#بت Instagram Photos & Videos

Hashtag Popularity

2.1
average comments
173.6
average likes

Latest #بت Posts

Top #بت Posts

 • #بت ساختن از آدم ها همون مکانیزم «ایده آل سازی» است که در سازمان شخصیت مرزی رخ می دهد. این مکانیزم همیشه با مکانیزم مقابلش یعنی «ناارزنده سازی» همراه است. وقتی کسی بت می شود طرفدارانش مدام تلاش می کنند او را ایده آل جلوه دهند و دیگرانی جز او را مدام ناارزنده و تحقیر می کنند. یا حتی در زمانی دیگر خود او را!
این جا نقطه خطرناکی است!
چون ایده آل سازی و ناارزنده سازی افراطی جاده ای را هموار می کند که آگاهانه یا غیرآگاهانه به استثمار و شیادی و تحقیر و بهره کشی و سواستفاده و فریب و پرخاشگری ختم خواهد شد. و در این مسیر هویت مستقل، فکر و احساس و رفتار مستقل کمتر فرصت رشد و شکوفایی پیدا می کند. 
هرجا دیدید یک نفر به شدت دارد از سمت طرفدارانش بت می شود و آن طرفداران به دیگران حمله و آن‌ها را #ناارزنده و تحقیر و تخریب می کنند، دمتان را بگذارید روی کولتان و در روید! .
.
چطور با #بت_سازی مقابله کنیم؟
«به آدم ها احساس امنیت و پذیرش و احترام بدهید!» کم کم خودشان از دنیای سیاه و سفیدشان به دنیای واقعی خاکستری قدم می گذارند.
.
هرگز با تحقیر و تخریب مقابله به مثل نکنید که مکانیزم های ایده آل سازی افراطی و ناارزنده سازی افراطی را محکم تر می کند.
.
.
#مینااسفندیاری
#روانشناس_بالینی
.
.
#روانشناسی #روانکاوی #روانپویشی #رواندرمانی #روانشناس #رواندرمانگر #زندگی #سلامتی #امنیت #احترام
 • @minaesfandiari_psy Profile picture

  @minaesfandiari_psy

  #بت ساختن از آدم ها همون مکانیزم «ایده آل سازی» است که در سازمان شخصیت مرزی رخ می دهد. این مکانیزم همیشه با مکانیزم مقابلش یعنی «ناارزنده سازی» همراه است. وقتی کسی بت می شود طرفدارانش مدام تلاش می کنند او را ایده آل جلوه دهند و دیگرانی جز او را مدام ناارزنده و تحقیر می کنند. یا حتی در زمانی دیگر خود او را!
  این جا نقطه خطرناکی است!
  چون ایده آل سازی و ناارزنده سازی افراطی جاده ای را هموار می کند که آگاهانه یا غیرآگاهانه به استثمار و شیادی و تحقیر و بهره کشی و سواستفاده و فریب و پرخاشگری ختم خواهد شد. و در این مسیر هویت مستقل، فکر و احساس و رفتار مستقل کمتر فرصت رشد و شکوفایی پیدا می کند.
  هرجا دیدید یک نفر به شدت دارد از سمت طرفدارانش بت می شود و آن طرفداران به دیگران حمله و آن‌ها را #ناارزنده و تحقیر و تخریب می کنند، دمتان را بگذارید روی کولتان و در روید! .
  .
  چطور با #بت_سازی مقابله کنیم؟
  «به آدم ها احساس امنیت و پذیرش و احترام بدهید!» کم کم خودشان از دنیای سیاه و سفیدشان به دنیای واقعی خاکستری قدم می گذارند.
  .
  هرگز با تحقیر و تخریب مقابله به مثل نکنید که مکانیزم های ایده آل سازی افراطی و ناارزنده سازی افراطی را محکم تر می کند.
  .
  .
  #مینااسفندیاری
  #روانشناس_بالینی
  .
  .
  #روانشناسی #روانکاوی #روانپویشی #رواندرمانی #روانشناس #رواندرمانگر #زندگی #سلامتی #امنیت #احترام

 •  934  36  7 September, 2019