#حیوونای_کوچه_پشتی Instagram Photos & Videos

Hashtag Popularity

34.4
average comments
1.4k
average likes

Latest #حیوونای_کوچه_پشتی Posts

 • .
از پیج #گربگانگی @gorbeganegi_catish
#قصه_پیشی_پیفو 
_آخی چقدر گشنه‌ اند طفلی ها.
و با چاقو می‌افتد به جان لفاف چغر سوسیس هایی که همین دو دقیقه پیش جلوی چشم خودم به خاطر پیشی ها خریده. با سختی سعی می کند یکیشان را باز کند. زن زیبایی است. هر دویشان زیبا هستند، این یکی اما توجهم را بیشتر جلب کرده. از تیپ زن هایی است که با ندای قلبشان زندگی می‌کنند و به راحتی می‌توانند هرچیزی، از یک شرکت چند ملیتی گرفته تا کافه ای در اروپا یا یک مهمانی شام، یا حتی چند تا ازگربه های من را مدیریت کنند. تازه از سر کار برگشته ام و امروز نوبت غذارسانی من است. دارم تند تند می‌روم خانه که کیسه سنگین غذای خشک و ظروف آب را بردارم و شروع کنم. به دلیل شرایط اقتصادی و از روی تجربه، ماه هاست که گربه ها فقط یک نوبت غذارسانی می شوند. آن هم پنج روز در هفته و روزهای دیگر خودشان باید غذا پیدا کنند. ساعت مشخصی دارد و دیگر پنهان از چشم مردم و در نقاط امن غذارسانی می کنیم تا مزاحمتی برای کسی نداشته باشد و گربه ها، دشمن و بدتر از آن دلواپس پیدا نکنند. می‌گویم: "دستتان درد نکند به گربه ها غذا می‌دهید. لطف کردید". می‌خندد و می‌گوید: "دست شما درد نکند که حواستان بهشان هست." دانه دانه اسم گربه‌ها را برایش می‌گویم، #کلوئت زیبا دوباره باردار است. #مشکی تازه زایمان کرده، بچه شیر می‌دهد و #شدو پیرمرد با ناخن های بیرون زده اش دارد سلانه سلانه به طرف ما می‌آید. شدو که نزدیک می‌شود یکی از بچه گربه های پارسال به اسم میلو وحشت می‌کند و فیف بلندی می کند که باعث می‌شود خانم دیگری که همراه خانم مهربان است و راحت در میان گربه ها روی سکو نشسته؛ بترسد و از جایش بپرد. می‌پرسم: "اجازه هست از شما و گربه هایی که غذا می‌دهید یک عکس بگیرم؟ شاید حتی گذاشتند توی پیج #حیوونای_کوچه_پشتی " . یکی از خانم ها کنار می‌رود و خانم مهربان با سخاوت اجازه می‌دهد عکسش را بگیرم. می‌گوید:"من از امریکا می‌ایم. آن جا انقدر به پناهگاه ها کمک می‌کنم. من عاشق حیوونام". یکی از همسایه ها که می‌داند این گربه ها را من غذارسانی می‌کنم با گوشه ابرو نشانشان می‌دهد و با دلواپسی می‌گوید:"خانم دکتر دارن به گربه هاتون سوسیس می‌دن ها. اشکالی نداره؟ ضرر نداره براشون؟ " می‌خندم و می‌گویم:" نه جان دلم گرسنگی برایشان بیشتر ضرر دارد! با یک بار سوسیس خوردن طوری‌ شان نمی‌شود. تازه ببین چقدر قشنگ است کارشان! ببین خانم ها چه راحت و گربه ها چه شاد و سیرند؟ حیف است آدم همچین عشقی را از بین ببرد. عشق، عشق است؛ حتی اگر طرفش یک گربه باشد." توی دلم اضافه می‌کنم
 • @heyvoonaye_koocheh_poshti Profile picture

  @heyvoonaye_koocheh_poshti

  .
  از پیج #گربگانگی @gorbeganegi_catish
  #قصه_پیشی_پیفو
  _آخی چقدر گشنه‌ اند طفلی ها.
  و با چاقو می‌افتد به جان لفاف چغر سوسیس هایی که همین دو دقیقه پیش جلوی چشم خودم به خاطر پیشی ها خریده. با سختی سعی می کند یکیشان را باز کند. زن زیبایی است. هر دویشان زیبا هستند، این یکی اما توجهم را بیشتر جلب کرده. از تیپ زن هایی است که با ندای قلبشان زندگی می‌کنند و به راحتی می‌توانند هرچیزی، از یک شرکت چند ملیتی گرفته تا کافه ای در اروپا یا یک مهمانی شام، یا حتی چند تا ازگربه های من را مدیریت کنند. تازه از سر کار برگشته ام و امروز نوبت غذارسانی من است. دارم تند تند می‌روم خانه که کیسه سنگین غذای خشک و ظروف آب را بردارم و شروع کنم. به دلیل شرایط اقتصادی و از روی تجربه، ماه هاست که گربه ها فقط یک نوبت غذارسانی می شوند. آن هم پنج روز در هفته و روزهای دیگر خودشان باید غذا پیدا کنند. ساعت مشخصی دارد و دیگر پنهان از چشم مردم و در نقاط امن غذارسانی می کنیم تا مزاحمتی برای کسی نداشته باشد و گربه ها، دشمن و بدتر از آن دلواپس پیدا نکنند. می‌گویم: "دستتان درد نکند به گربه ها غذا می‌دهید. لطف کردید". می‌خندد و می‌گوید: "دست شما درد نکند که حواستان بهشان هست." دانه دانه اسم گربه‌ها را برایش می‌گویم، #کلوئت زیبا دوباره باردار است. #مشکی تازه زایمان کرده، بچه شیر می‌دهد و #شدو پیرمرد با ناخن های بیرون زده اش دارد سلانه سلانه به طرف ما می‌آید. شدو که نزدیک می‌شود یکی از بچه گربه های پارسال به اسم میلو وحشت می‌کند و فیف بلندی می کند که باعث می‌شود خانم دیگری که همراه خانم مهربان است و راحت در میان گربه ها روی سکو نشسته؛ بترسد و از جایش بپرد. می‌پرسم: "اجازه هست از شما و گربه هایی که غذا می‌دهید یک عکس بگیرم؟ شاید حتی گذاشتند توی پیج #حیوونای_کوچه_پشتی " . یکی از خانم ها کنار می‌رود و خانم مهربان با سخاوت اجازه می‌دهد عکسش را بگیرم. می‌گوید:"من از امریکا می‌ایم. آن جا انقدر به پناهگاه ها کمک می‌کنم. من عاشق حیوونام". یکی از همسایه ها که می‌داند این گربه ها را من غذارسانی می‌کنم با گوشه ابرو نشانشان می‌دهد و با دلواپسی می‌گوید:"خانم دکتر دارن به گربه هاتون سوسیس می‌دن ها. اشکالی نداره؟ ضرر نداره براشون؟ " می‌خندم و می‌گویم:" نه جان دلم گرسنگی برایشان بیشتر ضرر دارد! با یک بار سوسیس خوردن طوری‌ شان نمی‌شود. تازه ببین چقدر قشنگ است کارشان! ببین خانم ها چه راحت و گربه ها چه شاد و سیرند؟ حیف است آدم همچین عشقی را از بین ببرد. عشق، عشق است؛ حتی اگر طرفش یک گربه باشد." توی دلم اضافه می‌کنم

 •  182  5  17 September, 2019
 • #قصه_پیشی_پیفو 
_آخی چقدر گشنه‌ اند طفلی ها.
و با چاقو می‌افتد به جان لفاف چغر سوسیس هایی که همین دو دقیقه پیش جلوی چشم خودم به خاطر پیشی ها خریده. با سختی سعی می کند یکیشان را باز کند. زن زیبایی است. هر دویشان زیبا هستند، این یکی اما توجهم را بیشتر جلب کرده. از تیپ زن هایی است که با ندای قلبشان زندگی می‌کنند و به راحتی می‌توانند هرچیزی، از یک شرکت چند ملیتی گرفته تا کافه ای در اروپا یا یک مهمانی شام، یا حتی چند تا ازگربه های من را به راحتی مدیریت کنند. تازه از سر کار برگشته ام و امروز نوبت غذارسانی من است. دارم تند تند می‌روم خانه که کیسه سنگین غذای خشک و ظروف آب را بردارم و شروع کنم. به دلیل شرایط اقتصادی و از روی تجربه، ماه هاست که گربه ها فقط یک نوبت غذارسانی می شوند. آن هم پنج روز در هفته و روزهای دیگر خودشان باید غذا پیدا کنند. ساعت مشخصی دارد و دیگر پنهان از چشم مردم و در نقاط امن غذارسانی می کنیم تا مزاحمتی برای کسی نداشته باشد و گربه ها، دشمن و بدتر از آن دلواپس پیدا نکنند. می‌گویم: "دستتان درد نکند به گربه ها غذا می‌دهید. لطف کردید". می‌خندد و می‌گوید: "دست شما درد نکند که حواستان بهشان هست." دانه دانه اسم گربه‌ها را برایش می‌گویم، #کلوئت زیبا دوباره باردار است. #مشکی تازه زایمان کرده، بچه شیر می‌دهد و #شدو پیرمرد با ناخن های بیرون زده اش دارد سلانه سلانه به طرف ما می‌آید. شدو که نزدیک می‌شود یکی از بچه گربه های پارسال به اسم میلو وحشت می‌کند و فیف بلندی می کند که باعث می‌شود خانم دیگری که همراه خانم مهربان است و راحت در میان گربه ها روی سکو نشسته؛ بترسد و از جایش بپرد. می‌پرسم: "اجازه هست از شما و گربه هایی که غذا می‌دهید یک عکس بگیرم؟ شاید حتی گذاشتند توی پیج #حیوونای_کوچه_پشتی " . یکی از خانم ها کنار می‌رود و خانم مهربان با سخاوت اجازه می‌دهد عکسش را بگیرم. می‌گوید:"من از امریکا می‌ایم. آن جا انقدر به پناهگاه ها کمک می‌کنم. من عاشق حیوونام". یکی از همسایه ها که می‌داند این گربه ها را من غذارسانی می‌کنم با گوشه ابرو نشانشان می‌دهد و با دلواپسی می‌گوید:"خانم دکتر دارن به گربه هاتون سوسیس می‌دن ها. اشکالی نداره؟ ضرر نداره براشون؟ " می‌خندم و می‌گویم:" نه جان دلم گرسنگی برایشان بیشتر ضرر دارد! با یک بار سوسیس خوردن طوری‌ شان نمی‌شود. تازه ببین چقدر قشنگ است کارشان! ببین خانم ها چه راحت و گربه ها چه شاد و سیرند؟ حیف است آدم همچین عشقی را از بین ببرد. عشق، عشق است؛ حتی اگر طرفش یک گربه باشد." توی دلم اضافه می‌کنم: " مخصوصا اگر طرفش گربه باشد!"
#پیشو_نوشت
 • @gorbeganegi_catish Profile picture

  @gorbeganegi_catish

  #قصه_پیشی_پیفو
  _آخی چقدر گشنه‌ اند طفلی ها.
  و با چاقو می‌افتد به جان لفاف چغر سوسیس هایی که همین دو دقیقه پیش جلوی چشم خودم به خاطر پیشی ها خریده. با سختی سعی می کند یکیشان را باز کند. زن زیبایی است. هر دویشان زیبا هستند، این یکی اما توجهم را بیشتر جلب کرده. از تیپ زن هایی است که با ندای قلبشان زندگی می‌کنند و به راحتی می‌توانند هرچیزی، از یک شرکت چند ملیتی گرفته تا کافه ای در اروپا یا یک مهمانی شام، یا حتی چند تا ازگربه های من را به راحتی مدیریت کنند. تازه از سر کار برگشته ام و امروز نوبت غذارسانی من است. دارم تند تند می‌روم خانه که کیسه سنگین غذای خشک و ظروف آب را بردارم و شروع کنم. به دلیل شرایط اقتصادی و از روی تجربه، ماه هاست که گربه ها فقط یک نوبت غذارسانی می شوند. آن هم پنج روز در هفته و روزهای دیگر خودشان باید غذا پیدا کنند. ساعت مشخصی دارد و دیگر پنهان از چشم مردم و در نقاط امن غذارسانی می کنیم تا مزاحمتی برای کسی نداشته باشد و گربه ها، دشمن و بدتر از آن دلواپس پیدا نکنند. می‌گویم: "دستتان درد نکند به گربه ها غذا می‌دهید. لطف کردید". می‌خندد و می‌گوید: "دست شما درد نکند که حواستان بهشان هست." دانه دانه اسم گربه‌ها را برایش می‌گویم، #کلوئت زیبا دوباره باردار است. #مشکی تازه زایمان کرده، بچه شیر می‌دهد و #شدو پیرمرد با ناخن های بیرون زده اش دارد سلانه سلانه به طرف ما می‌آید. شدو که نزدیک می‌شود یکی از بچه گربه های پارسال به اسم میلو وحشت می‌کند و فیف بلندی می کند که باعث می‌شود خانم دیگری که همراه خانم مهربان است و راحت در میان گربه ها روی سکو نشسته؛ بترسد و از جایش بپرد. می‌پرسم: "اجازه هست از شما و گربه هایی که غذا می‌دهید یک عکس بگیرم؟ شاید حتی گذاشتند توی پیج #حیوونای_کوچه_پشتی " . یکی از خانم ها کنار می‌رود و خانم مهربان با سخاوت اجازه می‌دهد عکسش را بگیرم. می‌گوید:"من از امریکا می‌ایم. آن جا انقدر به پناهگاه ها کمک می‌کنم. من عاشق حیوونام". یکی از همسایه ها که می‌داند این گربه ها را من غذارسانی می‌کنم با گوشه ابرو نشانشان می‌دهد و با دلواپسی می‌گوید:"خانم دکتر دارن به گربه هاتون سوسیس می‌دن ها. اشکالی نداره؟ ضرر نداره براشون؟ " می‌خندم و می‌گویم:" نه جان دلم گرسنگی برایشان بیشتر ضرر دارد! با یک بار سوسیس خوردن طوری‌ شان نمی‌شود. تازه ببین چقدر قشنگ است کارشان! ببین خانم ها چه راحت و گربه ها چه شاد و سیرند؟ حیف است آدم همچین عشقی را از بین ببرد. عشق، عشق است؛ حتی اگر طرفش یک گربه باشد." توی دلم اضافه می‌کنم: " مخصوصا اگر طرفش گربه باشد!"
  #پیشو_نوشت

 •  75  3  16 September, 2019
 • .
گفتم زن که نشد بگیرم حداقل این بچه رو به سرپرستی بگیرم.خعلی کوچیکه.همش ۴ماهشه.
دختر نقره شد دختر خوانده ی خودم.

خیلی راحت باهم کنار اومدیم.یوقتایی فقط ادب لازم میشه که خودم دوتا میزنم تو سرش درستش میکنم.هرچی کار میکنم این روزا باید خرج شکم این یذره بچه کنم.
فعلا تو خونه عروسک صداش میکنیم‌تا ببینیم اسمش در نهایت چی میشه.
پ.ن:تو این کلیپ دو تصویر هم زمان گرفته شده.
#یتیمچه
#حیوونای_کوچه_پشتی 
#نخریم_به_سرپرستی_بگیریم 
#گربه#پیشی#پیشی_شو
#ginger#cute#gingercat#catlovers
 • @yatimcheh.cat Profile picture

  @yatimcheh.cat

  .
  گفتم زن که نشد بگیرم حداقل این بچه رو به سرپرستی بگیرم.خعلی کوچیکه.همش ۴ماهشه.
  دختر نقره شد دختر خوانده ی خودم.

  خیلی راحت باهم کنار اومدیم.یوقتایی فقط ادب لازم میشه که خودم دوتا میزنم تو سرش درستش میکنم.هرچی کار میکنم این روزا باید خرج شکم این یذره بچه کنم.
  فعلا تو خونه عروسک صداش میکنیم‌تا ببینیم اسمش در نهایت چی میشه.
  پ.ن:تو این کلیپ دو تصویر هم زمان گرفته شده.
  #یتیمچه
  #حیوونای_کوچه_پشتی
  #نخریم_به_سرپرستی_بگیریم
  #گربه #پیشی #پیشی_شو
  #ginger #cute #gingercat #catlovers

 •  578  53  21 August, 2019
 • .
نمایشگاه گروهی نقاشی "#حیوونای_کوچه_پشتی "
• گالری راه ابریشم برگزار می‌کند
👈گشایش: جمعه ۱ شهریور ۴ تا ۸ عصر
نمایشگاه تا ۸ شهریور ادامه دارد
گالری وصال . بلوار کشاورز . بین وصال و قدس. شماره 210
دوشنبه ها گالری تعطیل است. 
طراح پوستر شاهین کاظمی
 • @tehran_pethouse Profile picture

  @tehran_pethouse

  .
  نمایشگاه گروهی نقاشی " #حیوونای_کوچه_پشتی "
  • گالری راه ابریشم برگزار می‌کند
  👈گشایش: جمعه ۱ شهریور ۴ تا ۸ عصر
  نمایشگاه تا ۸ شهریور ادامه دارد
  گالری وصال . بلوار کشاورز . بین وصال و قدس. شماره 210
  دوشنبه ها گالری تعطیل است.
  طراح پوستر شاهین کاظمی

 •  33  0  21 August, 2019
 • نمایشگاه گروهی نقاشی
#حیوونای_کوچه_پشتی • گالری راه ابریشم برگزار می‌کند 👈گشایش: جمعه ۱ شهریور ۴ تا ۸ عصر
نمایشگاه تا ۸ شهریور ادامه دارد
‎تهران، بلوار کشاورز، بین خیابان ۲۱۰وصال و قدس، شماره ‎گالری دوشنبه‌ها و تعطیلات رسمی تعطیل است...
طراح پوستر شاهین کاظمی

@bozorgmehrhosseinpour
 • @heyvoonaye_koocheh_poshti Profile picture

  @heyvoonaye_koocheh_poshti

  نمایشگاه گروهی نقاشی
  #حیوونای_کوچه_پشتی • گالری راه ابریشم برگزار می‌کند 👈گشایش: جمعه ۱ شهریور ۴ تا ۸ عصر
  نمایشگاه تا ۸ شهریور ادامه دارد
  ‎تهران، بلوار کشاورز، بین خیابان ۲۱۰وصال و قدس، شماره ‎گالری دوشنبه‌ها و تعطیلات رسمی تعطیل است...
  طراح پوستر شاهین کاظمی

  @bozorgmehrhosseinpour

 •  70  0  21 August, 2019

Top #حیوونای_کوچه_پشتی Posts