Hukuku, esas olarak beyan sistemine dayanmaktadır. 
Beyan sisteminde vergi mükellef veya sorumlusu, vergi matrahını ve vergilendirmeyle ilgili diğer bilgi ve belgeleri beyannameyle ilgili vergi dairesine bildirir. 
Vergi dairesi kendisine verilen beyannameye dayanarak vergiyi tarh eder.

Beyan sistemi, mükelleflerin kendi vergiye tabi unsurlarını herkesten daha iyi bildikleri düşüncesine dayanır. 
Bu nedenle vergi dairesinin müdahalesi olmaksızın, mükelleflerin, kanunlarda gösterilen vergi matrahlarını tespit etmeleri ve bunu bir beyanname ile kendi imzaları altında bildirmeleri uygun ve normal bir şekil olarak görülmektedir.” - Başka bir deyişle, beyana dayanan tarh, mükellef beyanının esas alınması ve bildirilen tutar ve unsurlar üzerinden tarh işleminin yapılmasını öngörmektedir. -Güven esasına dayanılarak uygulanan beyan yönteminin iyi bir şekil de işlemesi için, vergi zihniyetinin gelişmiş olması gerekir. -Zaman ve mekana göre farklılıklar gösteren vergi zihniyeti “vatandaşların bizzat vergileme ve vergileme ile kendilerine yüklenilen özel mükellefiyetler karşısında takındıkları genel tavır” olarak tanımlanmaktadır. -Yasal düzenlemeler ve vergi zihniyetine bağlı olarak, mükellef, beyan ödevini hiç yerine getirmeyebilir. 
Eksik yerine getirebilir, yükümlülüğünü etkileyen durumu gizleyebilir. 
VUK’ nun 135-141. maddelerine göre, vergi idaresine, vergiyi doğuran olayı ve yükümlülüğe etkili olguları ortaya çıkarmak, beyanların doğruluğuna saptamak üzere tanınan en önemli hukuksal olanak vergi incelemesidir. 
Vergi idaresi mükelleflerin vergi yasalarına uyup uymadıklarını denetleme işlevini, yoklama, arama ve bilgi toplama yanında özellikle vergi inceleme aracını kullanarak gerçekleştirmektedir. 
#vergiincelemesi
#enginsahin 
#enginsahinblog
#vergihukuk
 • VERGİ İNCELEMESİNİN HUKUKİ ALT YAPISI!

  Türk Vergi Hukuku, esas olarak beyan sistemine dayanmaktadır.
  Beyan sisteminde vergi mükellef veya sorumlusu, vergi matrahını ve vergilendirmeyle ilgili diğer bilgi ve belgeleri beyannameyle ilgili vergi dairesine bildirir.
  Vergi dairesi kendisine verilen beyannameye dayanarak vergiyi tarh eder.

  Beyan sistemi, mükelleflerin kendi vergiye tabi unsurlarını herkesten daha iyi bildikleri düşüncesine dayanır.
  Bu nedenle vergi dairesinin müdahalesi olmaksızın, mükelleflerin, kanunlarda gösterilen vergi matrahlarını tespit etmeleri ve bunu bir beyanname ile kendi imzaları altında bildirmeleri uygun ve normal bir şekil olarak görülmektedir.” - Başka bir deyişle, beyana dayanan tarh, mükellef beyanının esas alınması ve bildirilen tutar ve unsurlar üzerinden tarh işleminin yapılmasını öngörmektedir. -Güven esasına dayanılarak uygulanan beyan yönteminin iyi bir şekil de işlemesi için, vergi zihniyetinin gelişmiş olması gerekir. -Zaman ve mekana göre farklılıklar gösteren vergi zihniyeti “vatandaşların bizzat vergileme ve vergileme ile kendilerine yüklenilen özel mükellefiyetler karşısında takındıkları genel tavır” olarak tanımlanmaktadır. -Yasal düzenlemeler ve vergi zihniyetine bağlı olarak, mükellef, beyan ödevini hiç yerine getirmeyebilir.
  Eksik yerine getirebilir, yükümlülüğünü etkileyen durumu gizleyebilir.
  VUK’ nun 135-141. maddelerine göre, vergi idaresine, vergiyi doğuran olayı ve yükümlülüğe etkili olguları ortaya çıkarmak, beyanların doğruluğuna saptamak üzere tanınan en önemli hukuksal olanak vergi incelemesidir.
  Vergi idaresi mükelleflerin vergi yasalarına uyup uymadıklarını denetleme işlevini, yoklama, arama ve bilgi toplama yanında özellikle vergi inceleme aracını kullanarak gerçekleştirmektedir.
  #vergiincelemesi
  #enginsahin
  #enginsahinblog
  #vergihukuk

 •  1  0  27 October, 2019
 • VERGİ İNCELEMESİNİN HUKUKİ ALT YAPISI!

Türk Vergi Hukuku, esas olarak beyan sistemine dayanmaktadır. 
Beyan sisteminde vergi mükellef veya sorumlusu, vergi matrahını ve vergilendirmeyle ilgili diğer bilgi ve belgeleri beyannameyle ilgili vergi dairesine bildirir. 
Vergi dairesi kendisine verilen beyannameye dayanarak vergiyi tarh eder.

Beyan sistemi, mükelleflerin kendi vergiye tabi unsurlarını herkesten daha iyi bildikleri düşüncesine dayanır. 
Bu nedenle vergi dairesinin müdahalesi olmaksızın, mükelleflerin, kanunlarda gösterilen vergi matrahlarını tespit etmeleri ve bunu bir beyanname ile kendi imzaları altında bildirmeleri uygun ve normal bir şekil olarak görülmektedir.” - Başka bir deyişle, beyana dayanan tarh, mükellef beyanının esas alınması ve bildirilen tutar ve unsurlar üzerinden tarh işleminin yapılmasını öngörmektedir. -Güven esasına dayanılarak uygulanan beyan yönteminin iyi bir şekil de işlemesi için, vergi zihniyetinin gelişmiş olması gerekir. -Zaman ve mekana göre farklılıklar gösteren vergi zihniyeti “vatandaşların bizzat vergileme ve vergileme ile kendilerine yüklenilen özel mükellefiyetler karşısında takındıkları genel tavır” olarak tanımlanmaktadır. -Yasal düzenlemeler ve vergi zihniyetine bağlı olarak, mükellef, beyan ödevini hiç yerine getirmeyebilir. 
Eksik yerine getirebilir, yükümlülüğünü etkileyen durumu gizleyebilir. 
VUK’ nun 135-141. maddelerine göre, vergi idaresine, vergiyi doğuran olayı ve yükümlülüğe etkili olguları ortaya çıkarmak, beyanların doğruluğuna saptamak üzere tanınan en önemli hukuksal olanak vergi incelemesidir. 
Vergi idaresi mükelleflerin vergi yasalarına uyup uymadıklarını denetleme işlevini, yoklama, arama ve bilgi toplama yanında özellikle vergi inceleme aracını kullanarak gerçekleştirmektedir. 
#vergiincelemesi
#enginsahin 
#enginsahinblog
#vergihukuk
 • VERGİ İNCELEMESİNİN HUKUKİ ALT YAPISI!

  Türk Vergi Hukuku, esas olarak beyan sistemine dayanmaktadır.
  Beyan sisteminde vergi mükellef veya sorumlusu, vergi matrahını ve vergilendirmeyle ilgili diğer bilgi ve belgeleri beyannameyle ilgili vergi dairesine bildirir.
  Vergi dairesi kendisine verilen beyannameye dayanarak vergiyi tarh eder.

  Beyan sistemi, mükelleflerin kendi vergiye tabi unsurlarını herkesten daha iyi bildikleri düşüncesine dayanır.
  Bu nedenle vergi dairesinin müdahalesi olmaksızın, mükelleflerin, kanunlarda gösterilen vergi matrahlarını tespit etmeleri ve bunu bir beyanname ile kendi imzaları altında bildirmeleri uygun ve normal bir şekil olarak görülmektedir.” - Başka bir deyişle, beyana dayanan tarh, mükellef beyanının esas alınması ve bildirilen tutar ve unsurlar üzerinden tarh işleminin yapılmasını öngörmektedir. -Güven esasına dayanılarak uygulanan beyan yönteminin iyi bir şekil de işlemesi için, vergi zihniyetinin gelişmiş olması gerekir. -Zaman ve mekana göre farklılıklar gösteren vergi zihniyeti “vatandaşların bizzat vergileme ve vergileme ile kendilerine yüklenilen özel mükellefiyetler karşısında takındıkları genel tavır” olarak tanımlanmaktadır. -Yasal düzenlemeler ve vergi zihniyetine bağlı olarak, mükellef, beyan ödevini hiç yerine getirmeyebilir.
  Eksik yerine getirebilir, yükümlülüğünü etkileyen durumu gizleyebilir.
  VUK’ nun 135-141. maddelerine göre, vergi idaresine, vergiyi doğuran olayı ve yükümlülüğe etkili olguları ortaya çıkarmak, beyanların doğruluğuna saptamak üzere tanınan en önemli hukuksal olanak vergi incelemesidir.
  Vergi idaresi mükelleflerin vergi yasalarına uyup uymadıklarını denetleme işlevini, yoklama, arama ve bilgi toplama yanında özellikle vergi inceleme aracını kullanarak gerçekleştirmektedir.
  #vergiincelemesi
  #enginsahin
  #enginsahinblog
  #vergihukuk

 •  0  0  27 October, 2019
 • SAKIN PATRONUNUZA 'SEN KİMSİN' DEMEYİN!

Bursa'da görülen bir iş davasından dikkat çekici bir karar çıktı. “5 yıl 9 ay boyunca özel sektördeki bir iş yerinde çalışan işçi, yine aynı iş yerinde çalışan kardeşi ile işverenin tartışmasına müdahil oldu. 
Tartışma sırasında işveren, işçiye, 'Sen karışma', işçi de işverene, 'Sen kimsin' dedi. 
Tartışmanın ardından işveren işçiyi tazminatsız işten çıkardı. 
Bunun üzerine yargıya giden işçi Bursa İş Mahkemesi'nde görülen davayı kazandı ve tazminatını aldı. 
Ancak işveren davayı bir üst mahkemeye taşıdı. 
İstinaf mahkemesi olarak davayı görülen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi; “Sen kimsin” hitabının, işverenin otoritesini sarsıcı ve işverene karşı sataşma mahiyetinde olduğuna karar veren mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yönünde karar aldı". Karar ilk ve emsaldir. 
Aman dikkat!

Tazminatsız kapı önüne koyulabilirsiniz". #enginsahin #tazminat #işçi #sgk #istinaf #mahkeme #otorite #enginsahinblog #patron #firma #danışmanlık #sgksorunları
 • SAKIN PATRONUNUZA 'SEN KİMSİN' DEMEYİN!

  Bursa'da görülen bir iş davasından dikkat çekici bir karar çıktı. “5 yıl 9 ay boyunca özel sektördeki bir iş yerinde çalışan işçi, yine aynı iş yerinde çalışan kardeşi ile işverenin tartışmasına müdahil oldu.
  Tartışma sırasında işveren, işçiye, 'Sen karışma', işçi de işverene, 'Sen kimsin' dedi.
  Tartışmanın ardından işveren işçiyi tazminatsız işten çıkardı.
  Bunun üzerine yargıya giden işçi Bursa İş Mahkemesi'nde görülen davayı kazandı ve tazminatını aldı.
  Ancak işveren davayı bir üst mahkemeye taşıdı.
  İstinaf mahkemesi olarak davayı görülen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi; “Sen kimsin” hitabının, işverenin otoritesini sarsıcı ve işverene karşı sataşma mahiyetinde olduğuna karar veren mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yönünde karar aldı". Karar ilk ve emsaldir.
  Aman dikkat!

  Tazminatsız kapı önüne koyulabilirsiniz". #enginsahin #tazminat #işçi #sgk #istinaf #mahkeme #otorite #enginsahinblog #patron #firma #danışmanlık #sgksorunları

 •  2  0  27 October, 2019
 • SAKIN PATRONUNUZA 'SEN KİMSİN' DEMEYİN!

Bursa'da görülen bir iş davasından dikkat çekici bir karar çıktı. “5 yıl 9 ay boyunca özel sektördeki bir iş yerinde çalışan işçi, yine aynı iş yerinde çalışan kardeşi ile işverenin tartışmasına müdahil oldu. 
Tartışma sırasında işveren, işçiye, 'Sen karışma', işçi de işverene, 'Sen kimsin' dedi. 
Tartışmanın ardından işveren işçiyi tazminatsız işten çıkardı. 
Bunun üzerine yargıya giden işçi Bursa İş Mahkemesi'nde görülen davayı kazandı ve tazminatını aldı. 
Ancak işveren davayı bir üst mahkemeye taşıdı. 
İstinaf mahkemesi olarak davayı görülen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi; “Sen kimsin” hitabının, işverenin otoritesini sarsıcı ve işverene karşı sataşma mahiyetinde olduğuna karar veren mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yönünde karar aldı". Karar ilk ve emsaldir. 
Aman dikkat!

Tazminatsız kapı önüne koyulabilirsiniz". #enginsahin #tazminat #işçi #sgk #istinaf #mahkeme #otorite #enginsahinblog #patron #firma #danışmanlık #sgksorunları
 • SAKIN PATRONUNUZA 'SEN KİMSİN' DEMEYİN!

  Bursa'da görülen bir iş davasından dikkat çekici bir karar çıktı. “5 yıl 9 ay boyunca özel sektördeki bir iş yerinde çalışan işçi, yine aynı iş yerinde çalışan kardeşi ile işverenin tartışmasına müdahil oldu.
  Tartışma sırasında işveren, işçiye, 'Sen karışma', işçi de işverene, 'Sen kimsin' dedi.
  Tartışmanın ardından işveren işçiyi tazminatsız işten çıkardı.
  Bunun üzerine yargıya giden işçi Bursa İş Mahkemesi'nde görülen davayı kazandı ve tazminatını aldı.
  Ancak işveren davayı bir üst mahkemeye taşıdı.
  İstinaf mahkemesi olarak davayı görülen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi; “Sen kimsin” hitabının, işverenin otoritesini sarsıcı ve işverene karşı sataşma mahiyetinde olduğuna karar veren mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yönünde karar aldı". Karar ilk ve emsaldir.
  Aman dikkat!

  Tazminatsız kapı önüne koyulabilirsiniz". #enginsahin #tazminat #işçi #sgk #istinaf #mahkeme #otorite #enginsahinblog #patron #firma #danışmanlık #sgksorunları

 •  1  0  27 October, 2019
 • 509 nolu VUK tebliğinden önce de uygulamada olan ihracat 
e-faturalarına ilave olarak artık Bavul Ticareti sebebiyle düzenlenen Özel Faturalar da e-fatura kapsamına alınmıştır. 
Uygulamaya geçiş için tarih 01.07.2020. 
Ülkemiz bavul ticaretinin kalbi Laleli ve Kapalıçarşı esnafının bilhassa dikkatine... #enginsahin 
#bavulticareti
#e-fatura
#kapalıçarşı
#kuyumcukent
 • 509 nolu VUK tebliğinden önce de uygulamada olan ihracat
  e-faturalarına ilave olarak artık Bavul Ticareti sebebiyle düzenlenen Özel Faturalar da e-fatura kapsamına alınmıştır.
  Uygulamaya geçiş için tarih 01.07.2020.
  Ülkemiz bavul ticaretinin kalbi Laleli ve Kapalıçarşı esnafının bilhassa dikkatine... #enginsahin
  #bavulticareti
  #e-fatura
  #kapalıçarşı
  #kuyumcukent

 •  2  0  23 October, 2019

Top #enginsahin Posts