#تەنیام Instagram Photos & Videos

تەنیام - 20 posts

Hashtag Popularity

5.4
average comments
257
average likes

Latest #تەنیام Posts

 • -
دڵی تەنگم #ئەمشەو بە یادی تۆ دیسان
ونم دەکا ریو بان بزانە چەند #تەنیام
 • -
  دڵی تەنگم #ئەمشەو بە یادی تۆ دیسان
  ونم دەکا ریو بان بزانە چەند #تەنیام

 •  53  0  20 March, 2018
 • # تەنیایی
ئەوەنیە، كەس لە تەنیشتت نەبێت.
تەنیایی #ئەوەیە
كەسێك لەتەنیشتت بێت و چەندین قسە 
لەدڵت بێت، بەڵام نەتوانی پێی #بڵێیت
كە #تەنیام!😌
 • # تەنیایی
  ئەوەنیە، كەس لە تەنیشتت نەبێت.
  تەنیایی #ئەوەیە
  كەسێك لەتەنیشتت بێت و چەندین قسە
  لەدڵت بێت، بەڵام نەتوانی پێی #بڵێیت
  كە #تەنیام!😌

 •  43  2  31 May, 2017
 • لەکوێی وەرە زۆر #تەنیام
لەکوێی کە تاریکە دونیام
لەکوێی کە خەم لە چاومایە 
لەکوێی کە من بێ ئارامم
لەکوێی کە توانام نیە
لەکوێی وەرە بەسە #دوری
 • لەکوێی وەرە زۆر #تەنیام
  لەکوێی کە تاریکە دونیام
  لەکوێی کە خەم لە چاومایە
  لەکوێی کە من بێ ئارامم
  لەکوێی کە توانام نیە
  لەکوێی وەرە بەسە #دوری

 •  20  0  23 October, 2016

Top #تەنیام Posts

 • # تەنیایی
ئەوەنیە، كەس لە تەنیشتت نەبێت.
تەنیایی #ئەوەیە
كەسێك لەتەنیشتت بێت و چەندین قسە 
لەدڵت بێت، بەڵام نەتوانی پێی #بڵێیت
كە #تەنیام!😌
 • # تەنیایی
  ئەوەنیە، كەس لە تەنیشتت نەبێت.
  تەنیایی #ئەوەیە
  كەسێك لەتەنیشتت بێت و چەندین قسە
  لەدڵت بێت، بەڵام نەتوانی پێی #بڵێیت
  كە #تەنیام!😌

 •  43  2  31 May, 2017
 • لەکوێی وەرە زۆر #تەنیام
لەکوێی کە تاریکە دونیام
لەکوێی کە خەم لە چاومایە 
لەکوێی کە من بێ ئارامم
لەکوێی کە توانام نیە
لەکوێی وەرە بەسە #دوری
 • لەکوێی وەرە زۆر #تەنیام
  لەکوێی کە تاریکە دونیام
  لەکوێی کە خەم لە چاومایە
  لەکوێی کە من بێ ئارامم
  لەکوێی کە توانام نیە
  لەکوێی وەرە بەسە #دوری

 •  20  0  23 October, 2016