#مد Instagram Photos & Videos

Latest #مد Posts

 • استایل کژوال Casual چیست؟

در یک کلمه استایل کژوال Casual یعنی سبک راحتی! این سبک لباس پوشیدن یعنی بدون زحمت زیاد طوری بپوشید که بتوانید روزمره مورد استفاده قرار دهید. 
در این میان برخی به سمت لباس های پایه ای و ساده کشیده می‌شوند.
برخی با خلاقیت یک استایل کژوال Casual فوق العاده می سازند.

#کژوال
#استایل_عکاسی
#فرم 
#مد 
#عکس
 • @farshado0 Profile picture

  @farshado0

  استایل کژوال Casual چیست؟

  در یک کلمه استایل کژوال Casual یعنی سبک راحتی! این سبک لباس پوشیدن یعنی بدون زحمت زیاد طوری بپوشید که بتوانید روزمره مورد استفاده قرار دهید. 
  در این میان برخی به سمت لباس های پایه ای و ساده کشیده می‌شوند.
  برخی با خلاقیت یک استایل کژوال Casual فوق العاده می سازند.

  #کژوال
  #استایل_عکاسی
  #فرم
  #مد
  #عکس

 •  21  0  39 minutes ago

Top #مد Posts