#april2019 Instagram Photos & Videos

april2019 - 247k posts

Latest #april2019 Posts

Advertisements

Advertisements

 • Атмосферные вечера с запахом счастья😍💫
 • Атмосферные вечера с запахом счастья😍💫
 •  33  2  1 hour ago

Advertisements

 • #justlistening💋💝🎹💐⛱🌍⛾ #musicoflove #musicartist #musically #poems #singasong#architecture #palacebangkok #era #kingrama6 #now #hotelandresort ##april2019
โรงแรมนี้แม้จะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแต่ช่างน่าจะเป็นชาวจีน สังเกตุจากช่องลมฉลุลายโปร่งของประตูและหน้าต่าง กระจกสี ประตูบานเฟี้ยมไม้สักฉลุโบราณ การบูรณะบ้านหลังนี้หลังจากถูกทิ้งร้างมา 20ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย พิทักษ์วรรัตน์ สถาปนิกผู้เสียดายความงดงามทางสถาปัตยกรรมของบ้านบางยี่ขัน จึงได้ร่วมกลุ่มกัยเพื่อนเข้าไปบูรณะ ปัจจุบันเป็นโรงแรม 17ห้อง และมีการจองเต็มล่วงหน้า1-2ปี ก่อนหน้าที่จะเป็นรร. นั้นผ่านจากพระยาชลภูมิ(ขุนนางจีนและคหบดีเชื้อสายจีนผู้มั่งคั่ง รับราชการในรัชกาลที่5ในกรมท่าซ้าย ) บ้านหลังนี้สืบทอดมายังนายปานจิตร อเนกวณิช บุตรชายคนที่7 ของท่าน พระยาชลภูมิซึ่งเป็นชาวจีน ณ.ขณะนั้นได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้มีบทบาทสำคัญทางด้านการค้าการเมืองการปกครองของประเทศ กระทรวงมหาดไทยณ.ขณะนั้นทำหน้าที่ตรวจสอบและจัดเก็บรายได้จากเรือสินค้าฝั่งอ่าวไทย
รร.นี้ต้องไปทางเรือเท่านั้น ขึ้นท่าพระอาทิตย์ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามสวนสันติชัยปราการนั่นเอง.
#วังโบราณในประเทศไทยสวยไม่แพ้ชาติใดในโลก
#เพลงและบทกวีไทยไพเราะเพราะไม่แพ้ชาติใดในโลก
 • #justlistening💋💝🎹💐⛱🌍⛾ #musicoflove #musicartist #musically #poems #singasong #architecture #palacebangkok #era #kingrama6 #now #hotelandresort # #april2019
  โรงแรมนี้แม้จะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแต่ช่างน่าจะเป็นชาวจีน สังเกตุจากช่องลมฉลุลายโปร่งของประตูและหน้าต่าง กระจกสี ประตูบานเฟี้ยมไม้สักฉลุโบราณ การบูรณะบ้านหลังนี้หลังจากถูกทิ้งร้างมา 20ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย พิทักษ์วรรัตน์ สถาปนิกผู้เสียดายความงดงามทางสถาปัตยกรรมของบ้านบางยี่ขัน จึงได้ร่วมกลุ่มกัยเพื่อนเข้าไปบูรณะ ปัจจุบันเป็นโรงแรม 17ห้อง และมีการจองเต็มล่วงหน้า1-2ปี ก่อนหน้าที่จะเป็นรร. นั้นผ่านจากพระยาชลภูมิ(ขุนนางจีนและคหบดีเชื้อสายจีนผู้มั่งคั่ง รับราชการในรัชกาลที่5ในกรมท่าซ้าย ) บ้านหลังนี้สืบทอดมายังนายปานจิตร อเนกวณิช บุตรชายคนที่7 ของท่าน พระยาชลภูมิซึ่งเป็นชาวจีน ณ.ขณะนั้นได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้มีบทบาทสำคัญทางด้านการค้าการเมืองการปกครองของประเทศ กระทรวงมหาดไทยณ.ขณะนั้นทำหน้าที่ตรวจสอบและจัดเก็บรายได้จากเรือสินค้าฝั่งอ่าวไทย
  รร.นี้ต้องไปทางเรือเท่านั้น ขึ้นท่าพระอาทิตย์ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามสวนสันติชัยปราการนั่นเอง.
  #วังโบราณในประเทศไทยสวยไม่แพ้ชาติใดในโลก
  #เพลงและบทกวีไทยไพเราะเพราะไม่แพ้ชาติใดในโลก
 •  8  0  8 hours ago

Top #april2019 Posts

Advertisements

 • Moin 👋🏽🌅🌊⚓️🇩🇰💙
 • Moin 👋🏽🌅🌊⚓️🇩🇰💙
 •  563  26  8 hours ago

Advertisements

 • Moin 👋🏽🌅🌊🇩🇰💙
 • Moin 👋🏽🌅🌊🇩🇰💙
 •  891  29  22 May, 2019