#arm Instagram Photos & Videos

arm - 1.7m posts

Latest #arm Posts

 • I love my friends #swag #arm forces
 • I love my friends #swag #arm forces
 •  0  0  9 seconds ago
 • 벤치프레스 영상을 보시면 왼팔이 미는 힘이 오른손보다 조금 더 약한게 보여요. 이래서 자기 운동 하는 모습 영상으로 기록하는건 자기 운동 패턴 분석및 약점 보완에 좋은거 같아요!

좌우 힘의 밸런스를 유지하기 위해 덤벨 프레스도 틈틈히 해주고 있어요! 다들 불금들 보내시길 🔥
.
.
.
Bench press
-warm ups 60kg*5, 90kg*5
-main 97.5kg 5*3, 105kg*5

Dumbbell press
-warm up 34kg*5
-main 36kg 5*3, 38kg*5

Reverse grip ez bar curl
-warm up 15kg*5
-main 22.5kg 5*3 ← didn't like it wrist hurts quite much

Nike training 30min
 • 벤치프레스 영상을 보시면 왼팔이 미는 힘이 오른손보다 조금 더 약한게 보여요. 이래서 자기 운동 하는 모습 영상으로 기록하는건 자기 운동 패턴 분석및 약점 보완에 좋은거 같아요!

  좌우 힘의 밸런스를 유지하기 위해 덤벨 프레스도 틈틈히 해주고 있어요! 다들 불금들 보내시길 🔥
  .
  .
  .
  Bench press
  -warm ups 60kg*5, 90kg*5
  -main 97.5kg 5*3, 105kg*5

  Dumbbell press
  -warm up 34kg*5
  -main 36kg 5*3, 38kg*5

  Reverse grip ez bar curl
  -warm up 15kg*5
  -main 22.5kg 5*3 ← didn't like it wrist hurts quite much

  Nike training 30min
 •  8  2  9 minutes ago
 • Que nunca te digan que hay sueños imposibles
 • Que nunca te digan que hay sueños imposibles
 •  9  1  14 minutes ago
 • Չենք Մոռանում հավանել Տեսանյութը կիսվել ընկերների հետ ։
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ով քոմում ամենաշատը ընկերներին նշեց կստանա անվճար գովազդ։ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Չենք Մոռանում Fallow 💎 լինել էջին ● @arm_.ultra ●
և տարածել էջը
❤🤝👨‍💻
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fallow Նաև մեր հովանավորին
@vorogayt_k7
@humor_.blog
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#armenia #humor #arm #hayerovi #նիկոլփաշինյան 🇦🇲 #դուխով #լավերեկո #նիկոլփաշինյան💪💪🇦🇲🇦🇲🇦🇲 #նիկոլ 
#հումոր #ժպիտ #կայֆավատ #namus #ultra
 • Չենք Մոռանում հավանել Տեսանյութը կիսվել ընկերների հետ ։
  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
  Ով քոմում ամենաշատը ընկերներին նշեց կստանա անվճար գովազդ։ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
  Չենք Մոռանում Fallow 💎 լինել էջին ● @arm_.ultra
  և տարածել էջը
  ❤🤝👨‍💻
  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
  Fallow Նաև մեր հովանավորին
  @vorogayt_k7
  @humor_.blog
  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
  #armenia #humor #arm #hayerovi #նիկոլփաշինյան 🇦🇲 #դուխով #լավերեկո #նիկոլփաշինյան💪💪🇦🇲🇦🇲🇦🇲 #նիկոլ
  #հումոր #ժպիտ #կայֆավատ #namus #ultra
 •  9  0  25 minutes ago
 • It’s all about balance; About encouraging and loving others but also being able to say fuck off to all the people who suck the joy out of it. Here’s a new sticker just for those times.
 • It’s all about balance; About encouraging and loving others but also being able to say fuck off to all the people who suck the joy out of it. Here’s a new sticker just for those times.
 •  27  3  33 minutes ago