#دکلمه_بندری Instagram Photos & Videos

دکلمه_بندری - 13 posts

Hashtag Popularity

4.5
average comments
120
average likes

Latest #دکلمه_بندری Posts

 • #بندرعباس
#شعربندری 
شعری بنام ( دآزن )
📲
✈️
الکی وآدیدنش خوشحال مَبـــش
🔹
جَک مَگه مست چشمونی مَبـــش
🔹
حرفوخو کــَـل بکو تا به قیامت
🔹
دِگــه شیـــفتهِ اون دآزن مَبــــش
🔹
نادونی حسودزیادن میونِ تو.
🔹
تو بازیچه دست رقیبون مَبــــش
🔹
حس نکردم گُم و گیژن یکی
🔹
توبیخیالِ حسِ مهـــــدی مَبــــش
👤
ادامه دارد....!
#مهدی_شجاعی
قضاوت ممنوع
🐟🐟🐟
#مُشتا #مشتا : دام ماهی گیری
توضیح: توری که در ساحل دریا توسط چوب مهار میشود وبراثر جزر و مد طبیعی دریابدون دخالت دست انسان ماهی به دام می افته میگن مُشتا
#دکلمه_بندری 
#خواجه_عطا #هرمزگان_تعبيدگاه_نيست
#هرمزگان_رابايد_ديد
 • #بندرعباس
  #شعربندری
  شعری بنام ( دآزن )
  📲
  ✈️
  الکی وآدیدنش خوشحال مَبـــش
  🔹
  جَک مَگه مست چشمونی مَبـــش
  🔹
  حرفوخو کــَـل بکو تا به قیامت
  🔹
  دِگــه شیـــفتهِ اون دآزن مَبــــش
  🔹
  نادونی حسودزیادن میونِ تو.
  🔹
  تو بازیچه دست رقیبون مَبــــش
  🔹
  حس نکردم گُم و گیژن یکی
  🔹
  توبیخیالِ حسِ مهـــــدی مَبــــش
  👤
  ادامه دارد....!
  #مهدی_شجاعی
  قضاوت ممنوع
  🐟🐟🐟
  ُشتا #مشتا : دام ماهی گیری
  توضیح: توری که در ساحل دریا توسط چوب مهار میشود وبراثر جزر و مد طبیعی دریابدون دخالت دست انسان ماهی به دام می افته میگن مُشتا
  #دکلمه_بندری
  #خواجه_عطا #هرمزگان_تعبيدگاه_نيست
  #هرمزگان_رابايد_ديد

 •  123  0  11 April, 2018
 • #شعربندری
#دکلمه_بندری 
فلسفه تنهایی مِـــــــــه
فلسفه تنهایی مِه باورکــــــــــن سَره دور و دراز اِیشه
اِیی حکایت همچنون باقین شعرونم شوق مرگ اِیشه
یه رُخساری اَ تباره مِه اَگِت بس کـــــــــن آینه ی مِه
اِیی همه ناکامی بیچه؟دقدلیت بشتراَ اُشتر کینه ی مِه
زیرِ رگ خونینُم اَبَرِن تابوت تابوت آدم تنها و گَــــررِی
ای خدایِ بالاسری وختی وآکلومی ناترسُم اَهیچ بنی بشری
#مهدی_شجاعی
 • #شعربندری
  #دکلمه_بندری
  فلسفه تنهایی مِـــــــــه
  فلسفه تنهایی مِه باورکــــــــــن سَره دور و دراز اِیشه
  اِیی حکایت همچنون باقین شعرونم شوق مرگ اِیشه
  یه رُخساری اَ تباره مِه اَگِت بس کـــــــــن آینه ی مِه
  اِیی همه ناکامی بیچه؟دقدلیت بشتراَ اُشتر کینه ی مِه
  زیرِ رگ خونینُم اَبَرِن تابوت تابوت آدم تنها و گَــــررِی
  ای خدایِ بالاسری وختی وآکلومی ناترسُم اَهیچ بنی بشری
  #مهدی_شجاعی

 •  123  13  3 April, 2018
 • این عکس را گذاشتم تا وفای #سگ را ببینی.
🐩🐕، من مدتی به این سگ غذا میدادم و هروقت پیشش میومدم چه باغذا و چه بدون غذا همیشه کنارم میماند.
تا من اول نمیرفتم خونه سگ نمیرفت،کنارم میماند..و...اما یه روز جفتش کنارش اومد وبعداز چند دقیقه رفت اما هرگز سگی که غذا بهش میدادم منو رها نکرد ...
عکسها رو ورق بزنید خودتون متوجه میشید

الکی نیست میگن سگ باوفاست
 #مهدی_شجاعی #دکلمه_بندری
 • این عکس را گذاشتم تا وفای #سگ را ببینی.
  🐩🐕، من مدتی به این سگ غذا میدادم و هروقت پیشش میومدم چه باغذا و چه بدون غذا همیشه کنارم میماند.
  تا من اول نمیرفتم خونه سگ نمیرفت،کنارم میماند..و...اما یه روز جفتش کنارش اومد وبعداز چند دقیقه رفت اما هرگز سگی که غذا بهش میدادم منو رها نکرد ...
  عکسها رو ورق بزنید خودتون متوجه میشید

  الکی نیست میگن سگ باوفاست
  #مهدی_شجاعی #دکلمه_بندری

 •  125  0  29 January, 2018
 • #شعربندری
بخشی از شعر #غمنامه امون #گویش_بندرعباسی 
#امون یعنی امان
این #شعرناتمام خوندمش چرا... که... به دلایلی نخواستم کاملش بزارم

امون ازتنهایی
امون از رسوایی امون ازخرص بعدازجدایی
امون ازحرف مردم
امون ازپِچ پِچونِ پیرزنی
امون اززیر جُلی مارئون اَفعی
امون ازسُکسُکونه خودی هی دادبیداد
امون از ای دلِ پُروم 
امون از خفگی مه ، که کسی درک نِیکه امون امون امون...🔏
🔏ادامه دارد......!؟ ادامه دارد.......!؟
◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️️
#مهدی_شجاعی #دکلمه_بندری
#هيچ_جا_بندر_نابو
 • #شعربندری
  بخشی از شعر #غمنامه امون #گویش_بندرعباسی
  #امون یعنی امان
  این #شعرناتمام خوندمش چرا... که... به دلایلی نخواستم کاملش بزارم

  امون ازتنهایی
  امون از رسوایی امون ازخرص بعدازجدایی
  امون ازحرف مردم
  امون ازپِچ پِچونِ پیرزنی
  امون اززیر جُلی مارئون اَفعی
  امون ازسُکسُکونه خودی هی دادبیداد
  امون از ای دلِ پُروم
  امون از خفگی مه ، که کسی درک نِیکه امون امون امون...🔏
  🔏ادامه دارد......!؟ ادامه دارد.......!؟
  ◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️️
  #مهدی_شجاعی #دکلمه_بندری
  #هيچ_جا_بندر_نابو

 •  92  0  17 November, 2017
 • #بندرعباسی
من بندرعباسی هرجای ایران باشم بندرعباسی ام .درسرمای لرزان درگرمای آتشین در ته اقیانوس هند یا که دراوج ابرهای رویایی هرآنجا باشم من بندرعباسی ام.
#مهدی_شجاعی #دکلمه_بندری
 • #بندرعباسی
  من بندرعباسی هرجای ایران باشم بندرعباسی ام .درسرمای لرزان درگرمای آتشین در ته اقیانوس هند یا که دراوج ابرهای رویایی هرآنجا باشم من بندرعباسی ام.
  #مهدی_شجاعی #دکلمه_بندری

 •  100  0  18 September, 2017

Top #دکلمه_بندری Posts

 • #شعربندری
#دکلمه_بندری 
فلسفه تنهایی مِـــــــــه
فلسفه تنهایی مِه باورکــــــــــن سَره دور و دراز اِیشه
اِیی حکایت همچنون باقین شعرونم شوق مرگ اِیشه
یه رُخساری اَ تباره مِه اَگِت بس کـــــــــن آینه ی مِه
اِیی همه ناکامی بیچه؟دقدلیت بشتراَ اُشتر کینه ی مِه
زیرِ رگ خونینُم اَبَرِن تابوت تابوت آدم تنها و گَــــررِی
ای خدایِ بالاسری وختی وآکلومی ناترسُم اَهیچ بنی بشری
#مهدی_شجاعی
 • #شعربندری
  #دکلمه_بندری
  فلسفه تنهایی مِـــــــــه
  فلسفه تنهایی مِه باورکــــــــــن سَره دور و دراز اِیشه
  اِیی حکایت همچنون باقین شعرونم شوق مرگ اِیشه
  یه رُخساری اَ تباره مِه اَگِت بس کـــــــــن آینه ی مِه
  اِیی همه ناکامی بیچه؟دقدلیت بشتراَ اُشتر کینه ی مِه
  زیرِ رگ خونینُم اَبَرِن تابوت تابوت آدم تنها و گَــــررِی
  ای خدایِ بالاسری وختی وآکلومی ناترسُم اَهیچ بنی بشری
  #مهدی_شجاعی

 •  123  13  3 April, 2018
 • این عکس را گذاشتم تا وفای #سگ را ببینی.
🐩🐕، من مدتی به این سگ غذا میدادم و هروقت پیشش میومدم چه باغذا و چه بدون غذا همیشه کنارم میماند.
تا من اول نمیرفتم خونه سگ نمیرفت،کنارم میماند..و...اما یه روز جفتش کنارش اومد وبعداز چند دقیقه رفت اما هرگز سگی که غذا بهش میدادم منو رها نکرد ...
عکسها رو ورق بزنید خودتون متوجه میشید

الکی نیست میگن سگ باوفاست
 #مهدی_شجاعی #دکلمه_بندری
 • این عکس را گذاشتم تا وفای #سگ را ببینی.
  🐩🐕، من مدتی به این سگ غذا میدادم و هروقت پیشش میومدم چه باغذا و چه بدون غذا همیشه کنارم میماند.
  تا من اول نمیرفتم خونه سگ نمیرفت،کنارم میماند..و...اما یه روز جفتش کنارش اومد وبعداز چند دقیقه رفت اما هرگز سگی که غذا بهش میدادم منو رها نکرد ...
  عکسها رو ورق بزنید خودتون متوجه میشید

  الکی نیست میگن سگ باوفاست
  #مهدی_شجاعی #دکلمه_بندری

 •  125  0  29 January, 2018
 • #شعربندری
بخشی از شعر #غمنامه امون #گویش_بندرعباسی 
#امون یعنی امان
این #شعرناتمام خوندمش چرا... که... به دلایلی نخواستم کاملش بزارم

امون ازتنهایی
امون از رسوایی امون ازخرص بعدازجدایی
امون ازحرف مردم
امون ازپِچ پِچونِ پیرزنی
امون اززیر جُلی مارئون اَفعی
امون ازسُکسُکونه خودی هی دادبیداد
امون از ای دلِ پُروم 
امون از خفگی مه ، که کسی درک نِیکه امون امون امون...🔏
🔏ادامه دارد......!؟ ادامه دارد.......!؟
◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️️
#مهدی_شجاعی #دکلمه_بندری
#هيچ_جا_بندر_نابو
 • #شعربندری
  بخشی از شعر #غمنامه امون #گویش_بندرعباسی
  #امون یعنی امان
  این #شعرناتمام خوندمش چرا... که... به دلایلی نخواستم کاملش بزارم

  امون ازتنهایی
  امون از رسوایی امون ازخرص بعدازجدایی
  امون ازحرف مردم
  امون ازپِچ پِچونِ پیرزنی
  امون اززیر جُلی مارئون اَفعی
  امون ازسُکسُکونه خودی هی دادبیداد
  امون از ای دلِ پُروم
  امون از خفگی مه ، که کسی درک نِیکه امون امون امون...🔏
  🔏ادامه دارد......!؟ ادامه دارد.......!؟
  ◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️️
  #مهدی_شجاعی #دکلمه_بندری
  #هيچ_جا_بندر_نابو

 •  92  0  17 November, 2017
 • #بندرعباسی
من بندرعباسی هرجای ایران باشم بندرعباسی ام .درسرمای لرزان درگرمای آتشین در ته اقیانوس هند یا که دراوج ابرهای رویایی هرآنجا باشم من بندرعباسی ام.
#مهدی_شجاعی #دکلمه_بندری
 • #بندرعباسی
  من بندرعباسی هرجای ایران باشم بندرعباسی ام .درسرمای لرزان درگرمای آتشین در ته اقیانوس هند یا که دراوج ابرهای رویایی هرآنجا باشم من بندرعباسی ام.
  #مهدی_شجاعی #دکلمه_بندری

 •  100  0  18 September, 2017