#دکتر_مامایی Instagram Photos & Videos

دکتر_مامایی - 35 posts

Hashtag Popularity

6
average comments
105.6
average likes

Latest #دکتر_مامایی Posts

 • #فیروزکوه #فیروزکوه_دماوند #سمنان#تهران#جابان
#حصاربن#سیمین_دشت#زرین_دشت#تبلیغات
#آگهی
#دکتر
#دکتر_مامایی
#خدمات 
#جنین
#مامایی مامایی 
انجام معاینات و درمان بیماری های زنان 
کنترل بارداری و چک کردن صدای قلب جنین 
مراقب های قبل، حین و پس ازبارداری وزایمان 
مشاوره وتجویز انواع روش های پیشگیری ازبارداری ازجمله آی یودی ،آمپول های یک ماهه وسه ماهه و غیره
غربالگری سرطان دهانه رحم وانجام تست پاپ اسمیر به روش ساده ولیکویید 
معاینه و غربالگری سرطان پستان 
سوراخ کردن گوش با بی حسی جهت کودکان وبزرگسالان 
معاینات دوشیزگان وصدور گواهی 
مشاوره مشکلات جنسی قبل و بعد از ازدواج 
مشاوره درخصوص بلوغ ویائسگی 
تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری
تجویز رژیم غذایی 
تزریقات بانوان 
آدرس :خیابان پاسداران جنب فروشگاه ولیعصر
تلفن تماس: ۷۶۴۴۸۴۶۹
پذیرش:همه روزه عصرها 
با بیش از چهارسال سابقه کار 
کارشناس مامایی :خانم رمضان زاده
۷۶۴۴۸۴۶۹
 • #فیروزکوه #فیروزکوه_دماوند #سمنان #تهران #جابان
  #حصاربن #سیمین_دشت #زرین_دشت #تبلیغات
  #آگهی
  #دکتر
  #دکتر_مامایی
  #خدمات
  #جنین
  #مامایی مامایی
  انجام معاینات و درمان بیماری های زنان
  کنترل بارداری و چک کردن صدای قلب جنین
  مراقب های قبل، حین و پس ازبارداری وزایمان
  مشاوره وتجویز انواع روش های پیشگیری ازبارداری ازجمله آی یودی ،آمپول های یک ماهه وسه ماهه و غیره
  غربالگری سرطان دهانه رحم وانجام تست پاپ اسمیر به روش ساده ولیکویید
  معاینه و غربالگری سرطان پستان
  سوراخ کردن گوش با بی حسی جهت کودکان وبزرگسالان
  معاینات دوشیزگان وصدور گواهی
  مشاوره مشکلات جنسی قبل و بعد از ازدواج
  مشاوره درخصوص بلوغ ویائسگی
  تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری
  تجویز رژیم غذایی
  تزریقات بانوان
  آدرس :خیابان پاسداران جنب فروشگاه ولیعصر
  تلفن تماس: ۷۶۴۴۸۴۶۹
  پذیرش:همه روزه عصرها
  با بیش از چهارسال سابقه کار
  کارشناس مامایی :خانم رمضان زاده
  ۷۶۴۴۸۴۶۹

 •  102  2  17 July, 2019

Top #دکتر_مامایی Posts

 • #فیروزکوه #فیروزکوه_دماوند #سمنان#تهران#جابان
#حصاربن#سیمین_دشت#زرین_دشت#تبلیغات
#آگهی
#دکتر
#دکتر_مامایی
#خدمات 
#جنین
#مامایی مامایی 
انجام معاینات و درمان بیماری های زنان 
کنترل بارداری و چک کردن صدای قلب جنین 
مراقب های قبل، حین و پس ازبارداری وزایمان 
مشاوره وتجویز انواع روش های پیشگیری ازبارداری ازجمله آی یودی ،آمپول های یک ماهه وسه ماهه و غیره
غربالگری سرطان دهانه رحم وانجام تست پاپ اسمیر به روش ساده ولیکویید 
معاینه و غربالگری سرطان پستان 
سوراخ کردن گوش با بی حسی جهت کودکان وبزرگسالان 
معاینات دوشیزگان وصدور گواهی 
مشاوره مشکلات جنسی قبل و بعد از ازدواج 
مشاوره درخصوص بلوغ ویائسگی 
تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری
تجویز رژیم غذایی 
تزریقات بانوان 
آدرس :خیابان پاسداران جنب فروشگاه ولیعصر
تلفن تماس: ۷۶۴۴۸۴۶۹
پذیرش:همه روزه عصرها 
با بیش از چهارسال سابقه کار 
کارشناس مامایی :خانم رمضان زاده
۷۶۴۴۸۴۶۹
 • #فیروزکوه #فیروزکوه_دماوند #سمنان #تهران #جابان
  #حصاربن #سیمین_دشت #زرین_دشت #تبلیغات
  #آگهی
  #دکتر
  #دکتر_مامایی
  #خدمات
  #جنین
  #مامایی مامایی
  انجام معاینات و درمان بیماری های زنان
  کنترل بارداری و چک کردن صدای قلب جنین
  مراقب های قبل، حین و پس ازبارداری وزایمان
  مشاوره وتجویز انواع روش های پیشگیری ازبارداری ازجمله آی یودی ،آمپول های یک ماهه وسه ماهه و غیره
  غربالگری سرطان دهانه رحم وانجام تست پاپ اسمیر به روش ساده ولیکویید
  معاینه و غربالگری سرطان پستان
  سوراخ کردن گوش با بی حسی جهت کودکان وبزرگسالان
  معاینات دوشیزگان وصدور گواهی
  مشاوره مشکلات جنسی قبل و بعد از ازدواج
  مشاوره درخصوص بلوغ ویائسگی
  تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری
  تجویز رژیم غذایی
  تزریقات بانوان
  آدرس :خیابان پاسداران جنب فروشگاه ولیعصر
  تلفن تماس: ۷۶۴۴۸۴۶۹
  پذیرش:همه روزه عصرها
  با بیش از چهارسال سابقه کار
  کارشناس مامایی :خانم رمضان زاده
  ۷۶۴۴۸۴۶۹

 •  102  2  17 July, 2019