#سیستم_ایکس Instagram Photos & Videos

سیستم_ایکس - 789 posts

Latest #سیستم_ایکس Posts

 • اتمام سرامیک خودرو تیگوان

یکی از کارهای بسیار تمیز و عالیمون 
امیدوارم لذت ببرین

برای دیدن کیفیت کار لطفا ورق بزنین

متنوع ترین مرکز خدمات با بهترین مواد و مناسبترین قیمت

سرامیک بدنه رینگ شیشه و داخل کابین☑️ اجرای انواع کاور و بادی فنس☑️ ریکاوری و احیا رنگ و خدمات پولیش☑️ صفرشویی داخل کابین و دیتیلینگ تخصصی☑️ صداگیری حرفه ای و دمپینگ☑️ اجرای شیشه دودی و یو وی و تینت شیشه جلو☑️ نصب انواع آپشن دی وی دی و سیستم صوتی حرفه ای اکتیو و پسیو☑️ اجرای خدمات دیزاین داخلی کابین☑️ اجرای انواع کیت بدنه و خدمات فایبر کربن☑️ ‏.
‏Navid_nos
09352818593
بلوار بسیج بسمت هتل مرمر جنب نمایندگی نیسان

#آبگریزی #سرامیک #سرامیک_بدنه #نانو #نانوسرامیک #پولیش #پولیش_واکس #دیتیلینگ #دیتیلینگ_خودرو #دیتیلینگ_رنگ #سیستم_ایکس#سرامیک_خودرو #صفرشویی #تبریز #نوید #نویدناس 
بعد از این مالک خودرو رو با اجازه خودش در پستها تگ میکنیم که بتون از وضعیت کاری و نوع و کیفیت خدماتون ازشون سوال کنین🙏❤️🌹
 • اتمام سرامیک خودرو تیگوان

  یکی از کارهای بسیار تمیز و عالیمون
  امیدوارم لذت ببرین

  برای دیدن کیفیت کار لطفا ورق بزنین

  متنوع ترین مرکز خدمات با بهترین مواد و مناسبترین قیمت

  سرامیک بدنه رینگ شیشه و داخل کابین☑️ اجرای انواع کاور و بادی فنس☑️ ریکاوری و احیا رنگ و خدمات پولیش☑️ صفرشویی داخل کابین و دیتیلینگ تخصصی☑️ صداگیری حرفه ای و دمپینگ☑️ اجرای شیشه دودی و یو وی و تینت شیشه جلو☑️ نصب انواع آپشن دی وی دی و سیستم صوتی حرفه ای اکتیو و پسیو☑️ اجرای خدمات دیزاین داخلی کابین☑️ اجرای انواع کیت بدنه و خدمات فایبر کربن☑️ ‏.
  ‏Navid_nos
  09352818593
  بلوار بسیج بسمت هتل مرمر جنب نمایندگی نیسان

  #آبگریزی #سرامیک #سرامیک_بدنه #نانو #نانوسرامیک #پولیش #پولیش_واکس #دیتیلینگ #دیتیلینگ_خودرو #دیتیلینگ_رنگ #سیستم_ایکس #سرامیک_خودرو #صفرشویی #تبریز #نوید #نویدناس
  بعد از این مالک خودرو رو با اجازه خودش در پستها تگ میکنیم که بتون از وضعیت کاری و نوع و کیفیت خدماتون ازشون سوال کنین🙏❤️🌹
 •  261  14  16 July, 2019
 • اتمام اصلاح ایرادات رنگ بدنه
پولیش
واکس
سرامیک
ترمیم سپر های عقب و جلو

خودرو نیسان

متنوع ترین مرکز خدمات با بهترین مواد و مناسبترین قیمت

سرامیک بدنه رینگ شیشه و داخل کابین☑️ اجرای انواع کاور و بادی فنس☑️ ریکاوری و احیا رنگ و خدمات پولیش☑️ صفرشویی داخل کابین و دیتیلینگ تخصصی☑️ صداگیری حرفه ای و دمپینگ☑️ اجرای شیشه دودی و یو وی و تینت شیشه جلو☑️ نصب انواع آپشن دی وی دی و سیستم صوتی حرفه ای اکتیو و پسیو☑️ اجرای خدمات دیزاین داخلی کابین☑️ اجرای انواع کیت بدنه و خدمات فایبر کربن☑️ ‏.
‏Navid_nos
09352818593
بلوار بسیج بسمت هتل مرمر جنب نمایندگی نیسان

#آبگریزی #سرامیک #سرامیک_بدنه #نانو #نانوسرامیک #پولیش #پولیش_واکس #دیتیلینگ #دیتیلینگ_خودرو #دیتیلینگ_رنگ #سیستم_ایکس#سرامیک_خودرو #صفرشویی #تبریز
 • اتمام اصلاح ایرادات رنگ بدنه
  پولیش
  واکس
  سرامیک
  ترمیم سپر های عقب و جلو

  خودرو نیسان

  متنوع ترین مرکز خدمات با بهترین مواد و مناسبترین قیمت

  سرامیک بدنه رینگ شیشه و داخل کابین☑️ اجرای انواع کاور و بادی فنس☑️ ریکاوری و احیا رنگ و خدمات پولیش☑️ صفرشویی داخل کابین و دیتیلینگ تخصصی☑️ صداگیری حرفه ای و دمپینگ☑️ اجرای شیشه دودی و یو وی و تینت شیشه جلو☑️ نصب انواع آپشن دی وی دی و سیستم صوتی حرفه ای اکتیو و پسیو☑️ اجرای خدمات دیزاین داخلی کابین☑️ اجرای انواع کیت بدنه و خدمات فایبر کربن☑️ ‏.
  ‏Navid_nos
  09352818593
  بلوار بسیج بسمت هتل مرمر جنب نمایندگی نیسان

  #آبگریزی #سرامیک #سرامیک_بدنه #نانو #نانوسرامیک #پولیش #پولیش_واکس #دیتیلینگ #دیتیلینگ_خودرو #دیتیلینگ_رنگ #سیستم_ایکس #سرامیک_خودرو #صفرشویی #تبریز
 •  225  8  11 July, 2019
 • اتمام اصلاح رنگ و خدمات پولیش و سرایمک خودرو اپتیما

دوربین خوب نداشتیم با آیپد عکس گرفتیم

متنوع ترین مرکز خدمات با بهترین مواد و مناسبترین قیمت

سرامیک بدنه رینگ شیشه و داخل کابین☑️ اجرای انواع کاور و بادی فنس☑️ ریکاوری و احیا رنگ و خدمات پولیش☑️ صفرشویی داخل کابین و دیتیلینگ تخصصی☑️ صداگیری حرفه ای و دمپینگ☑️ اجرای شیشه دودی و یو وی و تینت شیشه جلو☑️ نصب انواع آپشن دی وی دی و سیستم صوتی حرفه ای اکتیو و پسیو☑️ اجرای خدمات دیزاین داخلی کابین☑️ اجرای انواع کیت بدنه و خدمات فایبر کربن☑️ ‏.
‏Navid_nos
09352818593
بلوار بسیج بسمت هتل مرمر جنب نمایندگی نیسان

#آبگریزی #سرامیک #سرامیک_بدنه #نانو #نانوسرامیک #پولیش #پولیش_واکس #دیتیلینگ #دیتیلینگ_خودرو #دیتیلینگ_رنگ #سیستم_ایکس#سرامیک_خودرو #صفرشویی #تبریز
 • اتمام اصلاح رنگ و خدمات پولیش و سرایمک خودرو اپتیما

  دوربین خوب نداشتیم با آیپد عکس گرفتیم

  متنوع ترین مرکز خدمات با بهترین مواد و مناسبترین قیمت

  سرامیک بدنه رینگ شیشه و داخل کابین☑️ اجرای انواع کاور و بادی فنس☑️ ریکاوری و احیا رنگ و خدمات پولیش☑️ صفرشویی داخل کابین و دیتیلینگ تخصصی☑️ صداگیری حرفه ای و دمپینگ☑️ اجرای شیشه دودی و یو وی و تینت شیشه جلو☑️ نصب انواع آپشن دی وی دی و سیستم صوتی حرفه ای اکتیو و پسیو☑️ اجرای خدمات دیزاین داخلی کابین☑️ اجرای انواع کیت بدنه و خدمات فایبر کربن☑️ ‏.
  ‏Navid_nos
  09352818593
  بلوار بسیج بسمت هتل مرمر جنب نمایندگی نیسان

  #آبگریزی #سرامیک #سرامیک_بدنه #نانو #نانوسرامیک #پولیش #پولیش_واکس #دیتیلینگ #دیتیلینگ_خودرو #دیتیلینگ_رنگ #سیستم_ایکس #سرامیک_خودرو #صفرشویی #تبریز
 •  267  8  11 July, 2019
 • اتمام پولیش ، احیا رنگ و سرامیک خودرو پراید

دومین پرایدی بود که تا حالا کار کردیم

برای دیدن اتمام کار لطفا ورق بزنین

متنوع ترین مرکز خدمات با بهترین مواد و مناسبترین قیمت

سرامیک بدنه رینگ شیشه و داخل کابین☑️ اجرای انواع کاور و بادی فنس☑️ ریکاوری و احیا رنگ و خدمات پولیش☑️ صفرشویی داخل کابین و دیتیلینگ تخصصی☑️ صداگیری حرفه ای و دمپینگ☑️ اجرای شیشه دودی و یو وی و تینت شیشه جلو☑️ نصب انواع آپشن دی وی دی و سیستم صوتی حرفه ای اکتیو و پسیو☑️ اجرای خدمات دیزاین داخلی کابین☑️ اجرای انواع کیت بدنه و خدمات فایبر کربن☑️ ‏.
‏Navid_nos
09352818593
بلوار بسیج بسمت هتل مرمر جنب نمایندگی نیسان

#آبگریزی #سرامیک #سرامیک_بدنه #نانو #نانوسرامیک #پولیش #پولیش_واکس #دیتیلینگ #دیتیلینگ_خودرو #دیتیلینگ_رنگ #سیستم_ایکس#سرامیک_خودرو #صفرشویی #تبریز
 • اتمام پولیش ، احیا رنگ و سرامیک خودرو پراید

  دومین پرایدی بود که تا حالا کار کردیم

  برای دیدن اتمام کار لطفا ورق بزنین

  متنوع ترین مرکز خدمات با بهترین مواد و مناسبترین قیمت

  سرامیک بدنه رینگ شیشه و داخل کابین☑️ اجرای انواع کاور و بادی فنس☑️ ریکاوری و احیا رنگ و خدمات پولیش☑️ صفرشویی داخل کابین و دیتیلینگ تخصصی☑️ صداگیری حرفه ای و دمپینگ☑️ اجرای شیشه دودی و یو وی و تینت شیشه جلو☑️ نصب انواع آپشن دی وی دی و سیستم صوتی حرفه ای اکتیو و پسیو☑️ اجرای خدمات دیزاین داخلی کابین☑️ اجرای انواع کیت بدنه و خدمات فایبر کربن☑️ ‏.
  ‏Navid_nos
  09352818593
  بلوار بسیج بسمت هتل مرمر جنب نمایندگی نیسان

  #آبگریزی #سرامیک #سرامیک_بدنه #نانو #نانوسرامیک #پولیش #پولیش_واکس #دیتیلینگ #دیتیلینگ_خودرو #دیتیلینگ_رنگ #سیستم_ایکس #سرامیک_خودرو #صفرشویی #تبریز
 •  322  22  8 July, 2019
 • اتمام صفر شویی خودرو ۲۰۶ 
یه جاهایی رو شستیم که هیچ کس فکرشم نمیکنه

با لایک هاتون مارو حمایت کنین

ما برای شما بهترین هارا میخواهیم

لازم به توضیح‌هستش که مدل ماشین سال ۸۱ هستش و ما در این که نزدیک صفر شده تمیزش کردیم

متنوع ترین مرکز خدمات با بهترین مواد و مناسبترین قیمت

سرامیک بدنه رینگ شیشه و داخل کابین☑️ اجرای انواع کاور و بادی فنس☑️ ریکاوری و احیا رنگ و خدمات پولیش☑️ صفرشویی داخل کابین و دیتیلینگ تخصصی☑️ صداگیری حرفه ای و دمپینگ☑️ اجرای شیشه دودی و یو وی و تینت شیشه جلو☑️ نصب انواع آپشن دی وی دی و سیستم صوتی حرفه ای اکتیو و پسیو☑️ اجرای خدمات دیزاین داخلی کابین☑️ اجرای انواع کیت بدنه و خدمات فایبر کربن☑️ .
‏Navid_nos
09352818593
بلوار بسیج بسمت هتل مرمر جنب نمایندگی نیسان

#آبگریزی #سرامیک #سرامیک_بدنه #نانو #نانوسرامیک #پولیش #پولیش_واکس #دیتیلینگ #دیتیلینگ_خودرو #دیتیلینگ_رنگ #سیستم_ایکس#سرامیک_خودرو #صفرشویی #تبریز #نوید #ناس #نویدناس
 • اتمام صفر شویی خودرو ۲۰۶
  یه جاهایی رو شستیم که هیچ کس فکرشم نمیکنه

  با لایک هاتون مارو حمایت کنین

  ما برای شما بهترین هارا میخواهیم

  لازم به توضیح‌هستش که مدل ماشین سال ۸۱ هستش و ما در این که نزدیک صفر شده تمیزش کردیم

  متنوع ترین مرکز خدمات با بهترین مواد و مناسبترین قیمت

  سرامیک بدنه رینگ شیشه و داخل کابین☑️ اجرای انواع کاور و بادی فنس☑️ ریکاوری و احیا رنگ و خدمات پولیش☑️ صفرشویی داخل کابین و دیتیلینگ تخصصی☑️ صداگیری حرفه ای و دمپینگ☑️ اجرای شیشه دودی و یو وی و تینت شیشه جلو☑️ نصب انواع آپشن دی وی دی و سیستم صوتی حرفه ای اکتیو و پسیو☑️ اجرای خدمات دیزاین داخلی کابین☑️ اجرای انواع کیت بدنه و خدمات فایبر کربن☑️ .
  ‏Navid_nos
  09352818593
  بلوار بسیج بسمت هتل مرمر جنب نمایندگی نیسان

  #آبگریزی #سرامیک #سرامیک_بدنه #نانو #نانوسرامیک #پولیش #پولیش_واکس #دیتیلینگ #دیتیلینگ_خودرو #دیتیلینگ_رنگ #سیستم_ایکس #سرامیک_خودرو #صفرشویی #تبریز #نوید #ناس #نویدناس
 •  397  13  4 July, 2019
 • اتمام پروژه اصلاح رنگ و پولیش سرامیک خودرو ماکسیما

خوشحالی شما و رضایتتان از کار ما باعث دلگرمی تیم ماست 
امیدوارم میهمان بعدی مان شما باشید

متنوع ترین مرکز خدمات با بهترین مواد و مناسبترین قیمت

سرامیک بدنه رینگ شیشه و داخل کابین☑️ اجرای انواع کاور و بادی فنس☑️ ریکاوری و احیا رنگ و خدمات پولیش☑️ صفرشویی داخل کابین و دیتیلینگ تخصصی☑️ صداگیری حرفه ای و دمپینگ☑️ اجرای شیشه دودی و یو وی و تینت شیشه جلو☑️ نصب انواع آپشن دی وی دی و سیستم صوتی حرفه ای اکتیو و پسیو☑️ اجرای خدمات دیزاین داخلی کابین☑️ اجرای انواع کیت بدنه و خدمات فایبر کربن☑️ ‏.
‏Navid_nos
09352818593
بلوار بسیج بسمت هتل مرمر جنب نمایندگی نیسان

#آبگریزی #سرامیک #سرامیک_بدنه #نانو #نانوسرامیک #پولیش #پولیش_واکس #دیتیلینگ #دیتیلینگ_خودرو #دیتیلینگ_رنگ #سیستم_ایکس#سرامیک_خودرو #صفرشویی #تبریز
 • اتمام پروژه اصلاح رنگ و پولیش سرامیک خودرو ماکسیما

  خوشحالی شما و رضایتتان از کار ما باعث دلگرمی تیم ماست
  امیدوارم میهمان بعدی مان شما باشید

  متنوع ترین مرکز خدمات با بهترین مواد و مناسبترین قیمت

  سرامیک بدنه رینگ شیشه و داخل کابین☑️ اجرای انواع کاور و بادی فنس☑️ ریکاوری و احیا رنگ و خدمات پولیش☑️ صفرشویی داخل کابین و دیتیلینگ تخصصی☑️ صداگیری حرفه ای و دمپینگ☑️ اجرای شیشه دودی و یو وی و تینت شیشه جلو☑️ نصب انواع آپشن دی وی دی و سیستم صوتی حرفه ای اکتیو و پسیو☑️ اجرای خدمات دیزاین داخلی کابین☑️ اجرای انواع کیت بدنه و خدمات فایبر کربن☑️ ‏.
  ‏Navid_nos
  09352818593
  بلوار بسیج بسمت هتل مرمر جنب نمایندگی نیسان

  #آبگریزی #سرامیک #سرامیک_بدنه #نانو #نانوسرامیک #پولیش #پولیش_واکس #دیتیلینگ #دیتیلینگ_خودرو #دیتیلینگ_رنگ #سیستم_ایکس #سرامیک_خودرو #صفرشویی #تبریز
 •  282  3  30 June, 2019

Top #سیستم_ایکس Posts