#عکس Instagram Photos & Videos

عکس - 4.1m posts

Latest #عکس Posts

 • To day at the gym...🎴🎴
#################
روزی خواهم مرد.میراث من خاک خواهد بود.خواهم مرد تا اشک های مادر های 14 ساله را نبینم.خواهم نرد تا نیمچه نگاهی به گناه نداشته باشم.روزی خواهم مرد;تا در روح دیگری بدمم.
'''''''''''''''''''''''''"""""""""""""""""""""__________
الم چرا خوابیده ای؟مگر نمی بینی بیدارند;پس چرا خوابی.
آسوده و راحت؟؟
هر آنچه اشک خواهد شد را جار بزن,تا به جای قطرات اشک کریستال های برفی از چشمانشان جاری شود.
الم;چرا در خوابی؟ارغوان هنوز هم می خواند.هنوز هم گریان مرز های دیوار های سنگیست.
الم چرا گریانی؟
خوشحال باش.باد زمزمه ی درد را راحت نمی فهمد!
الم چرا بیداری؟
همه در این سرزمین خفته اند!
الم چرا زنده ای؟؟
_برای اینکه دیگر کسی در سرزمین من خفته نباشد.برای اینکه کسی بی خود خوشحال به لحظه های گذرا نباشد.برای اینکه دیگر ارغوان نگرید,کاش اینبار به آرزویش برسد...
#الف_لام_میم #انسانیت #الم #عکاسی #عکس #انسانیت_بهترین_دین_است #ارغوان #مردان_گمشده #باشگاه #بیداری #تفکر #وقتی_عرشیان_می_گریند
#نویسنده
#آرزو
#دنیای_بدون_مرز
#حماقت
#علی_کروی
 • To day at the gym...🎴🎴
  #################
  روزی خواهم مرد.میراث من خاک خواهد بود.خواهم مرد تا اشک های مادر های 14 ساله را نبینم.خواهم نرد تا نیمچه نگاهی به گناه نداشته باشم.روزی خواهم مرد;تا در روح دیگری بدمم.
  '''''''''''''''''''''''''"""""""""""""""""""""__________
  الم چرا خوابیده ای؟مگر نمی بینی بیدارند;پس چرا خوابی.
  آسوده و راحت؟؟
  هر آنچه اشک خواهد شد را جار بزن,تا به جای قطرات اشک کریستال های برفی از چشمانشان جاری شود.
  الم;چرا در خوابی؟ارغوان هنوز هم می خواند.هنوز هم گریان مرز های دیوار های سنگیست.
  الم چرا گریانی؟
  خوشحال باش.باد زمزمه ی درد را راحت نمی فهمد!
  الم چرا بیداری؟
  همه در این سرزمین خفته اند!
  الم چرا زنده ای؟؟
  _برای اینکه دیگر کسی در سرزمین من خفته نباشد.برای اینکه کسی بی خود خوشحال به لحظه های گذرا نباشد.برای اینکه دیگر ارغوان نگرید,کاش اینبار به آرزویش برسد...
  #الف_لام_میم #انسانیت #الم #عکاسی #عکس #انسانیت_بهترین_دین_است #ارغوان #مردان_گمشده #باشگاه #بیداری #تفکر #وقتی_عرشیان_می_گریند
  #نویسنده
  #آرزو
  #دنیای_بدون_مرز
  #حماقت
  #علی_کروی
 •  5  0  3 minutes ago
 • این پیراهن آماده شد‌
#عکس #تنخور 
قیمت ۱۷۹😮 
سایز ۳۶ تا ۴۰ می‌خوره
سایز ۴۲ ۴۴ هم میزنیم
(انتخاب رنگ لباس با شماست)🌹
در کمترین زمان بهتون تحویل میدیم🛍
ارسال به سراسر کشور
#onlineshop #dress #لباس #لباسمجلسي
 • این پیراهن آماده شد‌
  #عکس #تنخور
  قیمت ۱۷۹😮
  سایز ۳۶ تا ۴۰ می‌خوره
  سایز ۴۲ ۴۴ هم میزنیم
  (انتخاب رنگ لباس با شماست)🌹
  در کمترین زمان بهتون تحویل میدیم🛍
  ارسال به سراسر کشور
  #onlineshop #dress #لباس #لباسمجلسي
 •  12  0  8 minutes ago
 • ﷽
دِل زدیم بہ جاده...🚗❤
میریم یہ جاے دور...خیلے دور...🏕
دور از هیاهوے شھر و مشغلہ...🏰
من باشم و تو...💑
دَستاے من و دَستاے تو...🙋💗
•
فِلاڪس چاے و ڪیڪ شُڪلاتے که از شَب قبل درست
ڪردم..🍰☕
و داشبردے ڪہ پُر شده از پاستیل و لَواشڪ و
شُڪلات..🍫🍭🍬
•
ڪنارم نشستہ و خیرھ بہ جلو رانندگے میڪنہ..🤗💜
یہ دَستش رو فرموہ و اون یڪے دستشو تڪیہ داده بہ
پنجرھ‌..🚘🌸🍃
نیم‌رُخ‌اِش تنھا منظرھ جذابیہ ڪہ تَرجیح میدم نگاھ ڪنم..😙✨
حَواسش میرھ پِے نگام..👀🙈
روشو با خندھ بَر میگردونہ سَمتم و یہ چشمڪ ریز بھم میزنہ ڪہ یَعنے حَواسم بھت هست..😜👌
•
لَبخند پھنے صورتمو پُر میڪنہ...😃💛
•
 فَقط نگاش میڪنم..🙊
اینقدر نگاش میڪنم تا غرق بشم توےِ قشنگیآش..😍💖🌿
•
بَراش میوہ پوست میڪَنم و میگم تَصَدُقِت آقا...🍊🔪🍒
خَستگی‌هاش دَرمیره و با اون صداےِ قَشنگ مَردونہ‌اَش شُروع میڪنه بہ دِلبرے...🙃♥👫
...
..
.
۹۸/۳/۲۸ 📝
۰۱ : ۰۴ ⏰
Photo : Me📸
....
#بانو_میم۳۱۵
#عاشقانه#عشق#زندگی#خوشبختی#لواشک#شکلات#لبخند
#تصدق#دلبری#یار#دلبر#دل#دوست_داشتن#دلدادگی#جانان
#عکس
#عکاسی
#photography#pic#photo#pink#love#life
#golgoli#flowers#smile#linecamera #instagram#edit

 • دِل زدیم بہ جاده...🚗❤
  میریم یہ جاے دور...خیلے دور...🏕
  دور از هیاهوے شھر و مشغلہ...🏰
  من باشم و تو...💑
  دَستاے من و دَستاے تو...🙋💗

  فِلاڪس چاے و ڪیڪ شُڪلاتے که از شَب قبل درست
  ڪردم..🍰☕
  و داشبردے ڪہ پُر شده از پاستیل و لَواشڪ و
  شُڪلات..🍫🍭🍬

  ڪنارم نشستہ و خیرھ بہ جلو رانندگے میڪنہ..🤗💜
  یہ دَستش رو فرموہ و اون یڪے دستشو تڪیہ داده بہ
  پنجرھ‌..🚘🌸🍃
  نیم‌رُخ‌اِش تنھا منظرھ جذابیہ ڪہ تَرجیح میدم نگاھ ڪنم..😙✨
  حَواسش میرھ پِے نگام..👀🙈
  روشو با خندھ بَر میگردونہ سَمتم و یہ چشمڪ ریز بھم میزنہ ڪہ یَعنے حَواسم بھت هست..😜👌

  لَبخند پھنے صورتمو پُر میڪنہ...😃💛

   فَقط نگاش میڪنم..🙊
  اینقدر نگاش میڪنم تا غرق بشم توےِ قشنگیآش..😍💖🌿

  بَراش میوہ پوست میڪَنم و میگم تَصَدُقِت آقا...🍊🔪🍒
  خَستگی‌هاش دَرمیره و با اون صداےِ قَشنگ مَردونہ‌اَش شُروع میڪنه بہ دِلبرے...🙃♥👫
  ...
  ..
  .
  ۹۸/۳/۲۸ 📝
  ۰۱ : ۰۴ ⏰
  Photo : Me📸
  ....
  #بانو_میم۳۱۵
  #عاشقانه #عشق #زندگی #خوشبختی #لواشک #شکلات #لبخند
  #تصدق #دلبری #یار #دلبر #دل #دوست_داشتن #دلدادگی #جانان
  #عکس
  #عکاسی
  #photography #pic #photo #pink #love #life
  #golgoli #flowers #smile #linecamera #instagram #edit
 •  19  0  8 minutes ago

Top #عکس Posts

 • ما به اشتباه اينگونه می‌انديشيم:
- درسم تمام شود راحت شوم
- غذايم را بپزم راحت شوم
- اتاقم را تميز کنم راحت شوم
- بالاخره رسيدم، راحت شدم
- اوه چه پروژه‌ای، تمام شود راحت شوم
تمام شود که چه شود؟
مادامی که زنده هستيم و زندگی ميکنیم هيچ فعاليتی تمام شدنی نيست بلکه آغاز فعاليتی ديگر است. 
پس چه بهتر که در حين انجام دادن هر کاری لذت بردن را فراموش نکنيم نه مانند يک ربات فقط به انجام دادن بپردازيم به تمام شدن و فارغ شدن... لذت باعث قدرتمند شدن ميشود و به طرز باور نکردنی باعث بالا رفتن اعتماد به نفس می‌گردد... توانایی لذت بردن، یک مهارت و یکی از اهداف مهم زندگی است. .
#live #love #life #injoy #food #photo #park #deutsch #nike #adidas #model #style #fly #زندگی #لذت #مادر #پدر #محبت #عکس
 • ما به اشتباه اينگونه می‌انديشيم:
  - درسم تمام شود راحت شوم
  - غذايم را بپزم راحت شوم
  - اتاقم را تميز کنم راحت شوم
  - بالاخره رسيدم، راحت شدم
  - اوه چه پروژه‌ای، تمام شود راحت شوم
  تمام شود که چه شود؟
  مادامی که زنده هستيم و زندگی ميکنیم هيچ فعاليتی تمام شدنی نيست بلکه آغاز فعاليتی ديگر است.
  پس چه بهتر که در حين انجام دادن هر کاری لذت بردن را فراموش نکنيم نه مانند يک ربات فقط به انجام دادن بپردازيم به تمام شدن و فارغ شدن... لذت باعث قدرتمند شدن ميشود و به طرز باور نکردنی باعث بالا رفتن اعتماد به نفس می‌گردد... توانایی لذت بردن، یک مهارت و یکی از اهداف مهم زندگی است. .
  #live #love #life #injoy #food #photo #park #deutsch #nike #adidas #model #style #fly #زندگی #لذت #مادر #پدر #محبت #عکس
 •  781  28  5 hours ago
 • هر وقت جایی را ترک میکنم، انگار بخشی از وجودم را جا گذاشته ام. چه مثل مارکوپولو دنیا را بگردیم، چه از گهواره تا گور توی خانه بمانیم، فرقی نمیکند؛ برای همه ی ما؛ زندگی، رشته ای از تولدها و مرگ هاست. آغازها و پایان ها.

برای تولد لحظه ای، باید لحظه پیش از آن بمیرد. همان طور که برای زایش "من" جدید، من کهنه باید پژمرده و خشک شود. #ملت_عشق
 #الیف_شافاک
 • هر وقت جایی را ترک میکنم، انگار بخشی از وجودم را جا گذاشته ام. چه مثل مارکوپولو دنیا را بگردیم، چه از گهواره تا گور توی خانه بمانیم، فرقی نمیکند؛ برای همه ی ما؛ زندگی، رشته ای از تولدها و مرگ هاست. آغازها و پایان ها.

  برای تولد لحظه ای، باید لحظه پیش از آن بمیرد. همان طور که برای زایش "من" جدید، من کهنه باید پژمرده و خشک شود. #ملت_عشق
  #الیف_شافاک
 •  549  10  4 hours ago