#efendibaba Instagram Photos & Videos

efendibaba - 1.7k posts

Hashtag Popularity

4.2
average comments
203.9
average likes

Latest #efendibaba Posts

 • Efendi Babamızı ziyaret ettik Elhamdulillah 
#EfendiBaba
 • Efendi Babamızı ziyaret ettik Elhamdulillah
  #EfendiBaba

 •  14  0  1 August, 2019
 • Peygamberimiz (sav) efendimiz şöyle buyurur; 
المرأ عدو لما جهل “Kişi bilmediğine düşmandır.” Günümüzde geçmişimize ait nice eşsiz ve değerli eserler, nice büyük velilerin ve âlimlerin 
eserleri, Osmanlı medreselerinde okutulan yahut halkın elinden düşürmedikleri nice sayısız kıymetli eseler sırf günümüz ilmî ve akademik üsluba uymadıkları için reddedilmemiş midir? Bizler ilim talebesiyiz, İslamî ilimleri tedris etmekteyiz, öğrenmekte ve öğretmekteyiz, bizler bu asrın hocaları ve âlimleriyiz diyen kimseler geçmiş âlimlerin eserlerinden büsbütün yüz çevirmemişler midir? Sadece tasavvuf alanında değil tüm İslamî ilimlerin sahasında eşsiz ve kıymetli nice bilgiler ihtiva eden sayısız eserler mesela fetva kitapları, akâid kitapları, vaaz ve nasihat kitapları ve tasavvuf kitapları büsbütün günümüz hocaları tarafından reddedilmiş, ihmal edilmiş ve görmezlikten gelinmiştir. Bu ne acınacak haldir ki altıyüz yıl Osmanlı’ya hayat vermiş olan Osmanlı ulemasının eserleri günümüz hocaları tarafından ihmal edilmektedirler. “Her evlat babasının mesleğini hoş görmez” denilmiştir. Ancak geleneğimizin, geçmişimizin yüzlerce ve binlerce yıldır ilmik ilmik işleyerek kaleme aldıklarıeserleri günümüzde bu ölçede reddetmek ve ihmal etmek basiretsizlik, cahillik hatta tarihimize ve milletimize ihanet olarak görülmelidir.
 • Peygamberimiz (sav) efendimiz şöyle buyurur;
  المرأ عدو لما جهل “Kişi bilmediğine düşmandır.” Günümüzde geçmişimize ait nice eşsiz ve değerli eserler, nice büyük velilerin ve âlimlerin
  eserleri, Osmanlı medreselerinde okutulan yahut halkın elinden düşürmedikleri nice sayısız kıymetli eseler sırf günümüz ilmî ve akademik üsluba uymadıkları için reddedilmemiş midir? Bizler ilim talebesiyiz, İslamî ilimleri tedris etmekteyiz, öğrenmekte ve öğretmekteyiz, bizler bu asrın hocaları ve âlimleriyiz diyen kimseler geçmiş âlimlerin eserlerinden büsbütün yüz çevirmemişler midir? Sadece tasavvuf alanında değil tüm İslamî ilimlerin sahasında eşsiz ve kıymetli nice bilgiler ihtiva eden sayısız eserler mesela fetva kitapları, akâid kitapları, vaaz ve nasihat kitapları ve tasavvuf kitapları büsbütün günümüz hocaları tarafından reddedilmiş, ihmal edilmiş ve görmezlikten gelinmiştir. Bu ne acınacak haldir ki altıyüz yıl Osmanlı’ya hayat vermiş olan Osmanlı ulemasının eserleri günümüz hocaları tarafından ihmal edilmektedirler. “Her evlat babasının mesleğini hoş görmez” denilmiştir. Ancak geleneğimizin, geçmişimizin yüzlerce ve binlerce yıldır ilmik ilmik işleyerek kaleme aldıklarıeserleri günümüzde bu ölçede reddetmek ve ihmal etmek basiretsizlik, cahillik hatta tarihimize ve milletimize ihanet olarak görülmelidir.

 •  154  6  15 June, 2019
 • “Veli kimdir?” Veli Hakk Teâlâ’nın bütün işlerine tevelli ettiği, yani vekilliğinde bulunduğu kimsedir. Allah’ın bu vekilliği o kimseyi bütün günahlardan muhafaza etmektedir. Allah-u zü’l-Celâl şöyle buyurur; “Allah (cc), salih kimselere tevelli eder (A’râf 7/196).”
Veli kimse Allah’ta fânî ve Allah ile bâkîdir. Veliliğin nice dereceleri ve aşamaları vardır. Bunların nihayeti bakâbillah’tır. Bu mertebedeki veli hem hâdîdir hem mehdîdir yani doğru yola giden ve götüren işte bu velidir. Bu velinin, gelen nura ve ilhama tahammülü vardır. Ancak diğerlerinde bu tahammül bulunmaz. Her veli kendi mevkisi ve istidadı ölçüsünde bu nurdan istifade eder. Kemal sahibi veli güneşe bakan bir ayna gibidir, o ayna güneşin ışığını başka bir aynaya, o ikinci ayna da yine kendisi mukabilinde olan diğer aynalara ışığı aktarır. İşte Allah nuru kemal sahibi veliden mertebesi daha aşağı olan diğer velilere bu şekilde intikal eder. O velinin kalbine gelen tecelli, ilim ve hikmet o velinin gönlüne gönlünü bağlamış diğer velilere intikal eder. Müritler de bundan faydalanır. Veliler derece derece kademe kademedir. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur; “Allah’ın yetmiş bin karanlıktan ve yetmiş bin de nurdan perdesi vardır. (Tâberâni)” Bu konakların her birinde nice veliler bulunur. Her bir perde bir makamdır. Böylece velilerin kimi kiminden daha mukarreb olmaktadır. ~Şeyh Seyyid Muhammed Efendi Baba Hazretleri (kuddise sirruhul aziz)

#kadiri #geylani #abdülkadirgeylani #gavs #gavsülazam #aşk #dergah #islam #iman #müslüman #tasavvuf #ehlibeyt #yunusemre #hzmevlana #hz #tarikat #zikir #aşkınmiracı #efendibaba #islamieserler #hayırlıcumalar #cuma #cumamızmübarekolsun
 • “Veli kimdir?” Veli Hakk Teâlâ’nın bütün işlerine tevelli ettiği, yani vekilliğinde bulunduğu kimsedir. Allah’ın bu vekilliği o kimseyi bütün günahlardan muhafaza etmektedir. Allah-u zü’l-Celâl şöyle buyurur; “Allah (cc), salih kimselere tevelli eder (A’râf 7/196).”
  Veli kimse Allah’ta fânî ve Allah ile bâkîdir. Veliliğin nice dereceleri ve aşamaları vardır. Bunların nihayeti bakâbillah’tır. Bu mertebedeki veli hem hâdîdir hem mehdîdir yani doğru yola giden ve götüren işte bu velidir. Bu velinin, gelen nura ve ilhama tahammülü vardır. Ancak diğerlerinde bu tahammül bulunmaz. Her veli kendi mevkisi ve istidadı ölçüsünde bu nurdan istifade eder. Kemal sahibi veli güneşe bakan bir ayna gibidir, o ayna güneşin ışığını başka bir aynaya, o ikinci ayna da yine kendisi mukabilinde olan diğer aynalara ışığı aktarır. İşte Allah nuru kemal sahibi veliden mertebesi daha aşağı olan diğer velilere bu şekilde intikal eder. O velinin kalbine gelen tecelli, ilim ve hikmet o velinin gönlüne gönlünü bağlamış diğer velilere intikal eder. Müritler de bundan faydalanır. Veliler derece derece kademe kademedir. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur; “Allah’ın yetmiş bin karanlıktan ve yetmiş bin de nurdan perdesi vardır. (Tâberâni)” Bu konakların her birinde nice veliler bulunur. Her bir perde bir makamdır. Böylece velilerin kimi kiminden daha mukarreb olmaktadır. ~Şeyh Seyyid Muhammed Efendi Baba Hazretleri (kuddise sirruhul aziz)

  #kadiri #geylani #abdülkadirgeylani #gavs #gavsülazam #aşk #dergah #islam #iman #müslüman #tasavvuf #ehlibeyt #yunusemre #hzmevlana #hz #tarikat #zikir #aşkınmiracı #efendibaba #islamieserler #hayırlıcumalar #cuma #cumamızmübarekolsun

 •  97  2  27 April, 2019
 • İnsan kör bir kimse gibidir. Şeytan ve nefsi bu körü soyan hırsızdır. Mana gözleri açık olanlar ile gözleri kör olanlar bu hırsız karşısında aynı mıdır? Evet, Allahdostları nefis ve şeytan ile mücadele eder. Kör kişi, hırsızın kim olduğunu nereden bilecek? Allah-u zü’l-Celâl şeytan ve nefsin hile ve tuzaklarını insana haber vermiştir. Artık kim bunlarla mücadele ederse büyük bir cihada girişmiştir. 
Peygamberimiz (sav) efendimiz nefis ile olan mücahadeye “cihâd-ı 
ekber” demiştir. Bazen nefis insanı hayır ve iyilik yoluna da sevkeder. Ancak mana gözleri açık kimseler bunun aslında iğva ve dalalate düşürmek için bir 
hile olduğunu bilir. Kişinin “Nefsim hayır ve iyi şeyler istiyor, artık ıslah oldu, kurtuldum vehmine kapılması büyük bir hatadır. Bu mübarek yolun müritleri daima nefsin istek ve arzularına karşı uyanık olmak ve her dem kendini muhasebe ve muahaze etmek zorundadırlar.

ŞEYH SEYYİD MUHAMMED EFENDİ BABA EL KÂDİRİ EL KAYSERÎ RAHİMULLAH

#kadiri #geylani #abdülkadirgeylani #gavs #gavsülazam #aşk #dergah #islam #iman #müslüman #tasavvuf #ehlibeyt #yunusemre #hzmevlana #hz #tarikat #zikir #aşkınmiracı #efendibaba #islamieserler #hayırlıcumalar #cuma #cumamızmübarekolsun
 • İnsan kör bir kimse gibidir. Şeytan ve nefsi bu körü soyan hırsızdır. Mana gözleri açık olanlar ile gözleri kör olanlar bu hırsız karşısında aynı mıdır? Evet, Allahdostları nefis ve şeytan ile mücadele eder. Kör kişi, hırsızın kim olduğunu nereden bilecek? Allah-u zü’l-Celâl şeytan ve nefsin hile ve tuzaklarını insana haber vermiştir. Artık kim bunlarla mücadele ederse büyük bir cihada girişmiştir.
  Peygamberimiz (sav) efendimiz nefis ile olan mücahadeye “cihâd-ı
  ekber” demiştir. Bazen nefis insanı hayır ve iyilik yoluna da sevkeder. Ancak mana gözleri açık kimseler bunun aslında iğva ve dalalate düşürmek için bir
  hile olduğunu bilir. Kişinin “Nefsim hayır ve iyi şeyler istiyor, artık ıslah oldu, kurtuldum vehmine kapılması büyük bir hatadır. Bu mübarek yolun müritleri daima nefsin istek ve arzularına karşı uyanık olmak ve her dem kendini muhasebe ve muahaze etmek zorundadırlar.

  ŞEYH SEYYİD MUHAMMED EFENDİ BABA EL KÂDİRİ EL KAYSERÎ RAHİMULLAH

  #kadiri #geylani #abdülkadirgeylani #gavs #gavsülazam #aşk #dergah #islam #iman #müslüman #tasavvuf #ehlibeyt #yunusemre #hzmevlana #hz #tarikat #zikir #aşkınmiracı #efendibaba #islamieserler #hayırlıcumalar #cuma #cumamızmübarekolsun

 •  196  2  26 April, 2019
 • “Tamahkarlık ve hârislik nimetin kesilmesine ve Allah’ın azâbına sebep olur.”
İsa (as)’ın kavmi “Ey Meryem oğlu İsa rabbinin bize gökten bir sofra indirmeye gücü yeter mi?” demişlerdi de Allah-u zü’l-Celâl onlara arkası kesilmeyecek bir sofra göndermiş idi (Bkz. Mâide 5/112-115). Ancak o toplum içindeki bazı kimseler sûizân ederek Allah’a itimat etmemişler, nankörlük edip “Bu nimet kesilir” diyerek yemeği biriktirmeye çalışmışlar, kaplarına bu nimetleri saklamışlardı. İşte bu toplum böylece Allah’ın nimetine karşı küfran etti. Peygamberimiz (sav) Efendimiz bu toplumun halini şöyle haber vermektedir; “İsa (as)’ın kavmine gökten sofra inerdi. Üzerinde ekmek ve et bulunurdu. Kavim, hıyânet etmemeleri, alıp saklamamaları ve ertesi gün için biriktirmemeleri hususunda emrolundular. Fakat onlar bunu dinlemeyip hıyânet ettiler. Yiyecekleri alıp sakladılar. Bunun üzerine maymunlar ve domuzlar hâline döndürüldüler.” Evet, Toplum içindeki bazılarının edepsizliği, tamahkarlığı ve hârisliği bu büyük nimetin kesilmesine sebep olmuştur. Bu yemeği biriktirenler maymunlara ve domuzlara dönüştürülmüş ve böylece kendilerini küçültücü bir azâp sarıvermiştir.

Kaynak : Tasavvufta Aşkın Miracı | 10.Bahis

Eş-ŞEYH Es-Seyyid Muhammed Ustaoğlu Efendi Baba El-Kadiri El-Kaserî Rahimullah

#hayırlıcumalar #kadiri #geylani #abdülkadirgeylani #gavs #gavsülazam #seyyid #evliya #namaz #dua #zekat #oruç #islam #müslüman #tesbih #hz #ks #efendibaba #mescit #cami #aşk #yunusemre #hzmevlana
 • “Tamahkarlık ve hârislik nimetin kesilmesine ve Allah’ın azâbına sebep olur.”
  İsa (as)’ın kavmi “Ey Meryem oğlu İsa rabbinin bize gökten bir sofra indirmeye gücü yeter mi?” demişlerdi de Allah-u zü’l-Celâl onlara arkası kesilmeyecek bir sofra göndermiş idi (Bkz. Mâide 5/112-115). Ancak o toplum içindeki bazı kimseler sûizân ederek Allah’a itimat etmemişler, nankörlük edip “Bu nimet kesilir” diyerek yemeği biriktirmeye çalışmışlar, kaplarına bu nimetleri saklamışlardı. İşte bu toplum böylece Allah’ın nimetine karşı küfran etti. Peygamberimiz (sav) Efendimiz bu toplumun halini şöyle haber vermektedir; “İsa (as)’ın kavmine gökten sofra inerdi. Üzerinde ekmek ve et bulunurdu. Kavim, hıyânet etmemeleri, alıp saklamamaları ve ertesi gün için biriktirmemeleri hususunda emrolundular. Fakat onlar bunu dinlemeyip hıyânet ettiler. Yiyecekleri alıp sakladılar. Bunun üzerine maymunlar ve domuzlar hâline döndürüldüler.” Evet, Toplum içindeki bazılarının edepsizliği, tamahkarlığı ve hârisliği bu büyük nimetin kesilmesine sebep olmuştur. Bu yemeği biriktirenler maymunlara ve domuzlara dönüştürülmüş ve böylece kendilerini küçültücü bir azâp sarıvermiştir.

  Kaynak : Tasavvufta Aşkın Miracı | 10.Bahis

  Eş-ŞEYH Es-Seyyid Muhammed Ustaoğlu Efendi Baba El-Kadiri El-Kaserî Rahimullah

  #hayırlıcumalar #kadiri #geylani #abdülkadirgeylani #gavs #gavsülazam #seyyid #evliya #namaz #dua #zekat #oruç #islam #müslüman #tesbih #hz #ks #efendibaba #mescit #cami #aşk #yunusemre #hzmevlana

 •  9  0  22 March, 2019
 • Dünya ehlinin hüneri âhiret pazarında geçmez. Bu dünyada bilgin ve üstad olanlar âhiret yurdunda hünerleri para etmediği için kendilerini avam halkla bir görürler. Her türlü iş âhirette Allah içindir ve Allah için olan kimselerindir. Yani kafesi 
etrafında kediyi görüp kafese sığınan kuş misali aklî ilimlerde mahir olan nice bilginler âhiret yurdunda kendi hüner ve maharetleri kar etmediğinden dünyada kalmak isterler. Allah-u zü’l-Celâl âhiret yurdunda karı olmayan kimselerin asla ölmek istemeyeceklerini şöyle haber vermektedir; “İşleyip durdukları günahları sebebiyle asla ölümü istemezler. Allah zâlimleri çok iyi bilir (Cum’a 62/7).” Kaynak: Hikem-i Aşk

ŞEYH SEYYİD MUHAMMED USTAOĞLU EFENDİ BABA EL-KADİRİ EL-KAYSERÎ RAHÎMULLAH

#kadiri #geylani #abdülkadirgeylani #gavs #gavsülazam #aşk #dergah #islam #iman #müslüman #tasavvuf #ehlibeyt #yunusemre #hzmevlana #hz #tarikat #zikir #aşkınmiracı #efendibaba #islamieserler #hikemiaşk #seyridil #kadiriyye
 • Dünya ehlinin hüneri âhiret pazarında geçmez. Bu dünyada bilgin ve üstad olanlar âhiret yurdunda hünerleri para etmediği için kendilerini avam halkla bir görürler. Her türlü iş âhirette Allah içindir ve Allah için olan kimselerindir. Yani kafesi
  etrafında kediyi görüp kafese sığınan kuş misali aklî ilimlerde mahir olan nice bilginler âhiret yurdunda kendi hüner ve maharetleri kar etmediğinden dünyada kalmak isterler. Allah-u zü’l-Celâl âhiret yurdunda karı olmayan kimselerin asla ölmek istemeyeceklerini şöyle haber vermektedir; “İşleyip durdukları günahları sebebiyle asla ölümü istemezler. Allah zâlimleri çok iyi bilir (Cum’a 62/7).” Kaynak: Hikem-i Aşk

  ŞEYH SEYYİD MUHAMMED USTAOĞLU EFENDİ BABA EL-KADİRİ EL-KAYSERÎ RAHÎMULLAH

  #kadiri #geylani #abdülkadirgeylani #gavs #gavsülazam #aşk #dergah #islam #iman #müslüman #tasavvuf #ehlibeyt #yunusemre #hzmevlana #hz #tarikat #zikir #aşkınmiracı #efendibaba #islamieserler #hikemiaşk #seyridil #kadiriyye

 •  5  0  21 March, 2019
 • Dünya ehlinin hüneri âhiret pazarında geçmez. Bu dünyada bilgin ve üstad olanlar âhiret yurdunda hünerleri para etmediği için kendilerini avam halkla bir görürler. Her türlü iş âhirette Allah içindir ve Allah için olan kimselerindir. Yani kafesi 
etrafında kediyi görüp kafese sığınan kuş misali aklî ilimlerde mahir olan nice bilginler âhiret yurdunda kendi hüner ve maharetleri kar etmediğinden dünyada kalmak isterler. Allah-u zü’l-Celâl âhiret yurdunda karı olmayan kimselerin asla ölmek istemeyeceklerini şöyle haber vermektedir; “İşleyip durdukları günahları sebebiyle asla ölümü istemezler. Allah zâlimleri çok iyi bilir (Cum’a 62/7).” Kaynak: Hikem-i Aşk

ŞEYH SEYYİD MUHAMMED USTAOĞLU EFENDİ BABA EL-KADİRİ EL-KAYSERÎ RAHÎMULLAH

#kadiri #geylani #abdülkadirgeylani #gavs #gavsülazam #aşk #dergah #islam #iman #müslüman #tasavvuf #ehlibeyt #yunusemre #hzmevlana #hz #tarikat #zikir #aşkınmiracı #efendibaba #islamieserler #hikemiaşk #seyridil #kadiriyye
 • Dünya ehlinin hüneri âhiret pazarında geçmez. Bu dünyada bilgin ve üstad olanlar âhiret yurdunda hünerleri para etmediği için kendilerini avam halkla bir görürler. Her türlü iş âhirette Allah içindir ve Allah için olan kimselerindir. Yani kafesi
  etrafında kediyi görüp kafese sığınan kuş misali aklî ilimlerde mahir olan nice bilginler âhiret yurdunda kendi hüner ve maharetleri kar etmediğinden dünyada kalmak isterler. Allah-u zü’l-Celâl âhiret yurdunda karı olmayan kimselerin asla ölmek istemeyeceklerini şöyle haber vermektedir; “İşleyip durdukları günahları sebebiyle asla ölümü istemezler. Allah zâlimleri çok iyi bilir (Cum’a 62/7).” Kaynak: Hikem-i Aşk

  ŞEYH SEYYİD MUHAMMED USTAOĞLU EFENDİ BABA EL-KADİRİ EL-KAYSERÎ RAHÎMULLAH

  #kadiri #geylani #abdülkadirgeylani #gavs #gavsülazam #aşk #dergah #islam #iman #müslüman #tasavvuf #ehlibeyt #yunusemre #hzmevlana #hz #tarikat #zikir #aşkınmiracı #efendibaba #islamieserler #hikemiaşk #seyridil #kadiriyye

 •  224  4  1 March, 2019
 • “Tamahkarlık ve hârislik nimetin kesilmesine ve Allah’ın azâbına sebep olur.”
İsa (as)’ın kavmi “Ey Meryem oğlu İsa rabbinin bize gökten bir sofra indirmeye gücü yeter mi?” demişlerdi de Allah-u zü’l-Celâl onlara arkası kesilmeyecek bir sofra göndermiş idi (Bkz. Mâide 5/112-115). Ancak o toplum içindeki bazı kimseler sûizân ederek Allah’a itimat etmemişler, nankörlük edip “Bu nimet kesilir” diyerek yemeği biriktirmeye çalışmışlar, kaplarına bu nimetleri saklamışlardı. İşte bu toplum böylece Allah’ın nimetine karşı küfran etti. Peygamberimiz (sav) Efendimiz bu toplumun halini şöyle haber vermektedir; “İsa (as)’ın kavmine gökten sofra inerdi. Üzerinde ekmek ve et bulunurdu. Kavim, hıyânet etmemeleri, alıp saklamamaları ve ertesi gün için biriktirmemeleri hususunda emrolundular. Fakat onlar bunu dinlemeyip hıyânet ettiler. Yiyecekleri alıp sakladılar. Bunun üzerine maymunlar ve domuzlar hâline döndürüldüler.” Evet, Toplum içindeki bazılarının edepsizliği, tamahkarlığı ve hârisliği bu büyük nimetin kesilmesine sebep olmuştur. Bu yemeği biriktirenler maymunlara ve domuzlara dönüştürülmüş ve böylece kendilerini küçültücü bir azâp sarıvermiştir.

Kaynak : Tasavvufta Aşkın Miracı | 10.Bahis

Eş-ŞEYH Es-Seyyid Muhammed Ustaoğlu Efendi Baba El-Kadiri El-Kaserî Rahimullah

#hayırlıcumalar #kadiri #geylani #abdülkadirgeylani #gavs #gavsülazam #seyyid #evliya #namaz #dua #zekat #oruç #islam #müslüman #tesbih #hz #ks #efendibaba #mescit #cami #aşk #yunusemre #hzmevlana
 • “Tamahkarlık ve hârislik nimetin kesilmesine ve Allah’ın azâbına sebep olur.”
  İsa (as)’ın kavmi “Ey Meryem oğlu İsa rabbinin bize gökten bir sofra indirmeye gücü yeter mi?” demişlerdi de Allah-u zü’l-Celâl onlara arkası kesilmeyecek bir sofra göndermiş idi (Bkz. Mâide 5/112-115). Ancak o toplum içindeki bazı kimseler sûizân ederek Allah’a itimat etmemişler, nankörlük edip “Bu nimet kesilir” diyerek yemeği biriktirmeye çalışmışlar, kaplarına bu nimetleri saklamışlardı. İşte bu toplum böylece Allah’ın nimetine karşı küfran etti. Peygamberimiz (sav) Efendimiz bu toplumun halini şöyle haber vermektedir; “İsa (as)’ın kavmine gökten sofra inerdi. Üzerinde ekmek ve et bulunurdu. Kavim, hıyânet etmemeleri, alıp saklamamaları ve ertesi gün için biriktirmemeleri hususunda emrolundular. Fakat onlar bunu dinlemeyip hıyânet ettiler. Yiyecekleri alıp sakladılar. Bunun üzerine maymunlar ve domuzlar hâline döndürüldüler.” Evet, Toplum içindeki bazılarının edepsizliği, tamahkarlığı ve hârisliği bu büyük nimetin kesilmesine sebep olmuştur. Bu yemeği biriktirenler maymunlara ve domuzlara dönüştürülmüş ve böylece kendilerini küçültücü bir azâp sarıvermiştir.

  Kaynak : Tasavvufta Aşkın Miracı | 10.Bahis

  Eş-ŞEYH Es-Seyyid Muhammed Ustaoğlu Efendi Baba El-Kadiri El-Kaserî Rahimullah

  #hayırlıcumalar #kadiri #geylani #abdülkadirgeylani #gavs #gavsülazam #seyyid #evliya #namaz #dua #zekat #oruç #islam #müslüman #tesbih #hz #ks #efendibaba #mescit #cami #aşk #yunusemre #hzmevlana

 •  121  1  22 February, 2019
 • “Aşk hikmettir ve ehline söylenir. Veliler Allah’ın ehli ve eminidir”

Aşk, cisim ve cesetleri semaya çıkarıyor, Tur Dağı’nı raksa getiriyor yani aşk eşyanın canı ve Tur Dağı’nın ruhudur. Peki aşkın hakikati, mahiyeti ve esrârı hakkında ne söylenebilir?

Akla idrak edeceği kadarını söylemek gereklidir. Zira hikmet ve marifeti ehli olmayana söylemek hikmet ve marifete zulümdür. Peygamberimiz (sav) efendimiz şöyle buyurmuşlardır; “Ehil olmayana hikmeti vermeyiniz şayet verirseniz hikmete zulmetmiş olursunuz. Ehil olan kimseden de hikmeti esirgemeyiniz, mani olmayınız şayet böyle yaparsanız bu ehil kemselere zulmetmiş olursunuz."
”
Aşkın sırları ve mahiyeti Allah’ın emanetidir ve Evliyaullah Allah’ın emanetçisidir. Allah-u zü’l-Celâl şöyle buyurmaktadır; “Allah emanetleri ehline vermenizi emreder (Nisâ 4/58).” Kaynak: Tasavvufta Aşkın Miracı / 6.Bahis

ŞEYH SEYYİD MUHAMMED USTAOĞLU EFENDİ BABA EL-KADİRİ EL-KAYSERÎ RAHİMULLAH

#kadiri #kadiriyye #kadiritarikatı #abdülkadirgeylani #muhammediye #ehlibeyt #hayirlicumalar #ilim #alim #evliya #kitap #book #tasavvuf #tarikat #nakşi #nakşibendi #sofu #sofi #yunusemre #hzmevlana #abdülkadirgeylani #geylani #seyyidmuhammed #efendibaba #rh #rha #sav
 • “Aşk hikmettir ve ehline söylenir. Veliler Allah’ın ehli ve eminidir”

  Aşk, cisim ve cesetleri semaya çıkarıyor, Tur Dağı’nı raksa getiriyor yani aşk eşyanın canı ve Tur Dağı’nın ruhudur. Peki aşkın hakikati, mahiyeti ve esrârı hakkında ne söylenebilir?

  Akla idrak edeceği kadarını söylemek gereklidir. Zira hikmet ve marifeti ehli olmayana söylemek hikmet ve marifete zulümdür. Peygamberimiz (sav) efendimiz şöyle buyurmuşlardır; “Ehil olmayana hikmeti vermeyiniz şayet verirseniz hikmete zulmetmiş olursunuz. Ehil olan kimseden de hikmeti esirgemeyiniz, mani olmayınız şayet böyle yaparsanız bu ehil kemselere zulmetmiş olursunuz."

  Aşkın sırları ve mahiyeti Allah’ın emanetidir ve Evliyaullah Allah’ın emanetçisidir. Allah-u zü’l-Celâl şöyle buyurmaktadır; “Allah emanetleri ehline vermenizi emreder (Nisâ 4/58).” Kaynak: Tasavvufta Aşkın Miracı / 6.Bahis

  ŞEYH SEYYİD MUHAMMED USTAOĞLU EFENDİ BABA EL-KADİRİ EL-KAYSERÎ RAHİMULLAH

  #kadiri #kadiriyye #kadiritarikatı #abdülkadirgeylani #muhammediye #ehlibeyt #hayirlicumalar #ilim #alim #evliya #kitap #book #tasavvuf #tarikat #nakşi #nakşibendi #sofu #sofi #yunusemre #hzmevlana #abdülkadirgeylani #geylani #seyyidmuhammed #efendibaba #rh #rha #sav

 •  242  2  16 February, 2019
 • Allah-u zü’l-Celâl’in Hazret-i Musa (as) ile Tur dağında olan sözleşmesi Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle kıssa edilir; “Musa ile otuz geceye sözleştik ve ona on gece daha ilave ettik (Araf 7/142).” Belirtildiğine göre Hazret-i Musa (as), Tur dağında otuz gün oruç ve ibadet ile zaman geçirmişti. Otuz günlük süre tamam olunca Allah (cc) on gün daha ilave etti. Zira kudsî bir hadiste buyurulduğu gibi, “Oruçlu olanın ağız kokusu Allah (cc)’a misk kokusundan daha hoştur.” Neticede Hazret-i Musa (as) Allah (cc)’ın kelamını işitti. Allah aşkı ile mest u hayran oldu. Aşkın getirdiği istek ve heyecan ile “Musa (as) buluşma vakti gelince rabbi onunla konuştu. O da şöyle dedi ‘Ey Rabbim, bana cemâlini göster de seni göreyim’ (Araf 7/143)” Allah-u zü’l Celâl, Hazret-i Musa’ya şöyle cevap verdi; “Sen beni elbette göremezsin. Ancak şu dağa bak eğer o yerinde 
durabilirse sen de beni göreceksin (Araf 7/143).”
Mutezile mezhebi ayette geçen “نَ ْل “nehiy edatına te’bîd yani ebedilik manası verirler ve hiçbir zamanda Allah (cc)’ın 
görülemeyeceğini söyleyerek hataya düşerler. 
Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolunda olanlar Allah-u Teâlâ’nın baş gözü ile görüleceğini belirtir. Nitekim Peygamberlerin müstahil yani imkansız olan bir şeyi Allah’tan talep etmelerinin imkanı yoktur. Hazret-i Musa’nın böyle bir talepte bulunması Allah-u zü’l-Celâl’in 
baş gözü ile görüleceğine delil olur. Cenâb-ı Hakk’ı müşahade edenler 
bu sırra ulaşmanın Allah’ın zâhir gözlere bu kabiliyeti vermesi ve zâhirin bâtın, bâtının zâhir ile bir ve aynı olması ile bu gözler ve bütün 
azalar ile Allah’ın görüleceğini belirtirler. 
Abdülkerim Kaşanî tefsirinde Allah (cc) ile Musa (as) arasındaki 
bu buluşma şu şekilde tarif edilir;
Hazret-i Musa, buluşma gününün ilk on gününde fiillerin 
fenasında bulundu, ikinci on günde sıfatların fenasında bulundu, 
üçüncü on günde zâtının fenasında bulundu, ancak zâtından bir bâkiye 
kaldı. Bu halde iken Cenâb-ı Hakk’ı müşahede etmek istedi. Allah (cc) 
şöyle cevap verdi “Müşahade ile zâtının bâkiyesi bir yerde cem olmaz, 
aynı anda bir yerde bulunmaz, ancak dağa bak buradaki dağdan 
maksat Hazret-i Musa’nın vücududur.
 • Allah-u zü’l-Celâl’in Hazret-i Musa (as) ile Tur dağında olan sözleşmesi Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle kıssa edilir; “Musa ile otuz geceye sözleştik ve ona on gece daha ilave ettik (Araf 7/142).” Belirtildiğine göre Hazret-i Musa (as), Tur dağında otuz gün oruç ve ibadet ile zaman geçirmişti. Otuz günlük süre tamam olunca Allah (cc) on gün daha ilave etti. Zira kudsî bir hadiste buyurulduğu gibi, “Oruçlu olanın ağız kokusu Allah (cc)’a misk kokusundan daha hoştur.” Neticede Hazret-i Musa (as) Allah (cc)’ın kelamını işitti. Allah aşkı ile mest u hayran oldu. Aşkın getirdiği istek ve heyecan ile “Musa (as) buluşma vakti gelince rabbi onunla konuştu. O da şöyle dedi ‘Ey Rabbim, bana cemâlini göster de seni göreyim’ (Araf 7/143)” Allah-u zü’l Celâl, Hazret-i Musa’ya şöyle cevap verdi; “Sen beni elbette göremezsin. Ancak şu dağa bak eğer o yerinde
  durabilirse sen de beni göreceksin (Araf 7/143).”
  Mutezile mezhebi ayette geçen “نَ ْل “nehiy edatına te’bîd yani ebedilik manası verirler ve hiçbir zamanda Allah (cc)’ın
  görülemeyeceğini söyleyerek hataya düşerler.
  Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolunda olanlar Allah-u Teâlâ’nın baş gözü ile görüleceğini belirtir. Nitekim Peygamberlerin müstahil yani imkansız olan bir şeyi Allah’tan talep etmelerinin imkanı yoktur. Hazret-i Musa’nın böyle bir talepte bulunması Allah-u zü’l-Celâl’in
  baş gözü ile görüleceğine delil olur. Cenâb-ı Hakk’ı müşahade edenler
  bu sırra ulaşmanın Allah’ın zâhir gözlere bu kabiliyeti vermesi ve zâhirin bâtın, bâtının zâhir ile bir ve aynı olması ile bu gözler ve bütün
  azalar ile Allah’ın görüleceğini belirtirler.
  Abdülkerim Kaşanî tefsirinde Allah (cc) ile Musa (as) arasındaki
  bu buluşma şu şekilde tarif edilir;
  Hazret-i Musa, buluşma gününün ilk on gününde fiillerin
  fenasında bulundu, ikinci on günde sıfatların fenasında bulundu,
  üçüncü on günde zâtının fenasında bulundu, ancak zâtından bir bâkiye
  kaldı. Bu halde iken Cenâb-ı Hakk’ı müşahede etmek istedi. Allah (cc)
  şöyle cevap verdi “Müşahade ile zâtının bâkiyesi bir yerde cem olmaz,
  aynı anda bir yerde bulunmaz, ancak dağa bak buradaki dağdan
  maksat Hazret-i Musa’nın vücududur.

 •  384  9  15 February, 2019
 • “Tüm manevî hastalıkların başı kibir ve enâniyettir. Şeytan bu sebepten isyan etmiştir.” Kibir ve enâniyet tüm manevî hastalıklar ve kötü huylar içinde ayrı bir ehemmiyet barındırmıştır. Şeytan bu iki sıfat sebebiyle lanetlenmiş ve Allah (cc)’ın rahmetinden kovulmuştur. Cenâb-ı Hakk ona;
َ
“Ey İblis, iki elimle yarattığıma secde etmene mani olan da nedir?(Sâd 38/75) ” buyurmuşlar. Şeytan, enâniyet ve kibre kapılmış,Adem’i süflî (aşağı) ve kendini âlî (yüce) sayarak, “Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu topraktan yarattın (Sâd 38/76)” demiş ve Hakk Teâlaya karşı hüccetini söylemiştir. Şeytan Adem (as)’ı kendi ile kıyas etmiş, kendini aydınlık onu karanlık, kendini asıl Adem (as)’ı fer’ görmüştür. İşte bu kıyas onu dalalete sevketmiştir. Denilmiştir ki, “Kıyas bulutlu günde yahut geceleyin 
kıbleyi aramak için yapılır. Güneş tepende ve Kâbe karşında iken araştırmayı bırak.” Şeytan kıyas yapanların ilkidir. Allah (cc)’ın kesin emri olduğu halde kıyas yolunu tutmuş ve nefsi istikametine gitmiştir. 
Bunun gibi birçok kimse de kibir ve enâniyete kapılıp velileri kendilerine kıyas etmişler ve böylece aşkın mazharı olan ehl-i yakîn’den yüz çevirmişlerdir. İşte her türlü manevî hastalığın kaynağı budur. Bu kimseler evliyânın sohbetlerinde ve hizmetlerinde bulunurlar ise bu hastalıklardan kurtulurlar ve bütün hastalıklardan aşk ile sıhhate kavuşurlar.

Şeyh Seyyid Muhammed Ustaoğlu Efendi Baba el-Kadiri el-Kayserî Hazretleri (ksa)

Kaynak : Tasavvufta Aşkın Mirâcı | 2.Bahis

#kadiri #geylani #abdülkadirgeylani #gavs #gavsülazam #aşk #dergah #islam #iman #müslüman #tasavvuf #ehlibeyt #yunusemre #hzmevlana #hz #tarikat #zikir #aşkınmiracı #efendibaba #islamieserler
 • “Tüm manevî hastalıkların başı kibir ve enâniyettir. Şeytan bu sebepten isyan etmiştir.” Kibir ve enâniyet tüm manevî hastalıklar ve kötü huylar içinde ayrı bir ehemmiyet barındırmıştır. Şeytan bu iki sıfat sebebiyle lanetlenmiş ve Allah (cc)’ın rahmetinden kovulmuştur. Cenâb-ı Hakk ona;
  َ
  “Ey İblis, iki elimle yarattığıma secde etmene mani olan da nedir?(Sâd 38/75) ” buyurmuşlar. Şeytan, enâniyet ve kibre kapılmış,Adem’i süflî (aşağı) ve kendini âlî (yüce) sayarak, “Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu topraktan yarattın (Sâd 38/76)” demiş ve Hakk Teâlaya karşı hüccetini söylemiştir. Şeytan Adem (as)’ı kendi ile kıyas etmiş, kendini aydınlık onu karanlık, kendini asıl Adem (as)’ı fer’ görmüştür. İşte bu kıyas onu dalalete sevketmiştir. Denilmiştir ki, “Kıyas bulutlu günde yahut geceleyin
  kıbleyi aramak için yapılır. Güneş tepende ve Kâbe karşında iken araştırmayı bırak.” Şeytan kıyas yapanların ilkidir. Allah (cc)’ın kesin emri olduğu halde kıyas yolunu tutmuş ve nefsi istikametine gitmiştir.
  Bunun gibi birçok kimse de kibir ve enâniyete kapılıp velileri kendilerine kıyas etmişler ve böylece aşkın mazharı olan ehl-i yakîn’den yüz çevirmişlerdir. İşte her türlü manevî hastalığın kaynağı budur. Bu kimseler evliyânın sohbetlerinde ve hizmetlerinde bulunurlar ise bu hastalıklardan kurtulurlar ve bütün hastalıklardan aşk ile sıhhate kavuşurlar.

  Şeyh Seyyid Muhammed Ustaoğlu Efendi Baba el-Kadiri el-Kayserî Hazretleri (ksa)

  Kaynak : Tasavvufta Aşkın Mirâcı | 2.Bahis

  #kadiri #geylani #abdülkadirgeylani #gavs #gavsülazam #aşk #dergah #islam #iman #müslüman #tasavvuf #ehlibeyt #yunusemre #hzmevlana #hz #tarikat #zikir #aşkınmiracı #efendibaba #islamieserler

 •  220  0  11 February, 2019
 • “Aşk bütün hastalıkların şifasıdır.” Hastalıklar cismanî ve ruhanî olmak üzere iki kısımdır. Aşk bunları iyileştiren rahmanî bir tabiptir. Cismanî hastalıklar genelde 
çok yiyip içmekten meydana gelir. Âşık kimse fazla yiyip içemez, 
dolayısı ile bir perhizde bulunur. Böylelikle âşığın bedeni zinde olur 
ve hastalıklardan kurtulur. Şöyle denilmiştir; “Çok yemek hastalıkların başıdır. Az yemek, perhiz etmek ise 
şifânın başıdır.” Âşığın bedeni aşk ile hayat bulur ve zinde olur. Nitekim Züleyha ne zaman hasta olsa Yusuf’u görse sıhhat bulurdu ve ne zaman gam ve 
keder kendine çökse onu görmek sureti ile mutlu ve şâd olurdu. Zayıf halde ise vücuduna kuvvet gelirdi.
Ruhanî hastalıklara gelince bunlar kötü ahlak ve pis işlerdir. Aşk bu hastalıkların da tabibidir. Şöyle ki; Hadis-i şerifte “Dünya sevgisi tüm hataların başıdır. Bir şeye karşı olan sevgin seni kör ve sağır eder.” buyurulur. Tüm manevî hastalıkların sebebi 
dünya sevgisidir. Peygamberimiz (sav) efendimize dünya nedir? diye sorulmuş, o da Seni 
Rabbinden şeylerdir” cevabını vermiştir.

Allah-u zü’l-Celâl Hazret-i Musa (as)’ı huzuruna davet ederken “Nalınlarını çıkar, Sen mukaddes Tuva vadisindesin (Tâhâ 20/12)” buyurmuştur yani “Ey Musa ailen için olan üzüntü ve kederini 
at, dünya ve ahiret sevgisini gönlünden çıkar” demiştir.
Peygamberimiz (sav) efendimiz şöyle buyurur; “Dünya âhiret ehline, âhiret ise dünya ehline haramdır. Allah ehline yani ehlullâha ise hem dünya hem de âhiret haramdır.” Âşık olanda böyle bir sevgi bulunmaz. Âşığın kalbinde maşukunun sevgisinden başka bir sevgi barınmaz. Hadis-i şerifte 
şöyle buyurulur; “İman ile kibir bir kalpte toplanmaz.”
Hüdây-ı teâlâ sevgisi ile dünya sevgisinden ve muhabbetinden kurtulan âşıklar, böylelikle tüm manevî hastalıklardan da selâmete ererler.

Kaynak : Tasavvufta Aşkın Mirâcı | 1.Bahis
ŞEYH SEYYİD MUHAMMED USTAOĞLU EFENDİ BABA HAZRETLERİ (ksa)

#kadiri #geylani #abdülkadirgeylani #gavs #gavsülazam #aşk #dergah #islam #iman #müslüman #tasavvuf #ehlibeyt #yunusemre #hzmevlana #hz #tarikat #zikir #aşkınmiracı #efendibaba #islamieserler
 • “Aşk bütün hastalıkların şifasıdır.” Hastalıklar cismanî ve ruhanî olmak üzere iki kısımdır. Aşk bunları iyileştiren rahmanî bir tabiptir. Cismanî hastalıklar genelde
  çok yiyip içmekten meydana gelir. Âşık kimse fazla yiyip içemez,
  dolayısı ile bir perhizde bulunur. Böylelikle âşığın bedeni zinde olur
  ve hastalıklardan kurtulur. Şöyle denilmiştir; “Çok yemek hastalıkların başıdır. Az yemek, perhiz etmek ise
  şifânın başıdır.” Âşığın bedeni aşk ile hayat bulur ve zinde olur. Nitekim Züleyha ne zaman hasta olsa Yusuf’u görse sıhhat bulurdu ve ne zaman gam ve
  keder kendine çökse onu görmek sureti ile mutlu ve şâd olurdu. Zayıf halde ise vücuduna kuvvet gelirdi.
  Ruhanî hastalıklara gelince bunlar kötü ahlak ve pis işlerdir. Aşk bu hastalıkların da tabibidir. Şöyle ki; Hadis-i şerifte “Dünya sevgisi tüm hataların başıdır. Bir şeye karşı olan sevgin seni kör ve sağır eder.” buyurulur. Tüm manevî hastalıkların sebebi
  dünya sevgisidir. Peygamberimiz (sav) efendimize dünya nedir? diye sorulmuş, o da Seni
  Rabbinden şeylerdir” cevabını vermiştir.

  Allah-u zü’l-Celâl Hazret-i Musa (as)’ı huzuruna davet ederken “Nalınlarını çıkar, Sen mukaddes Tuva vadisindesin (Tâhâ 20/12)” buyurmuştur yani “Ey Musa ailen için olan üzüntü ve kederini
  at, dünya ve ahiret sevgisini gönlünden çıkar” demiştir.
  Peygamberimiz (sav) efendimiz şöyle buyurur; “Dünya âhiret ehline, âhiret ise dünya ehline haramdır. Allah ehline yani ehlullâha ise hem dünya hem de âhiret haramdır.” Âşık olanda böyle bir sevgi bulunmaz. Âşığın kalbinde maşukunun sevgisinden başka bir sevgi barınmaz. Hadis-i şerifte
  şöyle buyurulur; “İman ile kibir bir kalpte toplanmaz.”
  Hüdây-ı teâlâ sevgisi ile dünya sevgisinden ve muhabbetinden kurtulan âşıklar, böylelikle tüm manevî hastalıklardan da selâmete ererler.

  Kaynak : Tasavvufta Aşkın Mirâcı | 1.Bahis
  ŞEYH SEYYİD MUHAMMED USTAOĞLU EFENDİ BABA HAZRETLERİ (ksa)

  #kadiri #geylani #abdülkadirgeylani #gavs #gavsülazam #aşk #dergah #islam #iman #müslüman #tasavvuf #ehlibeyt #yunusemre #hzmevlana #hz #tarikat #zikir #aşkınmiracı #efendibaba #islamieserler

 •  183  2  9 February, 2019

Top #efendibaba Posts