#باباپنجعلي Instagram Photos & Videos

باباپنجعلي - 18 posts

Latest #باباپنجعلي Posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  • پست موقت - با خبر شدم كه استاد مادرشون رو از دست دادند، وقتي ديدم عكس مادرشونو گذاشتن پروفايلشون مطمئن شدم از صميم قلب اين غم بزرگ رو به ايشون تسليت عرض مي كنم و از خداوند مي خواهم روح مادر اين استاد با اخلاق سينمايي را قرين رحمت خود كند الهي آمين
#عليرضا_خمسه#باباپنجعلي#پايتخت#سريال#فيلم#سينما#تئاتر
  • پست موقت - با خبر شدم كه استاد مادرشون رو از دست دادند، وقتي ديدم عكس مادرشونو گذاشتن پروفايلشون مطمئن شدم از صميم قلب اين غم بزرگ رو به ايشون تسليت عرض مي كنم و از خداوند مي خواهم روح مادر اين استاد با اخلاق سينمايي را قرين رحمت خود كند الهي آمين
    #عليرضا_خمسه #باباپنجعلي #پايتخت #سريال #فيلم #سينما #تئاتر
  •  219  7  25 April, 2017

Top #باباپنجعلي Posts

  • پست موقت - با خبر شدم كه استاد مادرشون رو از دست دادند، وقتي ديدم عكس مادرشونو گذاشتن پروفايلشون مطمئن شدم از صميم قلب اين غم بزرگ رو به ايشون تسليت عرض مي كنم و از خداوند مي خواهم روح مادر اين استاد با اخلاق سينمايي را قرين رحمت خود كند الهي آمين
#عليرضا_خمسه#باباپنجعلي#پايتخت#سريال#فيلم#سينما#تئاتر
  • پست موقت - با خبر شدم كه استاد مادرشون رو از دست دادند، وقتي ديدم عكس مادرشونو گذاشتن پروفايلشون مطمئن شدم از صميم قلب اين غم بزرگ رو به ايشون تسليت عرض مي كنم و از خداوند مي خواهم روح مادر اين استاد با اخلاق سينمايي را قرين رحمت خود كند الهي آمين
    #عليرضا_خمسه #باباپنجعلي #پايتخت #سريال #فيلم #سينما #تئاتر
  •  219  7  25 April, 2017

Advertisements

Advertisements