#ماشینباز Instagram Photos & Videos

ماشینباز - 97.9k posts

Latest #ماشینباز Posts

 • .
از یک جایی به بعد، دیگر برایم مهم نبود که مشکلات، تا کجای طاقتم پیش می روند، فقط نشستم و نگاهشان کردم، چیزی نگفتم، گلایه نکردم، فقط نگاهشان کردم ! پذیرفته بودم که دنیا روالِ خودش را طی می کند و من هرچه بیشتر دست و پا بزنم، فقط خسته تر می شوم .
پذیرفته بودم که برای رسیدن به روزهای خوب ، باید از روزهای سخت عبور کرد و برای رسیدن به قله، باید رنجِ ارتفاع را به جان خرید .
من واقعیت های تلخ را پذیرفته بودم و این پذیرش؛ عذاب و تلخیِ لحظه ها را برایم کمتر می کرد ...
دیگر گرِه های دست و پا گیرِ زندگی ام را با صبر و آرامش ، باز می کنم،
چون می دانم که نگرانیِ بیش از حد، فقط گره را کور و مرا پیر و زمین گیر می کند !
من تصمیمِ خودم را گرفته ام ؛
از اینجای زندگی ام به بعد، فقط زندگی می کنم ...
#امیر_عابدی_زاده
موسیقی : مو به مو از رضا بهرام
مکان تصویر : آلمان ، جنگل سیاه
.
.

@amirAbedizadeh
استفاده از تمامی مطالب برای همه شما عزیزان دل آزاده ⁦❤️⁩
.
.
.
#ترانه #آهنگ_جدید #تکست_ناب #تکست_عاشقانه #تکست_سنگین #تکست_خاص #متن_خاص #متن_عاشقانه #متن_احساسی #عاشقانه #عشقولانه #احساسی #عشق #عشقبازی #عشق_بازی #بهرام #رضا #ماشین #ماشینباز
 • .
  از یک جایی به بعد، دیگر برایم مهم نبود که مشکلات، تا کجای طاقتم پیش می روند، فقط نشستم و نگاهشان کردم، چیزی نگفتم، گلایه نکردم، فقط نگاهشان کردم ! پذیرفته بودم که دنیا روالِ خودش را طی می کند و من هرچه بیشتر دست و پا بزنم، فقط خسته تر می شوم .
  پذیرفته بودم که برای رسیدن به روزهای خوب ، باید از روزهای سخت عبور کرد و برای رسیدن به قله، باید رنجِ ارتفاع را به جان خرید .
  من واقعیت های تلخ را پذیرفته بودم و این پذیرش؛ عذاب و تلخیِ لحظه ها را برایم کمتر می کرد ...
  دیگر گرِه های دست و پا گیرِ زندگی ام را با صبر و آرامش ، باز می کنم،
  چون می دانم که نگرانیِ بیش از حد، فقط گره را کور و مرا پیر و زمین گیر می کند !
  من تصمیمِ خودم را گرفته ام ؛
  از اینجای زندگی ام به بعد، فقط زندگی می کنم ...
  #امیر_عابدی_زاده
  موسیقی : مو به مو از رضا بهرام
  مکان تصویر : آلمان ، جنگل سیاه
  .
  .

  @amirAbedizadeh
  استفاده از تمامی مطالب برای همه شما عزیزان دل آزاده ⁦❤️⁩
  .
  .
  .
  #ترانه #آهنگ_جدید #تکست_ناب #تکست_عاشقانه #تکست_سنگین #تکست_خاص #متن_خاص #متن_عاشقانه #متن_احساسی #عاشقانه #عشقولانه #احساسی #عشق #عشقبازی #عشق_بازی #بهرام #رضا #ماشین #ماشینباز
 •  88  11  1 hour ago
 • .
از یک جایی به بعد، دیگر برایم مهم نبود که مشکلات، تا کجای طاقتم پیش می روند، فقط نشستم و نگاهشان کردم، چیزی نگفتم، گلایه نکردم، فقط نگاهشان کردم ! پذیرفته بودم که دنیا روالِ خودش را طی می کند و من هرچه بیشتر دست و پا بزنم، فقط خسته تر می شوم .
پذیرفته بودم که برای رسیدن به روزهای خوب ، باید از روزهای سخت عبور کرد و برای رسیدن به قله، باید رنجِ ارتفاع را به جان خرید .
من واقعیت های تلخ را پذیرفته بودم و این پذیرش؛ عذاب و تلخیِ لحظه ها را برایم کمتر می کرد ...
دیگر گرِه های دست و پا گیرِ زندگی ام را با صبر و آرامش ، باز می کنم،
چون می دانم که نگرانیِ بیش از حد، فقط گره را کور و مرا پیر و زمین گیر می کند !
من تصمیمِ خودم را گرفته ام ؛
از اینجای زندگی ام به بعد، فقط زندگی می کنم ...
#امیر_عابدی_زاده
موسیقی : مو به مو از رضا بهرام
مکان تصویر : آلمان ، جنگل سیاه
.
.

@amirAbedizadeh
استفاده از تمامی مطالب برای همه شما عزیزان دل آزاده ⁦❤️⁩
.
.
.
 #عشق_بازی #بهرام #رضا #ماشین #ماشینباز
#فروش_ملک #املاک #املاک_کنگان #کنگان #مشاور_املاک #خرید_خانه #خرید_ملک .
#amlak #amlak_kangan #kharid_melk #moshaver_amlak #kangan #kharid_khane #melk #melk_luxe
 • .
  از یک جایی به بعد، دیگر برایم مهم نبود که مشکلات، تا کجای طاقتم پیش می روند، فقط نشستم و نگاهشان کردم، چیزی نگفتم، گلایه نکردم، فقط نگاهشان کردم ! پذیرفته بودم که دنیا روالِ خودش را طی می کند و من هرچه بیشتر دست و پا بزنم، فقط خسته تر می شوم .
  پذیرفته بودم که برای رسیدن به روزهای خوب ، باید از روزهای سخت عبور کرد و برای رسیدن به قله، باید رنجِ ارتفاع را به جان خرید .
  من واقعیت های تلخ را پذیرفته بودم و این پذیرش؛ عذاب و تلخیِ لحظه ها را برایم کمتر می کرد ...
  دیگر گرِه های دست و پا گیرِ زندگی ام را با صبر و آرامش ، باز می کنم،
  چون می دانم که نگرانیِ بیش از حد، فقط گره را کور و مرا پیر و زمین گیر می کند !
  من تصمیمِ خودم را گرفته ام ؛
  از اینجای زندگی ام به بعد، فقط زندگی می کنم ...
  #امیر_عابدی_زاده
  موسیقی : مو به مو از رضا بهرام
  مکان تصویر : آلمان ، جنگل سیاه
  .
  .

  @amirAbedizadeh
  استفاده از تمامی مطالب برای همه شما عزیزان دل آزاده ⁦❤️⁩
  .
  .
  .
  #عشق_بازی #بهرام #رضا #ماشین #ماشینباز
  #فروش_ملک #املاک #املاک_کنگان #کنگان #مشاور_املاک #خرید_خانه #خرید_ملک .
  #amlak #amlak_kangan #kharid_melk #moshaver_amlak #kangan #kharid_khane #melk #melk_luxe
 •  25  4  1 hour ago
 • .
از یک جایی به بعد، دیگر برایم مهم نبود که مشکلات، تا کجای طاقتم پیش می روند، فقط نشستم و نگاهشان کردم، چیزی نگفتم، گلایه نکردم، فقط نگاهشان کردم ! پذیرفته بودم که دنیا روالِ خودش را طی می کند و من هرچه بیشتر دست و پا بزنم، فقط خسته تر می شوم .
پذیرفته بودم که برای رسیدن به روزهای خوب ، باید از روزهای سخت عبور کرد و برای رسیدن به قله، باید رنجِ ارتفاع را به جان خرید .
من واقعیت های تلخ را پذیرفته بودم و این پذیرش؛ عذاب و تلخیِ لحظه ها را برایم کمتر می کرد ...
دیگر گرِه های دست و پا گیرِ زندگی ام را با صبر و آرامش ، باز می کنم،
چون می دانم که نگرانیِ بیش از حد، فقط گره را کور و مرا پیر و زمین گیر می کند !
من تصمیمِ خودم را گرفته ام ؛
از اینجای زندگی ام به بعد، فقط زندگی می کنم ...
امیر_عابدی_زاده
موسیقی : مو به مو از رضا بهرام
مکان تصویر : آلمان ، جنگل سیاه
.
.

@amirAbedizadeh
استفاده از تمامی مطالب برای همه شما عزیزان دل آزاده ⁦❤️⁩
.
.
.
#ترانه #آهنگ_جدید #تکست_ناب #تکست_عاشقانه #تکست_سنگین #تکست_خاص #متن_خاص #متن_عاشقانه #متن_احساسی #عاشقانه #عشقولانه #احساسی #عشق #عشقبازی #عشق_بازی #بهرام #رضا #ماشین #ماشینباز
 • .
  از یک جایی به بعد، دیگر برایم مهم نبود که مشکلات، تا کجای طاقتم پیش می روند، فقط نشستم و نگاهشان کردم، چیزی نگفتم، گلایه نکردم، فقط نگاهشان کردم ! پذیرفته بودم که دنیا روالِ خودش را طی می کند و من هرچه بیشتر دست و پا بزنم، فقط خسته تر می شوم .
  پذیرفته بودم که برای رسیدن به روزهای خوب ، باید از روزهای سخت عبور کرد و برای رسیدن به قله، باید رنجِ ارتفاع را به جان خرید .
  من واقعیت های تلخ را پذیرفته بودم و این پذیرش؛ عذاب و تلخیِ لحظه ها را برایم کمتر می کرد ...
  دیگر گرِه های دست و پا گیرِ زندگی ام را با صبر و آرامش ، باز می کنم،
  چون می دانم که نگرانیِ بیش از حد، فقط گره را کور و مرا پیر و زمین گیر می کند !
  من تصمیمِ خودم را گرفته ام ؛
  از اینجای زندگی ام به بعد، فقط زندگی می کنم ...
  امیر_عابدی_زاده
  موسیقی : مو به مو از رضا بهرام
  مکان تصویر : آلمان ، جنگل سیاه
  .
  .

  @amirAbedizadeh
  استفاده از تمامی مطالب برای همه شما عزیزان دل آزاده ⁦❤️⁩
  .
  .
  .
  #ترانه #آهنگ_جدید #تکست_ناب #تکست_عاشقانه #تکست_سنگین #تکست_خاص #متن_خاص #متن_عاشقانه #متن_احساسی #عاشقانه #عشقولانه #احساسی #عشق #عشقبازی #عشق_بازی #بهرام #رضا #ماشین #ماشینباز
 •  7  2  1 hour ago