#جیگردار Instagram Photos & Videos

جیگردار - 631 posts

Hashtag Popularity

21.4
average comments
657
average likes

Latest #جیگردار Posts

 • خاطره پاطره......... #خانطومان #سوریه #حلب #دمشق #مرام #جیگردار #زورو #بورو #اسمی 
به داعشیا مگفت یره لاشیا🔫#بادست صحبت میکرد بچه پایین بود #کله نداشت یک سیم گاز بود یک اهرم #ترمزبریدم حاجی ب #کدوم دیوار #بکوبم ک هم خدا راضی باشه هم بنده هاش #خدایا این بنده هات حال منو بهم زدن واستا ک میخوام پیاده شم ...... ماگرزسر بریده میترسیدیم.....
درمحول عاشقان نمیرقصیدیم.... لایک خدا پابودناتون موقع رفتنم یک لوتی باعشق بیاد #دلم زنگار گرفته ازین الکیا 
#اصلا کون لق همه من تادلمو درنیارم درنمیام 
#تومیگی جلو#مردم 
هه مردمی ک به این لاشخوری زنده ان خدایا ب بزرگیت قسم اینا هیچی نیستن تو بگو جلومردم من برای ارامششون دعامیکنم من میدونم چقدربدبختن#مال دنیا خوشبختی نیست#دلت ک فقیر باشه خیلی فقیری حالتم گوه ترینه ب من نگون ک میگم گوخوردی....من ختم اونیم ک ازش الگومیگیری

#خدایا ب اشک بچه یتیما امشب توحالمه یه قسم جلو جم بدمت کون لق اوسکل جماعت .....منوببر#جاهلی ببر #ببرکه این روزارونبینم #دارم دردمیکشم خدا من دیگه نگاه این جماعتونمیبینم .... میای یا بیام ....بچه پاییم کلم خالیه میای یابیایم....ج .بده
 • خاطره پاطره......... #خانطومان #سوریه #حلب #دمشق #مرام #جیگردار #زورو #بورو #اسمی
  به داعشیا مگفت یره لاشیا🔫 #بادست صحبت میکرد بچه پایین بود #کله نداشت یک سیم گاز بود یک اهرم #ترمزبریدم حاجی ب #کدوم دیوار #بکوبم ک هم خدا راضی باشه هم بنده هاش #خدایا این بنده هات حال منو بهم زدن واستا ک میخوام پیاده شم ...... ماگرزسر بریده میترسیدیم.....
  درمحول عاشقان نمیرقصیدیم.... لایک خدا پابودناتون موقع رفتنم یک لوتی باعشق بیاد #دلم زنگار گرفته ازین الکیا
  #اصلا کون لق همه من تادلمو درنیارم درنمیام
  #تومیگی جلو #مردم
  هه مردمی ک به این لاشخوری زنده ان خدایا ب بزرگیت قسم اینا هیچی نیستن تو بگو جلومردم من برای ارامششون دعامیکنم من میدونم چقدربدبختن #مال دنیا خوشبختی نیست #دلت ک فقیر باشه خیلی فقیری حالتم گوه ترینه ب من نگون ک میگم گوخوردی....من ختم اونیم ک ازش الگومیگیری

  #خدایا ب اشک بچه یتیما امشب توحالمه یه قسم جلو جم بدمت کون لق اوسکل جماعت .....منوببر #جاهلی ببر #ببرکه این روزارونبینم #دارم دردمیکشم خدا من دیگه نگاه این جماعتونمیبینم .... میای یا بیام ....بچه پاییم کلم خالیه میای یابیایم....ج .بده

 •  147  2  7 December, 2019
 • (در رفاقت رسم ما جان دادن است ؛ هر قدم را صد قدم پس دادن است
هرکه بر ما تب کند جان میدهیم ؛ناز او را هرچه باشد میخریم. )رفیق# بامرام#لوتی#رفیق# پایدار#بامعرفت#جیگردار#سفره دار#جنگی#علی باجلان❤️#
 • (در رفاقت رسم ما جان دادن است ؛ هر قدم را صد قدم پس دادن است
  هرکه بر ما تب کند جان میدهیم ؛ناز او را هرچه باشد میخریم. )رفیق# بامرام #لوتی #رفیق# پایدار #بامعرفت #جیگردار #سفره دار #جنگی #علی باجلان❤️#

 •  545  23  27 November, 2019

Top #جیگردار Posts