#پرندگان Instagram Photos & Videos

پرندگان - 116k posts

Latest #پرندگان Posts

 • 🇮🇷 نکته_کوتاه:
⚠️ یک بوقلموندار بداند: 🔲 یک پرورش دهنده خوب باید:

1⃣ خوب ببیند.
«مانند رفتار جوجه، کیفیت هوا،حالت جسمی جوجه»

2⃣ خوب بشنود. «مانند صدای نفس کشیدن جوجه ،صدای دستگاهها»

3⃣ خوب لمس کند.
«مانند پرنده رو بگیرد و وضعیت بدنی آن را لمس کند»

4⃣ خوب بچشد.
«مانند مزه آب و غذا»

5⃣ خوب بو کند.
«بوی آمونیاک ، رطوبت» 🔴#بوقلمون #بوربون #پرندگان #پرورش #آموزش #تخم_نطفه_دار #بوقلمون_برنز
 • 🇮🇷 نکته_کوتاه:
  ⚠️ یک بوقلموندار بداند: 🔲 یک پرورش دهنده خوب باید:

  1⃣ خوب ببیند.
  «مانند رفتار جوجه، کیفیت هوا،حالت جسمی جوجه»

  2⃣ خوب بشنود. «مانند صدای نفس کشیدن جوجه ،صدای دستگاهها»

  3⃣ خوب لمس کند.
  «مانند پرنده رو بگیرد و وضعیت بدنی آن را لمس کند»

  4⃣ خوب بچشد.
  «مانند مزه آب و غذا»

  5⃣ خوب بو کند.
  «بوی آمونیاک ، رطوبت» 🔴 #بوقلمون #بوربون #پرندگان #پرورش #آموزش #تخم_نطفه_دار #بوقلمون_برنز
 •  181  1  47 minutes ago
 • صحنه ای بی نظیر از شکار شدن سنجاب😢😢😲😲😲
@wildlife.golden 
سَنجاب یکی از انواع جوندگان است از خانواده سنجابان (Sciuridae) و جنس آن جنس سنجاب‌ها (Sciurus) نام دارد. این حیوان معمولاً بر بالای درختان زندگی می‌کند و از مشخصات آن داشتن دم بلند و پر پشت و دستهای کوتاه و پاهای قوی و تنومند و موی ظریف بدن و گوشهای برجسته احاطه شده با پشم و چشمهای بزرگ است. سنجاب در قاره آسیا، آمریکا، اروپا و آفریقا وجود دارد و گونه‌های مختلفی دارد و در طبیعت از گردو، فندق، بلوط، میوه‌جات و دانه‌ها تغذیه نموده و در صورت دسترسی به لانه پرندگان بر تخم و جوجه پرندگان نیز تغذیه می‌کند. این حیوان ممکن است که توسط مار، پرندگان شکاری و روباه صید شود. از صفات مشهور سنجاب ذخیره‌سازی گردو و فندق در شکاف درختان یا در زیر زمین جهت مصرف آن‌ها در زمستان‌ها است و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهند که این حیوان حافظه‌ای بسیار قوی دارد و به راحتی می‌تواندمحل دفن گردو و فندق را یافته و در زمستان که به دست آوردن غذا دشوار می‌شود از ذخیره غذای خود تغذیه نماید.
@wildlife.golden 
هر روز با بهترین و جدیدترین صحنه ها از دنیای حیوانات با شما هستیم 💙💙
پستهای قبلی مارو از دست ندید 💙💙
ممنون بابت حمایتتون 💙💙
@wildlife.golden 
#حیات_وحش #حیوانات_وحشی #حیوانات #حمله #جدال #جانوران #نشنال_جئوگرافیک #نبرد #شکار #شکارچی #شاهین #عقاب #پرندگان #وحشی #رازبقا #مستند #السعوديه #الوحوش #الوحش #الامارات #طبیعت #آفریقا #کلیپ #عکس #wild #wildlife #animals
 • صحنه ای بی نظیر از شکار شدن سنجاب😢😢😲😲😲
  @wildlife.golden
  سَنجاب یکی از انواع جوندگان است از خانواده سنجابان (Sciuridae) و جنس آن جنس سنجاب‌ها (Sciurus) نام دارد. این حیوان معمولاً بر بالای درختان زندگی می‌کند و از مشخصات آن داشتن دم بلند و پر پشت و دستهای کوتاه و پاهای قوی و تنومند و موی ظریف بدن و گوشهای برجسته احاطه شده با پشم و چشمهای بزرگ است. سنجاب در قاره آسیا، آمریکا، اروپا و آفریقا وجود دارد و گونه‌های مختلفی دارد و در طبیعت از گردو، فندق، بلوط، میوه‌جات و دانه‌ها تغذیه نموده و در صورت دسترسی به لانه پرندگان بر تخم و جوجه پرندگان نیز تغذیه می‌کند. این حیوان ممکن است که توسط مار، پرندگان شکاری و روباه صید شود. از صفات مشهور سنجاب ذخیره‌سازی گردو و فندق در شکاف درختان یا در زیر زمین جهت مصرف آن‌ها در زمستان‌ها است و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهند که این حیوان حافظه‌ای بسیار قوی دارد و به راحتی می‌تواندمحل دفن گردو و فندق را یافته و در زمستان که به دست آوردن غذا دشوار می‌شود از ذخیره غذای خود تغذیه نماید.
  @wildlife.golden
  هر روز با بهترین و جدیدترین صحنه ها از دنیای حیوانات با شما هستیم 💙💙
  پستهای قبلی مارو از دست ندید 💙💙
  ممنون بابت حمایتتون 💙💙
  @wildlife.golden
  #حیات_وحش #حیوانات_وحشی #حیوانات #حمله #جدال #جانوران #نشنال_جئوگرافیک #نبرد #شکار #شکارچی #شاهین #عقاب #پرندگان #وحشی #رازبقا #مستند #السعوديه #الوحوش #الوحش #الامارات #طبیعت #آفریقا #کلیپ #عکس #wild #wildlife #animals
 •  279  6  48 minutes ago

Top #پرندگان Posts