#بوکس Instagram Photos & Videos

بوکس - 101.9k posts

Latest #بوکس Posts

Advertisements

Advertisements

 • وقتی دست کشا رو دستت می کنی
اونا دیگه هیچوقت در نمیان
#بوکس یه سبک زندگیه
تو انتخابش نمی کنی
اون تو رو انتخاب می کنه!
 • وقتی دست کشا رو دستت می کنی
  اونا دیگه هیچوقت در نمیان
  #بوکس یه سبک زندگیه
  تو انتخابش نمی کنی
  اون تو رو انتخاب می کنه!
 •  1  0  1 hour ago

Advertisements

Advertisements

 • من اهل مبارزه نیستم سکوت رابیشتر دوست دارم
اما هیجان در من ریشه دارد تمام مردم این حوالی که بودنم را دیده اند هیجانم را نیز لمس کرده اند
خودمان را دل خوش مجازی کرده ایم
مجازی گریه میکنیم
مجازی میجنگیم
مجازی میخندیم
مجازی شام و نهار صبحانه و بیفکت بر دهان می گذاریم
مجازی کمک میکنیم
مجازی حمایت
و مجازی شاخ میشویم 
وقتش نیست در بلبشو مجازی ها به دیگران حسد نورزیم و سرمان در واقعیات خودمان باشد!

#امپراطور_خستگی_ناپذیر#مبارزه#راک_فارسی#درام#خوانندگی#بوکس#کشتی#دلال#هدایتی#

@eight_band_official
@saeid.ahadi470
 • من اهل مبارزه نیستم سکوت رابیشتر دوست دارم
  اما هیجان در من ریشه دارد تمام مردم این حوالی که بودنم را دیده اند هیجانم را نیز لمس کرده اند
  خودمان را دل خوش مجازی کرده ایم
  مجازی گریه میکنیم
  مجازی میجنگیم
  مجازی میخندیم
  مجازی شام و نهار صبحانه و بیفکت بر دهان می گذاریم
  مجازی کمک میکنیم
  مجازی حمایت
  و مجازی شاخ میشویم
  وقتش نیست در بلبشو مجازی ها به دیگران حسد نورزیم و سرمان در واقعیات خودمان باشد!

  #امپراطور_خستگی_ناپذیر #مبارزه #راک_فارسی #درام #خوانندگی #بوکس #کشتی #دلال #هدایتی#

  @eight_band_official
  @saeid.ahadi470
 •  234  21  5 hours ago

Top #بوکس Posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements