#ماشین Instagram Photos & Videos

ماشین - 1m posts

Latest #ماشین Posts

 •  1  1  8 minutes ago
 • 🍏@babakri37 🙋‍♂️در کپشن بخوانید 
فن آوری جدید تغییر رنگ با فشار دادن یک دکمه، بحثی جنجال برانگیز است که چندی است در صنایع اتومبیل سازی وارد شده است.
این فناوری جدید با استفاده از پوشش های رنگ “پارا مغناطیس” می باشد که باتنظیم ولتاژجریان الکتریکی که ازبدنه خودرو ارسال میشود، مبتنی است.
قبل از رنگ آمیزی  اعمال شده بر روی  بدنه وسیله نقلیه، یک پلیمر خاص  بکار گرفته می شود. این پلیمرحاوی ذرات اکسید آهن”پارامغناطیس” می باشد.خودرو که از اجسام فلزی نسبتا رسانا تشکیل شده برای چنین فن آوری مناسب می باشد. بدون ایجاد جریان مانند زمانی که ماشین خاموش است، رنگ آن به حالت پیش فرض ابتدایی(سفید) برمی گردد. 
#ماشین #رنگ #car #اسپرت #لوکس #لاکچری
 • 🍏@babakri37 🙋‍♂️در کپشن بخوانید
  فن آوری جدید تغییر رنگ با فشار دادن یک دکمه، بحثی جنجال برانگیز است که چندی است در صنایع اتومبیل سازی وارد شده است.
  این فناوری جدید با استفاده از پوشش های رنگ “پارا مغناطیس” می باشد که باتنظیم ولتاژجریان الکتریکی که ازبدنه خودرو ارسال میشود، مبتنی است.
  قبل از رنگ آمیزی  اعمال شده بر روی  بدنه وسیله نقلیه، یک پلیمر خاص  بکار گرفته می شود. این پلیمرحاوی ذرات اکسید آهن”پارامغناطیس” می باشد.خودرو که از اجسام فلزی نسبتا رسانا تشکیل شده برای چنین فن آوری مناسب می باشد. بدون ایجاد جریان مانند زمانی که ماشین خاموش است، رنگ آن به حالت پیش فرض ابتدایی(سفید) برمی گردد.
  #ماشین #رنگ #car #اسپرت #لوکس #لاکچری
 •  89  0  11 minutes ago