#کیک_بوکسینگ Instagram Photos & Videos

کیک_بوکسینگ - 35.4k posts

Latest #کیک_بوکسینگ Posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  • بعد از انقلاب یه فضای خفقان حاکم بود و مردم سعی کردن ردش کنن و رسیدن به بی‌بندوباری! الان دقیقا تو بی‌بندوباری هستیم... جایی هستیم که دخترها پا گذاشتن جای پای پسرها، دخترها جای پسرها میرن باشگاه و دوره ور میدارن و هی پست و استوری از تو باشگاه میذارن با نیم تنه، و هی میرن آنتالیا و باکو و بیروت (دبی خز شده واسشون) اونجا هم کلی عکس میگرن و پست میکنن، درست مثل پسرها که ۱۰-۱۵ سال پیش میرفتن تایلند و لب ساحل پاتایا رخ دُم عقرب میگرفتن و لخت با ۶ تا پک و ۲ تا داف تایلندی عکس میگرفتن! آره حالا دخترها حکم میکنند و این بی‌بندوباری رو مدیریت میکنند... جای خوشحالیش اینه که بعد از هر دوره بی‌بندوباری آرامش از راه میرسه و باید به دهه بعدی یعنی ۱۴۰۰ به بعد خوشبین بود
#دختر #پسر #انقلاب #آرامش #خفقان #بی_بند_و_باری #تایلند #آنتالیا #رخ #مربی_تنیس #اسب_سواری #کیک_بوکسینگ #کویر #بکوب
  • بعد از انقلاب یه فضای خفقان حاکم بود و مردم سعی کردن ردش کنن و رسیدن به بی‌بندوباری! الان دقیقا تو بی‌بندوباری هستیم... جایی هستیم که دخترها پا گذاشتن جای پای پسرها، دخترها جای پسرها میرن باشگاه و دوره ور میدارن و هی پست و استوری از تو باشگاه میذارن با نیم تنه، و هی میرن آنتالیا و باکو و بیروت (دبی خز شده واسشون) اونجا هم کلی عکس میگرن و پست میکنن، درست مثل پسرها که ۱۰-۱۵ سال پیش میرفتن تایلند و لب ساحل پاتایا رخ دُم عقرب میگرفتن و لخت با ۶ تا پک و ۲ تا داف تایلندی عکس میگرفتن! آره حالا دخترها حکم میکنند و این بی‌بندوباری رو مدیریت میکنند... جای خوشحالیش اینه که بعد از هر دوره بی‌بندوباری آرامش از راه میرسه و باید به دهه بعدی یعنی ۱۴۰۰ به بعد خوشبین بود
    #دختر #پسر #انقلاب #آرامش #خفقان #بی_بند_و_باری #تایلند #آنتالیا #رخ #مربی_تنیس #اسب_سواری #کیک_بوکسینگ #کویر #بکوب
  •  767  36  8 hours ago

Top #کیک_بوکسینگ Posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements