#خومانی Instagram Photos & Videos

خومانی - 27 posts

Hashtag Popularity

33.4
average comments
336.9
average likes

Latest #خومانی Posts

 • جماعتێ خۆمان
کاک اڕام ۆ کاک هژیر ۆ کاک اسۆ ۆ کاک هیۆا و کاک اکام ۆ کاک اکۆ ڕحمتی ۆ کاک نعمت ۆ خاله اسماعیڵ ۆ کاک مظفز ۆ کاک فۆاد ۆ کاک بهرۆز ۆ کاک شاهین ۆ کاک اڕمان ۆ کاک احمد ۆ کاک شاهۆ ۆ کاک فردین ۆ کاک زکڕیا ۆ کاک پیام ۆ ڵه اخڕ دا بۆخۆم
#خومانی
 • جماعتێ خۆمان
  کاک اڕام ۆ کاک هژیر ۆ کاک اسۆ ۆ کاک هیۆا و کاک اکام ۆ کاک اکۆ ڕحمتی ۆ کاک نعمت ۆ خاله اسماعیڵ ۆ کاک مظفز ۆ کاک فۆاد ۆ کاک بهرۆز ۆ کاک شاهین ۆ کاک اڕمان ۆ کاک احمد ۆ کاک شاهۆ ۆ کاک فردین ۆ کاک زکڕیا ۆ کاک پیام ۆ ڵه اخڕ دا بۆخۆم
  #خومانی

 •  96  0  6 hours ago
 • جماعتێ خۆمان
کاک اڕام ۆ کاک هژیر ۆ کاک اسۆ ۆ کاک هیۆا و کاک اکام ۆ کاک اکۆ ڕحمتی ۆ کاک نعمت ۆ خاله اسماعیڵ ۆ کاک مظفز ۆ کاک فۆاد ۆ کاک بهرۆز ۆ کاک شاهین ۆ کاک اڕمان ۆ کاک احمد ۆ کاک شاهۆ ۆ کاک فردین ۆ کاک زکڕیا ۆ کاک پیام ۆ ڵه اخڕ دا بۆخۆم
#خومانی
 • جماعتێ خۆمان
  کاک اڕام ۆ کاک هژیر ۆ کاک اسۆ ۆ کاک هیۆا و کاک اکام ۆ کاک اکۆ ڕحمتی ۆ کاک نعمت ۆ خاله اسماعیڵ ۆ کاک مظفز ۆ کاک فۆاد ۆ کاک بهرۆز ۆ کاک شاهین ۆ کاک اڕمان ۆ کاک احمد ۆ کاک شاهۆ ۆ کاک فردین ۆ کاک زکڕیا ۆ کاک پیام ۆ ڵه اخڕ دا بۆخۆم
  #خومانی

 •  434  33  15 August, 2017
 • ♥♥♥
سلام هم زوانا
حال و احوالتان در چ حالن؟
انشالا ک خوب هسین
کانال پیج هم راه اندازی وُویده
دلتان کشی بییِین داخل، دور هم بیم

اَ دوساتان هم بُگوئین
دوسِی هم لهجه هم بتگین
لینک هم اینجه و هم تو بیو هسه
👇
tlgrm.me/jamekhoman

خیلی مخلصیم💟😚🙋 #بوشهریها #شهرستان_جم #جمی_ها #لهجه_محلی #گویش_جمی #خومانی
 • ♥♥♥
  سلام هم زوانا
  حال و احوالتان در چ حالن؟
  انشالا ک خوب هسین
  کانال پیج هم راه اندازی وُویده
  دلتان کشی بییِین داخل، دور هم بیم

  اَ دوساتان هم بُگوئین
  دوسِی هم لهجه هم بتگین
  لینک هم اینجه و هم تو بیو هسه
  👇
  tlgrm.me/jamekhoman

  خیلی مخلصیم💟😚🙋 #بوشهریها #شهرستان_جم #جمی_ها #لهجه_محلی #گویش_جمی #خومانی

 •  432  28  3 August, 2016

Top #خومانی Posts