#بايسكشوال Instagram Photos & Videos

بايسكشوال - 934 posts

Hashtag Popularity

24.6
average comments
273.6
average likes

Latest #بايسكشوال Posts

 • ورق بزنید
.

آرشام/هستى سفرى (مجيد) كه پيشتر داستان زندگى او در راديو فردا پخش شده بود و مدتى است در زندان اوين دوران محكوميت خود را سپرى ميكند بخاطر عفونت شديدِ ناشى از بيمارى هاى مقاربتى به كما رفته است.
آرشام در زندان و از طريق زندانى ديگرى به ويروس HIV آلوده شده و پيش از رفتن به كما نيز در شرايط بسيار بد روحى قرار داشت كه مورد بى توجهى مسئولين زندان قرار ميگرفت. .

امیر حسین ار دوستان آرشام نوشته
او كه بخاطر عدم سكوت در برابر تبعيض عليه هويت جنسى اش تحت فشار شديد مسئولين زندان و ساير زندانيان قرار ميگرفت پيش از رفتن به كما بخاطر ترس و وحشت از تهديد هايى كه شده بود حاضر به فرستادن اطلاعات دقيق اش براى من نشد و به گفته ى ساير زندانيان او در اين مدت كاهش وزن شديد پيدا كرده بود و مرتب به بهدارى زندان مراجعه ميكرد اما بعد از وخامت حال او و خارج شدنش از حالت هوشيارى به بيمارستانى خارج از زندان منتقل شد.
.
به گفته زندانيان ساكن فاز یک طبقه 4 بند 240 زنان (معروف به بند ترنس ها) آنها حتى قبل از ارتباط با خارج از زندان از حقوق قانونى خود از جمله حق گرفتن وكيل،دريافت پرينت جرائم و....بى اطلاع بوده اند و بخاطر ترس شان از بدتر شدن رفتار مسئولين زندان با آنها هرگز در مورد حقوق شان به عنوان يك زندانى از مسئولين زندان سوالى نكرده اند.
جمهورى اسلامى كه به خوبى ميداند نقض حقوق بشر افراد بدليل هويت و گرايش جنسى شان يك جرم بين المللى محسوب ميشود و براى رژيم بهاى سنگينى خواهد داشت، با ايجاد إرعاب در بند ترنس ها از طريق مسولين زندان و ساير زندانيان، ساكنين اين بند كه تعداد شان به بيست و هشت نَفَر ميرسد را به سكوت وا داشته است.
. .

@zo.amirhossein . .

#ترنس #همجنسگرا #دوجنسگرا #گى #بايسكشوال #كوئير #لزبين #ايران #خاورميانه #بازداشت #اوين #تهران
#Transgender #transsexual #gay 
#ایران#iranprotest#Iran#تظاهرات سراسری.
 • ورق بزنید
  .

  آرشام/هستى سفرى (مجيد) كه پيشتر داستان زندگى او در راديو فردا پخش شده بود و مدتى است در زندان اوين دوران محكوميت خود را سپرى ميكند بخاطر عفونت شديدِ ناشى از بيمارى هاى مقاربتى به كما رفته است.
  آرشام در زندان و از طريق زندانى ديگرى به ويروس HIV آلوده شده و پيش از رفتن به كما نيز در شرايط بسيار بد روحى قرار داشت كه مورد بى توجهى مسئولين زندان قرار ميگرفت. .

  امیر حسین ار دوستان آرشام نوشته
  او كه بخاطر عدم سكوت در برابر تبعيض عليه هويت جنسى اش تحت فشار شديد مسئولين زندان و ساير زندانيان قرار ميگرفت پيش از رفتن به كما بخاطر ترس و وحشت از تهديد هايى كه شده بود حاضر به فرستادن اطلاعات دقيق اش براى من نشد و به گفته ى ساير زندانيان او در اين مدت كاهش وزن شديد پيدا كرده بود و مرتب به بهدارى زندان مراجعه ميكرد اما بعد از وخامت حال او و خارج شدنش از حالت هوشيارى به بيمارستانى خارج از زندان منتقل شد.
  .
  به گفته زندانيان ساكن فاز یک طبقه 4 بند 240 زنان (معروف به بند ترنس ها) آنها حتى قبل از ارتباط با خارج از زندان از حقوق قانونى خود از جمله حق گرفتن وكيل،دريافت پرينت جرائم و....بى اطلاع بوده اند و بخاطر ترس شان از بدتر شدن رفتار مسئولين زندان با آنها هرگز در مورد حقوق شان به عنوان يك زندانى از مسئولين زندان سوالى نكرده اند.
  جمهورى اسلامى كه به خوبى ميداند نقض حقوق بشر افراد بدليل هويت و گرايش جنسى شان يك جرم بين المللى محسوب ميشود و براى رژيم بهاى سنگينى خواهد داشت، با ايجاد إرعاب در بند ترنس ها از طريق مسولين زندان و ساير زندانيان، ساكنين اين بند كه تعداد شان به بيست و هشت نَفَر ميرسد را به سكوت وا داشته است.
  . .

  @zo.amirhossein . .

  #ترنس #همجنسگرا #دوجنسگرا #گى #بايسكشوال #كوئير #لزبين #ايران #خاورميانه #بازداشت #اوين #تهران
  #Transgender #transsexual #gay
  #ایران #iranprotest #Iran #تظاهرات سراسری.

 •  31  0  15 September, 2019

Top #بايسكشوال Posts