#برکه Instagram Photos & Videos

برکه - 41.9k posts

Hashtag Popularity

7.1
average comments
315.3
average likes

Latest #برکه Posts

 • روزی را برای تشییع کشته‌شدگان این جنایت تعیین کنید ، تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشان دهیم ....
 • روزی را برای تشییع کشته‌شدگان این جنایت تعیین کنید ، تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشان دهیم ....

 •  245  2  11 January, 2020
 • روزی را برای تشییع کشته‌شدگان این جنایت تعیین کنید ، تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشانتان دهیم .... 🏴🏴🏴🏴🏴🏴
 • روزی را برای تشییع کشته‌شدگان این جنایت تعیین کنید ، تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشانتان دهیم .... 🏴🏴🏴🏴🏴🏴

 •  27  2  11 January, 2020
 • روزی را برای تشییع کشته‌شدگان این جنایت تعیین کنید ، تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشانتان دهیم .... 🏴🏴🏴🏴🏴🏴
 • روزی را برای تشییع کشته‌شدگان این جنایت تعیین کنید ، تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشانتان دهیم .... 🏴🏴🏴🏴🏴🏴

 •  43  0  11 January, 2020
 • روزی را برای تشییع کشته‌شدگان هواپيمای اکراین تعیین کنید ، تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشانتان دهیم .... 🏴🏴🏴🏴🏴🏴
 • روزی را برای تشییع کشته‌شدگان هواپيمای اکراین تعیین کنید ، تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشانتان دهیم .... 🏴🏴🏴🏴🏴🏴

 •  48  1  11 January, 2020
 • روزای روشن خداحافظ
سرزمین من خداحافظ....
خداحافظ ، خداحافظ
روزای خوبت بگو کجا رفت؟
تو قصه‌ها رفت یا از اینجا رفت؟
انگار که اینجا هیشکی زنده نیست
گریه فراوون وقت خنده نیست
گونه‌ها خیسه دلا پاییزه
باروون قحطی از ابر میریزه
همه باهم قهر ، همه از هم دور
روزا مثل شب ، شبا سوت و کور
روزای روشن خداحافظ

همه عزادار ، سر به گریبون 
مردا سر دار ، زنا تو زندون
نه تو آسمون نه رو زمینیم
انگار که خوابیم کابوس میبینیم
نوبت میگیریم بیجا بی‌هدف
واسه مُردن هم باید رفت تو صف
روزا و شبا اینجور میگذرن
هر جا که بخوان مارو میبرن
روزای روشن خداحافظ
سرزمین من خداحافظ....
خداحافظ ، خداحافظ

آخه تا به کی آروم بشینیم؟
حسرت بکشیم گریه ببینیم؟
ای زن تنها ، مرد آواره
وطن دل توست شده صد پاره
پاشو کاری کن فکر چاره باش
فکر این دل پاره پاره باش
همه عزادار ، سر به گریبون 
مردا سر دار، زنا تو زندون
پاشو کاری کن فکر چاره باش
فکر این دل پاره پاره باش
.
#خدا 
#عشق 
#معجزه 
#نفرت 
#کینه 
#انتقام 
#سقوط 
#تسلیت
#اسلام 
#ایران 
#آمریکا 
#آزادی 
#ملی 
#کفایت 
#هنر 
#زیبایی 
#طبیعت 
#برکه 
#حادثه 
#سانحه_هوایی 
#مردم 
#هموطن_تسلیت
#صداقت 
#دوست 
#ترک 
#قلب 
#زن 
#خداحافظی 
#دلخراش 
#جان
 • روزای روشن خداحافظ
  سرزمین من خداحافظ....
  خداحافظ ، خداحافظ
  روزای خوبت بگو کجا رفت؟
  تو قصه‌ها رفت یا از اینجا رفت؟
  انگار که اینجا هیشکی زنده نیست
  گریه فراوون وقت خنده نیست
  گونه‌ها خیسه دلا پاییزه
  باروون قحطی از ابر میریزه
  همه باهم قهر ، همه از هم دور
  روزا مثل شب ، شبا سوت و کور
  روزای روشن خداحافظ

  همه عزادار ، سر به گریبون 
  مردا سر دار ، زنا تو زندون
  نه تو آسمون نه رو زمینیم
  انگار که خوابیم کابوس میبینیم
  نوبت میگیریم بیجا بی‌هدف
  واسه مُردن هم باید رفت تو صف
  روزا و شبا اینجور میگذرن
  هر جا که بخوان مارو میبرن
  روزای روشن خداحافظ
  سرزمین من خداحافظ....
  خداحافظ ، خداحافظ

  آخه تا به کی آروم بشینیم؟
  حسرت بکشیم گریه ببینیم؟
  ای زن تنها ، مرد آواره
  وطن دل توست شده صد پاره
  پاشو کاری کن فکر چاره باش
  فکر این دل پاره پاره باش
  همه عزادار ، سر به گریبون 
  مردا سر دار، زنا تو زندون
  پاشو کاری کن فکر چاره باش
  فکر این دل پاره پاره باش
  .
  #خدا
  #عشق
  #معجزه
  #نفرت
  #کینه
  #انتقام
  #سقوط
  #تسلیت
  #اسلام
  #ایران
  #آمریکا
  #آزادی
  #ملی
  #کفایت
  #هنر
  #زیبایی
  #طبیعت
  #برکه
  #حادثه
  #سانحه_هوایی
  #مردم
  #هموطن_تسلیت
  #صداقت
  #دوست
  #ترک
  #قلب
  #زن
  #خداحافظی
  #دلخراش
  #جان

 •  104  3  11 January, 2020
 • روزی را برای تشییع کشته‌شدگان این جنایت تعیین کنید ، تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشانتان دهیم .... 🏴🏴🏴🏴🏴🏴
 • روزی را برای تشییع کشته‌شدگان این جنایت تعیین کنید ، تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشانتان دهیم .... 🏴🏴🏴🏴🏴🏴

 •  29  2  11 January, 2020
 • روزی را برای تشییع کشته‌شدگان این جنایت تعیین کنید ، تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشانتان دهیم .... 🏴🏴🏴🏴🏴🏴
 • روزی را برای تشییع کشته‌شدگان این جنایت تعیین کنید ، تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشانتان دهیم .... 🏴🏴🏴🏴🏴🏴

 •  25  0  11 January, 2020
 • روزی را برای تشییع کشته‌شدگان این جنایت تعیین کنید ،
 تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش 
رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشانتان دهیم ....
 • روزی را برای تشییع کشته‌شدگان این جنایت تعیین کنید ،
  تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش
  رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشانتان دهیم ....

 •  18  0  11 January, 2020
 • روزی را برای تشییع کشته‌شدگان این جنایت تعیین کنید ، تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشانتان دهیم ....
ما اتوبوس‌های پر از بسیجی برای مراسم نمی آوریم ناهارو شام رایگان برای جمع کردن مردم نمی دهیم. نمیخوایم سه روز عزای عمومی اعلام بشه 
فقط تاریخ معلوم. کنید ی دوربین خببر گذاری در اختیارمان بگذارید تا بفهمیدک مراسم عزا چیست 🏴🏴🏴🏴🏴🏴 @
 • روزی را برای تشییع کشته‌شدگان این جنایت تعیین کنید ، تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشانتان دهیم ....
  ما اتوبوس‌های پر از بسیجی برای مراسم نمی آوریم ناهارو شام رایگان برای جمع کردن مردم نمی دهیم. نمیخوایم سه روز عزای عمومی اعلام بشه
  فقط تاریخ معلوم. کنید ی دوربین خببر گذاری در اختیارمان بگذارید تا بفهمیدک مراسم عزا چیست 🏴🏴🏴🏴🏴🏴 @

 •  84  1  11 January, 2020
 • روزی را برای تشییع کشته‌شدگان این جنایت تعیین کنید ، تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشانتان دهیم ....
 • روزی را برای تشییع کشته‌شدگان این جنایت تعیین کنید ، تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشانتان دهیم ....

 •  36  0  11 January, 2020
 • روزی را برای تشییع کشته‌شدگان این جنایت تعیین کنید ، تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشانتان دهیم ....
 • روزی را برای تشییع کشته‌شدگان این جنایت تعیین کنید ، تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشانتان دهیم ....

 •  100  1  11 January, 2020
 • اگر هنوز در وجودتان انسانیت است. اگر هنوز هم شرف غیرت اسلامی و دینی دارید کمترین کاری که می توانید بکنید و جرئت 
دیدن خود جوشی ملتی ستمدیده و داغدار را دارید فقط یک بار 
برای همیشه ماهیت خود را نشان دهید و
روزی را برای تشییع کشته‌شدگان این جنایت تعیین کنید ، تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشانتان دهند حتی نیازی هم به سرویس و وسیله نقلیه ندارند ....
 • اگر هنوز در وجودتان انسانیت است. اگر هنوز هم شرف غیرت اسلامی و دینی دارید کمترین کاری که می توانید بکنید و جرئت
  دیدن خود جوشی ملتی ستمدیده و داغدار را دارید فقط یک بار
  برای همیشه ماهیت خود را نشان دهید و
  روزی را برای تشییع کشته‌شدگان این جنایت تعیین کنید ، تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشانتان دهند حتی نیازی هم به سرویس و وسیله نقلیه ندارند ....

 •  23  0  11 January, 2020
 • روزی را برای تشییع کشته‌شدگان این جنایت تعیین کنید ، تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشانتان دهیم .... 🏴🏴🏴🏴🏴🏴
 • روزی را برای تشییع کشته‌شدگان این جنایت تعیین کنید ، تهران را تعطیل کنید ، امنیت مراسم را تامین کنید و پوشش رسانه‌ای کامل هم داشته باشید تا فرق #برکه و #دریا را نشانتان دهیم .... 🏴🏴🏴🏴🏴🏴

 •  38  0  11 January, 2020

Top #برکه Posts

 • #برکه #اب انبار 
#دیر زمانیست که مردم خطه جنوب ( جنوب فارس و هرمزگان و بوشهر ) بفکر تاسیس آب انبارها افتادند و آنها را طوری مهندسی شده ساختند که هم آبی گوارا و خنک را در خودش جا دهد و هم از تبخیر آب در فصل گرم جلوگیری شود .
@dotabastaki1
 • #برکه #اب انبار
  #دیر زمانیست که مردم خطه جنوب ( جنوب فارس و هرمزگان و بوشهر ) بفکر تاسیس آب انبارها افتادند و آنها را طوری مهندسی شده ساختند که هم آبی گوارا و خنک را در خودش جا دهد و هم از تبخیر آب در فصل گرم جلوگیری شود .
  @dotabastaki1

 •  991  19  7 January, 2020