#استقلال Instagram Photos & Videos

استقلال - 2.4m posts

Latest #استقلال Posts

 • 🌺#تنهایی #اگزیستانسیال:وقتی #انسان ازجذب شدن دردنیابازمی ماندواشیاء از#معنای خود،#تهی می شوند،هنگام رویارویی باتنهایی،#پوچی وبی رحمی #جهان،#اضطراب راتجربه می کند.
🌺پس مابرای گریزاز#غربت،جهان رابه عنوان یک ابزارمی بینیم وخودرامجذوب #گمراهی هایی می کنیم که ما یا جهان ظواهرپدیدآورده است.
🌺#دلهره نهایی زمانی اتفاق می افتدکه مابا#نیستی روبرو می شویم.
درمواجهه بانیستی،#هیچ چیزوهیچ موجودی نمی تواندکمکمان کند.
🌺این همان لحظه ای است که تنهایی اگزیستانسیال راتجربه می کنیم.
🌺#رشدوتنهایی اگزیستانسیال:واژه هستن یاوجودداشتن به معنی تمایزاست.
ex-ist=to stand out
فرآیندرشد،فرآیند#جداشدن وبدل شدن به موجودی جداگانه است.
واژه های مرتبط بارشدو#تکامل هم به معنای جدایی اند:#خودمختاری،اتکابه نفس،#عزت نفس،روی پای خودایستادن،#استقلال وفردیت یابی
جدانشدن به معنای رشدنکردن است،ولی هزینه ای که بایدبرای جدایی ورشدپرداخت تنهایی است.
🌺امادرک این تنهایی مثبت ومفید است.باپذیرش آن، تمرکزفردبر#عشق ورزی به دیگران و#بخشش است نه نیازوگرفتن
 ودنبال #رابطه ای اصیل است نه برای فرارازتنهایی 
چون کسی که برای احساس #زنده بودن،نیازمندتصدیق وتایید دیگران است،بایدازتنهایی فرارکند
ولی وقتی پذیرفت دیگرفرارنمی کند،
درجهت خود#شکوفایی،ازخودگذشتگی،
عشق ونوع دوستی استفاده می کند
وبه احساس خوب ورابطه عالی می رسد.😊
روان درمانی اگزیستانسیال از #اروین یالوم
#بیشترازیک#ساراخاتوندهی
 • 🌺 #تنهایی #اگزیستانسیال:وقتی #انسان ازجذب شدن دردنیابازمی ماندواشیاء از #معنای خود، #تهی می شوند،هنگام رویارویی باتنهایی، #پوچی وبی رحمی #جهان، #اضطراب راتجربه می کند.
  🌺پس مابرای گریزاز #غربت،جهان رابه عنوان یک ابزارمی بینیم وخودرامجذوب #گمراهی هایی می کنیم که ما یا جهان ظواهرپدیدآورده است.
  🌺 #دلهره نهایی زمانی اتفاق می افتدکه مابا #نیستی روبرو می شویم.
  درمواجهه بانیستی، #هیچ چیزوهیچ موجودی نمی تواندکمکمان کند.
  🌺این همان لحظه ای است که تنهایی اگزیستانسیال راتجربه می کنیم.
  🌺 #رشدوتنهایی اگزیستانسیال:واژه هستن یاوجودداشتن به معنی تمایزاست.
  ex-ist=to stand out
  فرآیندرشد،فرآیند #جداشدن وبدل شدن به موجودی جداگانه است.
  واژه های مرتبط بارشدو #تکامل هم به معنای جدایی اند: #خودمختاری،اتکابه نفس، #عزت نفس،روی پای خودایستادن، #استقلال وفردیت یابی
  جدانشدن به معنای رشدنکردن است،ولی هزینه ای که بایدبرای جدایی ورشدپرداخت تنهایی است.
  🌺امادرک این تنهایی مثبت ومفید است.باپذیرش آن، تمرکزفردبر #عشق ورزی به دیگران و #بخشش است نه نیازوگرفتن
  ودنبال #رابطه ای اصیل است نه برای فرارازتنهایی
  چون کسی که برای احساس #زنده بودن،نیازمندتصدیق وتایید دیگران است،بایدازتنهایی فرارکند
  ولی وقتی پذیرفت دیگرفرارنمی کند،
  درجهت خود #شکوفایی،ازخودگذشتگی،
  عشق ونوع دوستی استفاده می کند
  وبه احساس خوب ورابطه عالی می رسد.😊
  روان درمانی اگزیستانسیال از #اروین یالوم
  #بیشترازیک #ساراخاتوندهی
 •  2  0  2 minutes ago
 • @pinbahis.iran .
♊با پیش‌بینی حساس ترین رقابت های اروپا شانس خود را برای میلیونر شدن امتحان کنید و در کمتر از 《 15 دقیقه 》 مبلغ برد خود را برداشت کنید...!🚮🚯🚮
.
♍ بالاترین ضرایب ورزشی🔤
⛎️ کارت به کارت با شارژ آنی🔡
♎ 50% شارژ بیشتر برای اولین واریز🔤
♏️15% شارژ بیشتر بعد از واریز با هر روش دلخواه پرداختی🔠
♐اپلیکیشن اندروید و ios💯
.
🎗تضمین شانس، هیجان و لذت خود را به ما بسپارید♻♻♻♻
.
لینک سایت در بیو همین پیج موجود است♌♋
.
.
#استقلال#ایران#فوتبال
#77#99#goal#44
 • @pinbahis.iran .
  ♊با پیش‌بینی حساس ترین رقابت های اروپا شانس خود را برای میلیونر شدن امتحان کنید و در کمتر از 《 15 دقیقه 》 مبلغ برد خود را برداشت کنید...!🚮🚯🚮
  .
  ♍ بالاترین ضرایب ورزشی🔤
  ⛎️ کارت به کارت با شارژ آنی🔡
  ♎ 50% شارژ بیشتر برای اولین واریز🔤
  ♏️15% شارژ بیشتر بعد از واریز با هر روش دلخواه پرداختی🔠
  ♐اپلیکیشن اندروید و ios💯
  .
  🎗تضمین شانس، هیجان و لذت خود را به ما بسپارید♻♻♻♻
  .
  لینک سایت در بیو همین پیج موجود است♌♋
  .
  .
  #استقلال #ایران #فوتبال
  #77 #99 #goal #44
 •  18  0  6 minutes ago