#پایگاه_محیط_زیست Instagram Photos & Videos

پایگاه_محیط_زیست - 1 posts

Hashtag Popularity

1
average comments
83
average likes

Latest #پایگاه_محیط_زیست Posts

 • ‎#سی_سخت
‎از بین جنگل زیبا و باغهایی با #شکوفه های رنگی میرفتیم به سمت #رشته_کوه_دنا 🏔
‎رسیدیم سیسخت و بعد از استراحت کوتاهی راهی #چشمه_میشی و #کوه_گل و چشمه #آبسرد شدیم👍🏻
‎از کنار #کوه_قلم عبور کردم ، جایی که دوسال پیش روی #بهمن یخزده اش ایستاده بودیم امسال خشکتر بود ‎بالاتر ماشین رو دم در #پایگاه_محیط_زیست کوه گل پارک کردیم و رفتیم بالاتر تا آبشار روببینیم💧💧💧
‎وضعیت خشک جایی مثل #کوه_گل سی سخت نشونه خوبی نیست و کاش زودتر این #خشکسالی تموم بشه🌧
‎دو سه کیلومتری بالاتر رفتیم توی دره سنگی رودخونه جاری بود و انتهای اون از لابلای سنگهای بزرگ آب فرو میریخت👌
‎خبرهای بدی که آخر سال پیش از #دنا رسیده بود غروب اون روز تو ذهنم میچرخید و اون حزن عجیبی تو کوه بود😔🏔
‎# #کهگیلویه_و_بویراحمد یاسوج
#سیسخت #نوروز۹۷
#dena #sisakht #yasouj #waterfall #nature #denamount #mountaines #trip #travel #march2018
 • #سی_سخت
  ‎از بین جنگل زیبا و باغهایی با #شکوفه های رنگی میرفتیم به سمت #رشته_کوه_دنا 🏔
  ‎رسیدیم سیسخت و بعد از استراحت کوتاهی راهی #چشمه_میشی و #کوه_گل و چشمه #آبسرد شدیم👍🏻
  ‎از کنار #کوه_قلم عبور کردم ، جایی که دوسال پیش روی #بهمن یخزده اش ایستاده بودیم امسال خشکتر بود ‎بالاتر ماشین رو دم در #پایگاه_محیط_زیست کوه گل پارک کردیم و رفتیم بالاتر تا آبشار روببینیم💧💧💧
  ‎وضعیت خشک جایی مثل #کوه_گل سی سخت نشونه خوبی نیست و کاش زودتر این #خشکسالی تموم بشه🌧
  ‎دو سه کیلومتری بالاتر رفتیم توی دره سنگی رودخونه جاری بود و انتهای اون از لابلای سنگهای بزرگ آب فرو میریخت👌
  ‎خبرهای بدی که آخر سال پیش از #دنا رسیده بود غروب اون روز تو ذهنم میچرخید و اون حزن عجیبی تو کوه بود😔🏔
  ‎# #کهگیلویه_و_بویراحمد یاسوج
  #سیسخت #نوروز۹۷
  #dena #sisakht #yasouj #waterfall #nature #denamount #mountaines #trip #travel #march2018

 •  83  1  10 April, 2018

Top #پایگاه_محیط_زیست Posts

 • ‎#سی_سخت
‎از بین جنگل زیبا و باغهایی با #شکوفه های رنگی میرفتیم به سمت #رشته_کوه_دنا 🏔
‎رسیدیم سیسخت و بعد از استراحت کوتاهی راهی #چشمه_میشی و #کوه_گل و چشمه #آبسرد شدیم👍🏻
‎از کنار #کوه_قلم عبور کردم ، جایی که دوسال پیش روی #بهمن یخزده اش ایستاده بودیم امسال خشکتر بود ‎بالاتر ماشین رو دم در #پایگاه_محیط_زیست کوه گل پارک کردیم و رفتیم بالاتر تا آبشار روببینیم💧💧💧
‎وضعیت خشک جایی مثل #کوه_گل سی سخت نشونه خوبی نیست و کاش زودتر این #خشکسالی تموم بشه🌧
‎دو سه کیلومتری بالاتر رفتیم توی دره سنگی رودخونه جاری بود و انتهای اون از لابلای سنگهای بزرگ آب فرو میریخت👌
‎خبرهای بدی که آخر سال پیش از #دنا رسیده بود غروب اون روز تو ذهنم میچرخید و اون حزن عجیبی تو کوه بود😔🏔
‎# #کهگیلویه_و_بویراحمد یاسوج
#سیسخت #نوروز۹۷
#dena #sisakht #yasouj #waterfall #nature #denamount #mountaines #trip #travel #march2018
 • #سی_سخت
  ‎از بین جنگل زیبا و باغهایی با #شکوفه های رنگی میرفتیم به سمت #رشته_کوه_دنا 🏔
  ‎رسیدیم سیسخت و بعد از استراحت کوتاهی راهی #چشمه_میشی و #کوه_گل و چشمه #آبسرد شدیم👍🏻
  ‎از کنار #کوه_قلم عبور کردم ، جایی که دوسال پیش روی #بهمن یخزده اش ایستاده بودیم امسال خشکتر بود ‎بالاتر ماشین رو دم در #پایگاه_محیط_زیست کوه گل پارک کردیم و رفتیم بالاتر تا آبشار روببینیم💧💧💧
  ‎وضعیت خشک جایی مثل #کوه_گل سی سخت نشونه خوبی نیست و کاش زودتر این #خشکسالی تموم بشه🌧
  ‎دو سه کیلومتری بالاتر رفتیم توی دره سنگی رودخونه جاری بود و انتهای اون از لابلای سنگهای بزرگ آب فرو میریخت👌
  ‎خبرهای بدی که آخر سال پیش از #دنا رسیده بود غروب اون روز تو ذهنم میچرخید و اون حزن عجیبی تو کوه بود😔🏔
  ‎# #کهگیلویه_و_بویراحمد یاسوج
  #سیسخت #نوروز۹۷
  #dena #sisakht #yasouj #waterfall #nature #denamount #mountaines #trip #travel #march2018

 •  83  1  10 April, 2018