#دختر_تاجی Instagram Photos & Videos

دختر_تاجی - 8.6k posts

Hashtag Popularity

30
average comments
1.5k
average likes

Latest #دختر_تاجی Posts

 • لحظه محبوب من از جام جهاني روسيه، نه گل ثانيه آخر به مراكش است، نه تمام ثانيه هاي نمايش كم نظير مقابل ستارگان لاروخا، نه مهار پنالتي ستاره پرتغالي، نه گل غرورانگيز كريم انصاري فرد و نه حتي ثانيه هاي پر از بيم و اميد صعود به دور بعد مقابل ياران رونالدو
‌
من از تمام اين جام، عاشق آن لحظه ام كه كارلوس كيروش، كتش را از تن در مي آورد و به گوشه اي پرت مي كند.رو به داور بازي و آن بالا به سمت داوران ويديويي، نگاهي غضبناك مي اندازد و فرياد مي زند. كيروش در آن لحظه دارد كاري مي كند. نمي ايستد و تماشا نمي كند. حتي مثل خيلي ها متن سخنراني آتشين آخر بازي اش را آن لحظه در ذهن مرور نمي كند. كيروش درست در همان لحظه كاري مي كند.خودش وارد ميدان مي شود. نمي گذارد دير شود. همان لحظه و همان ثانيه تصميم مي گيرد و خودش وارد ميدان مي شود.
‌
اين روزها كه همه چيز به هم ريخته؛ چرخ اقتصاد از روي ريل خارج شده و هزار بلاي زميني و آسماني ديگر دارد مثل زالوي ناقل اچ آي وي خون مردم را مي مكد، يكي مثل كارلوس كيروش را لازم داريم.
كسي كه كتي، جامه اي، ردايي و عبايي بدرد. وارد ميدان شود و سخن كوتاه كند. حقي اگر هست، اگر قابل گرفتن است، بستاند و به حق دار 
بدهد.
‌
اما دريغ كه: 
یکی زشب گرفتگان چراغ بر نمی کند
کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند ---------------------------------------------------
#استقلال #اس_اس #تاج_کبیر #تاج_کبیر_آسیا #استقلالی #لنگ #ss #esteghlal #esteghlalpage #esteghlali #esteghlalia #تهران #ایران #استراماچونی #برانکو #لنگ #لنگی #پرسپولیس #تراکتور # #love #fashion #perspolis #استقلالیا #پرسپولیسی #تاج #تاجیا #دختر_تاجی #دختر_استقلالی #حاشیه_فوتبال
 • لحظه محبوب من از جام جهاني روسيه، نه گل ثانيه آخر به مراكش است، نه تمام ثانيه هاي نمايش كم نظير مقابل ستارگان لاروخا، نه مهار پنالتي ستاره پرتغالي، نه گل غرورانگيز كريم انصاري فرد و نه حتي ثانيه هاي پر از بيم و اميد صعود به دور بعد مقابل ياران رونالدو

  من از تمام اين جام، عاشق آن لحظه ام كه كارلوس كيروش، كتش را از تن در مي آورد و به گوشه اي پرت مي كند.رو به داور بازي و آن بالا به سمت داوران ويديويي، نگاهي غضبناك مي اندازد و فرياد مي زند. كيروش در آن لحظه دارد كاري مي كند. نمي ايستد و تماشا نمي كند. حتي مثل خيلي ها متن سخنراني آتشين آخر بازي اش را آن لحظه در ذهن مرور نمي كند. كيروش درست در همان لحظه كاري مي كند.خودش وارد ميدان مي شود. نمي گذارد دير شود. همان لحظه و همان ثانيه تصميم مي گيرد و خودش وارد ميدان مي شود.

  اين روزها كه همه چيز به هم ريخته؛ چرخ اقتصاد از روي ريل خارج شده و هزار بلاي زميني و آسماني ديگر دارد مثل زالوي ناقل اچ آي وي خون مردم را مي مكد، يكي مثل كارلوس كيروش را لازم داريم.
  كسي كه كتي، جامه اي، ردايي و عبايي بدرد. وارد ميدان شود و سخن كوتاه كند. حقي اگر هست، اگر قابل گرفتن است، بستاند و به حق دار
  بدهد.

  اما دريغ كه:
  یکی زشب گرفتگان چراغ بر نمی کند
  کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند ---------------------------------------------------
  #استقلال #اس_اس #تاج_کبیر #تاج_کبیر_آسیا #استقلالی #لنگ #ss #esteghlal #esteghlalpage #esteghlali #esteghlalia #تهران #ایران #استراماچونی #برانکو #لنگ #لنگی #پرسپولیس #تراکتور # #love #fashion #perspolis #استقلالیا #پرسپولیسی #تاج #تاجیا #دختر_تاجی #دختر_استقلالی #حاشیه_فوتبال

 •  6,011  128  14 November, 2019

Top #دختر_تاجی Posts

 • لحظه محبوب من از جام جهاني روسيه، نه گل ثانيه آخر به مراكش است، نه تمام ثانيه هاي نمايش كم نظير مقابل ستارگان لاروخا، نه مهار پنالتي ستاره پرتغالي، نه گل غرورانگيز كريم انصاري فرد و نه حتي ثانيه هاي پر از بيم و اميد صعود به دور بعد مقابل ياران رونالدو
‌
من از تمام اين جام، عاشق آن لحظه ام كه كارلوس كيروش، كتش را از تن در مي آورد و به گوشه اي پرت مي كند.رو به داور بازي و آن بالا به سمت داوران ويديويي، نگاهي غضبناك مي اندازد و فرياد مي زند. كيروش در آن لحظه دارد كاري مي كند. نمي ايستد و تماشا نمي كند. حتي مثل خيلي ها متن سخنراني آتشين آخر بازي اش را آن لحظه در ذهن مرور نمي كند. كيروش درست در همان لحظه كاري مي كند.خودش وارد ميدان مي شود. نمي گذارد دير شود. همان لحظه و همان ثانيه تصميم مي گيرد و خودش وارد ميدان مي شود.
‌
اين روزها كه همه چيز به هم ريخته؛ چرخ اقتصاد از روي ريل خارج شده و هزار بلاي زميني و آسماني ديگر دارد مثل زالوي ناقل اچ آي وي خون مردم را مي مكد، يكي مثل كارلوس كيروش را لازم داريم.
كسي كه كتي، جامه اي، ردايي و عبايي بدرد. وارد ميدان شود و سخن كوتاه كند. حقي اگر هست، اگر قابل گرفتن است، بستاند و به حق دار 
بدهد.
‌
اما دريغ كه: 
یکی زشب گرفتگان چراغ بر نمی کند
کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند ---------------------------------------------------
#استقلال #اس_اس #تاج_کبیر #تاج_کبیر_آسیا #استقلالی #لنگ #ss #esteghlal #esteghlalpage #esteghlali #esteghlalia #تهران #ایران #استراماچونی #برانکو #لنگ #لنگی #پرسپولیس #تراکتور # #love #fashion #perspolis #استقلالیا #پرسپولیسی #تاج #تاجیا #دختر_تاجی #دختر_استقلالی #حاشیه_فوتبال
 • لحظه محبوب من از جام جهاني روسيه، نه گل ثانيه آخر به مراكش است، نه تمام ثانيه هاي نمايش كم نظير مقابل ستارگان لاروخا، نه مهار پنالتي ستاره پرتغالي، نه گل غرورانگيز كريم انصاري فرد و نه حتي ثانيه هاي پر از بيم و اميد صعود به دور بعد مقابل ياران رونالدو

  من از تمام اين جام، عاشق آن لحظه ام كه كارلوس كيروش، كتش را از تن در مي آورد و به گوشه اي پرت مي كند.رو به داور بازي و آن بالا به سمت داوران ويديويي، نگاهي غضبناك مي اندازد و فرياد مي زند. كيروش در آن لحظه دارد كاري مي كند. نمي ايستد و تماشا نمي كند. حتي مثل خيلي ها متن سخنراني آتشين آخر بازي اش را آن لحظه در ذهن مرور نمي كند. كيروش درست در همان لحظه كاري مي كند.خودش وارد ميدان مي شود. نمي گذارد دير شود. همان لحظه و همان ثانيه تصميم مي گيرد و خودش وارد ميدان مي شود.

  اين روزها كه همه چيز به هم ريخته؛ چرخ اقتصاد از روي ريل خارج شده و هزار بلاي زميني و آسماني ديگر دارد مثل زالوي ناقل اچ آي وي خون مردم را مي مكد، يكي مثل كارلوس كيروش را لازم داريم.
  كسي كه كتي، جامه اي، ردايي و عبايي بدرد. وارد ميدان شود و سخن كوتاه كند. حقي اگر هست، اگر قابل گرفتن است، بستاند و به حق دار
  بدهد.

  اما دريغ كه:
  یکی زشب گرفتگان چراغ بر نمی کند
  کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند ---------------------------------------------------
  #استقلال #اس_اس #تاج_کبیر #تاج_کبیر_آسیا #استقلالی #لنگ #ss #esteghlal #esteghlalpage #esteghlali #esteghlalia #تهران #ایران #استراماچونی #برانکو #لنگ #لنگی #پرسپولیس #تراکتور # #love #fashion #perspolis #استقلالیا #پرسپولیسی #تاج #تاجیا #دختر_تاجی #دختر_استقلالی #حاشیه_فوتبال

 •  6,011  128  14 November, 2019