#مدیران_خودرو Instagram Photos & Videos

مدیران_خودرو - 52.4k posts

Hashtag Popularity

4.5
average comments
183.5
average likes

Latest #مدیران_خودرو Posts

 • نام قطعه:واشر_منی فولد دود‌
اتومبیل:,MVM 550_530_X33_X33S
برند:CHERY
شماره فنی:
‏#A
خدمات پس از فروش ۳۲۰ دوو و ام وی ام 
پخش قطعات اصلی و برند های معتبر
خدمات:🛠
صافکاری رنگ امیزی
جلوبندی مکانیکی
دینام پیچی تنظیم موتور
آدرس:شیراز بلوار پاسداران ایستگاه ۱ ‏@MVMCHERY320 ☎️۰۷۱-۳۸۲۲۹۹۹۱
☎️۰۷۱-۳۸۳۲۹۹۹۱
📠۰۷۱-۳۸۲۲۷۷۷۱
📱۰۹۱۷۱۱۶۶۳۹۸
#واشر
#واشر_منی
#واشر_منی_فولد
#واشر_منی_فولد_دود
#واشر_منی_فولد_دود_ام_وی_ام
#واشر_منی_فولد_دود_ام_وی_ام_X33_550_530 ‏#FOR_MVM_550_530_X33
#قطعات
#لوازم
#قطعه
#خدمات_فنی
#لوازم_ام_وی_ام_صالحی_شیراز
#قطعات_ام_وی_ام_صالحی
#لوازم_و_قطعات_ام_وی_ام_صالحی_شیراز
#فروشگاه_و_تعمیرگاه_ام_وی_ام_صالحی_شیراز
#مدیران_خودرو
#چری
#قطعات_اصلی
#قطعه_اصلی
#قطعات_چری
#قطعات_ام_وی_ام
#لوازم_ام_وی_ام
‏#MVM530
‏#MVMX33
‏#MVM315
‏#MVM110
‏#MVM
 • نام قطعه:واشر_منی فولد دود‌
  اتومبیل:,MVM 550_530_X33_X33S
  برند:CHERY
  شماره فنی:
  #A
  خدمات پس از فروش ۳۲۰ دوو و ام وی ام
  پخش قطعات اصلی و برند های معتبر
  خدمات:🛠
  صافکاری رنگ امیزی
  جلوبندی مکانیکی
  دینام پیچی تنظیم موتور
  آدرس:شیراز بلوار پاسداران ایستگاه ۱ ‏@MVMCHERY320 ☎️۰۷۱-۳۸۲۲۹۹۹۱
  ☎️۰۷۱-۳۸۳۲۹۹۹۱
  📠۰۷۱-۳۸۲۲۷۷۷۱
  📱۰۹۱۷۱۱۶۶۳۹۸
  #واشر
  #واشر_منی
  #واشر_منی_فولد
  #واشر_منی_فولد_دود
  #واشر_منی_فولد_دود_ام_وی_ام
  #واشر_منی_فولد_دود_ام_وی_ام_X33_550_530#FOR_MVM_550_530_X33
  #قطعات
  #لوازم
  #قطعه
  #خدمات_فنی
  #لوازم_ام_وی_ام_صالحی_شیراز
  #قطعات_ام_وی_ام_صالحی
  #لوازم_و_قطعات_ام_وی_ام_صالحی_شیراز
  #فروشگاه_و_تعمیرگاه_ام_وی_ام_صالحی_شیراز
  #مدیران_خودرو
  #چری
  #قطعات_اصلی
  #قطعه_اصلی
  #قطعات_چری
  #قطعات_ام_وی_ام
  #لوازم_ام_وی_ام
  ‏#MVM530
  ‏#MVMX33
  ‏#MVM315
  ‏#MVM110
  ‏#MVM

 •  22  0  6 hours ago
 • نام قطعه:واشر_منی فولد هوا‌
اتومبیل:,MVM 550_530_X33_X33S_X33new
برند:CHERY
شماره فنی:
‏#A
خدمات پس از فروش ۳۲۰ دوو و ام وی ام 
پخش قطعات اصلی و برند های معتبر
خدمات:🛠
صافکاری رنگ امیزی
جلوبندی مکانیکی
دینام پیچی تنظیم موتور
آدرس:شیراز بلوار پاسداران ایستگاه ۱ ‏@MVMCHERY320 ☎️۰۷۱-۳۸۲۲۹۹۹۱
☎️۰۷۱-۳۸۳۲۹۹۹۱
📠۰۷۱-۳۸۲۲۷۷۷۱
📱۰۹۱۷۱۱۶۶۳۹۸
#واشر
#واشر_منی
#واشر_منی_فولد
#واشر_منی_فولد_هوا
#واشر_منی_فولد_هوا_ام_وی_ام
#واشر_منی_فولد_هوا_ام_وی_ام_X33_550_530 ‏#FOR_MVM_550_530_X33
#قطعات
#لوازم
#قطعه
#خدمات_فنی
#لوازم_ام_وی_ام_صالحی_شیراز
#قطعات_ام_وی_ام_صالحی
#لوازم_و_قطعات_ام_وی_ام_صالحی_شیراز
#فروشگاه_و_تعمیرگاه_ام_وی_ام_صالحی_شیراز
#مدیران_خودرو
#چری
#قطعات_اصلی
#قطعه_اصلی
#قطعات_چری
#قطعات_ام_وی_ام
#لوازم_ام_وی_ام
‏#MVM530
‏#MVMX33
‏#MVM315
‏#MVM110
‏#MVM
 • نام قطعه:واشر_منی فولد هوا‌
  اتومبیل:,MVM 550_530_X33_X33S_X33new
  برند:CHERY
  شماره فنی:
  #A
  خدمات پس از فروش ۳۲۰ دوو و ام وی ام
  پخش قطعات اصلی و برند های معتبر
  خدمات:🛠
  صافکاری رنگ امیزی
  جلوبندی مکانیکی
  دینام پیچی تنظیم موتور
  آدرس:شیراز بلوار پاسداران ایستگاه ۱ ‏@MVMCHERY320 ☎️۰۷۱-۳۸۲۲۹۹۹۱
  ☎️۰۷۱-۳۸۳۲۹۹۹۱
  📠۰۷۱-۳۸۲۲۷۷۷۱
  📱۰۹۱۷۱۱۶۶۳۹۸
  #واشر
  #واشر_منی
  #واشر_منی_فولد
  #واشر_منی_فولد_هوا
  #واشر_منی_فولد_هوا_ام_وی_ام
  #واشر_منی_فولد_هوا_ام_وی_ام_X33_550_530#FOR_MVM_550_530_X33
  #قطعات
  #لوازم
  #قطعه
  #خدمات_فنی
  #لوازم_ام_وی_ام_صالحی_شیراز
  #قطعات_ام_وی_ام_صالحی
  #لوازم_و_قطعات_ام_وی_ام_صالحی_شیراز
  #فروشگاه_و_تعمیرگاه_ام_وی_ام_صالحی_شیراز
  #مدیران_خودرو
  #چری
  #قطعات_اصلی
  #قطعه_اصلی
  #قطعات_چری
  #قطعات_ام_وی_ام
  #لوازم_ام_وی_ام
  ‏#MVM530
  ‏#MVMX33
  ‏#MVM315
  ‏#MVM110
  ‏#MVM

 •  19  0  6 hours ago
 • نام قطعه:فیلتر روغن
اتومبیل:,MVM 110
برند:CHERY 
شماره فنی:
‏#A
خدمات پس از فروش ۳۲۰ دوو و ام وی ام 
پخش قطعات اصلی و برند های معتبر
خدمات:🛠
صافکاری رنگ امیزی
جلوبندی مکانیکی
دینام پیچی تنظیم موتور
آدرس:شیراز بلوار پاسداران ایستگاه ۱ ‏@MVMCHERY320 ☎️۰۷۱-۳۸۲۲۹۹۹۱
☎️۰۷۱-۳۸۳۲۹۹۹۱
📠۰۷۱-۳۸۲۲۷۷۷۱
📱۰۹۱۷۱۱۶۶۳۹۸
#فیلتر
#فیلتر_روغن
#فیلتر_روغن_ام_وی_ام
#فیلتر_روغن_ام_وی_ام_110 ‏#FOR_MVM_110
#قطعات
#لوازم
#قطعه
#خدمات_فنی
#لوازم_ام_وی_ام_صالحی_شیراز
#قطعات_ام_وی_ام_صالحی
#لوازم_و_قطعات_ام_وی_ام_صالحی_شیراز
#فروشگاه_و_تعمیرگاه_ام_وی_ام_صالحی_شیراز
#مدیران_خودرو
#چری
#قطعات_اصلی
#قطعه_اصلی
#قطعات_چری
#قطعات_ام_وی_ام
#لوازم_ام_وی_ام
‏#MVM530
‏#MVMX33
‏#MVM315
‏#MVM110
‏#MVM
 • نام قطعه:فیلتر روغن
  اتومبیل:,MVM 110
  برند:CHERY
  شماره فنی:
  #A
  خدمات پس از فروش ۳۲۰ دوو و ام وی ام
  پخش قطعات اصلی و برند های معتبر
  خدمات:🛠
  صافکاری رنگ امیزی
  جلوبندی مکانیکی
  دینام پیچی تنظیم موتور
  آدرس:شیراز بلوار پاسداران ایستگاه ۱ ‏@MVMCHERY320 ☎️۰۷۱-۳۸۲۲۹۹۹۱
  ☎️۰۷۱-۳۸۳۲۹۹۹۱
  📠۰۷۱-۳۸۲۲۷۷۷۱
  📱۰۹۱۷۱۱۶۶۳۹۸
  #فیلتر
  #فیلتر_روغن
  #فیلتر_روغن_ام_وی_ام
  #فیلتر_روغن_ام_وی_ام_110#FOR_MVM_110
  #قطعات
  #لوازم
  #قطعه
  #خدمات_فنی
  #لوازم_ام_وی_ام_صالحی_شیراز
  #قطعات_ام_وی_ام_صالحی
  #لوازم_و_قطعات_ام_وی_ام_صالحی_شیراز
  #فروشگاه_و_تعمیرگاه_ام_وی_ام_صالحی_شیراز
  #مدیران_خودرو
  #چری
  #قطعات_اصلی
  #قطعه_اصلی
  #قطعات_چری
  #قطعات_ام_وی_ام
  #لوازم_ام_وی_ام
  ‏#MVM530
  ‏#MVMX33
  ‏#MVM315
  ‏#MVM110
  ‏#MVM

 •  19  0  6 hours ago
 • ❇️آغاز فروش اینترنتی بهاره❇️ .
محصولات مدیران خودروMVM و CHERY بدون نیاز‌ به حضور در نمایندگی خرید کنید . .
.
🟢پیش فروش اقساطی تحویل ۶۰ روزه
.
⭕️جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به دایرکت پیج مراجعه نمایید.⭕️
.
.
#مدیران_خودرو_ایوبی #مدیران_خودرو #452 #modirankhodro #mvm #chery #yazd #yazdiha #چری #یزد #یزدیها #یزد_تخفیف #یزد_قسطی #نمایندگی #ماشین #یزدیا #x22 #x33 #x55 #tiggo5 #tiggo7 #arrizo5 #arrizo6 #درخانه_میمانیم
 • ❇️آغاز فروش اینترنتی بهاره❇️ .
  محصولات مدیران خودروMVM و CHERY بدون نیاز‌ به حضور در نمایندگی خرید کنید . .
  .
  🟢پیش فروش اقساطی تحویل ۶۰ روزه
  .
  ⭕️جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به دایرکت پیج مراجعه نمایید.⭕️
  .
  .
  #مدیران_خودرو_ایوبی #مدیران_خودرو #452 #modirankhodro #mvm #chery #yazd #yazdiha #چری #یزد #یزدیها #یزد_تخفیف #یزد_قسطی #نمایندگی #ماشین #یزدیا #x22 #x33 #x55 #tiggo5 #tiggo7 #arrizo5 #arrizo6 #درخانه_میمانیم

 •  66  1  8 hours ago
 • انتخاب شما
ترمز دستی یا برقی؟
.

#ترمزدستی الکترونیکی یا Electronic Parking Brake که به صورت #EPB شناخته می‌شود، باعث حذف ساختار قدیمی و رایج ترمز‌دستی شده است و حال به جای اینکه راننده با دست یا پا اهرم ترمز‌دستی را فعال کند، این کار را با یک دکمه یا فشار به #پدال ترمز انجام می‌دهد.
.
این #اختراع همچنین باعث شده است تا فضای بیشتری درون کنسول میانی #خودرو ایجاد شود. می‌توان گفت اولین قدم در راه حذف سیم از پدال‌ها، روی کار آمدن پدال گاز برقی بود.
.
در سیستم ترمز‌دستی برقی نیز، معمولا این کار به دو روش انجام می‌شود؛ یکی از طریق کشیدن سیم توسط موتور برقی و یا اعمال فشار به پیستون‌ها از طریق پمپ برقی. در نوع سیمی آن، یک #موتور الکتریکی، با کشیدن سیم ترمز‌دستی به جای دست راننده و اهرم آن، باعث درگیری ترمز‌ها می‌شود.
.
این در حالی است که در نوع پیشرفته‌تر آن، حتی سیم نیز حذف شده است و یک پمپ برقی قرار گرفته‌ روی لنت‌ها، باعث درگیری آنها و گرفتن دیسک ترمز می‌شود.
.
ترمزدستی الکترونیکی با روی کار آمدنش، باعث روی کار آمدن و پیدایش سیستم‌های دیگری چون Auto Hold و Hill-Hold شد؛ سیستم‌هایی که به طور خلاصه می‌توان گفت در اولی از گرفتن و رها کردن‌های مداوم ترمز‌دستی در ترافیک و... راحت می‌شویم و در دومی، از حرکت ناخواسته در سرازیری‌ها‌ حین حرکت خودداری می‌شود.
.
ترمزدستی الکترونیکی معمولا به روش‌های مختلفی از مدار خارج می‌شود. این کار می‌تواند توسط فشردن اهرم آن باشد یا گذاشتن دنده در حالت D، فشردن ترمز و فشردن گاز صورت بگیرد.
➕آگهی خرید و فروش #خودرو خود را در #کارپیج ثبت کنید. جهت تبلیغ صفحه اینستاگرام، برند یا شغل خود در کارپیج به دایرکت مراجعه کنید.

#چری #اقساطی #فوری #اعتباری_چری #مدیران_خودرو #فوری #خودرو #خودرو ها #خودرواقساطی #خودرو_اقساطی #خودرو_جدید #خودرو_داخلی #اقساطی_بلندمدت #تیگو۵ #تیگو۷جدید #آریزو۵توربو #چری_تیگو۵ #چری_آریزو۵ #چری_تیگو۷ #تحویل_به_موقع #چری _سواران # اتومبیل #اتومبیل رانی
#ماشین_اقساطی #مدیرانخودرو #مدیران_خودرو #چری#ام_وی_ام‌
 • انتخاب شما
  ترمز دستی یا برقی؟
  .

  #ترمزدستی الکترونیکی یا Electronic Parking Brake که به صورت #EPB شناخته می‌شود، باعث حذف ساختار قدیمی و رایج ترمز‌دستی شده است و حال به جای اینکه راننده با دست یا پا اهرم ترمز‌دستی را فعال کند، این کار را با یک دکمه یا فشار به #پدال ترمز انجام می‌دهد.
  .
  این #اختراع همچنین باعث شده است تا فضای بیشتری درون کنسول میانی #خودرو ایجاد شود. می‌توان گفت اولین قدم در راه حذف سیم از پدال‌ها، روی کار آمدن پدال گاز برقی بود.
  .
  در سیستم ترمز‌دستی برقی نیز، معمولا این کار به دو روش انجام می‌شود؛ یکی از طریق کشیدن سیم توسط موتور برقی و یا اعمال فشار به پیستون‌ها از طریق پمپ برقی. در نوع سیمی آن، یک #موتور الکتریکی، با کشیدن سیم ترمز‌دستی به جای دست راننده و اهرم آن، باعث درگیری ترمز‌ها می‌شود.
  .
  این در حالی است که در نوع پیشرفته‌تر آن، حتی سیم نیز حذف شده است و یک پمپ برقی قرار گرفته‌ روی لنت‌ها، باعث درگیری آنها و گرفتن دیسک ترمز می‌شود.
  .
  ترمزدستی الکترونیکی با روی کار آمدنش، باعث روی کار آمدن و پیدایش سیستم‌های دیگری چون Auto Hold و Hill-Hold شد؛ سیستم‌هایی که به طور خلاصه می‌توان گفت در اولی از گرفتن و رها کردن‌های مداوم ترمز‌دستی در ترافیک و... راحت می‌شویم و در دومی، از حرکت ناخواسته در سرازیری‌ها‌ حین حرکت خودداری می‌شود.
  .
  ترمزدستی الکترونیکی معمولا به روش‌های مختلفی از مدار خارج می‌شود. این کار می‌تواند توسط فشردن اهرم آن باشد یا گذاشتن دنده در حالت D، فشردن ترمز و فشردن گاز صورت بگیرد.
  ➕آگهی خرید و فروش #خودرو خود را در #کارپیج ثبت کنید. جهت تبلیغ صفحه اینستاگرام، برند یا شغل خود در کارپیج به دایرکت مراجعه کنید.

  #چری #اقساطی #فوری #اعتباری_چری #مدیران_خودرو #فوری #خودرو #خودرو ها #خودرواقساطی #خودرو_اقساطی #خودرو_جدید #خودرو_داخلی #اقساطی_بلندمدت #تیگو۵ #تیگو۷جدید #آریزو۵توربو #چری_تیگو۵ #چری_آریزو۵ #چری_تیگو۷ #تحویل_به_موقع #چری _سواران # اتومبیل #اتومبیل رانی
  #ماشین_اقساطی #مدیرانخودرو #مدیران_خودرو #چری#ام_وی_ام‌

 •  140  8  8 hours ago
 • دوازده قسمت خودرو که این روزها باید ضدعفونی شوندشاید اگر گفته شود که شیوع کرونا مزایایی هم دارد، توجیه نداشته باشد اما حداقل می توان گفت که روی سطح بهداشت مردم و نوع نگاه آنان در پاکیزگی و نظافت تأثیر مثبتی داشته است.
در خصوص شیوع #کرونا، عده ای آن را جدی نگرفته اند و با سهل انگاری به انتشار آن دامن می زنند و عده ای از وحشت دست به کارهایی می زنند که از خود کرونا خطرناک تر است.

در بحث پاکیزگی و بهداشت، خودرو هم 12 مورد وجود دارد که توجه به آن می تواند مانع انتشار میکروب ها و ویروس ها شود.
شاید اگر گفته شود که شیوع کرونا مزایایی هم دارد، توجیه نداشته باشد اما حداقل می توان گفت که روی سطح بهداشت مردم و نوع نگاه آنان در پاکیزگی و نظافت تأثیر مثبتی داشته است.

اگر از شما پرسیده شود که کدام قسمت های خودرو باید نظافت شوند که جلوی انتشار ویروس گرفته شود، ممکن است یک یا دو مورد را از قلم بیندازید، به همین دلیل در این جا 12 مورد یادآوری می شوند که می تواند در کاهش شیوع ویروس ها و میکروب ها مؤثر باشد.

سوئیج، ریموت و fobدر خودروهای جدید
دستگیره های ورودی خودرو
دکمه صندوق و بخش هایی که در باز و بسته شدن صندوق با دست سر و کار دارند
دستگیره های خروج از خودرو
دکمه استارت [در بعضی از خودروها]
آینه های عقب، هم در گوشه ها هم در پشت
دکمه های پنجره ها
دنده
دکمه های روی داشبورد
اجزای کمربند ایمنی
ترمز دستی
صفحه نمایش لمسی

به هر حال داخل خودرو اجزای زیادی دارد که روزانه با آن سر و کار داریم و بخش هایی از آن هم اشتراکی مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر فناوری های فرابنفش هم که می تواند داخل خودرو را به طور کامل ضدعفونی کند فراگیر نشده است. در برخی از کشورها گاز ازون برای ضدعفونی استفاده می شود که در برخی از ایالت های آمریکا مثل کالیفرنیا قدغن هستند. اما به هر حال در برخی از کشورها گاز ازون برای از بین بردن میکروب ها و ویروس ها مورد استفاده قرار می گیرد. نکته مهم آن این است که گاز ازون برای ریه ها و پوست انسان می تواند مضر باشد. حتی گفته می شود که آن میزانی که می تواند میکروب ها و ویروسها را از بین ببرد، به همان اندازه روی انسان ها آثار بدی دارد.

برای تمیز کردن داخل خودرو، یک سری اسپری و مایع هم وجود دارد که اصل و پایه آنها سدیم هیپوکلرایت است. بلیچ که در این مایع ها وجود دارد، ضدعفونی کننده خوبی است اما به تریم داخلی خودرو آسیب می زنند...
👉ورق بزنید

#مدیران_خودرو

mvm401 @mvm401 @mvm401____________________

@mvm401 @mvm401 @mvm401 
#اقساطی #فوری #اعتباری_چری
 • دوازده قسمت خودرو که این روزها باید ضدعفونی شوندشاید اگر گفته شود که شیوع کرونا مزایایی هم دارد، توجیه نداشته باشد اما حداقل می توان گفت که روی سطح بهداشت مردم و نوع نگاه آنان در پاکیزگی و نظافت تأثیر مثبتی داشته است.
  در خصوص شیوع #کرونا، عده ای آن را جدی نگرفته اند و با سهل انگاری به انتشار آن دامن می زنند و عده ای از وحشت دست به کارهایی می زنند که از خود کرونا خطرناک تر است.

  در بحث پاکیزگی و بهداشت، خودرو هم 12 مورد وجود دارد که توجه به آن می تواند مانع انتشار میکروب ها و ویروس ها شود.
  شاید اگر گفته شود که شیوع کرونا مزایایی هم دارد، توجیه نداشته باشد اما حداقل می توان گفت که روی سطح بهداشت مردم و نوع نگاه آنان در پاکیزگی و نظافت تأثیر مثبتی داشته است.

  اگر از شما پرسیده شود که کدام قسمت های خودرو باید نظافت شوند که جلوی انتشار ویروس گرفته شود، ممکن است یک یا دو مورد را از قلم بیندازید، به همین دلیل در این جا 12 مورد یادآوری می شوند که می تواند در کاهش شیوع ویروس ها و میکروب ها مؤثر باشد.

  سوئیج، ریموت و fobدر خودروهای جدید
  دستگیره های ورودی خودرو
  دکمه صندوق و بخش هایی که در باز و بسته شدن صندوق با دست سر و کار دارند
  دستگیره های خروج از خودرو
  دکمه استارت [در بعضی از خودروها]
  آینه های عقب، هم در گوشه ها هم در پشت
  دکمه های پنجره ها
  دنده
  دکمه های روی داشبورد
  اجزای کمربند ایمنی
  ترمز دستی
  صفحه نمایش لمسی

  به هر حال داخل خودرو اجزای زیادی دارد که روزانه با آن سر و کار داریم و بخش هایی از آن هم اشتراکی مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر فناوری های فرابنفش هم که می تواند داخل خودرو را به طور کامل ضدعفونی کند فراگیر نشده است. در برخی از کشورها گاز ازون برای ضدعفونی استفاده می شود که در برخی از ایالت های آمریکا مثل کالیفرنیا قدغن هستند. اما به هر حال در برخی از کشورها گاز ازون برای از بین بردن میکروب ها و ویروس ها مورد استفاده قرار می گیرد. نکته مهم آن این است که گاز ازون برای ریه ها و پوست انسان می تواند مضر باشد. حتی گفته می شود که آن میزانی که می تواند میکروب ها و ویروسها را از بین ببرد، به همان اندازه روی انسان ها آثار بدی دارد.

  برای تمیز کردن داخل خودرو، یک سری اسپری و مایع هم وجود دارد که اصل و پایه آنها سدیم هیپوکلرایت است. بلیچ که در این مایع ها وجود دارد، ضدعفونی کننده خوبی است اما به تریم داخلی خودرو آسیب می زنند...
  👉ورق بزنید

  #مدیران_خودرو

  mvm401 @mvm401 @mvm401____________________

  @mvm401 @mvm401 @mvm401
  #اقساطی #فوری #اعتباری_چری

 •  110  0  8 hours ago
 • .
#photography
.
با تشکر از مسعود عباسی عزیز و هنرمند برای عکاسی و ادیت این عکس های زیبا ❤
.
.
.
پیج مسعود عزیز رو از دست ندید 👇 .
📷 @masoudabasii_
.
_____________________
.
🔻 کانال تلگرام دانش فنی x22 :
🆔 https://t.me/x22club
.
.
🔻 گروه تلگرام پرسش و پاسخ فنی :
🆔 https://t.me/joinchat/Dzh-2lD6GpttoqcI2JXdcQ
.
.
🔻ارسال فیلم و عکس : 📥دایرکت
.
.
_____________________
.
#x22club #x22 #mvmx22 #mvm_x22 #cars #tiggo2 #tiggo3 #tiggo #tiggo3x #chery #mvm #chinese_car #modirankhodro #crossover #suv 
#ایکس۲۲ #ایکس22 #کلوپ_ایکس۲۲_سواران #مدیران_خودرو #تیگو۲ #تیگو2 #تیگو۳ #تیگو3 #ماشین_چینی #خودرو_چینی #سالار #چری #عالیجناب #کراس_اوور
 • .
  #photography
  .
  با تشکر از مسعود عباسی عزیز و هنرمند برای عکاسی و ادیت این عکس های زیبا ❤
  .
  .
  .
  پیج مسعود عزیز رو از دست ندید 👇 .
  📷 @masoudabasii_
  .
  _____________________
  .
  🔻 کانال تلگرام دانش فنی x22 :
  🆔 https://t.me/x22club
  .
  .
  🔻 گروه تلگرام پرسش و پاسخ فنی :
  🆔 https://t.me/joinchat/Dzh-2lD6GpttoqcI2JXdcQ
  .
  .
  🔻ارسال فیلم و عکس : 📥دایرکت
  .
  .
  _____________________
  .
  #x22club #x22 #mvmx22 #mvm_x22 #cars #tiggo2 #tiggo3 #tiggo #tiggo3x #chery #mvm #chinese_car #modirankhodro #crossover #suv
  #ایکس۲۲ #ایکس22 #کلوپ_ایکس۲۲_سواران #مدیران_خودرو #تیگو۲ #تیگو2 #تیگو۳ #تیگو3 #ماشین_چینی #خودرو_چینی #سالار #چری #عالیجناب #کراس_اوور

 •  438  12  8 hours ago
 • 🚗نمایندگی ربیعی هاشمی کد ۲۱۲🚘
جهت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های زیر ارتباط برقرار نمایید
📞 ۰۲۳ ۳۳۴۵۸۹۹۲ 
و 📱 whatsapp 09227089174
.
#mvm #cheri #mvm212 #mvm_rabiee_hashemi_212 #x55 #x33 #tiggo5 #tiggo7 #arrizo5 #arrizo6 #مدیران_خودرو #ام_وی_ام #اقساط #ربیعی_هاشمی #چری
 • 🚗نمایندگی ربیعی هاشمی کد ۲۱۲🚘
  جهت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های زیر ارتباط برقرار نمایید
  📞 ۰۲۳ ۳۳۴۵۸۹۹۲
  و 📱 whatsapp 09227089174
  .
  #mvm #cheri #mvm212 #mvm_rabiee_hashemi_212 #x55 #x33 #tiggo5 #tiggo7 #arrizo5 #arrizo6 #مدیران_خودرو #ام_وی_ام #اقساط #ربیعی_هاشمی #چری

 •  41  0  10 hours ago
 • شرایط فروش محصولات مدیران خودرو 
پیش پرداخت دو مرحله ای 
سود ۱۳٪ 
اقساط ۶۰ ماهه .
🚗نمایندگی ربیعی هاشمی کد ۲۱۲🚘
جهت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های زیر ارتباط برقرار نمایید
📞 ۰۲۳ ۳۳۴۵۸۹۹۲ 
و 📱 whatsapp 09227089174
.
#mvm #cheri #mvm212 #mvm_rabiee_hashemi_212 #x55 #x33 #tiggo5 #tiggo7 #arrizo5 #arrizo6 #مدیران_خودرو #ام_وی_ام #اقساط #ربیعی_هاشمی #چری
 • شرایط فروش محصولات مدیران خودرو
  پیش پرداخت دو مرحله ای
  سود ۱۳٪
  اقساط ۶۰ ماهه .
  🚗نمایندگی ربیعی هاشمی کد ۲۱۲🚘
  جهت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های زیر ارتباط برقرار نمایید
  📞 ۰۲۳ ۳۳۴۵۸۹۹۲
  و 📱 whatsapp 09227089174
  .
  #mvm #cheri #mvm212 #mvm_rabiee_hashemi_212 #x55 #x33 #tiggo5 #tiggo7 #arrizo5 #arrizo6 #مدیران_خودرو #ام_وی_ام #اقساط #ربیعی_هاشمی #چری

 •  38  0  10 hours ago
 • گارد جلو عقب تیگو۵قدیم اصلی شرکتی 
گارد جلو عقب 33s× 
شرکتی

گارد جلو عقب 33s× شرکتی 
قطعات یدکی انواع خودروها مدیران خودرو اصلی شرکتی قیمت کارخانه 
۰۹۱۹۵۱۹۱۲۸۰
۰۹۳۵۴۵۴۶۱۰۶
✈ارسال کالا به تمام نقاط کشور ✈
#mvmx22#mvm315#mvm×33s#mvm550#mvm110#mvm530#mvm#ام_وی_ام_x33#ام_وی_ام_315#ام_وی_ام_x22#ام_وی_ام_110#ام_وی_ام_ایکس22#ایکس۳۳#ایکس۲۲#مدیران_خودرو
#قطعات_یدکی 
#تیگو۵
#تیگو5 
#مدیرانخودر
#مدیران_خودرو
#قطعات
#تیگو۷
#جکs5
#جکs3 
#قطعات_یدکی_برهان_مدیران_خودرو
#لیفان60×
#کرمان_موتور 
#سایپا 
#سوزوکی
#قطعات_یدکی_مدیران_خودرو_۰۹۱۹۵۱۹۱۲۸۰
 • گارد جلو عقب تیگو۵قدیم اصلی شرکتی
  گارد جلو عقب 33s×
  شرکتی

  گارد جلو عقب 33s× شرکتی
  قطعات یدکی انواع خودروها مدیران خودرو اصلی شرکتی قیمت کارخانه
  ۰۹۱۹۵۱۹۱۲۸۰
  ۰۹۳۵۴۵۴۶۱۰۶
  ✈ارسال کالا به تمام نقاط کشور ✈
  #mvmx22 #mvm315 #mvm×33s #mvm550 #mvm110 #mvm530 #mvm #ام_وی_ام_x33 #ام_وی_ام_315 #ام_وی_ام_x22#ام_وی_ام_110#ام_وی_ام_ایکس22#ایکس۳۳#ایکس۲۲#مدیران_خودرو
  #قطعات_یدکی
  #تیگو۵
  #تیگو5
  #مدیرانخودر
  #مدیران_خودرو
  #قطعات
  #تیگو۷
  #جکs5
  #جکs3
  #قطعات_یدکی_برهان_مدیران_خودرو
  #لیفان60×
  #کرمان_موتور
  #سایپا
  #سوزوکی
  #قطعات_یدکی_مدیران_خودرو_۰۹۱۹۵۱۹۱۲۸۰

 •  135  1  11 hours ago
 • .
دوستانی که درباره خودران وفا و جریمه عدم پرداخت اقساط پرسیده بودند. 
ایمیل ارسالی فقط نمایشی و برای حفظ ظاهر بوده.
حتما اقساط این ماهها را پرداخت کنید تا مشمول جریمه نشوید.

متاسفانه شرکتهای بزرگ همیشه به فکر جیب خودشون هستند. 
خجالت آوره!
مملکت کلا تعطیله، اینا به فکر خودشون هستند. 
#خودران_وفا .
.
#آریزو۵ #چری #مدیران_خودرو #آریزو5 #آریزو۶ #آریزو6 #ام_وی_ام #تیگو5 #تیگو7 #تیگو8 #ایکس22 #ایکس33
#ARRIZO5 #ARRIZO #CHERY #MVM #arrizo6 #caoachery #modirankhodro #tiggo2 #tiggo3 #tiggo4 #tiggo5 #tiggo7 #x22 #x33 #x55
 • .
  دوستانی که درباره خودران وفا و جریمه عدم پرداخت اقساط پرسیده بودند.
  ایمیل ارسالی فقط نمایشی و برای حفظ ظاهر بوده.
  حتما اقساط این ماهها را پرداخت کنید تا مشمول جریمه نشوید.

  متاسفانه شرکتهای بزرگ همیشه به فکر جیب خودشون هستند.
  خجالت آوره!
  مملکت کلا تعطیله، اینا به فکر خودشون هستند.
  #خودران_وفا .
  .
  #آریزو۵ #چری #مدیران_خودرو #آریزو5 #آریزو۶ #آریزو6 #ام_وی_ام #تیگو5 #تیگو7 #تیگو8 #ایکس22 #ایکس33
  #ARRIZO5 #ARRIZO #CHERY #MVM #arrizo6 #caoachery #modirankhodro #tiggo2 #tiggo3 #tiggo4 #tiggo5 #tiggo7 #x22 #x33 #x55

 •  202  33  11 hours ago
 • ❤️ACO🇮🇷
🕶GLASS HOLDER STORAGE
👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
@safexir
⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
@acopart
 • ❤️ACO🇮🇷
  🕶GLASS HOLDER STORAGE
  👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
  👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
  👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
  👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
  👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
  💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
  @safexir
  ⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
  @acopart

 •  893  5  11 hours ago
 • شرایط فروش محصولات مدیران خودرو 
پیش پرداخت دو مرحله ای 
سود ۱۳٪ 
اقساط ۶۰ ماهه .
🚗نمایندگی ربیعی هاشمی کد ۲۱۲🚘
جهت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های زیر ارتباط برقرار نمایید
📞 ۰۲۳ ۳۳۴۵۸۹۹۲ 
و 📱 whatsapp 09227089174
.
#mvm #cheri #mvm212 #mvm_rabiee_hashemi_212 #x55 #x33 #tiggo5 #tiggo7 #arrizo5 #arrizo6 #مدیران_خودرو #ام_وی_ام #اقساط #ربیعی_هاشمی #چری
 • شرایط فروش محصولات مدیران خودرو
  پیش پرداخت دو مرحله ای
  سود ۱۳٪
  اقساط ۶۰ ماهه .
  🚗نمایندگی ربیعی هاشمی کد ۲۱۲🚘
  جهت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های زیر ارتباط برقرار نمایید
  📞 ۰۲۳ ۳۳۴۵۸۹۹۲
  و 📱 whatsapp 09227089174
  .
  #mvm #cheri #mvm212 #mvm_rabiee_hashemi_212 #x55 #x33 #tiggo5 #tiggo7 #arrizo5 #arrizo6 #مدیران_خودرو #ام_وی_ام #اقساط #ربیعی_هاشمی #چری

 •  48  0  11 hours ago
 • ❤️ACO🇮🇷
🕶GLASS HOLDER STORAGE
👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
@safexir
⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
@acopart
 • ❤️ACO🇮🇷
  🕶GLASS HOLDER STORAGE
  👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
  👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
  👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
  👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
  👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
  💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
  @safexir
  ⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
  @acopart

 •  610  0  11 hours ago
 • ❤️ACO🇮🇷
🕶GLASS HOLDER STORAGE
👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
@safexir
⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
@acopart
 • ❤️ACO🇮🇷
  🕶GLASS HOLDER STORAGE
  👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
  👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
  👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
  👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
  👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
  💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
  @safexir
  ⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
  @acopart

 •  128  0  12 hours ago
 • 🔵📣🎁📣🔵
فروش اینترنتی محصولات #مدیران_خودرو و #چری 
برای اطلاعات بیشتر با کارشناس های ما تماس حاصل نمایید.
.
.
#در_خانه_بمانیم
#کرونا_را_شکست_میدهیم
.
.
نمایندگی برتر چری ، #نمایندگی_تشویر
.
.
.
.
.
دفتر شعبه صنایع : فروش
📍آدرس: بلوار دکتر حسابی نبش خیابان آدینه
📱۰۹۳۰۱۱۷۱۲۰۰
📱۰۹۱۰۱۱۷۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۰۰۷۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۲۲۹۱۲۰۰
دفتر شعبه امیرکبیر :فروش و خدمات پس از فروش
📌آدرس: بلوار امیرکبیر نبش کنارگذر امام حسن
📱۰۹۰۲۲۲۷۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۱۱۳۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۱۱۴۱۲۰۰
دفتر شعبه فلکه گاز : فروش
📌آدرس: فلکه گاز به سمت خیابان سمیه .
📱۰۹۰۲۱۱۷۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۲۳۱۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۰۰۶۱۲۰۰
.
...............................‌.................................................
.
.
🌐 Tashvirmvm.com
❇️ t.me/Tashvirmvm
.
.
.
.
.
#خودرو #ماشین #گالری_خودرو #نمایشگاه_اتومبیل #کفخواب #توربو #نمایشگاه_خودرو #تعمیرگاه #نمایندگی_مجاز_فروش #نمایشگاه_ماشین #تیونینگ #آفرود #خودروامروز #خودروها #خودرویی #خودروامروزی #خودرو_لوکس #خودروسازی #خودرو_داخلی  #لیست_قیمت_خودرو#فروش_خودرو
#فوری #اقساطی
#کرونا #ویروس_کرونا
 • 🔵📣🎁📣🔵
  فروش اینترنتی محصولات #مدیران_خودرو و #چری
  برای اطلاعات بیشتر با کارشناس های ما تماس حاصل نمایید.
  .
  .
  #در_خانه_بمانیم
  #کرونا_را_شکست_میدهیم
  .
  .
  نمایندگی برتر چری ، #نمایندگی_تشویر
  .
  .
  .
  .
  .
  دفتر شعبه صنایع : فروش
  📍آدرس: بلوار دکتر حسابی نبش خیابان آدینه
  📱۰۹۳۰۱۱۷۱۲۰۰
  📱۰۹۱۰۱۱۷۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۰۰۷۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۲۲۹۱۲۰۰
  دفتر شعبه امیرکبیر :فروش و خدمات پس از فروش
  📌آدرس: بلوار امیرکبیر نبش کنارگذر امام حسن
  📱۰۹۰۲۲۲۷۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۱۱۳۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۱۱۴۱۲۰۰
  دفتر شعبه فلکه گاز : فروش
  📌آدرس: فلکه گاز به سمت خیابان سمیه .
  📱۰۹۰۲۱۱۷۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۲۳۱۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۰۰۶۱۲۰۰
  .
  ...............................‌.................................................
  .
  .
  🌐 Tashvirmvm.com
  ❇️ t.me/Tashvirmvm
  .
  .
  .
  .
  .
  #خودرو #ماشین #گالری_خودرو #نمایشگاه_اتومبیل #کفخواب #توربو #نمایشگاه_خودرو #تعمیرگاه #نمایندگی_مجاز_فروش #نمایشگاه_ماشین #تیونینگ #آفرود #خودروامروز #خودروها #خودرویی #خودروامروزی #خودرو_لوکس #خودروسازی #خودرو_داخلی  #لیست_قیمت_خودرو#فروش_خودرو
  #فوری #اقساطی
  #کرونا #ویروس_کرونا

 •  234  37  12 hours ago
 • ❤️ACO🇮🇷
🕶GLASS HOLDER STORAGE
👓عینکت چند..؟
. 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد
. ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
.👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل
. #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
https://salebuy.ir
⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
@acopart
 • ❤️ACO🇮🇷
  🕶GLASS HOLDER STORAGE
  👓عینکت چند..؟
  . 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
  👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد
  . ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
  .👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل
  . #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
  👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
  👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
  💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
  https://salebuy.ir
  ⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
  @acopart

 •  195  6  12 hours ago
 • ❤️ACO🇮🇷
🕶GLASS HOLDER STORAGE
👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
https://salebuy.ir
⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
@acopart
 • ❤️ACO🇮🇷
  🕶GLASS HOLDER STORAGE
  👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
  👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
  👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
  👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
  👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
  💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
  https://salebuy.ir
  ⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
  @acopart

 •  117  0  12 hours ago
 • .
.
❤️ACO🇮🇷
🕶GLASS HOLDER STORAGE
👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
@safexir
⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
@acopart
 • .
  .
  ❤️ACO🇮🇷
  🕶GLASS HOLDER STORAGE
  👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
  👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
  👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
  👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
  👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
  💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
  @safexir
  ⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
  @acopart

 •  264  0  13 hours ago
 • ⚜ ♦️ نمایندگی انحصاری شرکت ⚜ نگارخودروی شمال
⚜ *در استان بوشهر* ⚜
⚜ ♦️ شماره دفتر: ⚜
⚜ ☎ 07733542964
⚜ ⚜ ♦️ کارشناسان فروش:
⚜
⚜
⚜ 📱09170042127 ستوده ⚜ 📱09170042128 غلامی ⚜
⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜
.
.
.
#دیاگ #نگارخودرو #نگارخودروبوشهر #تعمیرکار #مکانیک #تنظیم_موتور #باطری_ساز #تعمیرگاه #خودرو #ماشین #ایران_خودرو #سایپا #مدیران_خودرو #کرمان_موتور #مولتی_پروب #تستر #تستر_ایسیو #ایموبیلایزر #برق #ایسیو #لیفان #مدیران_خودرو #پراید #دیاگ_نگارخودرو #ریمپ #تیونینگ #التراسونیک #انژکتورشور #پروگرامر
 • ⚜ ♦️ نمایندگی انحصاری شرکت ⚜ نگارخودروی شمال
  ⚜ *در استان بوشهر* ⚜
  ⚜ ♦️ شماره دفتر: ⚜
  ⚜ ☎ 07733542964
  ⚜ ⚜ ♦️ کارشناسان فروش:


  ⚜ 📱09170042127 ستوده ⚜ 📱09170042128 غلامی ⚜
  ⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜
  .
  .
  .
  #دیاگ #نگارخودرو #نگارخودروبوشهر #تعمیرکار #مکانیک #تنظیم_موتور #باطری_ساز #تعمیرگاه #خودرو #ماشین #ایران_خودرو #سایپا #مدیران_خودرو #کرمان_موتور #مولتی_پروب #تستر #تستر_ایسیو #ایموبیلایزر #برق #ایسیو #لیفان #مدیران_خودرو #پراید #دیاگ_نگارخودرو #ریمپ #تیونینگ #التراسونیک #انژکتورشور #پروگرامر

 •  31  0  13 hours ago
 • ❤️ACO🇮🇷
🕶GLASS HOLDER STORAGE
👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
https://salebuy.ir
⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
@acopart
 • ❤️ACO🇮🇷
  🕶GLASS HOLDER STORAGE
  👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
  👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
  👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
  👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
  👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
  💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
  https://salebuy.ir
  ⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
  @acopart

 •  69  0  13 hours ago
 • ❤️ACO🇮🇷
🕶GLASS HOLDER STORAGE
👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
https://salebuy.ir
⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
@acopart
 • ❤️ACO🇮🇷
  🕶GLASS HOLDER STORAGE
  👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
  👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
  👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
  👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
  👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
  💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
  https://salebuy.ir
  ⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
  @acopart

 •  149  0  13 hours ago
 • ❤️ACO🇮🇷
🕶GLASS HOLDER STORAGE
👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
https://salebuy.ir
⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
@acopart
 • ❤️ACO🇮🇷
  🕶GLASS HOLDER STORAGE
  👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
  👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
  👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
  👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
  👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
  💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
  https://salebuy.ir
  ⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
  @acopart

 •  118  0  13 hours ago
 • ❤️ACO🇮🇷
🕶GLASS HOLDER STORAGE
👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
https://salebuy.ir
⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
@acopart
 • ❤️ACO🇮🇷
  🕶GLASS HOLDER STORAGE
  👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
  👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
  👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
  👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
  👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
  💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
  https://salebuy.ir
  ⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
  @acopart

 •  305  0  13 hours ago
 • 🔹رانندگی با سوخت کم چه عواقبی دارد؟ 🔹
.
.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❗نمایندگی مجاز فروش قطعات یدکی مدیران خودرو - سینکی (کد 5062)❗
.
🔰قطعات اصل و اورجینال 🔰
.
🌍ارسال قطعات به تمام نقاط کشور🌍
.
آدرس :کرج، رجایی شهر، بلوار انقلاب شمالی ، بین دوم وسوم غربی
.
تلفن تماس :
026-34309814
026-34309815
026-34304353
.
. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #سوخت#بنزین#چری#مدیران_خودرو#لوازم_یدکی#قطعه#دانستنی#دانستنی_خودرو#ماشین#گیربکسcvt#ام_وی_ام#چری#لوازم#قطعات#لوازم_یدکی#گیربکسdct#آریزو#تیگو7#ماشینباز
 • 🔹رانندگی با سوخت کم چه عواقبی دارد؟ 🔹
  .
  .
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  ❗نمایندگی مجاز فروش قطعات یدکی مدیران خودرو - سینکی (کد 5062)❗
  .
  🔰قطعات اصل و اورجینال 🔰
  .
  🌍ارسال قطعات به تمام نقاط کشور🌍
  .
  آدرس :کرج، رجایی شهر، بلوار انقلاب شمالی ، بین دوم وسوم غربی
  .
  تلفن تماس :
  026-34309814
  026-34309815
  026-34304353
  .
  . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #سوخت #بنزین #چری #مدیران_خودرو #لوازم_یدکی #قطعه #دانستنی #دانستنی_خودرو #ماشین #گیربکسcvt#ام_وی_ام#چری#لوازم#قطعات#لوازم_یدکی#گیربکسdct#آریزو#تیگو7#ماشینباز

 •  327  2  13 hours ago
 • ❤️ACO🇮🇷
🕶GLASS HOLDER STORAGE
👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
https://salebuy.ir
⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
@acopart
 • ❤️ACO🇮🇷
  🕶GLASS HOLDER STORAGE
  👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
  👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
  👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
  👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
  👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
  💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
  https://salebuy.ir
  ⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
  @acopart

 •  70  0  13 hours ago
 • ❤️ACO🇮🇷
🕶GLASS HOLDER STORAGE
👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
https://salebuy.ir
⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
@acopart
 • ❤️ACO🇮🇷
  🕶GLASS HOLDER STORAGE
  👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
  👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
  👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
  👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
  👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
  💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
  https://salebuy.ir
  ⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
  @acopart

 •  107  0  13 hours ago
 • ❤️ACO🇮🇷
🕶GLASS HOLDER STORAGE
👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
https://salebuy.ir
⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
@acopart
 • ❤️ACO🇮🇷
  🕶GLASS HOLDER STORAGE
  👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
  👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
  👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
  👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
  👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
  💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
  https://salebuy.ir
  ⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
  @acopart

 •  243  0  14 hours ago
 • ❤️ACO🇮🇷
🕶GLASS HOLDER STORAGE
👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
https://salebuy.ir
⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
@acopart
 • ❤️ACO🇮🇷
  🕶GLASS HOLDER STORAGE
  👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
  👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
  👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
  👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
  👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
  💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
  https://salebuy.ir
  ⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
  @acopart

 •  169  0  14 hours ago
 • ❤️ACO🇮🇷
🕶GLASS HOLDER STORAGE
👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
https://salebuy.ir
⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
@acopart
 • ❤️ACO🇮🇷
  🕶GLASS HOLDER STORAGE
  👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
  👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
  👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
  👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
  👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
  💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
  https://salebuy.ir
  ⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
  @acopart

 •  113  0  14 hours ago
 • ‎🔹 شیوه جالب باد کردن لاستیک ماشین 🔥🧯⛔️
.
.
. ⚜️ بزرگـ روشن نمایندگی :
✔️پرشیا خودرو (BMW & MINI)
✔️جهان نوین آریا (نیسان)
✔️اطلس خودرو (کیا)
✔️رامک خودرو (سانگ یانگ) .
✔️سایپا و پارس خودرو .
✔️مدیران خودرو و چری
✔️سیف خودرو
.
.
☎️ ۰۱۱-۳۵۱۸
‏. 🆔@Bozorgroshan
.
.
.
.
.
‏#babol #بابل #mazandaran #مازندران #بزرگ_روشن #بابلسر #آمل #ساری #قایمشهر #babolsar #sari #amol #ghaemshahr #bmw #persiakhodro #bozorgroshan #نیسان #nissan #پرشیاخودروبابل #کیا #مدیران_خودرو #رامک_خودرو #تیوولی #کوراندو #رکستون_g4 #سایپا #پورشه_پانامرا #فولکس #فولکس_واگن
 • ‎🔹 شیوه جالب باد کردن لاستیک ماشین 🔥🧯⛔️
  .
  .
  . ⚜️ بزرگـ روشن نمایندگی :
  ✔️پرشیا خودرو (BMW & MINI)
  ✔️جهان نوین آریا (نیسان)
  ✔️اطلس خودرو (کیا)
  ✔️رامک خودرو (سانگ یانگ) .
  ✔️سایپا و پارس خودرو .
  ✔️مدیران خودرو و چری
  ✔️سیف خودرو
  .
  .
  ☎️ ۰۱۱-۳۵۱۸
  ‏. 🆔@Bozorgroshan
  .
  .
  .
  .
  .
  #babol #بابل #mazandaran #مازندران #بزرگ_روشن #بابلسر #آمل #ساری #قایمشهر #babolsar #sari #amol #ghaemshahr #bmw #persiakhodro #bozorgroshan #نیسان #nissan #پرشیاخودروبابل #کیا #مدیران_خودرو #رامک_خودرو #تیوولی #کوراندو #رکستون_g4 #سایپا #پورشه_پانامرا #فولکس #فولکس_واگن

 •  181  2  14 hours ago
 • 💫پیش فروش اینترنتی نقد و اقساط محصولات چری
نمایندگی بزرگ روشن💫
.
رنگ مورد علاقه خود را انتخاب کنید .
💫میدانیم سواری با تیگو۷ بسیار لذت بخش است😍
.
.
📞 لطفا جهت اطلاعات بيشتر با ما در تماس باشيد
. 📞 +98113518
👈🏼داخلي٢٠٤👉🏼
📱 +989111175070
.
.

بهترین مجموعه تخصصی خرید خودروهای کارکرده ام وی ام ،چری

#بزرگ_روشن #درخانه_میمانیم 
#چری # #chery #tiggo5#x55 #mvmx55 
#آریزو #آریزو6 #Arrizo #Arrizo6 #چری #chery#cherynorth
#cherynorth#arrizo6 
#ام_وی_ام #یكه_تازی_در_شهر #مدیران_خودرو cherynorth #ایکس_22 #ایکس_33 #ایکس22 #ایکس33 #X22 #X33 #X33S #MVM #خودرو
 • 💫پیش فروش اینترنتی نقد و اقساط محصولات چری
  نمایندگی بزرگ روشن💫
  .
  رنگ مورد علاقه خود را انتخاب کنید .
  💫میدانیم سواری با تیگو۷ بسیار لذت بخش است😍
  .
  .
  📞 لطفا جهت اطلاعات بيشتر با ما در تماس باشيد
  . 📞 +98113518
  👈🏼داخلي٢٠٤👉🏼
  📱 +989111175070
  .
  .

  بهترین مجموعه تخصصی خرید خودروهای کارکرده ام وی ام ،چری

  #بزرگ_روشن #درخانه_میمانیم
  #چری # #chery #tiggo5 #x55 #mvmx55
  #آریزو #آریزو6 #Arrizo #Arrizo6 #چری #chery#cherynorth
  #cherynorth#arrizo6
  #ام_وی_ام #یكه_تازی_در_شهر #مدیران_خودرو cherynorth #ایکس_22 #ایکس_33 #ایکس22 #ایکس33 #X22 #X33 #X33S #MVM #خودرو

 •  131  1  14 hours ago
 • ❤️ACO🇮🇷
🕶GLASS HOLDER STORAGE
👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
https://salebuy.ir
⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
@acopart
 • ❤️ACO🇮🇷
  🕶GLASS HOLDER STORAGE
  👓عینکت چند..؟ 🚩 #جاعینکی #آکو_پارت مکانی #خاص برای #نگهداری #کالایی #حساس و #ارزشمند...
  👈انواع مختلف عینک های طبی یاآفتابی در ابعادی متناسب و استاندارد ✔️ آپشنی کاربردی که فقدان آن در خودرو های مختلف
  👈خصوصا در خودروهای ساخت داخل بسیار محسوس است. 🔧قابل #نصب روی انواع #خودروهای #داخلی و #وارداتی🔻
  👈 تمامی #محصولات #ایران_خودرو #سایپا #پارس_خودرو #مدیران_خودرو
  👈 #کرمان_موتور #ریگان_خودرو #دیار_خودرو #بهمن_خودرو #رامک_خودرو #و... ❌__تصاویر فاقد پیرایش است__❌ ✔️نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات آکو پارت
  💥فروش ویژه کلیه محصولات آپشن با 22% تخفیف تا بیست و دوم فروردین ماه نود و نه
  https://salebuy.ir
  ⭕️آکو پارت اولین مرکز طراحی و تولید آپشن های خودرو در ایران
  @acopart

 •  168  0  16 hours ago

Top #مدیران_خودرو Posts

 • 🔵📣🎁📣🔵
فروش اینترنتی محصولات #مدیران_خودرو و #چری 
برای اطلاعات بیشتر با کارشناس های ما تماس حاصل نمایید.
.
.
#در_خانه_بمانیم
#کرونا_را_شکست_میدهیم
.
.
نمایندگی برتر چری ، #نمایندگی_تشویر
.
.
.
.
.
دفتر شعبه صنایع : فروش
📍آدرس: بلوار دکتر حسابی نبش خیابان آدینه
📱۰۹۳۰۱۱۷۱۲۰۰
📱۰۹۱۰۱۱۷۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۰۰۷۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۲۲۹۱۲۰۰
دفتر شعبه امیرکبیر :فروش و خدمات پس از فروش
📌آدرس: بلوار امیرکبیر نبش کنارگذر امام حسن
📱۰۹۰۲۲۲۷۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۱۱۳۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۱۱۴۱۲۰۰
دفتر شعبه فلکه گاز : فروش
📌آدرس: فلکه گاز به سمت خیابان سمیه .
📱۰۹۰۲۱۱۷۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۲۳۱۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۰۰۶۱۲۰۰
.
...............................‌.................................................
.
.
🌐 Tashvirmvm.com
❇️ t.me/Tashvirmvm
.
.
.
.
.
#خودرو #ماشین #گالری_خودرو #نمایشگاه_اتومبیل #کفخواب #توربو #نمایشگاه_خودرو #تعمیرگاه #نمایندگی_مجاز_فروش #نمایشگاه_ماشین #تیونینگ #آفرود #خودروامروز #خودروها #خودرویی #خودروامروزی #خودرو_لوکس #خودروسازی #خودرو_داخلی  #لیست_قیمت_خودرو#فروش_خودرو
#فوری #اقساطی
#کرونا #ویروس_کرونا
 • 🔵📣🎁📣🔵
  فروش اینترنتی محصولات #مدیران_خودرو و #چری
  برای اطلاعات بیشتر با کارشناس های ما تماس حاصل نمایید.
  .
  .
  #در_خانه_بمانیم
  #کرونا_را_شکست_میدهیم
  .
  .
  نمایندگی برتر چری ، #نمایندگی_تشویر
  .
  .
  .
  .
  .
  دفتر شعبه صنایع : فروش
  📍آدرس: بلوار دکتر حسابی نبش خیابان آدینه
  📱۰۹۳۰۱۱۷۱۲۰۰
  📱۰۹۱۰۱۱۷۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۰۰۷۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۲۲۹۱۲۰۰
  دفتر شعبه امیرکبیر :فروش و خدمات پس از فروش
  📌آدرس: بلوار امیرکبیر نبش کنارگذر امام حسن
  📱۰۹۰۲۲۲۷۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۱۱۳۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۱۱۴۱۲۰۰
  دفتر شعبه فلکه گاز : فروش
  📌آدرس: فلکه گاز به سمت خیابان سمیه .
  📱۰۹۰۲۱۱۷۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۲۳۱۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۰۰۶۱۲۰۰
  .
  ...............................‌.................................................
  .
  .
  🌐 Tashvirmvm.com
  ❇️ t.me/Tashvirmvm
  .
  .
  .
  .
  .
  #خودرو #ماشین #گالری_خودرو #نمایشگاه_اتومبیل #کفخواب #توربو #نمایشگاه_خودرو #تعمیرگاه #نمایندگی_مجاز_فروش #نمایشگاه_ماشین #تیونینگ #آفرود #خودروامروز #خودروها #خودرویی #خودروامروزی #خودرو_لوکس #خودروسازی #خودرو_داخلی  #لیست_قیمت_خودرو#فروش_خودرو
  #فوری #اقساطی
  #کرونا #ویروس_کرونا

 •  373  5  28 March, 2020
 • 🔵📣🎁📣🔵
فروش اینترنتی محصولات #مدیران_خودرو و #چری 
برای اطلاعات بیشتر با کارشناس های ما تماس حاصل نمایید.
.
.
#در_خانه_بمانیم
#کرونا_را_شکست_میدهیم
.
.
نمایندگی برتر چری ، #نمایندگی_تشویر
.
.
.
.
.
دفتر شعبه صنایع : فروش
📍آدرس: بلوار دکتر حسابی نبش خیابان آدینه
📱۰۹۳۰۱۱۷۱۲۰۰
📱۰۹۱۰۱۱۷۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۰۰۷۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۲۲۹۱۲۰۰
دفتر شعبه امیرکبیر :فروش و خدمات پس از فروش
📌آدرس: بلوار امیرکبیر نبش کنارگذر امام حسن
📱۰۹۰۲۲۲۷۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۱۱۳۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۱۱۴۱۲۰۰
دفتر شعبه فلکه گاز : فروش
📌آدرس: فلکه گاز به سمت خیابان سمیه .
📱۰۹۰۲۱۱۷۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۲۳۱۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۰۰۶۱۲۰۰
.
...............................‌.................................................
.
.
🌐 Tashvirmvm.com
❇️ t.me/Tashvirmvm
.
.
.
.
.
#خودرو #ماشین #گالری_خودرو #نمایشگاه_اتومبیل #کفخواب #توربو #نمایشگاه_خودرو #تعمیرگاه #نمایندگی_مجاز_فروش #نمایشگاه_ماشین #تیونینگ #آفرود #خودروامروز #خودروها #خودرویی #خودروامروزی #خودرو_لوکس #خودروسازی #خودرو_داخلی  #لیست_قیمت_خودرو#فروش_خودرو
#فوری #اقساطی
#کرونا #ویروس_کرونا
 • 🔵📣🎁📣🔵
  فروش اینترنتی محصولات #مدیران_خودرو و #چری
  برای اطلاعات بیشتر با کارشناس های ما تماس حاصل نمایید.
  .
  .
  #در_خانه_بمانیم
  #کرونا_را_شکست_میدهیم
  .
  .
  نمایندگی برتر چری ، #نمایندگی_تشویر
  .
  .
  .
  .
  .
  دفتر شعبه صنایع : فروش
  📍آدرس: بلوار دکتر حسابی نبش خیابان آدینه
  📱۰۹۳۰۱۱۷۱۲۰۰
  📱۰۹۱۰۱۱۷۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۰۰۷۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۲۲۹۱۲۰۰
  دفتر شعبه امیرکبیر :فروش و خدمات پس از فروش
  📌آدرس: بلوار امیرکبیر نبش کنارگذر امام حسن
  📱۰۹۰۲۲۲۷۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۱۱۳۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۱۱۴۱۲۰۰
  دفتر شعبه فلکه گاز : فروش
  📌آدرس: فلکه گاز به سمت خیابان سمیه .
  📱۰۹۰۲۱۱۷۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۲۳۱۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۰۰۶۱۲۰۰
  .
  ...............................‌.................................................
  .
  .
  🌐 Tashvirmvm.com
  ❇️ t.me/Tashvirmvm
  .
  .
  .
  .
  .
  #خودرو #ماشین #گالری_خودرو #نمایشگاه_اتومبیل #کفخواب #توربو #نمایشگاه_خودرو #تعمیرگاه #نمایندگی_مجاز_فروش #نمایشگاه_ماشین #تیونینگ #آفرود #خودروامروز #خودروها #خودرویی #خودروامروزی #خودرو_لوکس #خودروسازی #خودرو_داخلی  #لیست_قیمت_خودرو#فروش_خودرو
  #فوری #اقساطی
  #کرونا #ویروس_کرونا

 •  258  10  27 March, 2020
 • مشتری عزیز از روستاي سايه خوش بندرلنگه خودرو تیگو 5 تحویل فوری مبارکشون باشه 
پیش فروش خودرو های ام وی ام و چری تحویل 60 روزه 
ایکس 22 دنده ای با پیش پرداخت 49 میلیون تومان
ایکس 22 اتومات با پیش پرداخت 55 میلیون تومان
ایکس 33 با پیش پرداخت 65 میلیون تومان
آریزو 5 توربو با 68 میلیون تومان
تیگو 5 با پیش پرداخت 89 میلیون تومان
ایکس 55 با پیش پرداخت 117 میلیون تومان
تیگو 7 با پیش پرداخت 118 میلیون تومان
آریزو 6 با پیش پرداخت 123 میلیون تومان
قیمت غیر قطعی

مدیران خودرو بندرلنگه
آدرس : بندرلنگه بلوار طالقانی روبروی دبستان محمدیه
تلفن تماس : 09178301099

#mvm #chery
#x22 #x33 #x55 #315
#tiggo5 #tiggo7 #arrizo5 #arrizo6
#ام_وی_ام #چری #مدیران_خودرو
#بندرلنگه #بستانه #قشم #چارک #بندرکنگ
#اقساط #تحویل_فوری #اکسلنت #لاکچری #اسپرت #توربو #اتومات #دنده_ای #پیش_فروش #در_خانه_بمانیم
 • مشتری عزیز از روستاي سايه خوش بندرلنگه خودرو تیگو 5 تحویل فوری مبارکشون باشه
  پیش فروش خودرو های ام وی ام و چری تحویل 60 روزه
  ایکس 22 دنده ای با پیش پرداخت 49 میلیون تومان
  ایکس 22 اتومات با پیش پرداخت 55 میلیون تومان
  ایکس 33 با پیش پرداخت 65 میلیون تومان
  آریزو 5 توربو با 68 میلیون تومان
  تیگو 5 با پیش پرداخت 89 میلیون تومان
  ایکس 55 با پیش پرداخت 117 میلیون تومان
  تیگو 7 با پیش پرداخت 118 میلیون تومان
  آریزو 6 با پیش پرداخت 123 میلیون تومان
  قیمت غیر قطعی

  مدیران خودرو بندرلنگه
  آدرس : بندرلنگه بلوار طالقانی روبروی دبستان محمدیه
  تلفن تماس : 09178301099

  #mvm #chery
  #x22 #x33 #x55 #315
  #tiggo5 #tiggo7 #arrizo5 #arrizo6
  #ام_وی_ام #چری #مدیران_خودرو
  #بندرلنگه #بستانه #قشم #چارک #بندرکنگ
  #اقساط #تحویل_فوری #اکسلنت #لاکچری #اسپرت #توربو #اتومات #دنده_ای #پیش_فروش #در_خانه_بمانیم

 •  160  4  27 March, 2020
 • ارسالی 
شما هم میتونید عکس های زیباتون رو برای ما ارسال کنید تا در پیج به اشتراک بذاریم🌹

پیج چینی سوار🇨🇳🚘
اشتراک تصاویر شما
اطلاعات روز خودروهای چینی
تبلیغ کسب و کار و کالاهای شما

#جکs5#جک_سواران#ام_وی_ام#چری#تیگو#لیفان#هایما#ایکس33 #ایکس22 #تیگو5 #تیگو7 #لیفانx50 #لیفانx60 #لیفان۸۲۰ #کرمان_موتور #مدیران_خودرو #Mvm110 #mvm315#mvm#lifan #هاوال #کوپا #برلیانس #برلیانس_h330 #بسترن #بی_وای_دی #بیسو #جیلی #چانگان #گریت_وال
 • ارسالی
  شما هم میتونید عکس های زیباتون رو برای ما ارسال کنید تا در پیج به اشتراک بذاریم🌹

  پیج چینی سوار🇨🇳🚘
  اشتراک تصاویر شما
  اطلاعات روز خودروهای چینی
  تبلیغ کسب و کار و کالاهای شما

  #جکs5 #جک_سواران #ام_وی_ام #چری #تیگو #لیفان #هایما #ایکس33 #ایکس22 #تیگو5 #تیگو7 #لیفانx50 #لیفانx60 #لیفان۸۲۰ #کرمان_موتور #مدیران_خودرو #Mvm110 #mvm315#mvm#lifan #هاوال #کوپا #برلیانس #برلیانس_h330 #بسترن #بی_وای_دی #بیسو #جیلی #چانگان #گریت_وال

 •  312  2  23 March, 2020
 • 🔵📣🎁📣🔵
فروش اینترنتی محصولات #مدیران_خودرو و #چری 
برای اطلاعات بیشتر با کارشناس های ما تماس حاصل نمایید.
.
.
#در_خانه_بمانیم
#کرونا_را_شکست_میدهیم
.
.
نمایندگی برتر چری ، #نمایندگی_تشویر
.
.
.
.
.
دفتر شعبه صنایع : فروش
📍آدرس: بلوار دکتر حسابی نبش خیابان آدینه
📱۰۹۳۰۱۱۷۱۲۰۰
📱۰۹۱۰۱۱۷۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۰۰۷۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۲۲۹۱۲۰۰
دفتر شعبه امیرکبیر :فروش و خدمات پس از فروش
📌آدرس: بلوار امیرکبیر نبش کنارگذر امام حسن
📱۰۹۰۲۲۲۷۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۱۱۳۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۱۱۴۱۲۰۰
دفتر شعبه فلکه گاز : فروش
📌آدرس: فلکه گاز به سمت خیابان سمیه .
📱۰۹۰۲۱۱۷۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۲۳۱۱۲۰۰
📱۰۹۰۲۰۰۶۱۲۰۰
.
...............................‌.................................................
.
.
🌐 Tashvirmvm.com
❇️ t.me/Tashvirmvm
.
.
.
.
.
#خودرو #ماشین #گالری_خودرو #نمایشگاه_اتومبیل #کفخواب #توربو #نمایشگاه_خودرو #تعمیرگاه #نمایندگی_مجاز_فروش #نمایشگاه_ماشین #تیونینگ #آفرود #خودروامروز #خودروها #خودرویی #خودروامروزی #خودرو_لوکس #خودروسازی #خودرو_داخلی  #لیست_قیمت_خودرو#فروش_خودرو
#فوری #اقساطی
#کرونا #ویروس_کرونا
 • 🔵📣🎁📣🔵
  فروش اینترنتی محصولات #مدیران_خودرو و #چری
  برای اطلاعات بیشتر با کارشناس های ما تماس حاصل نمایید.
  .
  .
  #در_خانه_بمانیم
  #کرونا_را_شکست_میدهیم
  .
  .
  نمایندگی برتر چری ، #نمایندگی_تشویر
  .
  .
  .
  .
  .
  دفتر شعبه صنایع : فروش
  📍آدرس: بلوار دکتر حسابی نبش خیابان آدینه
  📱۰۹۳۰۱۱۷۱۲۰۰
  📱۰۹۱۰۱۱۷۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۰۰۷۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۲۲۹۱۲۰۰
  دفتر شعبه امیرکبیر :فروش و خدمات پس از فروش
  📌آدرس: بلوار امیرکبیر نبش کنارگذر امام حسن
  📱۰۹۰۲۲۲۷۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۱۱۳۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۱۱۴۱۲۰۰
  دفتر شعبه فلکه گاز : فروش
  📌آدرس: فلکه گاز به سمت خیابان سمیه .
  📱۰۹۰۲۱۱۷۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۲۳۱۱۲۰۰
  📱۰۹۰۲۰۰۶۱۲۰۰
  .
  ...............................‌.................................................
  .
  .
  🌐 Tashvirmvm.com
  ❇️ t.me/Tashvirmvm
  .
  .
  .
  .
  .
  #خودرو #ماشین #گالری_خودرو #نمایشگاه_اتومبیل #کفخواب #توربو #نمایشگاه_خودرو #تعمیرگاه #نمایندگی_مجاز_فروش #نمایشگاه_ماشین #تیونینگ #آفرود #خودروامروز #خودروها #خودرویی #خودروامروزی #خودرو_لوکس #خودروسازی #خودرو_داخلی  #لیست_قیمت_خودرو#فروش_خودرو
  #فوری #اقساطی
  #کرونا #ویروس_کرونا

 •  368  16  26 March, 2020