#مدل Instagram Photos & Videos

Latest #مدل Posts

Top #مدل Posts

 • به این عکس از ۱ تا ۱۰ چه‌ امتیازی میدید؟😍❤
.
آدم هایِ موفق ، درست شبیهِ سنگ هایِ صیقل خورده یِ رودخانه هایِ خروشان اند ... دردِ صخره و عذابِ راه را به جانشان خریده اند تا که انتهایِ مسیرشان خوب باشد .
 افرادی که در تکاپویِ یادگیری و بهتر شدن بودند ، وقتی دیگران ؛ شاد و آسوده ، تفریحشان را می کردند ! آنها ایستاده بودند و می جنگیدند ،
 زمانی که دیگران ؛ بدونِ هیچ دغدغه ای خوابیده بودند ... آدم هایِ موفق را که دیدید ؛ 
کلاهتان را به احترامشان بردارید .
 آنها از دلِ سخت ترین حادثه ها می آیند ! جایی که نه پناهی داشته اند برایِ همراهی ، نه امید و انگیزه ای ، برایِ دلگرمی ... راهِ صعب العبور و تاریکی ، که همه ی آدم هایِ معمولی ، از همان ابتدایِ آن ؛ دور زدند ...
.
👤 #نرگس_صرافیان_طوفان
.
✨ نظرتون؟
..
🎨 Admin : @Piiixel_
🌸 Thank’s for follow
..
 • @piiixel_ Profile picture

  @piiixel_

  به این عکس از ۱ تا ۱۰ چه‌ امتیازی میدید؟😍❤
  .
  آدم هایِ موفق ، درست شبیهِ سنگ هایِ صیقل خورده یِ رودخانه هایِ خروشان اند ... دردِ صخره و عذابِ راه را به جانشان خریده اند تا که انتهایِ مسیرشان خوب باشد .
  افرادی که در تکاپویِ یادگیری و بهتر شدن بودند ، وقتی دیگران ؛ شاد و آسوده ، تفریحشان را می کردند ! آنها ایستاده بودند و می جنگیدند ،
  زمانی که دیگران ؛ بدونِ هیچ دغدغه ای خوابیده بودند ... آدم هایِ موفق را که دیدید ؛
  کلاهتان را به احترامشان بردارید .
  آنها از دلِ سخت ترین حادثه ها می آیند ! جایی که نه پناهی داشته اند برایِ همراهی ، نه امید و انگیزه ای ، برایِ دلگرمی ... راهِ صعب العبور و تاریکی ، که همه ی آدم هایِ معمولی ، از همان ابتدایِ آن ؛ دور زدند ...
  .
  👤 #نرگس_صرافیان_طوفان
  .
  ✨ نظرتون؟
  ..
  🎨 Admin : @Piiixel_
  🌸 Thank’s for follow
  ..

 •  3,363  25  9 hours ago