#موتورشویی Instagram Photos & Videos

موتورشویی - 9.4k posts

Latest #موتورشویی Posts

 • موشک بارانی شده ها

خدمات ما تا به امروز👇👇👇
🔴#پولیش‌فوق‌تخصصی‌_بدنه
🔴#صفر‌شویی‌تخصصی_به_سبک‌تخت‌گاز
🔴#ترمیم‌‌و‌بازسازی‌تخصصی‌_وبی‌نقص‌چراغها
🔴#بلک‌دیاموندچراغها
🏀#فیس_لیفت_و_نصب_کیت_زیر_سپر_جلو_وعقب
🔴#پولیش‌استیل‌‌و‌کروم
🔴#سرامیک‌و‌میکروفیبر_بدنه‌و‌شیشه
🔴#رنگ‌آمیزی‌کالیپر‌ترمز
🔴#احیای‌رنگ
🔴#ریکاوری
🔴#ترمیم‌رنگ‌رینگ_با_رنگهای_خاص
🔴#رینگ‌شویی
🔴#موتورشویی
🔴#ترمیم‌قطعات‌داخلی
🏀#ترمیم_یاتغییررنگ_جلوپنجره_با_رنگ_های_خاص
🔴#رفع‌اسیدپاشی‌های‌زرد
🔴#رفع‌آفتاب‌سوختگیهای‌اولیه‌و‌نسبتا‌جزیی
🔴#بازسازی‌قطعات‌پلاستیکی_آفتاب‌سوخته
هر کدام از خدمات فوق شامل چندین نوع مواد مختلف برای اجرا همان خدمات هستند و هر کدام اجرت جداگانه ای نسبت به تخریب واسیب وارده به همان قطعه یا خودرو دارند که پس از بازدید قیمت نهایی مشخص میشود
خدمات ما هر روزه در حال بروز رسانی میباشند و با توجه به افزایش کیفیت و استفاده از محصولات بیشتر و صرف وقت بیشتر قیمت ها افزایش میابد
تخت گاز جهت ارائه خدمات نوین خود به هم میهنان عزیز با شرایط خاص نماینده اجرایی فعال میپذیرد 🔵آدرس:#شهرکرد بلوار سرچشمه ها چهار راه پلاسکو گنجی جنب خودپرداز بانک ملت پولیش تخصصی تخت گاز 
۰۹۱۴۰۸۶۶۶۲۶
#تختگاز
 • موشک بارانی شده ها

  خدمات ما تا به امروز👇👇👇
  🔴 #پولیش‌فوق‌تخصصی‌_بدنه
  🔴 #صفر‌شویی‌تخصصی_به_سبک‌تخت‌گاز
  🔴 #ترمیم‌‌و‌بازسازی‌تخصصی‌_وبی‌نقص‌چراغها
  🔴 #بلک‌دیاموندچراغها
  🏀 #فیس_لیفت_و_نصب_کیت_زیر_سپر_جلو_وعقب
  🔴 #پولیش‌استیل‌‌و‌کروم
  🔴 #سرامیک‌و‌میکروفیبر_بدنه‌و‌شیشه
  🔴 #رنگ‌آمیزی‌کالیپر‌ترمز
  🔴 #احیای‌رنگ
  🔴 #ریکاوری
  🔴 #ترمیم‌رنگ‌رینگ_با_رنگهای_خاص
  🔴 #رینگ‌شویی
  🔴 #موتورشویی
  🔴 #ترمیم‌قطعات‌داخلی
  🏀 #ترمیم_یاتغییررنگ_جلوپنجره_با_رنگ_های_خاص
  🔴 #رفع‌اسیدپاشی‌های‌زرد
  🔴 #رفع‌آفتاب‌سوختگیهای‌اولیه‌و‌نسبتا‌جزیی
  🔴 #بازسازی‌قطعات‌پلاستیکی_آفتاب‌سوخته
  هر کدام از خدمات فوق شامل چندین نوع مواد مختلف برای اجرا همان خدمات هستند و هر کدام اجرت جداگانه ای نسبت به تخریب واسیب وارده به همان قطعه یا خودرو دارند که پس از بازدید قیمت نهایی مشخص میشود
  خدمات ما هر روزه در حال بروز رسانی میباشند و با توجه به افزایش کیفیت و استفاده از محصولات بیشتر و صرف وقت بیشتر قیمت ها افزایش میابد
  تخت گاز جهت ارائه خدمات نوین خود به هم میهنان عزیز با شرایط خاص نماینده اجرایی فعال میپذیرد 🔵آدرس: #شهرکرد بلوار سرچشمه ها چهار راه پلاسکو گنجی جنب خودپرداز بانک ملت پولیش تخصصی تخت گاز
  ۰۹۱۴۰۸۶۶۶۲۶
  #تختگاز
 •  411  6  3 hours ago
 • موشک بارانی شده ها

خدمات ما تا به امروز👇👇👇
🔴#پولیش‌فوق‌تخصصی‌_بدنه
🔴#صفر‌شویی‌تخصصی_به_سبک‌تخت‌گاز
🔴#ترمیم‌‌و‌بازسازی‌تخصصی‌_وبی‌نقص‌چراغها
🔴#بلک‌دیاموندچراغها
🏀#فیس_لیفت_و_نصب_کیت_زیر_سپر_جلو_وعقب
🔴#پولیش‌استیل‌‌و‌کروم
🔴#سرامیک‌و‌میکروفیبر_بدنه‌و‌شیشه
🔴#رنگ‌آمیزی‌کالیپر‌ترمز
🔴#احیای‌رنگ
🔴#ریکاوری
🔴#ترمیم‌رنگ‌رینگ_با_رنگهای_خاص
🔴#رینگ‌شویی
🔴#موتورشویی
🔴#ترمیم‌قطعات‌داخلی
🏀#ترمیم_یاتغییررنگ_جلوپنجره_با_رنگ_های_خاص
🔴#رفع‌اسیدپاشی‌های‌زرد
🔴#رفع‌آفتاب‌سوختگیهای‌اولیه‌و‌نسبتا‌جزیی
🔴#بازسازی‌قطعات‌پلاستیکی_آفتاب‌سوخته
هر کدام از خدمات فوق شامل چندین نوع مواد مختلف برای اجرا همان خدمات هستند و هر کدام اجرت جداگانه ای نسبت به تخریب واسیب وارده به همان قطعه یا خودرو دارند که پس از بازدید قیمت نهایی مشخص میشود
خدمات ما هر روزه در حال بروز رسانی میباشند و با توجه به افزایش کیفیت و استفاده از محصولات بیشتر و صرف وقت بیشتر قیمت ها افزایش میابد
تخت گاز جهت ارائه خدمات نوین خود به هم میهنان عزیز با شرایط خاص نماینده اجرایی فعال میپذیرد 🔵آدرس: #قشم روبروی دانشگاه پیام نور دقیقا مقابل پل هوایی و جنب فروشگاه کوماتسو 
۰۹۱۷۲۱۰۰۲۵۰
#تختگاز
 • موشک بارانی شده ها

  خدمات ما تا به امروز👇👇👇
  🔴 #پولیش‌فوق‌تخصصی‌_بدنه
  🔴 #صفر‌شویی‌تخصصی_به_سبک‌تخت‌گاز
  🔴 #ترمیم‌‌و‌بازسازی‌تخصصی‌_وبی‌نقص‌چراغها
  🔴 #بلک‌دیاموندچراغها
  🏀 #فیس_لیفت_و_نصب_کیت_زیر_سپر_جلو_وعقب
  🔴 #پولیش‌استیل‌‌و‌کروم
  🔴 #سرامیک‌و‌میکروفیبر_بدنه‌و‌شیشه
  🔴 #رنگ‌آمیزی‌کالیپر‌ترمز
  🔴 #احیای‌رنگ
  🔴 #ریکاوری
  🔴 #ترمیم‌رنگ‌رینگ_با_رنگهای_خاص
  🔴 #رینگ‌شویی
  🔴 #موتورشویی
  🔴 #ترمیم‌قطعات‌داخلی
  🏀 #ترمیم_یاتغییررنگ_جلوپنجره_با_رنگ_های_خاص
  🔴 #رفع‌اسیدپاشی‌های‌زرد
  🔴 #رفع‌آفتاب‌سوختگیهای‌اولیه‌و‌نسبتا‌جزیی
  🔴 #بازسازی‌قطعات‌پلاستیکی_آفتاب‌سوخته
  هر کدام از خدمات فوق شامل چندین نوع مواد مختلف برای اجرا همان خدمات هستند و هر کدام اجرت جداگانه ای نسبت به تخریب واسیب وارده به همان قطعه یا خودرو دارند که پس از بازدید قیمت نهایی مشخص میشود
  خدمات ما هر روزه در حال بروز رسانی میباشند و با توجه به افزایش کیفیت و استفاده از محصولات بیشتر و صرف وقت بیشتر قیمت ها افزایش میابد
  تخت گاز جهت ارائه خدمات نوین خود به هم میهنان عزیز با شرایط خاص نماینده اجرایی فعال میپذیرد 🔵آدرس: #قشم روبروی دانشگاه پیام نور دقیقا مقابل پل هوایی و جنب فروشگاه کوماتسو
  ۰۹۱۷۲۱۰۰۲۵۰
  #تختگاز
 •  706  16  7 hours ago
 • خدمات انجام شده
#پولیش تخصصی میکروفیبر
#رینگ شویی
#قلم گیری
#مرکزفوق‌تخصصی‌‌دیتلینگ‌خودرو_درپاوه
✔کلیه خدمات زیر در تخت گاز انجام میشوند:
🔴#پولیش‌فوق‌تخصصی‌_بدنه
🔴#صفر‌شویی‌تخصصی_به_سبک‌تخت‌گاز
🔴#ترمیم‌‌و‌بازسازی‌تخصصی‌_وبی‌نقص‌چراغها
🔴#بلک‌دیاموندچراغها
🔴#پولیش‌استیل‌‌و‌کروم
🔴#سرامیک‌و‌میکروفیبر_بدنه‌و‌شیشه
🔴#رنگ‌آمیزی‌کالیپر‌ترمز
🔴#احیای‌رنگ
🔴#ریکاوری
🔴#ترمیم‌رنگ‌رینگ
🔴#رینگ‌شویی
🔴#موتورشویی
🔴#ترمیم‌قطعات‌داخلی
🔴#رفع‌اسیدپاشی‌های‌زرد
🔴#رفع‌آفتاب‌سوختگیهای‌اولیه‌و‌نسبتا‌جزیی
🔴#بازسازی‌قطعات‌پلاستیکی_آفتاب‌سوخته
🔵آدرس: #پاوه،به‌طرف جاده نوسود-نودشه،نرسیده به صداوسیما،روبه‌روی نمایشگاه اتومبیل هورام
برای کسب اطلاعات بیشتر به #آی‌دی‌های‌تگ‌شده مراجعه نمایید👈
@h_yas1722 @salah.mosaed
09188883548
09189335805
 • خدمات انجام شده
  #پولیش تخصصی میکروفیبر
  #رینگ شویی
  #قلم گیری
  #مرکزفوق‌تخصصی‌‌دیتلینگ‌خودرو_درپاوه
  ✔کلیه خدمات زیر در تخت گاز انجام میشوند:
  🔴 #پولیش‌فوق‌تخصصی‌_بدنه
  🔴 #صفر‌شویی‌تخصصی_به_سبک‌تخت‌گاز
  🔴 #ترمیم‌‌و‌بازسازی‌تخصصی‌_وبی‌نقص‌چراغها
  🔴 #بلک‌دیاموندچراغها
  🔴 #پولیش‌استیل‌‌و‌کروم
  🔴 #سرامیک‌و‌میکروفیبر_بدنه‌و‌شیشه
  🔴 #رنگ‌آمیزی‌کالیپر‌ترمز
  🔴 #احیای‌رنگ
  🔴 #ریکاوری
  🔴 #ترمیم‌رنگ‌رینگ
  🔴 #رینگ‌شویی
  🔴 #موتورشویی
  🔴 #ترمیم‌قطعات‌داخلی
  🔴 #رفع‌اسیدپاشی‌های‌زرد
  🔴 #رفع‌آفتاب‌سوختگیهای‌اولیه‌و‌نسبتا‌جزیی
  🔴 #بازسازی‌قطعات‌پلاستیکی_آفتاب‌سوخته
  🔵آدرس: #پاوه،به‌طرف جاده نوسود-نودشه،نرسیده به صداوسیما،روبه‌روی نمایشگاه اتومبیل هورام
  برای کسب اطلاعات بیشتر به #آی‌دی‌های‌تگ‌شده مراجعه نمایید👈
  @h_yas1722 @salah.mosaed
  09188883548
  09189335805
 •  80  0  14 July, 2019
 • بازهم اجرای دیگر با مواد عارف حسینبر
خدمات ما تا به امروز👇👇👇
🔴#پولیش‌فوق‌تخصصی‌_بدنه
🔴#صفر‌شویی‌تخصصی_به_سبک‌تخت‌گاز
🔴#ترمیم‌‌و‌بازسازی‌تخصصی‌_وبی‌نقص‌چراغها
🔴#بلک‌دیاموندچراغها
🏀#فیس_لیفت_و_نصب_کیت_زیر_سپر_جلو_وعقب
🔴#پولیش‌استیل‌‌و‌کروم
🔴#سرامیک‌و‌میکروفیبر_بدنه‌و‌شیشه
🔴#رنگ‌آمیزی‌کالیپر‌ترمز
🔴#احیای‌رنگ
🔴#ریکاوری
🔴#ترمیم‌رنگ‌رینگ_با_رنگهای_خاص
🔴#رینگ‌شویی
🔴#موتورشویی
🔴#ترمیم‌قطعات‌داخلی
🏀#ترمیم_یاتغییررنگ_جلوپنجره_با_رنگ_های_خاص
🔴#رفع‌اسیدپاشی‌های‌زرد
🔴#رفع‌آفتاب‌سوختگیهای‌اولیه‌و‌نسبتا‌جزیی
🔴#بازسازی‌قطعات‌پلاستیکی_آفتاب‌سوخته
هر کدام از خدمات فوق شامل چندین نوع مواد مختلف برای اجرا همان خدمات هستند و هر کدام اجرت جداگانه ای نسبت به تخریب واسیب وارده به همان قطعه یا خودرو دارند که پس از بازدید قیمت نهایی مشخص میشود
خدمات ما هر روزه در حال بروز رسانی میباشند و با توجه به افزایش کیفیت و استفاده از محصولات بیشتر و صرف وقت بیشتر قیمت ها افزایش میابد
تخت گاز جهت ارائه خدمات نوین خود به هم میهنان عزیز با شرایط خاص نماینده اجرایی فعال میپذیرد 🔵آدرس: #قشم روبروی دانشگاه پیام نور دقیقا مقابل پل هوایی و جنب فروشگاه کوماتسو 
۰۹۱۷۲۱۰۰۲۵۰
#تختگاز
 • بازهم اجرای دیگر با مواد عارف حسینبر
  خدمات ما تا به امروز👇👇👇
  🔴 #پولیش‌فوق‌تخصصی‌_بدنه
  🔴 #صفر‌شویی‌تخصصی_به_سبک‌تخت‌گاز
  🔴 #ترمیم‌‌و‌بازسازی‌تخصصی‌_وبی‌نقص‌چراغها
  🔴 #بلک‌دیاموندچراغها
  🏀 #فیس_لیفت_و_نصب_کیت_زیر_سپر_جلو_وعقب
  🔴 #پولیش‌استیل‌‌و‌کروم
  🔴 #سرامیک‌و‌میکروفیبر_بدنه‌و‌شیشه
  🔴 #رنگ‌آمیزی‌کالیپر‌ترمز
  🔴 #احیای‌رنگ
  🔴 #ریکاوری
  🔴 #ترمیم‌رنگ‌رینگ_با_رنگهای_خاص
  🔴 #رینگ‌شویی
  🔴 #موتورشویی
  🔴 #ترمیم‌قطعات‌داخلی
  🏀 #ترمیم_یاتغییررنگ_جلوپنجره_با_رنگ_های_خاص
  🔴 #رفع‌اسیدپاشی‌های‌زرد
  🔴 #رفع‌آفتاب‌سوختگیهای‌اولیه‌و‌نسبتا‌جزیی
  🔴 #بازسازی‌قطعات‌پلاستیکی_آفتاب‌سوخته
  هر کدام از خدمات فوق شامل چندین نوع مواد مختلف برای اجرا همان خدمات هستند و هر کدام اجرت جداگانه ای نسبت به تخریب واسیب وارده به همان قطعه یا خودرو دارند که پس از بازدید قیمت نهایی مشخص میشود
  خدمات ما هر روزه در حال بروز رسانی میباشند و با توجه به افزایش کیفیت و استفاده از محصولات بیشتر و صرف وقت بیشتر قیمت ها افزایش میابد
  تخت گاز جهت ارائه خدمات نوین خود به هم میهنان عزیز با شرایط خاص نماینده اجرایی فعال میپذیرد 🔵آدرس: #قشم روبروی دانشگاه پیام نور دقیقا مقابل پل هوایی و جنب فروشگاه کوماتسو
  ۰۹۱۷۲۱۰۰۲۵۰
  #تختگاز
 •  346  12  14 July, 2019
 • خدمات انجام شده پولیش تخصصی قلم گیری رینگ شویی
#مرکزفوق‌تخصصی‌‌دیتلینگ‌خودرو_درپاوه
✔کلیه خدمات زیر در تخت گاز انجام میشوند:
🔴#پولیش‌فوق‌تخصصی‌_بدنه
🔴#صفر‌شویی‌تخصصی_به_سبک‌تخت‌گاز
🔴#ترمیم‌‌و‌بازسازی‌تخصصی‌_وبی‌نقص‌چراغها
🔴#بلک‌دیاموندچراغها
🔴#پولیش‌استیل‌‌و‌کروم
🔴#سرامیک‌و‌میکروفیبر_بدنه‌و‌شیشه
🔴#رنگ‌آمیزی‌کالیپر‌ترمز
🔴#احیای‌رنگ
🔴#ریکاوری
🔴#ترمیم‌رنگ‌رینگ
🔴#رینگ‌شویی
🔴#موتورشویی
🔴#ترمیم‌قطعات‌داخلی
🔴#رفع‌اسیدپاشی‌های‌زرد
🔴#رفع‌آفتاب‌سوختگیهای‌اولیه‌و‌نسبتا‌جزیی
🔴#بازسازی‌قطعات‌پلاستیکی_آفتاب‌سوخته
🔵آدرس: #پاوه،به‌طرف جاده نوسود-نودشه،نرسیده به صداوسیما،روبه‌روی نمایشگاه اتومبیل هورام
برای کسب اطلاعات بیشتر به #آی‌دی‌های‌تگ‌شده مراجعه نمایید👈
@h_yas1722 @salah.mosaed
09188883548
09189335805
 • خدمات انجام شده پولیش تخصصی قلم گیری رینگ شویی
  #مرکزفوق‌تخصصی‌‌دیتلینگ‌خودرو_درپاوه
  ✔کلیه خدمات زیر در تخت گاز انجام میشوند:
  🔴 #پولیش‌فوق‌تخصصی‌_بدنه
  🔴 #صفر‌شویی‌تخصصی_به_سبک‌تخت‌گاز
  🔴 #ترمیم‌‌و‌بازسازی‌تخصصی‌_وبی‌نقص‌چراغها
  🔴 #بلک‌دیاموندچراغها
  🔴 #پولیش‌استیل‌‌و‌کروم
  🔴 #سرامیک‌و‌میکروفیبر_بدنه‌و‌شیشه
  🔴 #رنگ‌آمیزی‌کالیپر‌ترمز
  🔴 #احیای‌رنگ
  🔴 #ریکاوری
  🔴 #ترمیم‌رنگ‌رینگ
  🔴 #رینگ‌شویی
  🔴 #موتورشویی
  🔴 #ترمیم‌قطعات‌داخلی
  🔴 #رفع‌اسیدپاشی‌های‌زرد
  🔴 #رفع‌آفتاب‌سوختگیهای‌اولیه‌و‌نسبتا‌جزیی
  🔴 #بازسازی‌قطعات‌پلاستیکی_آفتاب‌سوخته
  🔵آدرس: #پاوه،به‌طرف جاده نوسود-نودشه،نرسیده به صداوسیما،روبه‌روی نمایشگاه اتومبیل هورام
  برای کسب اطلاعات بیشتر به #آی‌دی‌های‌تگ‌شده مراجعه نمایید👈
  @h_yas1722 @salah.mosaed
  09188883548
  09189335805
 •  157  6  14 July, 2019
 • #شفاف سازی و#ترمیم چراغ پارس💪
#مرکزفوق‌تخصصی‌‌دیتلینگ‌خودرو_درپاوه
✔کلیه خدمات زیر در تخت گاز انجام میشوند:
🔴#پولیش‌فوق‌تخصصی‌_بدنه
🔴#صفر‌شویی‌تخصصی_به_سبک‌تخت‌گاز
🔴#ترمیم‌‌و‌بازسازی‌تخصصی‌_وبی‌نقص‌چراغها
🔴#بلک‌دیاموندچراغها
🔴#پولیش‌استیل‌‌و‌کروم
🔴#سرامیک‌و‌میکروفیبر_بدنه‌و‌شیشه
🔴#رنگ‌آمیزی‌کالیپر‌ترمز
🔴#احیای‌رنگ
🔴#ریکاوری
🔴#ترمیم‌رنگ‌رینگ
🔴#رینگ‌شویی
🔴#موتورشویی
🔴#ترمیم‌قطعات‌داخلی
🔴#رفع‌اسیدپاشی‌های‌زرد
🔴#رفع‌آفتاب‌سوختگیهای‌اولیه‌و‌نسبتا‌جزیی
🔴#بازسازی‌قطعات‌پلاستیکی_آفتاب‌سوخته
🔵آدرس: #پاوه،به‌طرف جاده نوسود-نودشه،نرسیده به صداوسیما،روبه‌روی نمایشگاه اتومبیل هورام
برای کسب اطلاعات بیشتر به #آی‌دی‌های‌تگ‌شده مراجعه نمایید👈
@h_yas1722 @salah.mosaed
09188883548
09189335805
 • #شفاف سازی و #ترمیم چراغ پارس💪
  #مرکزفوق‌تخصصی‌‌دیتلینگ‌خودرو_درپاوه
  ✔کلیه خدمات زیر در تخت گاز انجام میشوند:
  🔴 #پولیش‌فوق‌تخصصی‌_بدنه
  🔴 #صفر‌شویی‌تخصصی_به_سبک‌تخت‌گاز
  🔴 #ترمیم‌‌و‌بازسازی‌تخصصی‌_وبی‌نقص‌چراغها
  🔴 #بلک‌دیاموندچراغها
  🔴 #پولیش‌استیل‌‌و‌کروم
  🔴 #سرامیک‌و‌میکروفیبر_بدنه‌و‌شیشه
  🔴 #رنگ‌آمیزی‌کالیپر‌ترمز
  🔴 #احیای‌رنگ
  🔴 #ریکاوری
  🔴 #ترمیم‌رنگ‌رینگ
  🔴 #رینگ‌شویی
  🔴 #موتورشویی
  🔴 #ترمیم‌قطعات‌داخلی
  🔴 #رفع‌اسیدپاشی‌های‌زرد
  🔴 #رفع‌آفتاب‌سوختگیهای‌اولیه‌و‌نسبتا‌جزیی
  🔴 #بازسازی‌قطعات‌پلاستیکی_آفتاب‌سوخته
  🔵آدرس: #پاوه،به‌طرف جاده نوسود-نودشه،نرسیده به صداوسیما،روبه‌روی نمایشگاه اتومبیل هورام
  برای کسب اطلاعات بیشتر به #آی‌دی‌های‌تگ‌شده مراجعه نمایید👈
  @h_yas1722 @salah.mosaed
  09188883548
  09189335805
 •  121  0  14 July, 2019

Top #موتورشویی Posts

 • موشک بارانی شده ها

خدمات ما تا به امروز👇👇👇
🔴#پولیش‌فوق‌تخصصی‌_بدنه
🔴#صفر‌شویی‌تخصصی_به_سبک‌تخت‌گاز
🔴#ترمیم‌‌و‌بازسازی‌تخصصی‌_وبی‌نقص‌چراغها
🔴#بلک‌دیاموندچراغها
🏀#فیس_لیفت_و_نصب_کیت_زیر_سپر_جلو_وعقب
🔴#پولیش‌استیل‌‌و‌کروم
🔴#سرامیک‌و‌میکروفیبر_بدنه‌و‌شیشه
🔴#رنگ‌آمیزی‌کالیپر‌ترمز
🔴#احیای‌رنگ
🔴#ریکاوری
🔴#ترمیم‌رنگ‌رینگ_با_رنگهای_خاص
🔴#رینگ‌شویی
🔴#موتورشویی
🔴#ترمیم‌قطعات‌داخلی
🏀#ترمیم_یاتغییررنگ_جلوپنجره_با_رنگ_های_خاص
🔴#رفع‌اسیدپاشی‌های‌زرد
🔴#رفع‌آفتاب‌سوختگیهای‌اولیه‌و‌نسبتا‌جزیی
🔴#بازسازی‌قطعات‌پلاستیکی_آفتاب‌سوخته
هر کدام از خدمات فوق شامل چندین نوع مواد مختلف برای اجرا همان خدمات هستند و هر کدام اجرت جداگانه ای نسبت به تخریب واسیب وارده به همان قطعه یا خودرو دارند که پس از بازدید قیمت نهایی مشخص میشود
خدمات ما هر روزه در حال بروز رسانی میباشند و با توجه به افزایش کیفیت و استفاده از محصولات بیشتر و صرف وقت بیشتر قیمت ها افزایش میابد
تخت گاز جهت ارائه خدمات نوین خود به هم میهنان عزیز با شرایط خاص نماینده اجرایی فعال میپذیرد 🔵آدرس:#شهرکرد بلوار سرچشمه ها چهار راه پلاسکو گنجی جنب خودپرداز بانک ملت پولیش تخصصی تخت گاز 
۰۹۱۴۰۸۶۶۶۲۶
#تختگاز
 • موشک بارانی شده ها

  خدمات ما تا به امروز👇👇👇
  🔴 #پولیش‌فوق‌تخصصی‌_بدنه
  🔴 #صفر‌شویی‌تخصصی_به_سبک‌تخت‌گاز
  🔴 #ترمیم‌‌و‌بازسازی‌تخصصی‌_وبی‌نقص‌چراغها
  🔴 #بلک‌دیاموندچراغها
  🏀 #فیس_لیفت_و_نصب_کیت_زیر_سپر_جلو_وعقب
  🔴 #پولیش‌استیل‌‌و‌کروم
  🔴 #سرامیک‌و‌میکروفیبر_بدنه‌و‌شیشه
  🔴 #رنگ‌آمیزی‌کالیپر‌ترمز
  🔴 #احیای‌رنگ
  🔴 #ریکاوری
  🔴 #ترمیم‌رنگ‌رینگ_با_رنگهای_خاص
  🔴 #رینگ‌شویی
  🔴 #موتورشویی
  🔴 #ترمیم‌قطعات‌داخلی
  🏀 #ترمیم_یاتغییررنگ_جلوپنجره_با_رنگ_های_خاص
  🔴 #رفع‌اسیدپاشی‌های‌زرد
  🔴 #رفع‌آفتاب‌سوختگیهای‌اولیه‌و‌نسبتا‌جزیی
  🔴 #بازسازی‌قطعات‌پلاستیکی_آفتاب‌سوخته
  هر کدام از خدمات فوق شامل چندین نوع مواد مختلف برای اجرا همان خدمات هستند و هر کدام اجرت جداگانه ای نسبت به تخریب واسیب وارده به همان قطعه یا خودرو دارند که پس از بازدید قیمت نهایی مشخص میشود
  خدمات ما هر روزه در حال بروز رسانی میباشند و با توجه به افزایش کیفیت و استفاده از محصولات بیشتر و صرف وقت بیشتر قیمت ها افزایش میابد
  تخت گاز جهت ارائه خدمات نوین خود به هم میهنان عزیز با شرایط خاص نماینده اجرایی فعال میپذیرد 🔵آدرس: #شهرکرد بلوار سرچشمه ها چهار راه پلاسکو گنجی جنب خودپرداز بانک ملت پولیش تخصصی تخت گاز
  ۰۹۱۴۰۸۶۶۶۲۶
  #تختگاز
 •  411  6  3 hours ago
 • موشک بارانی شده ها

خدمات ما تا به امروز👇👇👇
🔴#پولیش‌فوق‌تخصصی‌_بدنه
🔴#صفر‌شویی‌تخصصی_به_سبک‌تخت‌گاز
🔴#ترمیم‌‌و‌بازسازی‌تخصصی‌_وبی‌نقص‌چراغها
🔴#بلک‌دیاموندچراغها
🏀#فیس_لیفت_و_نصب_کیت_زیر_سپر_جلو_وعقب
🔴#پولیش‌استیل‌‌و‌کروم
🔴#سرامیک‌و‌میکروفیبر_بدنه‌و‌شیشه
🔴#رنگ‌آمیزی‌کالیپر‌ترمز
🔴#احیای‌رنگ
🔴#ریکاوری
🔴#ترمیم‌رنگ‌رینگ_با_رنگهای_خاص
🔴#رینگ‌شویی
🔴#موتورشویی
🔴#ترمیم‌قطعات‌داخلی
🏀#ترمیم_یاتغییررنگ_جلوپنجره_با_رنگ_های_خاص
🔴#رفع‌اسیدپاشی‌های‌زرد
🔴#رفع‌آفتاب‌سوختگیهای‌اولیه‌و‌نسبتا‌جزیی
🔴#بازسازی‌قطعات‌پلاستیکی_آفتاب‌سوخته
هر کدام از خدمات فوق شامل چندین نوع مواد مختلف برای اجرا همان خدمات هستند و هر کدام اجرت جداگانه ای نسبت به تخریب واسیب وارده به همان قطعه یا خودرو دارند که پس از بازدید قیمت نهایی مشخص میشود
خدمات ما هر روزه در حال بروز رسانی میباشند و با توجه به افزایش کیفیت و استفاده از محصولات بیشتر و صرف وقت بیشتر قیمت ها افزایش میابد
تخت گاز جهت ارائه خدمات نوین خود به هم میهنان عزیز با شرایط خاص نماینده اجرایی فعال میپذیرد 🔵آدرس: #قشم روبروی دانشگاه پیام نور دقیقا مقابل پل هوایی و جنب فروشگاه کوماتسو 
۰۹۱۷۲۱۰۰۲۵۰
#تختگاز
 • موشک بارانی شده ها

  خدمات ما تا به امروز👇👇👇
  🔴 #پولیش‌فوق‌تخصصی‌_بدنه
  🔴 #صفر‌شویی‌تخصصی_به_سبک‌تخت‌گاز
  🔴 #ترمیم‌‌و‌بازسازی‌تخصصی‌_وبی‌نقص‌چراغها
  🔴 #بلک‌دیاموندچراغها
  🏀 #فیس_لیفت_و_نصب_کیت_زیر_سپر_جلو_وعقب
  🔴 #پولیش‌استیل‌‌و‌کروم
  🔴 #سرامیک‌و‌میکروفیبر_بدنه‌و‌شیشه
  🔴 #رنگ‌آمیزی‌کالیپر‌ترمز
  🔴 #احیای‌رنگ
  🔴 #ریکاوری
  🔴 #ترمیم‌رنگ‌رینگ_با_رنگهای_خاص
  🔴 #رینگ‌شویی
  🔴 #موتورشویی
  🔴 #ترمیم‌قطعات‌داخلی
  🏀 #ترمیم_یاتغییررنگ_جلوپنجره_با_رنگ_های_خاص
  🔴 #رفع‌اسیدپاشی‌های‌زرد
  🔴 #رفع‌آفتاب‌سوختگیهای‌اولیه‌و‌نسبتا‌جزیی
  🔴 #بازسازی‌قطعات‌پلاستیکی_آفتاب‌سوخته
  هر کدام از خدمات فوق شامل چندین نوع مواد مختلف برای اجرا همان خدمات هستند و هر کدام اجرت جداگانه ای نسبت به تخریب واسیب وارده به همان قطعه یا خودرو دارند که پس از بازدید قیمت نهایی مشخص میشود
  خدمات ما هر روزه در حال بروز رسانی میباشند و با توجه به افزایش کیفیت و استفاده از محصولات بیشتر و صرف وقت بیشتر قیمت ها افزایش میابد
  تخت گاز جهت ارائه خدمات نوین خود به هم میهنان عزیز با شرایط خاص نماینده اجرایی فعال میپذیرد 🔵آدرس: #قشم روبروی دانشگاه پیام نور دقیقا مقابل پل هوایی و جنب فروشگاه کوماتسو
  ۰۹۱۷۲۱۰۰۲۵۰
  #تختگاز
 •  706  16  7 hours ago
 • پولیش شامل مراحل زیر : 
۱.آماده سازی رنگ :
شستشوی تاچلس
شستشو با اسفنج 
شستشو با محلول IRON X (از بین رفتن دوده و گرد لنت از بدنه)
شستشو با خمیر Clay Bar

۲.تست رنگ بدنه:
تست بدنه و انتخاب زبری مناسب 
۳. پولیش بدنه :
استفاده از مواد Carpro یا Sonax
استفاده از دستگاه اوربیتال Rupes
پولیش شیشه ها
پولیش چراغ
پولیش کامل بدنه با کمترین زبری ممکن
.
رزرو و مشاوره
📞 ۰۹۱۹۳۰۱۴۴۹۸
.
@projectcars.ir
@projectcars.ir

#سرامیک_بدنه
#پولیش
#ماشین
#خودرو
#صفرشویی
#موتورشویی
#پژو
#ماشین_باز
#کف_خواب
 • پولیش شامل مراحل زیر :
  ۱.آماده سازی رنگ :
  شستشوی تاچلس
  شستشو با اسفنج
  شستشو با محلول IRON X (از بین رفتن دوده و گرد لنت از بدنه)
  شستشو با خمیر Clay Bar

  ۲.تست رنگ بدنه:
  تست بدنه و انتخاب زبری مناسب
  ۳. پولیش بدنه :
  استفاده از مواد Carpro یا Sonax
  استفاده از دستگاه اوربیتال Rupes
  پولیش شیشه ها
  پولیش چراغ
  پولیش کامل بدنه با کمترین زبری ممکن
  .
  رزرو و مشاوره
  📞 ۰۹۱۹۳۰۱۴۴۹۸
  .
  @projectcars.ir
  @projectcars.ir

  #سرامیک_بدنه
  #پولیش
  #ماشین
  #خودرو
  #صفرشویی
  #موتورشویی
  #پژو
  #ماشین_باز
  #کف_خواب
 •  6,304  173  27 June, 2019