#دیتیلینگ Instagram Photos & Videos

دیتیلینگ - 16.3k posts

Latest #دیتیلینگ Posts

 • مرکز تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه و شیشه خودرو (دیتیلینگ) ملایی.(بندرعباس)
(اجرای تخصصی سرامیک بدنه و شیشه خودرو در مرکز تخصصی ملایی)و همچنین انجام بادیفنس بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای انجام میشود.
لوکس کردن خودروی شما حرفه و تخصص ماست💪🏻
اجرای حرفه ای و تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه خودرو.
(آموزش حرفه ای برای عموم آزاد می‌باشد.
#سرامیک بدنه.
#موتور شور.
#احیای رنگ.
#ریکاوری رنگ.
#صفر شویی.
#رینگ شور.
#قلم گیری.
#رفع کدری چراغ.
#کاور بدنه.
#کاور چراغ.
#خش گیری.
#بادیفنس.
#واکس.
#پولیش واکس.
#سرامیک بدنه.
#پولیش سرامیک بدنه.
#پولیش حرفه ای.
#پولیش سرامیک بندرعباس.
#بندرعباس دیتیلینگ.
(#دیتیلینگ) و کلیه امور مربوط.
آموزش حرفه ای و تخصصی برای عموم آزاد است.
(نمایندگی ملایی بندرعباس)
تماس ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
(همچنین اولین و تنها مرکز آموزشی تخصصی و فوق تخصصی(حرفه ای) در بندرعباس می باشد که با برگزاری چندین دوره آموزشی موفق و این افتخار ماست که در خدمت همه عزیزان باشیم.
(با مدیریت مهندس معین ملایی)
تماس و مشاوره ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
 • مرکز تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه و شیشه خودرو (دیتیلینگ) ملایی.(بندرعباس)
  (اجرای تخصصی سرامیک بدنه و شیشه خودرو در مرکز تخصصی ملایی)و همچنین انجام بادیفنس بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای انجام میشود.
  لوکس کردن خودروی شما حرفه و تخصص ماست💪🏻
  اجرای حرفه ای و تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه خودرو.
  (آموزش حرفه ای برای عموم آزاد می‌باشد.
  #سرامیک بدنه.
  #موتور شور.
  #احیای رنگ.
  #ریکاوری رنگ.
  #صفر شویی.
  #رینگ شور.
  #قلم گیری.
  #رفع کدری چراغ.
  #کاور بدنه.
  #کاور چراغ.
  #خش گیری.
  #بادیفنس.
  #واکس.
  #پولیش واکس.
  #سرامیک بدنه.
  #پولیش سرامیک بدنه.
  #پولیش حرفه ای.
  #پولیش سرامیک بندرعباس.
  #بندرعباس دیتیلینگ.
  ( #دیتیلینگ) و کلیه امور مربوط.
  آموزش حرفه ای و تخصصی برای عموم آزاد است.
  (نمایندگی ملایی بندرعباس)
  تماس ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
  (همچنین اولین و تنها مرکز آموزشی تخصصی و فوق تخصصی(حرفه ای) در بندرعباس می باشد که با برگزاری چندین دوره آموزشی موفق و این افتخار ماست که در خدمت همه عزیزان باشیم.
  (با مدیریت مهندس معین ملایی)
  تماس و مشاوره ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
 •  2  0  21 minutes ago
 • مرکز تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه و شیشه خودرو (دیتیلینگ) ملایی.(بندرعباس)
(اجرای تخصصی سرامیک بدنه و شیشه خودرو در مرکز تخصصی ملایی)و همچنین انجام بادیفنس بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای انجام میشود.
لوکس کردن خودروی شما حرفه و تخصص ماست💪🏻
اجرای حرفه ای و تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه خودرو.
(آموزش حرفه ای برای عموم آزاد می‌باشد.
#سرامیک بدنه.
#موتور شور.
#احیای رنگ.
#ریکاوری رنگ.
#صفر شویی.
#رینگ شور.
#قلم گیری.
#رفع کدری چراغ.
#کاور بدنه.
#کاور چراغ.
#خش گیری.
#بادیفنس.
#واکس.
#پولیش واکس.
#سرامیک بدنه.
#پولیش سرامیک بدنه.
#پولیش حرفه ای.
#پولیش سرامیک بندرعباس.
#بندرعباس دیتیلینگ.
(#دیتیلینگ) و کلیه امور مربوط.
آموزش حرفه ای و تخصصی برای عموم آزاد است.
(نمایندگی ملایی بندرعباس)
تماس ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
(همچنین اولین و تنها مرکز آموزشی تخصصی و فوق تخصصی(حرفه ای) در بندرعباس می باشد که با برگزاری چندین دوره آموزشی موفق و این افتخار ماست که در خدمت همه عزیزان باشیم.
(با مدیریت مهندس معین ملایی)
تماس و مشاوره ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
 • مرکز تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه و شیشه خودرو (دیتیلینگ) ملایی.(بندرعباس)
  (اجرای تخصصی سرامیک بدنه و شیشه خودرو در مرکز تخصصی ملایی)و همچنین انجام بادیفنس بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای انجام میشود.
  لوکس کردن خودروی شما حرفه و تخصص ماست💪🏻
  اجرای حرفه ای و تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه خودرو.
  (آموزش حرفه ای برای عموم آزاد می‌باشد.
  #سرامیک بدنه.
  #موتور شور.
  #احیای رنگ.
  #ریکاوری رنگ.
  #صفر شویی.
  #رینگ شور.
  #قلم گیری.
  #رفع کدری چراغ.
  #کاور بدنه.
  #کاور چراغ.
  #خش گیری.
  #بادیفنس.
  #واکس.
  #پولیش واکس.
  #سرامیک بدنه.
  #پولیش سرامیک بدنه.
  #پولیش حرفه ای.
  #پولیش سرامیک بندرعباس.
  #بندرعباس دیتیلینگ.
  ( #دیتیلینگ) و کلیه امور مربوط.
  آموزش حرفه ای و تخصصی برای عموم آزاد است.
  (نمایندگی ملایی بندرعباس)
  تماس ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
  (همچنین اولین و تنها مرکز آموزشی تخصصی و فوق تخصصی(حرفه ای) در بندرعباس می باشد که با برگزاری چندین دوره آموزشی موفق و این افتخار ماست که در خدمت همه عزیزان باشیم.
  (با مدیریت مهندس معین ملایی)
  تماس و مشاوره ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
 •  2  0  24 minutes ago
 • مرکز تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه و شیشه خودرو (دیتیلینگ) ملایی.(بندرعباس)
(اجرای تخصصی سرامیک بدنه و شیشه خودرو در مرکز تخصصی ملایی)و همچنین انجام بادیفنس بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای انجام میشود.
لوکس کردن خودروی شما حرفه و تخصص ماست💪🏻
اجرای حرفه ای و تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه خودرو.
(آموزش حرفه ای برای عموم آزاد می‌باشد.
#سرامیک بدنه.
#موتور شور.
#احیای رنگ.
#ریکاوری رنگ.
#صفر شویی.
#رینگ شور.
#قلم گیری.
#رفع کدری چراغ.
#کاور بدنه.
#کاور چراغ.
#خش گیری.
#بادیفنس.
#واکس.
#پولیش واکس.
#سرامیک بدنه.
#پولیش سرامیک بدنه.
#پولیش حرفه ای.
#پولیش سرامیک بندرعباس.
#بندرعباس دیتیلینگ.
(#دیتیلینگ) و کلیه امور مربوط.
آموزش حرفه ای و تخصصی برای عموم آزاد است.
(نمایندگی ملایی بندرعباس)
تماس ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
(همچنین اولین و تنها مرکز آموزشی تخصصی و فوق تخصصی(حرفه ای) در بندرعباس می باشد که با برگزاری چندین دوره آموزشی موفق و این افتخار ماست که در خدمت همه عزیزان باشیم.
(با مدیریت مهندس معین ملایی)
تماس و مشاوره ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
 • مرکز تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه و شیشه خودرو (دیتیلینگ) ملایی.(بندرعباس)
  (اجرای تخصصی سرامیک بدنه و شیشه خودرو در مرکز تخصصی ملایی)و همچنین انجام بادیفنس بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای انجام میشود.
  لوکس کردن خودروی شما حرفه و تخصص ماست💪🏻
  اجرای حرفه ای و تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه خودرو.
  (آموزش حرفه ای برای عموم آزاد می‌باشد.
  #سرامیک بدنه.
  #موتور شور.
  #احیای رنگ.
  #ریکاوری رنگ.
  #صفر شویی.
  #رینگ شور.
  #قلم گیری.
  #رفع کدری چراغ.
  #کاور بدنه.
  #کاور چراغ.
  #خش گیری.
  #بادیفنس.
  #واکس.
  #پولیش واکس.
  #سرامیک بدنه.
  #پولیش سرامیک بدنه.
  #پولیش حرفه ای.
  #پولیش سرامیک بندرعباس.
  #بندرعباس دیتیلینگ.
  ( #دیتیلینگ) و کلیه امور مربوط.
  آموزش حرفه ای و تخصصی برای عموم آزاد است.
  (نمایندگی ملایی بندرعباس)
  تماس ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
  (همچنین اولین و تنها مرکز آموزشی تخصصی و فوق تخصصی(حرفه ای) در بندرعباس می باشد که با برگزاری چندین دوره آموزشی موفق و این افتخار ماست که در خدمت همه عزیزان باشیم.
  (با مدیریت مهندس معین ملایی)
  تماس و مشاوره ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
 •  2  0  26 minutes ago
 • مرکز تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه و شیشه خودرو (دیتیلینگ) ملایی.(بندرعباس)
(اجرای تخصصی سرامیک بدنه و شیشه خودرو در مرکز تخصصی ملایی)و همچنین انجام بادیفنس بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای انجام میشود.
لوکس کردن خودروی شما حرفه و تخصص ماست💪🏻
اجرای حرفه ای و تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه خودرو.
(آموزش حرفه ای برای عموم آزاد می‌باشد.
#سرامیک بدنه.
#موتور شور.
#احیای رنگ.
#ریکاوری رنگ.
#صفر شویی.
#رینگ شور.
#قلم گیری.
#رفع کدری چراغ.
#کاور بدنه.
#کاور چراغ.
#خش گیری.
#بادیفنس.
#واکس.
#پولیش واکس.
#سرامیک بدنه.
#پولیش سرامیک بدنه.
#پولیش حرفه ای.
#پولیش سرامیک بندرعباس.
#بندرعباس دیتیلینگ.
(#دیتیلینگ) و کلیه امور مربوط.
آموزش حرفه ای و تخصصی برای عموم آزاد است.
(نمایندگی ملایی بندرعباس)
تماس ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
(همچنین اولین و تنها مرکز آموزشی تخصصی و فوق تخصصی(حرفه ای) در بندرعباس می باشد که با برگزاری چندین دوره آموزشی موفق و این افتخار ماست که در خدمت همه عزیزان باشیم.
(با مدیریت مهندس معین ملایی)
تماس و مشاوره ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
 • مرکز تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه و شیشه خودرو (دیتیلینگ) ملایی.(بندرعباس)
  (اجرای تخصصی سرامیک بدنه و شیشه خودرو در مرکز تخصصی ملایی)و همچنین انجام بادیفنس بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای انجام میشود.
  لوکس کردن خودروی شما حرفه و تخصص ماست💪🏻
  اجرای حرفه ای و تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه خودرو.
  (آموزش حرفه ای برای عموم آزاد می‌باشد.
  #سرامیک بدنه.
  #موتور شور.
  #احیای رنگ.
  #ریکاوری رنگ.
  #صفر شویی.
  #رینگ شور.
  #قلم گیری.
  #رفع کدری چراغ.
  #کاور بدنه.
  #کاور چراغ.
  #خش گیری.
  #بادیفنس.
  #واکس.
  #پولیش واکس.
  #سرامیک بدنه.
  #پولیش سرامیک بدنه.
  #پولیش حرفه ای.
  #پولیش سرامیک بندرعباس.
  #بندرعباس دیتیلینگ.
  ( #دیتیلینگ) و کلیه امور مربوط.
  آموزش حرفه ای و تخصصی برای عموم آزاد است.
  (نمایندگی ملایی بندرعباس)
  تماس ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
  (همچنین اولین و تنها مرکز آموزشی تخصصی و فوق تخصصی(حرفه ای) در بندرعباس می باشد که با برگزاری چندین دوره آموزشی موفق و این افتخار ماست که در خدمت همه عزیزان باشیم.
  (با مدیریت مهندس معین ملایی)
  تماس و مشاوره ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
 •  2  0  27 minutes ago
 • مرکز تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه و شیشه خودرو (دیتیلینگ) ملایی.(بندرعباس)
تفاوت و فرق را خودتان قضاوت کنید
(اجرای تخصصی سرامیک بدنه و شیشه خودرو در مرکز تخصصی ملایی)و همچنین انجام بادیفنس بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای انجام میشود.
لوکس کردن خودروی شما حرفه و تخصص ماست💪🏻
اجرای حرفه ای و تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه خودرو.
(آموزش حرفه ای برای عموم آزاد می‌باشد.
#سرامیک بدنه.
#موتور شور.
#احیای رنگ.
#ریکاوری رنگ.
#صفر شویی.
#رینگ شور.
#قلم گیری.
#رفع کدری چراغ.
#کاور بدنه.
#کاور چراغ.
#خش گیری.
#بادیفنس.
#واکس.
#پولیش واکس.
#سرامیک بدنه.
#پولیش سرامیک بدنه.
#پولیش حرفه ای.
#پولیش سرامیک بندرعباس.
#بندرعباس دیتیلینگ.
(#دیتیلینگ) و کلیه امور مربوط.
آموزش حرفه ای و تخصصی برای عموم آزاد است.
(نمایندگی ملایی بندرعباس)
تماس ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
(همچنین اولین و تنها مرکز آموزشی تخصصی و فوق تخصصی(حرفه ای) در بندرعباس می باشد که با برگزاری چندین دوره آموزشی موفق و این افتخار ماست که در خدمت همه عزیزان باشیم.
(با مدیریت مهندس معین ملایی)
تماس و مشاوره ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
 • مرکز تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه و شیشه خودرو (دیتیلینگ) ملایی.(بندرعباس)
  تفاوت و فرق را خودتان قضاوت کنید
  (اجرای تخصصی سرامیک بدنه و شیشه خودرو در مرکز تخصصی ملایی)و همچنین انجام بادیفنس بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای انجام میشود.
  لوکس کردن خودروی شما حرفه و تخصص ماست💪🏻
  اجرای حرفه ای و تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه خودرو.
  (آموزش حرفه ای برای عموم آزاد می‌باشد.
  #سرامیک بدنه.
  #موتور شور.
  #احیای رنگ.
  #ریکاوری رنگ.
  #صفر شویی.
  #رینگ شور.
  #قلم گیری.
  #رفع کدری چراغ.
  #کاور بدنه.
  #کاور چراغ.
  #خش گیری.
  #بادیفنس.
  #واکس.
  #پولیش واکس.
  #سرامیک بدنه.
  #پولیش سرامیک بدنه.
  #پولیش حرفه ای.
  #پولیش سرامیک بندرعباس.
  #بندرعباس دیتیلینگ.
  ( #دیتیلینگ) و کلیه امور مربوط.
  آموزش حرفه ای و تخصصی برای عموم آزاد است.
  (نمایندگی ملایی بندرعباس)
  تماس ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
  (همچنین اولین و تنها مرکز آموزشی تخصصی و فوق تخصصی(حرفه ای) در بندرعباس می باشد که با برگزاری چندین دوره آموزشی موفق و این افتخار ماست که در خدمت همه عزیزان باشیم.
  (با مدیریت مهندس معین ملایی)
  تماس و مشاوره ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
 •  2  0  45 minutes ago
 • مرکز تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه و شیشه خودرو (دیتیلینگ) ملایی.(بندرعباس)
(اجرای تخصصی سرامیک بدنه و شیشه خودرو در مرکز تخصصی ملایی)و همچنین انجام بادیفنس بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای انجام میشود.
لوکس کردن خودروی شما حرفه و تخصص ماست💪🏻
اجرای حرفه ای و تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه خودرو.
(آموزش حرفه ای برای عموم آزاد می‌باشد.
#سرامیک بدنه.
#موتور شور.
#احیای رنگ.
#ریکاوری رنگ.
#صفر شویی.
#رینگ شور.
#قلم گیری.
#رفع کدری چراغ.
#کاور بدنه.
#کاور چراغ.
#خش گیری.
#بادیفنس.
#واکس.
#پولیش واکس.
#سرامیک بدنه.
#پولیش سرامیک بدنه.
#پولیش حرفه ای.
#پولیش سرامیک بندرعباس.
#بندرعباس دیتیلینگ.
(#دیتیلینگ) و کلیه امور مربوط.
آموزش حرفه ای و تخصصی برای عموم آزاد است.
(نمایندگی ملایی بندرعباس)
تماس ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
(همچنین اولین و تنها مرکز آموزشی تخصصی و فوق تخصصی(حرفه ای) در بندرعباس می باشد که با برگزاری چندین دوره آموزشی موفق و این افتخار ماست که در خدمت همه عزیزان باشیم.
(با مدیریت مهندس معین ملایی)
تماس و مشاوره ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
 • مرکز تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه و شیشه خودرو (دیتیلینگ) ملایی.(بندرعباس)
  (اجرای تخصصی سرامیک بدنه و شیشه خودرو در مرکز تخصصی ملایی)و همچنین انجام بادیفنس بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای انجام میشود.
  لوکس کردن خودروی شما حرفه و تخصص ماست💪🏻
  اجرای حرفه ای و تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه خودرو.
  (آموزش حرفه ای برای عموم آزاد می‌باشد.
  #سرامیک بدنه.
  #موتور شور.
  #احیای رنگ.
  #ریکاوری رنگ.
  #صفر شویی.
  #رینگ شور.
  #قلم گیری.
  #رفع کدری چراغ.
  #کاور بدنه.
  #کاور چراغ.
  #خش گیری.
  #بادیفنس.
  #واکس.
  #پولیش واکس.
  #سرامیک بدنه.
  #پولیش سرامیک بدنه.
  #پولیش حرفه ای.
  #پولیش سرامیک بندرعباس.
  #بندرعباس دیتیلینگ.
  ( #دیتیلینگ) و کلیه امور مربوط.
  آموزش حرفه ای و تخصصی برای عموم آزاد است.
  (نمایندگی ملایی بندرعباس)
  تماس ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
  (همچنین اولین و تنها مرکز آموزشی تخصصی و فوق تخصصی(حرفه ای) در بندرعباس می باشد که با برگزاری چندین دوره آموزشی موفق و این افتخار ماست که در خدمت همه عزیزان باشیم.
  (با مدیریت مهندس معین ملایی)
  تماس و مشاوره ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
 •  4  0  47 minutes ago
 • مرکز تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه و شیشه خودرو (دیتیلینگ) ملایی.(بندرعباس)
(اجرای تخصصی سرامیک بدنه و شیشه خودرو در مرکز تخصصی ملایی)و همچنین انجام بادیفنس بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای انجام میشود.
لوکس کردن خودروی شما حرفه و تخصص ماست💪🏻
اجرای حرفه ای و تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه خودرو.
(آموزش حرفه ای برای عموم آزاد می‌باشد.
#سرامیک بدنه.
#موتور شور.
#احیای رنگ.
#ریکاوری رنگ.
#صفر شویی.
#رینگ شور.
#قلم گیری.
#رفع کدری چراغ.
#کاور بدنه.
#کاور چراغ.
#خش گیری.
#بادیفنس.
#واکس.
#پولیش واکس.
#سرامیک بدنه.
#پولیش سرامیک بدنه.
#پولیش حرفه ای.
#پولیش سرامیک بندرعباس.
#بندرعباس دیتیلینگ.
(#دیتیلینگ) و کلیه امور مربوط.
آموزش حرفه ای و تخصصی برای عموم آزاد است.
(نمایندگی ملایی بندرعباس)
تماس ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
(همچنین اولین و تنها مرکز آموزشی تخصصی و فوق تخصصی(حرفه ای) در بندرعباس می باشد که با برگزاری چندین دوره آموزشی موفق و این افتخار ماست که در خدمت همه عزیزان باشیم.
(با مدیریت مهندس معین ملایی)
تماس و مشاوره ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
 • مرکز تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه و شیشه خودرو (دیتیلینگ) ملایی.(بندرعباس)
  (اجرای تخصصی سرامیک بدنه و شیشه خودرو در مرکز تخصصی ملایی)و همچنین انجام بادیفنس بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای انجام میشود.
  لوکس کردن خودروی شما حرفه و تخصص ماست💪🏻
  اجرای حرفه ای و تخصصی و فوق تخصصی پولیش سرامیک بدنه خودرو.
  (آموزش حرفه ای برای عموم آزاد می‌باشد.
  #سرامیک بدنه.
  #موتور شور.
  #احیای رنگ.
  #ریکاوری رنگ.
  #صفر شویی.
  #رینگ شور.
  #قلم گیری.
  #رفع کدری چراغ.
  #کاور بدنه.
  #کاور چراغ.
  #خش گیری.
  #بادیفنس.
  #واکس.
  #پولیش واکس.
  #سرامیک بدنه.
  #پولیش سرامیک بدنه.
  #پولیش حرفه ای.
  #پولیش سرامیک بندرعباس.
  #بندرعباس دیتیلینگ.
  ( #دیتیلینگ) و کلیه امور مربوط.
  آموزش حرفه ای و تخصصی برای عموم آزاد است.
  (نمایندگی ملایی بندرعباس)
  تماس ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
  (همچنین اولین و تنها مرکز آموزشی تخصصی و فوق تخصصی(حرفه ای) در بندرعباس می باشد که با برگزاری چندین دوره آموزشی موفق و این افتخار ماست که در خدمت همه عزیزان باشیم.
  (با مدیریت مهندس معین ملایی)
  تماس و مشاوره ۰۹۱۷۳۶۸۳۹۳۲
 •  3  0  47 minutes ago
 • فروش ویژه ی کیت شفاف سازی چراغ آغاز شد⚜️⚜️⚜️
💎ساخت روسیه
حذف کامل هر نوع ماتی و کدری و خط و خش
این محصول کاملا بهنیه سازی شده و هیچکدام از معایب دستگاه های چینی و مشابه را ندارد.
قابل توجه همکاران دیتیلینگ و بازسازی چراغ 
مشخصات فنی:
♦️منبع تغذیه ی 1‪2 ولت
♦️دارای سنسور قطع کن 9‪0 درجه
♦️دارای هیتر ضد ضربه ونسوز
♦️بدنه تمام استیل
♦️درب تفلون صنعتی ضد اسید
♦️نازل تفلون درجه یک صنعتی ❇️تامین کامل مواد شفاف کننده این دستگاه و
خدمات پس از فروش
جهت ثبت سفارش به دایرکت مراجعه و یا با شماره
09157790569 تماس حاصل فرمایید.
ارسال به سراسر کشور 
@mahan_detailing
#ترمیم #ترمیم_چراغ #کیت_شفاف_سازی#چراغ #شفاف_سازی #شفاف_سازی_چراغ #
#دیتیلینگ #دیتیل #دیتیلینگ_خودرو #چراغ_اسپرت #چراغ_جلو #شفاف_کننده
 • فروش ویژه ی کیت شفاف سازی چراغ آغاز شد⚜️⚜️⚜️
  💎ساخت روسیه
  حذف کامل هر نوع ماتی و کدری و خط و خش
  این محصول کاملا بهنیه سازی شده و هیچکدام از معایب دستگاه های چینی و مشابه را ندارد.
  قابل توجه همکاران دیتیلینگ و بازسازی چراغ
  مشخصات فنی:
  ♦️منبع تغذیه ی 1‪2 ولت
  ♦️دارای سنسور قطع کن 9‪0 درجه
  ♦️دارای هیتر ضد ضربه ونسوز
  ♦️بدنه تمام استیل
  ♦️درب تفلون صنعتی ضد اسید
  ♦️نازل تفلون درجه یک صنعتی ❇️تامین کامل مواد شفاف کننده این دستگاه و
  خدمات پس از فروش
  جهت ثبت سفارش به دایرکت مراجعه و یا با شماره
  09157790569 تماس حاصل فرمایید.
  ارسال به سراسر کشور
  @mahan_detailing
  #ترمیم #ترمیم_چراغ #کیت_شفاف_سازی #چراغ #شفاف_سازی #شفاف_سازی_چراغ #
  #دیتیلینگ #دیتیل #دیتیلینگ_خودرو #چراغ_اسپرت #چراغ_جلو #شفاف_کننده
 •  41  0  19 hours ago

Top #دیتیلینگ Posts