#dezfultourism Instagram Photos & Videos

dezfultourism - 37 posts

Hashtag Popularity

32.7
average comments
907.4
average likes

Latest #dezfultourism Posts

 • برای سبزه عید میتوانید بذر مرکبات رو کشت کنید و میشه 13بدر در طبیعت بکارید.
. 
برای اجرای این ایده باید از امروز شروع کنید تا عید یک سبزه زیبا و خاص داشته باشید.
. 
گلدان سفالی دقیقاً همین این شکل در دو سایز موجود می باشد. 🎄قیمت 4 و 5 هزار تومانی
نظر یادتون نره
.
آدرس دزفول خیابان حضرت رسول بین بین خیابان سید محمود و خیابان حر روبروی کلیدساز
 #cactu_dez
#Uav_mapping
#sardash_media
#dezful_info
#khouzestan
#khouzestan_ziba
#khouzestaniya
#dezful.city
#dezful_city
#dez.news
#dezpars
#localpoem_dezful
#dezful_city
#dezfulgardi
#dezfarhang
#just_dezful 
#mustseedezful_insta
#dezfultourism
#man_bitafavot_nistam
#dezfulbeautiful
#baftgardi.dezful
#dezfulpeace
#dezful_ehya
#dezfulfood
#dezfuli_biamoozim
#dez.nab
#dezful_ghadim
#khuzestan.ir
#dez.sanaye.dasti
#pakbanan.dezful
#safiranebangezamin
#tavalod_derakhti
#zanan_va_mohitzist
 • برای سبزه عید میتوانید بذر مرکبات رو کشت کنید و میشه 13بدر در طبیعت بکارید.
  .
  برای اجرای این ایده باید از امروز شروع کنید تا عید یک سبزه زیبا و خاص داشته باشید.
  .
  گلدان سفالی دقیقاً همین این شکل در دو سایز موجود می باشد. 🎄قیمت 4 و 5 هزار تومانی
  نظر یادتون نره
  .
  آدرس دزفول خیابان حضرت رسول بین بین خیابان سید محمود و خیابان حر روبروی کلیدساز
  #cactu_dez
  #Uav_mapping
  #sardash_media
  #dezful_info
  #khouzestan
  #khouzestan_ziba
  #khouzestaniya
  #dezful.city
  #dezful_city
  #dez.news
  #dezpars
  #localpoem_dezful
  #dezful_city
  #dezfulgardi
  #dezfarhang
  #just_dezful
  #mustseedezful_insta
  #dezfultourism
  #man_bitafavot_nistam
  #dezfulbeautiful
  #baftgardi.dezful
  #dezfulpeace
  #dezful_ehya
  #dezfulfood
  #dezfuli_biamoozim
  #dez.nab
  #dezful_ghadim
  #khuzestan.ir
  #dez.sanaye.dasti
  #pakbanan.dezful
  #safiranebangezamin
  #tavalod_derakhti
  #zanan_va_mohitzist

 •  193  16  20 January, 2020
 • مدرسه معزی دزفول

نشستن تو خونه ها و بناهای قدیمی و تماشای حوض پر از #ماهی وسط حیاط چقدر آرامش بخش بود،با این تصویر کوتاه شما رو هم توی این آرامش شریک می کنم، امیدوارم لذت ببرید😊🌹 #moezi historical school
 #antiontschool
#dezfultourism
 • مدرسه معزی دزفول

  نشستن تو خونه ها و بناهای قدیمی و تماشای حوض پر از #ماهی وسط حیاط چقدر آرامش بخش بود،با این تصویر کوتاه شما رو هم توی این آرامش شریک می کنم، امیدوارم لذت ببرید😊🌹 #moezi historical school
  #antiontschool
  #dezfultourism

 •  63  0  22 March, 2019
 • در جـنوب کـشـور ایـران ِ مـا

شهـرِ دزفولسـت ، بـاغـی دلگشا ** شهـر ما بـا دشت هایی سبز پـوش

رودهـایش هم زلال و پـر خـروش ** گــر بـگـویـم قـولِ تـاریـخِ کــهـن

نــامِ دژپــل گفته آیــد در سـخـن ** دژپــلِ مــا سـرزمـیـنی بــیـکران

در زمــان دولــت ِ سـاســانـیــان ** آسـیـاب و مـسجد و سـابـاط هـا

یـادگـاری مـانـده در تـاریـخِ مـا ** مـسجد ِجـامـع بـنایـی بـی نـظـیر

آجـر و ایـوان و طـاقش چشمگـیـر ** از دی و بـهـمن شـود ایـنجا بــهـار

دشـت و صحرایـش سراسـر لالـه زار ** فـرش سـبزی گسترانـیده چـمن

مخمل سبزی شده دشت و دَمَـن ** یک سـبد بــابـونـه و مـشـتی کُـنار

هـدیـه ای بـاشد از این جا یـادگـار ** اَرده و کنـجد بــوَد سـوغات ِ مـا

شهرتش زیـن جا رسـیده هـر کجا ** صـنعـتِ ایـن شـهـر خـراطی بـُوَد

هـم هـنر هم حرفـه ای عـالی بـُوَد ** ورشـوسازی صنـعتی دیـریـنـه بـود

شهرتـش در شهـر ِما پـیـشینه بـود ** هم حـصیـر و هم کپـو و هم گلیم

جـلوه ای داده سـت بـازار قـدیـم ** مـوزه ای داریـم زیـبـا و ثـمـیـن

روزگـاری بــود حـمّـامـی وَزیـن ** خـوانچه ها و جامه هـای رنگ رنگ

حوض های محکمی از جنسِ سـنگ ** نـقش هـا و طـرح هـای روی بــام

زیـنتی بخشیده بر هر خشـت خـام ** رود دز در قـلـب شـهـر مـا روان

ساز او مـوج و صـدایـش مـهـربـان ** مـی سُرایـد بـا نـوایی پُـر خـروش

نغمه هایش می رسد اینک به گوش ** قـصّه گـویـد از کَت و از آسـیاب

و ز صـدای بـاد بـر امـواج آب ** قـصّه هـایش داسـتان زندگـیست

شرح حال کـوشـش و بـالندگیست ** نـام دز در خـاطـر مـا مـانـدگار

تـازه می مـانـد همـانـنـد بـهـار ** مردمانی سخت کوش و با صـفا

بـا تـرنّـم های لـبـریـز از دعـا ** عـشق می ورزنـد بـر ایـن سرزمین

می سُراینـد این سـرود پُـر طنـین : ** قـلب هایـی پـاک از جـنـس بـلور

شـعـرهـایی نـاب و لـبریز از سـرور ** ایـنهمه تـقـدیـمتان بـاد ایـن زمـان

بـا سـلامی گـرم و عـشـقی جـاودان

شعر از فاطمه‌سادات اشرفی‌زاده
 • در جـنوب کـشـور ایـران ِ مـا

  شهـرِ دزفولسـت ، بـاغـی دلگشا ** شهـر ما بـا دشت هایی سبز پـوش

  رودهـایش هم زلال و پـر خـروش ** گــر بـگـویـم قـولِ تـاریـخِ کــهـن

  نــامِ دژپــل گفته آیــد در سـخـن ** دژپــلِ مــا سـرزمـیـنی بــیـکران

  در زمــان دولــت ِ سـاســانـیــان ** آسـیـاب و مـسجد و سـابـاط هـا

  یـادگـاری مـانـده در تـاریـخِ مـا ** مـسجد ِجـامـع بـنایـی بـی نـظـیر

  آجـر و ایـوان و طـاقش چشمگـیـر ** از دی و بـهـمن شـود ایـنجا بــهـار

  دشـت و صحرایـش سراسـر لالـه زار ** فـرش سـبزی گسترانـیده چـمن

  مخمل سبزی شده دشت و دَمَـن ** یک سـبد بــابـونـه و مـشـتی کُـنار

  هـدیـه ای بـاشد از این جا یـادگـار ** اَرده و کنـجد بــوَد سـوغات ِ مـا

  شهرتش زیـن جا رسـیده هـر کجا ** صـنعـتِ ایـن شـهـر خـراطی بـُوَد

  هـم هـنر هم حرفـه ای عـالی بـُوَد ** ورشـوسازی صنـعتی دیـریـنـه بـود

  شهرتـش در شهـر ِما پـیـشینه بـود ** هم حـصیـر و هم کپـو و هم گلیم

  جـلوه ای داده سـت بـازار قـدیـم ** مـوزه ای داریـم زیـبـا و ثـمـیـن

  روزگـاری بــود حـمّـامـی وَزیـن ** خـوانچه ها و جامه هـای رنگ رنگ

  حوض های محکمی از جنسِ سـنگ ** نـقش هـا و طـرح هـای روی بــام

  زیـنتی بخشیده بر هر خشـت خـام ** رود دز در قـلـب شـهـر مـا روان

  ساز او مـوج و صـدایـش مـهـربـان ** مـی سُرایـد بـا نـوایی پُـر خـروش

  نغمه هایش می رسد اینک به گوش ** قـصّه گـویـد از کَت و از آسـیاب

  و ز صـدای بـاد بـر امـواج آب ** قـصّه هـایش داسـتان زندگـیست

  شرح حال کـوشـش و بـالندگیست ** نـام دز در خـاطـر مـا مـانـدگار

  تـازه می مـانـد همـانـنـد بـهـار ** مردمانی سخت کوش و با صـفا

  بـا تـرنّـم های لـبـریـز از دعـا ** عـشق می ورزنـد بـر ایـن سرزمین

  می سُراینـد این سـرود پُـر طنـین : ** قـلب هایـی پـاک از جـنـس بـلور

  شـعـرهـایی نـاب و لـبریز از سـرور ** ایـنهمه تـقـدیـمتان بـاد ایـن زمـان

  بـا سـلامی گـرم و عـشـقی جـاودان

  شعر از فاطمه‌سادات اشرفی‌زاده

 •  248  13  29 December, 2017
 • دومین سمینار دزفول شهر چهار فصل به همت جمعی از فعالین گردشگری دزفول برگزار شد.
خوشحالیم که گامی هر چند کوچک در راستای پیشرفت گردشگری در دزفول برداشتیم امید است با تلاشهای بیشتر و تداوم این برنامه ها شاهد رونق و رشد صنعت گردشگری در این شهرستان و شمال خوزستان باشیم.
ساز و کار رونق در صنعت گردشگری نیازمند همکاری همه بخش هاست.
 در ادامه اهداف این سمینار در تاریخ ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ آذر ماه یک نمایشگاه در خانه تیزنو برگزار میگردد. 
پ.ن. خوشحالم که سهم کوچکی در برگزاری این سمینار داشتم و تشکر میکنم از تمامی دوستان مخصوصا انجمن دزپارس، دوستان عزیزم در آژانس بهارستان، و آقای آقامیری مسئول آژانس ایمان گستر که من رو حمایت کردند و میکنند.
پ.ن. ما کاری رو که در توانمون هست داریم انجام میدیم برای پیشرفت در این زمینه و این خیلی بهتر از اینه که از بیرون بگیم لنگش کن یا سرمونو بکنیم تو برف و بی تفاوت باشیم. برای من مهمه که شهرم توی همه زمینه ها پیشرفت کنه و اون کاری رو که میتونم دارم انجام میدم.به امید پیشرفت و سربلندی دزفول و همه دزفولی ها. ❤
@imangostar
#dezfultourism
#dezful 
#tourism
#ecotourism 
#sightseeingindezful
#dezfuloldbridge
#dezful_khuzestan_iran
#dezpars
#دزفول 
#گردشگری 
#توریسم
#اکوتوریسم
#دزپارس
#انجمن_دوستداران_پژوهشگران_دزفول
#عرق_ملی
#پیشرفت
#شکوفایی
#شروع
#امید
#دزفولی
#دزفول_شهرچهارفصل
#هردزفولی_معرف_دزفول_است
#شهرمن
#ایمان_گستر
#گردشگری_سیمرغ
#تاریخ
#فرهنگ
#هنر
#هویت
#برندشهری
 • دومین سمینار دزفول شهر چهار فصل به همت جمعی از فعالین گردشگری دزفول برگزار شد.
  خوشحالیم که گامی هر چند کوچک در راستای پیشرفت گردشگری در دزفول برداشتیم امید است با تلاشهای بیشتر و تداوم این برنامه ها شاهد رونق و رشد صنعت گردشگری در این شهرستان و شمال خوزستان باشیم.
  ساز و کار رونق در صنعت گردشگری نیازمند همکاری همه بخش هاست.
  در ادامه اهداف این سمینار در تاریخ ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ آذر ماه یک نمایشگاه در خانه تیزنو برگزار میگردد.
  پ.ن. خوشحالم که سهم کوچکی در برگزاری این سمینار داشتم و تشکر میکنم از تمامی دوستان مخصوصا انجمن دزپارس، دوستان عزیزم در آژانس بهارستان، و آقای آقامیری مسئول آژانس ایمان گستر که من رو حمایت کردند و میکنند.
  پ.ن. ما کاری رو که در توانمون هست داریم انجام میدیم برای پیشرفت در این زمینه و این خیلی بهتر از اینه که از بیرون بگیم لنگش کن یا سرمونو بکنیم تو برف و بی تفاوت باشیم. برای من مهمه که شهرم توی همه زمینه ها پیشرفت کنه و اون کاری رو که میتونم دارم انجام میدم.به امید پیشرفت و سربلندی دزفول و همه دزفولی ها. ❤
  @imangostar
  #dezfultourism
  #dezful
  #tourism
  #ecotourism
  #sightseeingindezful
  #dezfuloldbridge
  #dezful_khuzestan_iran
  #dezpars
  #دزفول
  #گردشگری
  #توریسم
  #اکوتوریسم
  #دزپارس
  #انجمن_دوستداران_پژوهشگران_دزفول
  #عرق_ملی
  #پیشرفت
  #شکوفایی
  #شروع
  #امید
  #دزفولی
  #دزفول_شهرچهارفصل
  #هردزفولی_معرف_دزفول_است
  #شهرمن
  #ایمان_گستر
  #گردشگری_سیمرغ
  #تاریخ
  #فرهنگ
  #هنر
  #هویت
  #برندشهری

 •  693  15  29 November, 2017
 • رو به دنیای خوبی‌ها
 • رو به دنیای خوبی‌ها

 •  225  16  22 September, 2017
 • مَردُم دِسفیل... تَخفِف حَقِ تُونَه پَ گِرِیِش! 🛒 💵 😀✌. دانلود اصناف دزفول 👇👇👇 👇.
goo.gl/vdioO

یا 👇👇👇👇
. cafebazaar.ir
.
در برنامه بازار و در قسمت جستجو ، اصناف دزفول را تایپ کرده و نصب کنید و از خرید و تخفیفات لذت ببرید😊 .
.
.
نسخه کامل کلیپ در ===>> tlgrm.in/dezni

نسخه کامل کلیپ در ===>> tlgrm.in/dezni
.
#دزفول #کلیپ #دزفولی #دز
 #دزفول_خوزستان_ایران #اپ #اصناف #باقله
#azarkish.ir #dezpars #dezfulgardi #dezfarhang #just_dezful #mustseedezful #dezfulbeautiful #dezfultourism #dezfulpeace #dezfulehya #dezfuliran #mustseeiran #dezful_night #dezliving #baftgardi_dezful #deznydub
 • مَردُم دِسفیل... تَخفِف حَقِ تُونَه پَ گِرِیِش! 🛒 💵 😀✌. دانلود اصناف دزفول 👇👇👇 👇.
  goo.gl/vdioO

  یا 👇👇👇👇
  . cafebazaar.ir
  .
  در برنامه بازار و در قسمت جستجو ، اصناف دزفول را تایپ کرده و نصب کنید و از خرید و تخفیفات لذت ببرید😊 .
  .
  .
  نسخه کامل کلیپ در ===>> tlgrm.in/dezni

  نسخه کامل کلیپ در ===>> tlgrm.in/dezni
  .
  #دزفول #کلیپ #دزفولی #دز
  #دزفول_خوزستان_ایران #اپ #اصناف #باقله
  #azarkish.ir #dezpars #dezfulgardi #dezfarhang #just_dezful #mustseedezful #dezfulbeautiful #dezfultourism #dezfulpeace #dezfulehya #dezfuliran #mustseeiran #dezful_night #dezliving #baftgardi_dezful #deznydub

 •  19  0  20 January, 2017

Top #dezfultourism Posts

 • رو به دنیای خوبی‌ها
 • رو به دنیای خوبی‌ها

 •  225  16  22 September, 2017
 • در جـنوب کـشـور ایـران ِ مـا

شهـرِ دزفولسـت ، بـاغـی دلگشا ** شهـر ما بـا دشت هایی سبز پـوش

رودهـایش هم زلال و پـر خـروش ** گــر بـگـویـم قـولِ تـاریـخِ کــهـن

نــامِ دژپــل گفته آیــد در سـخـن ** دژپــلِ مــا سـرزمـیـنی بــیـکران

در زمــان دولــت ِ سـاســانـیــان ** آسـیـاب و مـسجد و سـابـاط هـا

یـادگـاری مـانـده در تـاریـخِ مـا ** مـسجد ِجـامـع بـنایـی بـی نـظـیر

آجـر و ایـوان و طـاقش چشمگـیـر ** از دی و بـهـمن شـود ایـنجا بــهـار

دشـت و صحرایـش سراسـر لالـه زار ** فـرش سـبزی گسترانـیده چـمن

مخمل سبزی شده دشت و دَمَـن ** یک سـبد بــابـونـه و مـشـتی کُـنار

هـدیـه ای بـاشد از این جا یـادگـار ** اَرده و کنـجد بــوَد سـوغات ِ مـا

شهرتش زیـن جا رسـیده هـر کجا ** صـنعـتِ ایـن شـهـر خـراطی بـُوَد

هـم هـنر هم حرفـه ای عـالی بـُوَد ** ورشـوسازی صنـعتی دیـریـنـه بـود

شهرتـش در شهـر ِما پـیـشینه بـود ** هم حـصیـر و هم کپـو و هم گلیم

جـلوه ای داده سـت بـازار قـدیـم ** مـوزه ای داریـم زیـبـا و ثـمـیـن

روزگـاری بــود حـمّـامـی وَزیـن ** خـوانچه ها و جامه هـای رنگ رنگ

حوض های محکمی از جنسِ سـنگ ** نـقش هـا و طـرح هـای روی بــام

زیـنتی بخشیده بر هر خشـت خـام ** رود دز در قـلـب شـهـر مـا روان

ساز او مـوج و صـدایـش مـهـربـان ** مـی سُرایـد بـا نـوایی پُـر خـروش

نغمه هایش می رسد اینک به گوش ** قـصّه گـویـد از کَت و از آسـیاب

و ز صـدای بـاد بـر امـواج آب ** قـصّه هـایش داسـتان زندگـیست

شرح حال کـوشـش و بـالندگیست ** نـام دز در خـاطـر مـا مـانـدگار

تـازه می مـانـد همـانـنـد بـهـار ** مردمانی سخت کوش و با صـفا

بـا تـرنّـم های لـبـریـز از دعـا ** عـشق می ورزنـد بـر ایـن سرزمین

می سُراینـد این سـرود پُـر طنـین : ** قـلب هایـی پـاک از جـنـس بـلور

شـعـرهـایی نـاب و لـبریز از سـرور ** ایـنهمه تـقـدیـمتان بـاد ایـن زمـان

بـا سـلامی گـرم و عـشـقی جـاودان

شعر از فاطمه‌سادات اشرفی‌زاده
 • در جـنوب کـشـور ایـران ِ مـا

  شهـرِ دزفولسـت ، بـاغـی دلگشا ** شهـر ما بـا دشت هایی سبز پـوش

  رودهـایش هم زلال و پـر خـروش ** گــر بـگـویـم قـولِ تـاریـخِ کــهـن

  نــامِ دژپــل گفته آیــد در سـخـن ** دژپــلِ مــا سـرزمـیـنی بــیـکران

  در زمــان دولــت ِ سـاســانـیــان ** آسـیـاب و مـسجد و سـابـاط هـا

  یـادگـاری مـانـده در تـاریـخِ مـا ** مـسجد ِجـامـع بـنایـی بـی نـظـیر

  آجـر و ایـوان و طـاقش چشمگـیـر ** از دی و بـهـمن شـود ایـنجا بــهـار

  دشـت و صحرایـش سراسـر لالـه زار ** فـرش سـبزی گسترانـیده چـمن

  مخمل سبزی شده دشت و دَمَـن ** یک سـبد بــابـونـه و مـشـتی کُـنار

  هـدیـه ای بـاشد از این جا یـادگـار ** اَرده و کنـجد بــوَد سـوغات ِ مـا

  شهرتش زیـن جا رسـیده هـر کجا ** صـنعـتِ ایـن شـهـر خـراطی بـُوَد

  هـم هـنر هم حرفـه ای عـالی بـُوَد ** ورشـوسازی صنـعتی دیـریـنـه بـود

  شهرتـش در شهـر ِما پـیـشینه بـود ** هم حـصیـر و هم کپـو و هم گلیم

  جـلوه ای داده سـت بـازار قـدیـم ** مـوزه ای داریـم زیـبـا و ثـمـیـن

  روزگـاری بــود حـمّـامـی وَزیـن ** خـوانچه ها و جامه هـای رنگ رنگ

  حوض های محکمی از جنسِ سـنگ ** نـقش هـا و طـرح هـای روی بــام

  زیـنتی بخشیده بر هر خشـت خـام ** رود دز در قـلـب شـهـر مـا روان

  ساز او مـوج و صـدایـش مـهـربـان ** مـی سُرایـد بـا نـوایی پُـر خـروش

  نغمه هایش می رسد اینک به گوش ** قـصّه گـویـد از کَت و از آسـیاب

  و ز صـدای بـاد بـر امـواج آب ** قـصّه هـایش داسـتان زندگـیست

  شرح حال کـوشـش و بـالندگیست ** نـام دز در خـاطـر مـا مـانـدگار

  تـازه می مـانـد همـانـنـد بـهـار ** مردمانی سخت کوش و با صـفا

  بـا تـرنّـم های لـبـریـز از دعـا ** عـشق می ورزنـد بـر ایـن سرزمین

  می سُراینـد این سـرود پُـر طنـین : ** قـلب هایـی پـاک از جـنـس بـلور

  شـعـرهـایی نـاب و لـبریز از سـرور ** ایـنهمه تـقـدیـمتان بـاد ایـن زمـان

  بـا سـلامی گـرم و عـشـقی جـاودان

  شعر از فاطمه‌سادات اشرفی‌زاده

 •  248  13  29 December, 2017
 • برای سبزه عید میتوانید بذر مرکبات رو کشت کنید و میشه 13بدر در طبیعت بکارید.
. 
برای اجرای این ایده باید از امروز شروع کنید تا عید یک سبزه زیبا و خاص داشته باشید.
. 
گلدان سفالی دقیقاً همین این شکل در دو سایز موجود می باشد. 🎄قیمت 4 و 5 هزار تومانی
نظر یادتون نره
.
آدرس دزفول خیابان حضرت رسول بین بین خیابان سید محمود و خیابان حر روبروی کلیدساز
 #cactu_dez
#Uav_mapping
#sardash_media
#dezful_info
#khouzestan
#khouzestan_ziba
#khouzestaniya
#dezful.city
#dezful_city
#dez.news
#dezpars
#localpoem_dezful
#dezful_city
#dezfulgardi
#dezfarhang
#just_dezful 
#mustseedezful_insta
#dezfultourism
#man_bitafavot_nistam
#dezfulbeautiful
#baftgardi.dezful
#dezfulpeace
#dezful_ehya
#dezfulfood
#dezfuli_biamoozim
#dez.nab
#dezful_ghadim
#khuzestan.ir
#dez.sanaye.dasti
#pakbanan.dezful
#safiranebangezamin
#tavalod_derakhti
#zanan_va_mohitzist
 • برای سبزه عید میتوانید بذر مرکبات رو کشت کنید و میشه 13بدر در طبیعت بکارید.
  .
  برای اجرای این ایده باید از امروز شروع کنید تا عید یک سبزه زیبا و خاص داشته باشید.
  .
  گلدان سفالی دقیقاً همین این شکل در دو سایز موجود می باشد. 🎄قیمت 4 و 5 هزار تومانی
  نظر یادتون نره
  .
  آدرس دزفول خیابان حضرت رسول بین بین خیابان سید محمود و خیابان حر روبروی کلیدساز
  #cactu_dez
  #Uav_mapping
  #sardash_media
  #dezful_info
  #khouzestan
  #khouzestan_ziba
  #khouzestaniya
  #dezful.city
  #dezful_city
  #dez.news
  #dezpars
  #localpoem_dezful
  #dezful_city
  #dezfulgardi
  #dezfarhang
  #just_dezful
  #mustseedezful_insta
  #dezfultourism
  #man_bitafavot_nistam
  #dezfulbeautiful
  #baftgardi.dezful
  #dezfulpeace
  #dezful_ehya
  #dezfulfood
  #dezfuli_biamoozim
  #dez.nab
  #dezful_ghadim
  #khuzestan.ir
  #dez.sanaye.dasti
  #pakbanan.dezful
  #safiranebangezamin
  #tavalod_derakhti
  #zanan_va_mohitzist

 •  193  16  20 January, 2020
 • دومین سمینار دزفول شهر چهار فصل به همت جمعی از فعالین گردشگری دزفول برگزار شد.
خوشحالیم که گامی هر چند کوچک در راستای پیشرفت گردشگری در دزفول برداشتیم امید است با تلاشهای بیشتر و تداوم این برنامه ها شاهد رونق و رشد صنعت گردشگری در این شهرستان و شمال خوزستان باشیم.
ساز و کار رونق در صنعت گردشگری نیازمند همکاری همه بخش هاست.
 در ادامه اهداف این سمینار در تاریخ ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ آذر ماه یک نمایشگاه در خانه تیزنو برگزار میگردد. 
پ.ن. خوشحالم که سهم کوچکی در برگزاری این سمینار داشتم و تشکر میکنم از تمامی دوستان مخصوصا انجمن دزپارس، دوستان عزیزم در آژانس بهارستان، و آقای آقامیری مسئول آژانس ایمان گستر که من رو حمایت کردند و میکنند.
پ.ن. ما کاری رو که در توانمون هست داریم انجام میدیم برای پیشرفت در این زمینه و این خیلی بهتر از اینه که از بیرون بگیم لنگش کن یا سرمونو بکنیم تو برف و بی تفاوت باشیم. برای من مهمه که شهرم توی همه زمینه ها پیشرفت کنه و اون کاری رو که میتونم دارم انجام میدم.به امید پیشرفت و سربلندی دزفول و همه دزفولی ها. ❤
@imangostar
#dezfultourism
#dezful 
#tourism
#ecotourism 
#sightseeingindezful
#dezfuloldbridge
#dezful_khuzestan_iran
#dezpars
#دزفول 
#گردشگری 
#توریسم
#اکوتوریسم
#دزپارس
#انجمن_دوستداران_پژوهشگران_دزفول
#عرق_ملی
#پیشرفت
#شکوفایی
#شروع
#امید
#دزفولی
#دزفول_شهرچهارفصل
#هردزفولی_معرف_دزفول_است
#شهرمن
#ایمان_گستر
#گردشگری_سیمرغ
#تاریخ
#فرهنگ
#هنر
#هویت
#برندشهری
 • دومین سمینار دزفول شهر چهار فصل به همت جمعی از فعالین گردشگری دزفول برگزار شد.
  خوشحالیم که گامی هر چند کوچک در راستای پیشرفت گردشگری در دزفول برداشتیم امید است با تلاشهای بیشتر و تداوم این برنامه ها شاهد رونق و رشد صنعت گردشگری در این شهرستان و شمال خوزستان باشیم.
  ساز و کار رونق در صنعت گردشگری نیازمند همکاری همه بخش هاست.
  در ادامه اهداف این سمینار در تاریخ ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ آذر ماه یک نمایشگاه در خانه تیزنو برگزار میگردد.
  پ.ن. خوشحالم که سهم کوچکی در برگزاری این سمینار داشتم و تشکر میکنم از تمامی دوستان مخصوصا انجمن دزپارس، دوستان عزیزم در آژانس بهارستان، و آقای آقامیری مسئول آژانس ایمان گستر که من رو حمایت کردند و میکنند.
  پ.ن. ما کاری رو که در توانمون هست داریم انجام میدیم برای پیشرفت در این زمینه و این خیلی بهتر از اینه که از بیرون بگیم لنگش کن یا سرمونو بکنیم تو برف و بی تفاوت باشیم. برای من مهمه که شهرم توی همه زمینه ها پیشرفت کنه و اون کاری رو که میتونم دارم انجام میدم.به امید پیشرفت و سربلندی دزفول و همه دزفولی ها. ❤
  @imangostar
  #dezfultourism
  #dezful
  #tourism
  #ecotourism
  #sightseeingindezful
  #dezfuloldbridge
  #dezful_khuzestan_iran
  #dezpars
  #دزفول
  #گردشگری
  #توریسم
  #اکوتوریسم
  #دزپارس
  #انجمن_دوستداران_پژوهشگران_دزفول
  #عرق_ملی
  #پیشرفت
  #شکوفایی
  #شروع
  #امید
  #دزفولی
  #دزفول_شهرچهارفصل
  #هردزفولی_معرف_دزفول_است
  #شهرمن
  #ایمان_گستر
  #گردشگری_سیمرغ
  #تاریخ
  #فرهنگ
  #هنر
  #هویت
  #برندشهری

 •  693  15  29 November, 2017