#dramas Instagram Photos & Videos

Latest #dramas Posts

 • Available screenplays. 
9. A Los Feliz Haunting: The spirit of a murdered child reveals herself to the crew of a house flipper in order to bring punishment against the one who took her life, and that of her family. (under revision)

10. When Darkness Claimed The Land: A teenager and her younger sister travel to Los Angeles with a man they have no idea is a cunning serial killer.

11. Mississippi Moon: The terrible, senseless lynching of young Emmett Till, the events leading up to that fateful night, and the trial of two of his accused murderers.

12. Here is The Question: The story behind the ruination of Adolf Hitler's mistresses, his mysterious heir, and how the Nazi leader's great grandson came to be hunted by Mossad agents.

#dramas, #periodpiece, #thrillers, #horrors, #action, #war, #suspense, #history, #racism, #screenplays
 • @horrorscreenwriter Profile picture

  @horrorscreenwriter

  Available screenplays.
  9. A Los Feliz Haunting: The spirit of a murdered child reveals herself to the crew of a house flipper in order to bring punishment against the one who took her life, and that of her family. (under revision)

  10. When Darkness Claimed The Land: A teenager and her younger sister travel to Los Angeles with a man they have no idea is a cunning serial killer.

  11. Mississippi Moon: The terrible, senseless lynching of young Emmett Till, the events leading up to that fateful night, and the trial of two of his accused murderers.

  12. Here is The Question: The story behind the ruination of Adolf Hitler's mistresses, his mysterious heir, and how the Nazi leader's great grandson came to be hunted by Mossad agents.

  #dramas, #periodpiece, #thrillers, #horrors, #action, #war, #suspense, #history, #racism, #screenplays

 •  2  0  51 minutes ago
 • #감상 77
.
✔️체르노빌 (Chernobyl) - 2019年作
✔️주연: 자레드 해리스, 스텔란 스카스가드
✔️감독: 조한 렝크
✔️장르: 드라마
✔️별점: ⭐️⭐️⭐️⭐️
.
🚁🚒🚑👩🏻‍🚒👷🏽‍♂️👨🏻‍🏫
.
정치적 수완이란 명목으로 거짓말을 일삼는 나쁜 사람들 때문에 피해를 입는 건 결국 국민들이다. 끔찍한 재난 상황에서 현실을 외면하는 무책임한 태도의 책임자들. 고통받고 잊혀진 수 많은 사람들의 생명을 어떻게 갚을 생각일까.
.
하지만 체르노빌보다 더 무책임한 대처는 아직도 계속되고 있다. 눈에 보이지 않는다고 해서 마치 없던 일처럼 입을 막을 순 없다. 이미 벌어진 일은 수습부터 철저하게 해야 한다. 그 점에서 체르노빌 사고는 초반 진압은 미숙했으나 끝까지 노력했다고 생각한다.
.
극한의 상황에서 우린 인간의 본성을 목격할 수 있다. 보고도 못 본 척 진실을 외면하거나, 목숨을 걸고 직업정신을 발휘하거나, 국가를 상대로 사고의 책임을 증명해보이거나. 재난 영화 볼 때마다 저 상황에 나는 어떤 인물에 가까울까 생각해본다. 나도 내가 몰랐던 본성이 드러나게 될까.
.
이 드라마는 실제 사고였기 때문에 더 감정이 이입됐고 가슴이 아팠다. 마지막화 엔딩에 당시 현장과 실제 인물들의 사진이 나오는데 기분이 이상했다. 후쿠시마 사고는 당시 뉴스를 통해 직접 보기도 했고 현재 진행형이지만 체르노빌 사고는 그 동안 제대로 알 기회가 없었다. 왜 발생한 건지, 수습은 어떻게 진행됐는지, 어떤 인물들이 있었는지. 무지해서 더 위험하고 잔인했던 그 공포의 시간이 너무도 생생히 재현되었다.
.
🚁🚒🚑👩🏻‍🚒👷🏽‍♂️👨🏻‍🏫
.
✔️대사 줍기:
1. 늘 이런 식으로 진행되나요? 충분한 정보 없이 내린 독단적인 결정으로 수많은 인명이 희생되겠죠.
.
2. 국가는 자진해서 원자로를 고치진 않을 거예요. 문제를 인지한다는 건 자신들이 거짓말한 걸 인정하는 거니까. 억지로라도 하게 해야 해요.
.
3. 진실이 마음에 안 들면 우린 거짓말을 하고 또 합니다. 그러다 진실이 존재한단 사실조차 잊어버리죠. 하지만 진실은 여전히 있습니다. 우리가 거짓을 말할 때마다 진실에 대한 빚이 쌓입니다. 머잖아 그 빚은 청산해야 하죠.
 • @ayoungcheon2 Profile picture

  @ayoungcheon2

  #감상 77
  .
  ✔️체르노빌 (Chernobyl) - 2019年作
  ✔️주연: 자레드 해리스, 스텔란 스카스가드
  ✔️감독: 조한 렝크
  ✔️장르: 드라마
  ✔️별점: ⭐️⭐️⭐️⭐️
  .
  🚁🚒🚑👩🏻‍🚒👷🏽‍♂️👨🏻‍🏫
  .
  정치적 수완이란 명목으로 거짓말을 일삼는 나쁜 사람들 때문에 피해를 입는 건 결국 국민들이다. 끔찍한 재난 상황에서 현실을 외면하는 무책임한 태도의 책임자들. 고통받고 잊혀진 수 많은 사람들의 생명을 어떻게 갚을 생각일까.
  .
  하지만 체르노빌보다 더 무책임한 대처는 아직도 계속되고 있다. 눈에 보이지 않는다고 해서 마치 없던 일처럼 입을 막을 순 없다. 이미 벌어진 일은 수습부터 철저하게 해야 한다. 그 점에서 체르노빌 사고는 초반 진압은 미숙했으나 끝까지 노력했다고 생각한다.
  .
  극한의 상황에서 우린 인간의 본성을 목격할 수 있다. 보고도 못 본 척 진실을 외면하거나, 목숨을 걸고 직업정신을 발휘하거나, 국가를 상대로 사고의 책임을 증명해보이거나. 재난 영화 볼 때마다 저 상황에 나는 어떤 인물에 가까울까 생각해본다. 나도 내가 몰랐던 본성이 드러나게 될까.
  .
  이 드라마는 실제 사고였기 때문에 더 감정이 이입됐고 가슴이 아팠다. 마지막화 엔딩에 당시 현장과 실제 인물들의 사진이 나오는데 기분이 이상했다. 후쿠시마 사고는 당시 뉴스를 통해 직접 보기도 했고 현재 진행형이지만 체르노빌 사고는 그 동안 제대로 알 기회가 없었다. 왜 발생한 건지, 수습은 어떻게 진행됐는지, 어떤 인물들이 있었는지. 무지해서 더 위험하고 잔인했던 그 공포의 시간이 너무도 생생히 재현되었다.
  .
  🚁🚒🚑👩🏻‍🚒👷🏽‍♂️👨🏻‍🏫
  .
  ✔️대사 줍기:
  1. 늘 이런 식으로 진행되나요? 충분한 정보 없이 내린 독단적인 결정으로 수많은 인명이 희생되겠죠.
  .
  2. 국가는 자진해서 원자로를 고치진 않을 거예요. 문제를 인지한다는 건 자신들이 거짓말한 걸 인정하는 거니까. 억지로라도 하게 해야 해요.
  .
  3. 진실이 마음에 안 들면 우린 거짓말을 하고 또 합니다. 그러다 진실이 존재한단 사실조차 잊어버리죠. 하지만 진실은 여전히 있습니다. 우리가 거짓을 말할 때마다 진실에 대한 빚이 쌓입니다. 머잖아 그 빚은 청산해야 하죠.

 •  2  1  2 hours ago
 • Desprezados - Vamos de mais uma sinopse, de um drama que eu dropei, mas que vocês podem amar? 
Nakark Kaew - É um drama tailandês lançado em 2018. Um romance melodramático.

Natda e Lookkaew (Aniporn Chalermburanawong), duas mulheres muito diferentes, se envolvem em um acidente de carro. Após Lookkaew ficar inconsciente, a mãe dela, Rachawadee (Piyathida Mitrteeraroj), tem a brilhante ideia de fazer uma cirurgia plástica em Natda, que está com amnésia e se parece com Lookkaew, para isso ela contou com a ajuda do Dr. Goson (Hongmanop Phutanate). Vivendo uma nova vida, ao acordar, ela descobre que possui um noivo, o Ratt (Film Thanapat Kawila), que está com raiva de Lookkaew por tê-lo traído. Enquanto isso, a família de Natda está a sua procura.

Tentei muito assistir. Ainda consegui ver alguns episódios, mas achei os personagens tão chatos que acabei abandonando.
A protagonista foi a que me frustrou mais, achei ela tão sem graça e o casal em si. Embora ela como "vilã" tenha feito um bom papel, achei a mocinha muito chata.

Para quem gostou da sinopse, acredito que vale a pena conferir, afinal de contas, é como sempre digo, gostos são diferentes e pode ser que esse lakorn lhe agrade muito.

#NakarkKaew #BehindTheMask #lakorn #dorama #dramas #dramasthai #AnipornChalermburanawong #FilmThanapatKawila #MaprangAlrisaKunkwaeng #TauSedthawutAnusit #NorraphatVilaiphan #PiyathidaMitrteeraroj #HongmanopPhutanate #Maprang
 • @eusouamii Profile picture

  @eusouamii

  Desprezados - Vamos de mais uma sinopse, de um drama que eu dropei, mas que vocês podem amar?
  Nakark Kaew - É um drama tailandês lançado em 2018. Um romance melodramático.

  Natda e Lookkaew (Aniporn Chalermburanawong), duas mulheres muito diferentes, se envolvem em um acidente de carro. Após Lookkaew ficar inconsciente, a mãe dela, Rachawadee (Piyathida Mitrteeraroj), tem a brilhante ideia de fazer uma cirurgia plástica em Natda, que está com amnésia e se parece com Lookkaew, para isso ela contou com a ajuda do Dr. Goson (Hongmanop Phutanate). Vivendo uma nova vida, ao acordar, ela descobre que possui um noivo, o Ratt (Film Thanapat Kawila), que está com raiva de Lookkaew por tê-lo traído. Enquanto isso, a família de Natda está a sua procura.

  Tentei muito assistir. Ainda consegui ver alguns episódios, mas achei os personagens tão chatos que acabei abandonando.
  A protagonista foi a que me frustrou mais, achei ela tão sem graça e o casal em si. Embora ela como "vilã" tenha feito um bom papel, achei a mocinha muito chata.

  Para quem gostou da sinopse, acredito que vale a pena conferir, afinal de contas, é como sempre digo, gostos são diferentes e pode ser que esse lakorn lhe agrade muito.

  #NakarkKaew #BehindTheMask  #lakorn #dorama #dramas #dramasthai #AnipornChalermburanawong #FilmThanapatKawila #MaprangAlrisaKunkwaeng #TauSedthawutAnusit #NorraphatVilaiphan #PiyathidaMitrteeraroj #HongmanopPhutanate #Maprang

 •  12  1  3 hours ago

Top #dramas Posts

 • Korean Drama OST 🎼 👏
🎤 CHAI
🎧 Oh My Angel
🎥 Angel's Last Mission: Love (2019)
💑 #ShinHyeSun	#KimMyungSoo	 #LeeDongGun	 #KimBoMi	 #DoJiWon
•
Lyrics:
•
It’s alright
It’s alright
nugunga nae yeope isseuni 
naega ulgo isseul ttaedo
hollo oeroul ttaedo
naui gyeote isseojun geudae

You are my angel 
Oh, you are my angel
Always, you’re here
Oh, you are my angel
You are by my side
Always, Always stay here forever

English Translation:
•
•
•
#AngelsLastMissionLove
 • @dramakoreaeva Profile picture

  @dramakoreaeva

  Korean Drama OST 🎼 👏
  🎤 CHAI
  🎧 Oh My Angel
  🎥 Angel's Last Mission: Love (2019)
  💑 #ShinHyeSun #KimMyungSoo #LeeDongGun #KimBoMi #DoJiWon

  Lyrics:

  It’s alright
  It’s alright
  nugunga nae yeope isseuni
  naega ulgo isseul ttaedo
  hollo oeroul ttaedo
  naui gyeote isseojun geudae

  You are my angel
  Oh, you are my angel
  Always, you’re here
  Oh, you are my angel
  You are by my side
  Always, Always stay here forever

  English Translation:  #AngelsLastMissionLove

 •  1,271  11  14 hours ago
 • Neden bu kadar güzeller?😍
Dizi Hakkındaki Düşünceleriniz Nelerdir?
👇
Dizi:Abyss
Konusu:
Dizi, 'Abyss' adlı gizemli yuvarlak bir nesnenin sayesinde, ruhlarının güzelliklerine göre dış görünüşleri değişen iki insanın etrafında dönmektedir. Cha-Min (An Se-Ha) bir kaza sonucunda hayatını kaybeder. Kazaya neden olan gizemli güçlere sahip bir varlık (Seo In-Guk), onu 'Abyss'i kullanarak hayata döndürür. Cha-Min hiç çekici biri değilken oldukça yakışıklı birisi olarak başka bir bedende (Ahn Hyo-Seop) hayata döner. Ayrıca gizemli varlık, 'Abyss'i ona verir. Ertesi gün Cha-Min, 20 yıldır arkadaşı olan Se-Yeon’un (Kim Sa-Rang) bir cinayete kurban gittiğini öğrenir. Dahası cinayetin bir numaralı zanlısı kendisidir. 'Abyss'i kullanarak Se-Yeon’u tekrar hayata döndürür. Ancak Se-Yeon (Kim Sa-Rang) dillere destan bir güzelliğe sahipken sıradan görünüme sahip başka bir bedende (Park Bo-Young) hayata döner. İkili, Se-Yeon'un katilinin peşine düşer.

#abyss #parkboyoung #ahnhyoseop #koredizileri #askikoreaski #koredizileri #kdramakore #koredizisi #aşkıkore #kdrama #korereplik #koredizireplik #quotes #dramas #asiandrama #dizi #dizireplikleri #turkey #türkiye
 • @koreatopya Profile picture

  @koreatopya

  Neden bu kadar güzeller?😍
  Dizi Hakkındaki Düşünceleriniz Nelerdir?
  👇
  Dizi:Abyss
  Konusu:
  Dizi, 'Abyss' adlı gizemli yuvarlak bir nesnenin sayesinde, ruhlarının güzelliklerine göre dış görünüşleri değişen iki insanın etrafında dönmektedir. Cha-Min (An Se-Ha) bir kaza sonucunda hayatını kaybeder. Kazaya neden olan gizemli güçlere sahip bir varlık (Seo In-Guk), onu 'Abyss'i kullanarak hayata döndürür. Cha-Min hiç çekici biri değilken oldukça yakışıklı birisi olarak başka bir bedende (Ahn Hyo-Seop) hayata döner. Ayrıca gizemli varlık, 'Abyss'i ona verir. Ertesi gün Cha-Min, 20 yıldır arkadaşı olan Se-Yeon’un (Kim Sa-Rang) bir cinayete kurban gittiğini öğrenir. Dahası cinayetin bir numaralı zanlısı kendisidir. 'Abyss'i kullanarak Se-Yeon’u tekrar hayata döndürür. Ancak Se-Yeon (Kim Sa-Rang) dillere destan bir güzelliğe sahipken sıradan görünüme sahip başka bir bedende (Park Bo-Young) hayata döner. İkili, Se-Yeon'un katilinin peşine düşer.

  #abyss #parkboyoung #ahnhyoseop #koredizileri #askikoreaski #koredizileri #kdramakore #koredizisi #aşkıkore #kdrama #korereplik #koredizireplik #quotes #dramas #asiandrama #dizi #dizireplikleri #turkey #türkiye

 •  2,634  14  18 August, 2019
 • Korean Drama OST 🎼 👏
🎤 Yoon Mirae
🎧 My Dream
🎥 Rookie Historian Goo Hae-ryung (2019)
💑 #ShinSekyung #ChaEunwoo #LeeJihoon
•
Lyrics:
naeirui naui kkumeul
honja ganjikhaessdeon kkumeul chaja georeoganda

barame angillae jeo meolli nareul deryeoga
kkeuteopsneun gireul hemaeindedo gwaenchanha
naui gireul ganda
•
English Translation:

My dreams of tomorrow are hidden in me
I’m walking to find the dreams I’ve cherished alone

I want to be wrapped around in the wind, take me far away
It’s alright if I get lost on this endless road
I’m walking on my path
•
•
•
#RookieHistorianGooHaeryung
 • @dramakoreaeva Profile picture

  @dramakoreaeva

  Korean Drama OST 🎼 👏
  🎤 Yoon Mirae
  🎧 My Dream
  🎥 Rookie Historian Goo Hae-ryung (2019)
  💑 #ShinSekyung #ChaEunwoo #LeeJihoon

  Lyrics:
  naeirui naui kkumeul
  honja ganjikhaessdeon kkumeul chaja georeoganda

  barame angillae jeo meolli nareul deryeoga
  kkeuteopsneun gireul hemaeindedo gwaenchanha
  naui gireul ganda

  English Translation:

  My dreams of tomorrow are hidden in me
  I’m walking to find the dreams I’ve cherished alone

  I want to be wrapped around in the wind, take me far away
  It’s alright if I get lost on this endless road
  I’m walking on my path  #RookieHistorianGooHaeryung

 •  1,093  9  21 August, 2019
 • Korean Drama OST 🎼 👏
🎤 Monday Kiz & Punch
🎧 Another Day
🎥 Hotel Del Luna (2019)
💑 #LeeJieun #Iu #YeoJingoo #ChoHyunChul #ParkYooNa	#ShinJungKeun	 #BaeHaeSun #KangMiNa #PyoJiHoon
•
Lyrics:
meoriga huimihae
ajikdo neon
gaseum gipeun gose sana bwa
maeumi apawa
jigeumdo nan
nega bogo sipna bwa
apeugo apado
neol barabol su eopsjanha
oneuldo ireohge
geuriumyeon eotteokhae

Another Day
seulpeun mareun haji marayo
So far away
amu maldo haji marayo
sarangi geureohge
himdeulge hanayo
maeumi geureohge
neoman chajgo issnayo
•
English Translation:

My head is faint
You’re still living
Deep in my heart
My heart aches
Even now
I miss you
It hurts and hurts
But I can’t look at you
So again today
I’m longing for you, what do I do?

Another Day
Don’t say sad words
So far away
Don’t say anything
Is love giving me
That much of a hard time?
Is my heart
Only looking for you?
•
•
•
#HotelDelLuna
 • @dramakoreaeva Profile picture

  @dramakoreaeva

  Korean Drama OST 🎼 👏
  🎤 Monday Kiz & Punch
  🎧 Another Day
  🎥 Hotel Del Luna (2019)
  💑 #LeeJieun #Iu #YeoJingoo #ChoHyunChul #ParkYooNa #ShinJungKeun #BaeHaeSun #KangMiNa #PyoJiHoon

  Lyrics:
  meoriga huimihae
  ajikdo neon
  gaseum gipeun gose sana bwa
  maeumi apawa
  jigeumdo nan
  nega bogo sipna bwa
  apeugo apado
  neol barabol su eopsjanha
  oneuldo ireohge
  geuriumyeon eotteokhae

  Another Day
  seulpeun mareun haji marayo
  So far away
  amu maldo haji marayo
  sarangi geureohge
  himdeulge hanayo
  maeumi geureohge
  neoman chajgo issnayo

  English Translation:

  My head is faint
  You’re still living
  Deep in my heart
  My heart aches
  Even now
  I miss you
  It hurts and hurts
  But I can’t look at you
  So again today
  I’m longing for you, what do I do?

  Another Day
  Don’t say sad words
  So far away
  Don’t say anything
  Is love giving me
  That much of a hard time?
  Is my heart
  Only looking for you?  #HotelDelLuna

 •  1,079  5  20 hours ago