#احمد_نیکدل Instagram Photos & Videos

احمد_نیکدل - 500 posts

Hashtag Popularity

11.9
average comments
215.1
average likes

Latest #احمد_نیکدل Posts

 • .
تیر غمت به سینه ی من آرمیده است
شاید نشانی بهتر از این دل ندیده است

این غم اگرچه گران است بر دلم
عمری است بار غمت را کشیده است

تیر از کمان ابرو بر این دل نشانده ای
گفتم خوش است، چون او نورِ دیده است

خنجر درون سینه نشسته و درد از آن
بر دستهای تو خونم چکیده است

دل را فریب داده ام در عشق بارها
عقل بارها از تو دگر دل بریده است

#احمد_نیکدل
#شعر #شعر_غزل #شعر_ناب #شعرغزل #شعر_فارسی #شعرناب #شعر_ #غزل #غزل_ناب #غزل_فارسی
 • .
  تیر غمت به سینه ی من آرمیده است
  شاید نشانی بهتر از این دل ندیده است

  این غم اگرچه گران است بر دلم
  عمری است بار غمت را کشیده است

  تیر از کمان ابرو بر این دل نشانده ای
  گفتم خوش است، چون او نورِ دیده است

  خنجر درون سینه نشسته و درد از آن
  بر دستهای تو خونم چکیده است

  دل را فریب داده ام در عشق بارها
  عقل بارها از تو دگر دل بریده است

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعر_غزل #شعر_ناب #شعرغزل #شعر_فارسی #شعرناب #شعر_ #غزل #غزل_ناب #غزل_فارسی

 •  219  21  29 June, 2019
 • .
مرا محکم بگیر امشب درونِ تنگِ آغوشت
شود این روحِ عریانم مثال رختِ تن پوشت

مجالم دِه برایت حرفهایِ جنسِ دل گویم
سرم بر شانه ات بگذار، تا گویم درِ گوشت

سراپا گوش هستم تا بگویی حرف دل با من
بخوانم غصه هایت را، از آن فریادِ خاموشت

غبارِ دنیوی پنهان نموده رویِ ماهت را
ولی قلبم نکرده هیچ دم، هرگز فراموشت

نگارین دختر زیبا، تو نور چشم بابایی
تمام آرزویم هست، بگیرم باز بر دوشت

#احمد_نیکدل

عمری دگر بباید بعد از فراق ما را
کاین عمر صرف کردیم اندر امیدواری

پ.ن: امیدوارم هر جا هستی خوش باشی
 • .
  مرا محکم بگیر امشب درونِ تنگِ آغوشت
  شود این روحِ عریانم مثال رختِ تن پوشت

  مجالم دِه برایت حرفهایِ جنسِ دل گویم
  سرم بر شانه ات بگذار، تا گویم درِ گوشت

  سراپا گوش هستم تا بگویی حرف دل با من
  بخوانم غصه هایت را، از آن فریادِ خاموشت

  غبارِ دنیوی پنهان نموده رویِ ماهت را
  ولی قلبم نکرده هیچ دم، هرگز فراموشت

  نگارین دختر زیبا، تو نور چشم بابایی
  تمام آرزویم هست، بگیرم باز بر دوشت

  #احمد_نیکدل

  عمری دگر بباید بعد از فراق ما را
  کاین عمر صرف کردیم اندر امیدواری

  پ.ن: امیدوارم هر جا هستی خوش باشی

 •  193  14  13 April, 2019
 • .
به سکوتی که نشسته است به میخانه قسم
به همان سفره ی آن شام غریبانه قسم

یاد آن کوچه ی خوشبختی و ایام قدیم
به همان کودکی و عهد صمیمانه قسم

حیف شد عهد جوانی و سراسر عشقش
به سرآسیمه گیِ این دل دیوانه قسم

من عزب بودم و یک کودک زیبا بغل ات
به دوچشمان همان کودک دردانه قسم

پیر گشتم ولی این عشق به همراه من است
به همان عکس به جامانده در این خانه قسم

شام آخر چه قسم ها که برایم خوردی
که دگر نیست مرا دلبر جانانه ... قسم

#احمد_نیکدل
#شعر #شعر_ناب #شعر_عاشقانه #شعر_عاشقی #شعر_غزل #غزل #غزل_عاشقانه #غزل_عاشقان #غزل_ناب #غزل_عاشقی
 • .
  به سکوتی که نشسته است به میخانه قسم
  به همان سفره ی آن شام غریبانه قسم

  یاد آن کوچه ی خوشبختی و ایام قدیم
  به همان کودکی و عهد صمیمانه قسم

  حیف شد عهد جوانی و سراسر عشقش
  به سرآسیمه گیِ این دل دیوانه قسم

  من عزب بودم و یک کودک زیبا بغل ات
  به دوچشمان همان کودک دردانه قسم

  پیر گشتم ولی این عشق به همراه من است
  به همان عکس به جامانده در این خانه قسم

  شام آخر چه قسم ها که برایم خوردی
  که دگر نیست مرا دلبر جانانه ... قسم

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعر_ناب #شعر_عاشقانه #شعر_عاشقی #شعر_غزل #غزل #غزل_عاشقانه #غزل_عاشقان #غزل_ناب #غزل_عاشقی

 •  176  10  10 April, 2019
 • .
آن چیست پسِ پرده نهان ... کاش ببینی
قفلی است به صندوقچه مان ... کاش ببینی

دل خواست که از سرّ پسِ پرده بگوید
الکن شدم آنگاه زبان ... کاش ببینی

اندر عطش دیدن تو، جان به لب آمد
روحم شده سویِ تو روان ... کاش ببینی

بنیادِ دلم کنده شد از خنده ی سردت
گشتی تو چو بیدادگران ... کاش ببینی

دنیای من آشوب شد از موی پریش ات
در ارتشِ تن نیست توان... کاش ببینی

جنت بشود دوزخ من گر تو بخواهی
عشق است پسِ پرده نهان ... کاش ببینی

#احمد_نیکدل
#شعر #شعر_ناب #شعر_عاشقانه #شعر_عاشقی #شعر_غزل #غزل #غزل_عاشقانه #غزل_عاشقان #غزل_ناب #غزل_عاشقی #عشق
 • .
  آن چیست پسِ پرده نهان ... کاش ببینی
  قفلی است به صندوقچه مان ... کاش ببینی

  دل خواست که از سرّ پسِ پرده بگوید
  الکن شدم آنگاه زبان ... کاش ببینی

  اندر عطش دیدن تو، جان به لب آمد
  روحم شده سویِ تو روان ... کاش ببینی

  بنیادِ دلم کنده شد از خنده ی سردت
  گشتی تو چو بیدادگران ... کاش ببینی

  دنیای من آشوب شد از موی پریش ات
  در ارتشِ تن نیست توان... کاش ببینی

  جنت بشود دوزخ من گر تو بخواهی
  عشق است پسِ پرده نهان ... کاش ببینی

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعر_ناب #شعر_عاشقانه #شعر_عاشقی #شعر_غزل #غزل #غزل_عاشقانه #غزل_عاشقان #غزل_ناب #غزل_عاشقی #عشق

 •  151  5  3 April, 2019
 • .
با من نگو تو از غم، چون کوهِ درد هستم
صد زخم بر تن اما دور از نبرد هستم

فصل خزان به سر شد آمد بهار اما
از رنجِ فصل پاییز، من روی زرد هستم

مهر و محبت آیا شد کیمیا و اکسیر
تا مهر را بیابم چون دوره گرد هستم

آدم به قلب زنده است با شعله ی محبت
افسوس مدتی شد من قلب سرد هستم

باید کشید این رنج چون سنگ آسیابی
کاری نمی توان کرد زیرا که مرد هستم

#احمد_نیکدل
#شعر #شعر_ناب #شعر_غزل #غزل #غزل_ناب #محبت #مهر #شعر_فارسی
 • .
  با من نگو تو از غم، چون کوهِ درد هستم
  صد زخم بر تن اما دور از نبرد هستم

  فصل خزان به سر شد آمد بهار اما
  از رنجِ فصل پاییز، من روی زرد هستم

  مهر و محبت آیا شد کیمیا و اکسیر
  تا مهر را بیابم چون دوره گرد هستم

  آدم به قلب زنده است با شعله ی محبت
  افسوس مدتی شد من قلب سرد هستم

  باید کشید این رنج چون سنگ آسیابی
  کاری نمی توان کرد زیرا که مرد هستم

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعر_ناب #شعر_غزل #غزل #غزل_ناب #محبت #مهر #شعر_فارسی

 •  136  6  31 March, 2019
 • .
از آن میِ دوشینِ تو جامانده خماری
از جمعِ رفیقانِ تو کم گشته شماری

با زیر و بمِ دهر بساز ای دلِ ساده
آسان ندهد اسبِ فلک بر تو سواری

آخر بشود طی همه سرمایِ زمستان
دستی بکشد بر رخ تو بادِ بهاری

افسونٍ زمان میبَرد آخر غمِ دوران
بهتر بشود حالِ تو در پیشِ نگاری

این شامِ سیه را بدَرد پرتوِ خورشید
محتوم بُوَد از پیِ هر لیل، نهاری

گر صبر کنی عاقبتِ کار، بیابی
جامِ می و معشوقه و هم، بوس و کناری

#احمد_نیکدل
#شعر #شعر_ناب #شعر_کهن #شعر_معاصر #شعر_عاشقی #غزل #غزل_ناب #غزل_معاصر #شعر_فارسی
 • .
  از آن میِ دوشینِ تو جامانده خماری
  از جمعِ رفیقانِ تو کم گشته شماری

  با زیر و بمِ دهر بساز ای دلِ ساده
  آسان ندهد اسبِ فلک بر تو سواری

  آخر بشود طی همه سرمایِ زمستان
  دستی بکشد بر رخ تو بادِ بهاری

  افسونٍ زمان میبَرد آخر غمِ دوران
  بهتر بشود حالِ تو در پیشِ نگاری

  این شامِ سیه را بدَرد پرتوِ خورشید
  محتوم بُوَد از پیِ هر لیل، نهاری

  گر صبر کنی عاقبتِ کار، بیابی
  جامِ می و معشوقه و هم، بوس و کناری

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعر_ناب #شعر_کهن #شعر_معاصر #شعر_عاشقی #غزل #غزل_ناب #غزل_معاصر #شعر_فارسی

 •  137  12  14 March, 2019
 • .
روزی عقابِ زیبا، بگشاد هر دو بالش
توصیف چون توان کرد،چون است وصفِ حالش

بر آسمانِ آبی، او حاکمی تواناست
بر او نمی رسد دست، این بود در خیالش

ناگه صَفیر ناوک برخاست از کمانی
بَرکَند وَردِ امید از شاخه ی نهالش

تیری که شهپرِ او در آخرش نشسته
بر خاک و خون فکنده آن قدِ بی مثالش

دانست آخرِ کار، از ماست هر چه بر ماست
با شهپرِ خودِ او، آغاز شد زوالش

#احمد_نیکدل
#شعر #شعر_ناب #شعر_غزل #غزل #غزل_ناب
 • .
  روزی عقابِ زیبا، بگشاد هر دو بالش
  توصیف چون توان کرد،چون است وصفِ حالش

  بر آسمانِ آبی، او حاکمی تواناست
  بر او نمی رسد دست، این بود در خیالش

  ناگه صَفیر ناوک برخاست از کمانی
  بَرکَند وَردِ امید از شاخه ی نهالش

  تیری که شهپرِ او در آخرش نشسته
  بر خاک و خون فکنده آن قدِ بی مثالش

  دانست آخرِ کار، از ماست هر چه بر ماست
  با شهپرِ خودِ او، آغاز شد زوالش

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعر_ناب #شعر_غزل #غزل #غزل_ناب

 •  131  8  11 March, 2019
 • .
ای دوست نزن پنجه به دیوارِ دل من
ترسم ببُرد دست تو را خارِ دل من

گل بود ولی بر تنِ او خار نشسته
از دست کسی کو شده بود یارِ دل من

بر شاخه ی گل، چرخ ستمگر زده زخمی
کافزود غم و غصه بر این بارِ دل من

تنپوشِ غمم، همدم هر لحظه ی دل شد
این همدمِ بد، سخت کند کارِ دل من

مأنوس شدم با غم و ترسم چو نباشد
از دست رود طاقتِ بیمارِ دل من

#احمد_نیکدل
#شعر #شعر_ناب #شعر_غزل #غزل #غزل_ناب #دل #شجریان #استاد_شجریان
 • .
  ای دوست نزن پنجه به دیوارِ دل من
  ترسم ببُرد دست تو را خارِ دل من

  گل بود ولی بر تنِ او خار نشسته
  از دست کسی کو شده بود یارِ دل من

  بر شاخه ی گل، چرخ ستمگر زده زخمی
  کافزود غم و غصه بر این بارِ دل من

  تنپوشِ غمم، همدم هر لحظه ی دل شد
  این همدمِ بد، سخت کند کارِ دل من

  مأنوس شدم با غم و ترسم چو نباشد
  از دست رود طاقتِ بیمارِ دل من

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعر_ناب #شعر_غزل #غزل #غزل_ناب #دل #شجریان #استاد_شجریان

 •  148  12  3 March, 2019
 • .
زمستونِ سرد و غم بی کسیها
بدون تو بودن ، با دلواپسیها

برات گفته بودم که اینجا چه سرده
همه گریه ی مرد ، برای یه درده

برات گفته بودم که تنها میمونی
بدون ِ یه آغوش، تو شبها میمونی

برات گفته بودم، ز رنج زمونه
غم عشق، تنها، رو دلها میمونه

برات گفته بودم، دل من صبوره
تو رفتی و گفتی، سرم پر غروره

حالا تو زمستون با این بی کسیها
خیالم نکن که ،به من میرسی ها

#احمد_نیکدل
#شعر #شعر_ترانه #ترانه #ترانه_جدید
 • .
  زمستونِ سرد و غم بی کسیها
  بدون تو بودن ، با دلواپسیها

  برات گفته بودم که اینجا چه سرده
  همه گریه ی مرد ، برای یه درده

  برات گفته بودم که تنها میمونی
  بدون ِ یه آغوش، تو شبها میمونی

  برات گفته بودم، ز رنج زمونه
  غم عشق، تنها، رو دلها میمونه

  برات گفته بودم، دل من صبوره
  تو رفتی و گفتی، سرم پر غروره

  حالا تو زمستون با این بی کسیها
  خیالم نکن که ،به من میرسی ها

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعر_ترانه #ترانه #ترانه_جدید

 •  135  8  28 February, 2019
 • .
گفتم ز راهِ دور، با یک دلِ صبور
مشتاق دیدنت ای دختِ پر غرور

هرچند بین خلق، حاشاست کارِ من
اما ز دوری است بالشتِ من نمور

گیسو فشانده ای بر شانه های خود
در یاد مانده است آن آخرین حضور

در عنفوان سن، در عهد کودکی
رفتی تو از برم، رفتی به جای دور

شادی برای من، بوده کنارِ تو
خالی است جای تو،رفته ز دل سرور

تو شاخ نسترن، خوشبوترین گلی
مجبور هستی بر، همراهیِ سمور

خواهد زِ تو پدر،بوسد دو گونه ات
نگذار تا برم این آرزو به گور

#احمد_نیکدل
#شعر #ترانه #غزل 
پ.ن: دو سال گذشت و کماکان از دیدن رخ فرزندانم محرومم و بر شنیدن صدای آن مشتاق و افسوس که نه صدایشان را شنیده ام و نه روی زیبایشان را دیده ام.
محکوم به ندیدن فرزندان به چه جرمی؟ آیا باید برای هر چیز متوسل به قانون شد؟ چرا ............. ملتمس دعای دوستان هستم
 • .
  گفتم ز راهِ دور، با یک دلِ صبور
  مشتاق دیدنت ای دختِ پر غرور

  هرچند بین خلق، حاشاست کارِ من
  اما ز دوری است بالشتِ من نمور

  گیسو فشانده ای بر شانه های خود
  در یاد مانده است آن آخرین حضور

  در عنفوان سن، در عهد کودکی
  رفتی تو از برم، رفتی به جای دور

  شادی برای من، بوده کنارِ تو
  خالی است جای تو،رفته ز دل سرور

  تو شاخ نسترن، خوشبوترین گلی
  مجبور هستی بر، همراهیِ سمور

  خواهد زِ تو پدر،بوسد دو گونه ات
  نگذار تا برم این آرزو به گور

  #احمد_نیکدل
  #شعر #ترانه #غزل
  پ.ن: دو سال گذشت و کماکان از دیدن رخ فرزندانم محرومم و بر شنیدن صدای آن مشتاق و افسوس که نه صدایشان را شنیده ام و نه روی زیبایشان را دیده ام.
  محکوم به ندیدن فرزندان به چه جرمی؟ آیا باید برای هر چیز متوسل به قانون شد؟ چرا ............. ملتمس دعای دوستان هستم

 •  125  10  24 February, 2019
 • .
ای دل بشود حال تو بهتر ... چه بخواهی چه نخواهی
پیدا بشود بهر تو دلبر ... چه بخواهی چه نخواهی

دنیا بدهد دست به هم تا که سر آخر
با اشکنه نانت بشود تر ... چه بخواهی چه نخواهی

تا کامروایی برسد صبحِ سحر ، خیز
القصه رسد روز به آخر ... چه بخواهی چه نخواهی

با راستی و حق و حقیقت بکنی کار
رفته است کلاهی به روی سر ... چه بخواهی چه نخواهی

پرواز کند مرغ از این سفره ی خالی
سهم تو از این سفره شده پر ... چه بخواهی چه نخواهی

عیبی نَبُوَد آرزو بر خیلِ جوانان
این نیز شود پیش تو پرپر ... چه بخواهی چه نخواهی

با وعده ی رنگین سرِ تو شیره بمالند
آخر بکند وعده تو را خر ... چه بخواهی چه نخواهی

#احمد_نیکدل
#شعر #شعر_انتقادی #شعر_غزل #شعر_معاصر #شعر_ناب #غزل 
پ.ن: سخنان شهید بهشتی....... اندکی تفکر
 • .
  ای دل بشود حال تو بهتر ... چه بخواهی چه نخواهی
  پیدا بشود بهر تو دلبر ... چه بخواهی چه نخواهی

  دنیا بدهد دست به هم تا که سر آخر
  با اشکنه نانت بشود تر ... چه بخواهی چه نخواهی

  تا کامروایی برسد صبحِ سحر ، خیز
  القصه رسد روز به آخر ... چه بخواهی چه نخواهی

  با راستی و حق و حقیقت بکنی کار
  رفته است کلاهی به روی سر ... چه بخواهی چه نخواهی

  پرواز کند مرغ از این سفره ی خالی
  سهم تو از این سفره شده پر ... چه بخواهی چه نخواهی

  عیبی نَبُوَد آرزو بر خیلِ جوانان
  این نیز شود پیش تو پرپر ... چه بخواهی چه نخواهی

  با وعده ی رنگین سرِ تو شیره بمالند
  آخر بکند وعده تو را خر ... چه بخواهی چه نخواهی

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعر_انتقادی #شعر_غزل #شعر_معاصر #شعر_ناب #غزل
  پ.ن: سخنان شهید بهشتی....... اندکی تفکر

 •  156  8  17 February, 2019
 • تنهایی
.
پرسه می زنم خود را در حصار تنهایی
تا بیابم این خود را در غبار تنهایی

آتشی به جانم شد از رفیقِ همراهی
نیمِ دیگرم هم سوخت زین شرار تنهایی

از فرازِ رویاها با دو بالِ عقل و عشق
ناگهان هبوط آمد در کنار تنهایی

ناکسانِ کس گشته،روزهای من سیه کردند
لاجرم گُزیده ام زین پس، روزگار تنهایی

پیله ای تنیدم تا بلکه رشد من باشد
استخوان شکست در پیله، در فشار تنهایی

اینک این خودِ خود را می برم به همراهم
پرسه می زنم خود را در حصار تنهایی

#احمد_نیکدل
#شعر #شعر_ناب #شعر_غزل #شعر_فارسی #شعرناب #غزل #غزل_ناب #تنهایی
 • تنهایی
  .
  پرسه می زنم خود را در حصار تنهایی
  تا بیابم این خود را در غبار تنهایی

  آتشی به جانم شد از رفیقِ همراهی
  نیمِ دیگرم هم سوخت زین شرار تنهایی

  از فرازِ رویاها با دو بالِ عقل و عشق
  ناگهان هبوط آمد در کنار تنهایی

  ناکسانِ کس گشته،روزهای من سیه کردند
  لاجرم گُزیده ام زین پس، روزگار تنهایی

  پیله ای تنیدم تا بلکه رشد من باشد
  استخوان شکست در پیله، در فشار تنهایی

  اینک این خودِ خود را می برم به همراهم
  پرسه می زنم خود را در حصار تنهایی

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعر_ناب #شعر_غزل #شعر_فارسی #شعرناب #غزل #غزل_ناب #تنهایی

 •  399  18  5 February, 2019
 • .
دیگران مست شراب و من ز عطر گیسو ات
صد گره افتاده در کارم، ز اخم ابرو ات

زندگی دریای موّاج است و من با قایقی
می روم بالا و پایین همچو تاب هر مو ات

در تلاطم های دوران، ساحل آرامشی
رام می گردد زمان، وقتی نشینم پهلو ات

آن قد بالا بلندت، رشک فردوسی ز سرو
سرو هم بوسه گذارد بر کنار بازو ات

عاشقانت بی شمارند و مرا این آرزوست
در جوابم جان بگویی چون بنامم بانو ات

#احمد_نیکدل
#شعر
 • .
  دیگران مست شراب و من ز عطر گیسو ات
  صد گره افتاده در کارم، ز اخم ابرو ات

  زندگی دریای موّاج است و من با قایقی
  می روم بالا و پایین همچو تاب هر مو ات

  در تلاطم های دوران، ساحل آرامشی
  رام می گردد زمان، وقتی نشینم پهلو ات

  آن قد بالا بلندت، رشک فردوسی ز سرو
  سرو هم بوسه گذارد بر کنار بازو ات

  عاشقانت بی شمارند و مرا این آرزوست
  در جوابم جان بگویی چون بنامم بانو ات

  #احمد_نیکدل
  #شعر

 •  149  6  23 January, 2019
 • .
پشت هر واژه ی شعرم ردی از غم دارم
بغض را خورده ام و باز به چشم نم دارم

فصل فصل از پی هم میگذرد اما من
مانده در فصل زمستانم و سرمای دمادم دارم

طائر روح مرا شوق پریدن باقیست
بهر پرواز، نیازی به تو استادِ مسلّم دارم

گرچه دنیا همه بر وفق مرادست اینجا
تکیه بر کوهی به مانند پدر کم دارم

#احمد_نیکدل
پ.ن: دوازده سال از عروج بزرگمردی گذشت که هر کس او را به نامی میخواند. عده ای استاد، عده ای معلم، عده ای همکار، عده ای دوست ..... و من پدر میخواندمش
#شعر #شعر_ناب #شعر_غزل #غزل #غزل_ناب #پدر
 • .
  پشت هر واژه ی شعرم ردی از غم دارم
  بغض را خورده ام و باز به چشم نم دارم

  فصل فصل از پی هم میگذرد اما من
  مانده در فصل زمستانم و سرمای دمادم دارم

  طائر روح مرا شوق پریدن باقیست
  بهر پرواز، نیازی به تو استادِ مسلّم دارم

  گرچه دنیا همه بر وفق مرادست اینجا
  تکیه بر کوهی به مانند پدر کم دارم

  #احمد_نیکدل
  پ.ن: دوازده سال از عروج بزرگمردی گذشت که هر کس او را به نامی میخواند. عده ای استاد، عده ای معلم، عده ای همکار، عده ای دوست ..... و من پدر میخواندمش
  #شعر #شعر_ناب #شعر_غزل #غزل #غزل_ناب #پدر

 •  178  55  13 January, 2019
 • .
دردِ خود را به که گوییم که درمانی نیست
نقد جان را به که بازیم، دگر جانی نیست

گردشِ دورِ فلک تا به دلِ ما برسد
بهر تغییرِ قضا، صفحه ی گردانی نیست

عاقبت جمعِ رفیقان همه تنها گشتند
دوستان را دگر امروز فراخوانی نیست

سرِ سرگشته ی ما دورِ جهان می گردد
گردشِ دورِ فلک را سر و سامانی نیست

حالِ دل را همه در بیت و غزل می گویم
حیف در شهر دگر فردِ غزلخوانی نیست

#احمد_نیکدل
#شعر #شعرناب #شعر_فارسی #شعر_غزل #غزل #غزل_ناب
 • .
  دردِ خود را به که گوییم که درمانی نیست
  نقد جان را به که بازیم، دگر جانی نیست

  گردشِ دورِ فلک تا به دلِ ما برسد
  بهر تغییرِ قضا، صفحه ی گردانی نیست

  عاقبت جمعِ رفیقان همه تنها گشتند
  دوستان را دگر امروز فراخوانی نیست

  سرِ سرگشته ی ما دورِ جهان می گردد
  گردشِ دورِ فلک را سر و سامانی نیست

  حالِ دل را همه در بیت و غزل می گویم
  حیف در شهر دگر فردِ غزلخوانی نیست

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعرناب #شعر_فارسی #شعر_غزل #غزل #غزل_ناب

 •  191  11  31 December, 2018
 • .
دگر به رویِ زمین عشقِ آسمانی نیست
بدونِ عشق زمین جایِ زندگانی نیست

به هر کجا که نظر می کنی تهی از عشق
میانِ عاشق و معشوق گفتمانی نیست

صدایِ ناله زِ عمقِ دلی می گفت
برایِ گفتنِ از عشق را زبانی نیست

حدیثِ عشق عیان است پس دیگر
نیاز و حاجتِ شرح و بیانی نیست

چو پایِ رابطه ها لنگِ این زمین گردید
دوامِ عشق هایِ فلج، جاودانی نیست

صدایِ دهل ها زِ دور خوش باشد
چو در کنار نشینی، چنان که دانی نیست

#احمد_نیکدل
#شعر #شعر_ناب #شعر_غزل #غزل #غزل_ناب
 • .
  دگر به رویِ زمین عشقِ آسمانی نیست
  بدونِ عشق زمین جایِ زندگانی نیست

  به هر کجا که نظر می کنی تهی از عشق
  میانِ عاشق و معشوق گفتمانی نیست

  صدایِ ناله زِ عمقِ دلی می گفت
  برایِ گفتنِ از عشق را زبانی نیست

  حدیثِ عشق عیان است پس دیگر
  نیاز و حاجتِ شرح و بیانی نیست

  چو پایِ رابطه ها لنگِ این زمین گردید
  دوامِ عشق هایِ فلج، جاودانی نیست

  صدایِ دهل ها زِ دور خوش باشد
  چو در کنار نشینی، چنان که دانی نیست

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعر_ناب #شعر_غزل #غزل #غزل_ناب

 •  124  11  15 December, 2018
 • .
از آبِ طربناک ، طربناک تری تو
در مستی از انگورِ سیه، تاک تری تو

از جنسِ اهورایی و با بالِ فرشته
بالاتر از این خاک و بر افلاک تری تو

سر در پیِ کارِ خودی و زندگی دهر
در خلق نیاویزی و در لاک تری تو

تبدار تو بودم که بر این زخمِ نهانی
دیدم به پرستاری ام، چالاک تری تو

بی کبر و غروری و بی کینه و نیرنگ
از بنده که افتاده تر و خاک تری تو

از هر چه پلیدی است، رهایی و بگویم
قدیسی و از ماریه هم پاک تری تو

#احمد_نیکدل
#شعر #شعر_ناب #شعر_غزل #شعر_عاشقانه #شعر_عاشقی #غزل #غزل_عاشقانه #غزل_عاشقان
 • .
  از آبِ طربناک ، طربناک تری تو
  در مستی از انگورِ سیه، تاک تری تو

  از جنسِ اهورایی و با بالِ فرشته
  بالاتر از این خاک و بر افلاک تری تو

  سر در پیِ کارِ خودی و زندگی دهر
  در خلق نیاویزی و در لاک تری تو

  تبدار تو بودم که بر این زخمِ نهانی
  دیدم به پرستاری ام، چالاک تری تو

  بی کبر و غروری و بی کینه و نیرنگ
  از بنده که افتاده تر و خاک تری تو

  از هر چه پلیدی است، رهایی و بگویم
  قدیسی و از ماریه هم پاک تری تو

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعر_ناب #شعر_غزل #شعر_عاشقانه #شعر_عاشقی #غزل #غزل_عاشقانه #غزل_عاشقان

 •  257  10  24 November, 2018
 • .
تو فاتحِ دلهایی و چون پهنه ی دریا
با قلبی ز یکرنگی و چون شیشه ی مینا

احساسِ لطیفی، که وصفت شده مشکل
هر لحظه ی شادی ز حضورت شده معنا

آرامشِ دنیایی و در جان چو نشستی
جاری شده در هر رگ من خلسه ی رویا

چون بادِ صبا حامل عطری و ریاحین
هر پیچشِ مویت پرِ از عطرِ چلیپا

گویا که تو را ساخته از خاکِ بهشتی
از روحِ خودش در تو دمیده است اهورا

بر طاقِ جهان نام تو را گر بنویسند
جبران نکند لطفِ تو را همدم زیبا

#احمد_نیکدل
#شعر #شعر_غزل #غزل 
پ.ن: عاشق شدن آسان است اما عاشق ماندن .....
 • .
  تو فاتحِ دلهایی و چون پهنه ی دریا
  با قلبی ز یکرنگی و چون شیشه ی مینا

  احساسِ لطیفی، که وصفت شده مشکل
  هر لحظه ی شادی ز حضورت شده معنا

  آرامشِ دنیایی و در جان چو نشستی
  جاری شده در هر رگ من خلسه ی رویا

  چون بادِ صبا حامل عطری و ریاحین
  هر پیچشِ مویت پرِ از عطرِ چلیپا

  گویا که تو را ساخته از خاکِ بهشتی
  از روحِ خودش در تو دمیده است اهورا

  بر طاقِ جهان نام تو را گر بنویسند
  جبران نکند لطفِ تو را همدم زیبا

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعر_غزل #غزل
  پ.ن: عاشق شدن آسان است اما عاشق ماندن .....

 •  167  8  23 hours ago
 • .
از روزِ ازل تا به ابد بوده تلاشی
تا بلکه تو مهمانِ دلِ ساده ی ما شی

دل فرش نمودیم به زیرِ قدمت کاش
با حرفِ دل آزار دلم را نخراشی

در شهر چو هر مجلسِ شادی شده برپا
رفتم که ببینم ، عروسش تو نباشی

صد طعنه شنیدم ز هر رهگذر شهر
گفتند: که دیوانه بگو؟ محو کجا شی؟

هر کار نمودم دلِ تو نرم نگردید
گویا که دلت ساخته است سنگ تراشی

عشق است چو نوشیدنِ یک جام بلایا
ای کاش که لب بر لب این جام بلا شی

این آتشِ دل خرمنت آتش زند آخر
هرچند بر افلاک شوی ، مرغ هوا شی

#احمد_نیکدل
#شعر #شعر_ناب #شعر_معاصر #شعر_عاشقانه #شعر_غزل #غزل
 • .
  از روزِ ازل تا به ابد بوده تلاشی
  تا بلکه تو مهمانِ دلِ ساده ی ما شی

  دل فرش نمودیم به زیرِ قدمت کاش
  با حرفِ دل آزار دلم را نخراشی

  در شهر چو هر مجلسِ شادی شده برپا
  رفتم که ببینم ، عروسش تو نباشی

  صد طعنه شنیدم ز هر رهگذر شهر
  گفتند: که دیوانه بگو؟ محو کجا شی؟

  هر کار نمودم دلِ تو نرم نگردید
  گویا که دلت ساخته است سنگ تراشی

  عشق است چو نوشیدنِ یک جام بلایا
  ای کاش که لب بر لب این جام بلا شی

  این آتشِ دل خرمنت آتش زند آخر
  هرچند بر افلاک شوی ، مرغ هوا شی

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعر_ناب #شعر_معاصر #شعر_عاشقانه #شعر_غزل #غزل

 •  215  14  10 November, 2018
 • .
سیاه گشته به چشمم، سیاهتر از قیر
و رنگِ چشمِ من است خونِ بر شمشیر

نمی شود که بگویم چه آمده بر سر
نمی شود که نویسم چه می کند تقدیر

مگر که خرّمی از باغ و بوستان ها رفت؟
و یا برای دو چشمم کدر شده تصویر؟

مگر صداقتِ مردم شده است ناهنجار؟
چرا گرفته به جایش نقابی از تزویر؟

دگر برون نمی زند از حلق ها ناله
دگر نمی شنوم از پشتِ بام ها تکبیر

مگر ممانعت از پخشِ افیون نیست؟
ویا بدون مخدر همه شدند تخدیر؟

اگر سخنم غیرِ حق بُوَد نشنو
چرا به جرمِ سخن، می کنی مرا تکفیر؟

#احمد_نیکدل
#شعر #شعر_ناب #شعر_معاصر #شعر_غزل #غزل #غزل_ناب #غزل_معاصر
 • .
  سیاه گشته به چشمم، سیاهتر از قیر
  و رنگِ چشمِ من است خونِ بر شمشیر

  نمی شود که بگویم چه آمده بر سر
  نمی شود که نویسم چه می کند تقدیر

  مگر که خرّمی از باغ و بوستان ها رفت؟
  و یا برای دو چشمم کدر شده تصویر؟

  مگر صداقتِ مردم شده است ناهنجار؟
  چرا گرفته به جایش نقابی از تزویر؟

  دگر برون نمی زند از حلق ها ناله
  دگر نمی شنوم از پشتِ بام ها تکبیر

  مگر ممانعت از پخشِ افیون نیست؟
  ویا بدون مخدر همه شدند تخدیر؟

  اگر سخنم غیرِ حق بُوَد نشنو
  چرا به جرمِ سخن، می کنی مرا تکفیر؟

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعر_ناب #شعر_معاصر #شعر_غزل #غزل #غزل_ناب #غزل_معاصر

 •  152  6  13 October, 2018
 • .
دلم پُر از غم و لبریز از آه است
و سنگ صبورم شنیدنِ چاه است

هزار راه نرفته جلوی هر فرد است
ولی کسی نگفته، کدامیک راه است

اگرچه که خورشید مُرده در اینجا
نیازِ روشنی اینجا به بودنِ ماه است

هزار زخم ز هر نارفیق بر تن بود
امان که زخم رفیقان چقدر جانکاه است

ز خونِ زخمِ دلم، پیرهن خون است
نشسته خون به دستِ کسی که همراه است

اگر که دست خدا دستگیر شود ما را
تمام غصه ی دنیا به قدر یک کاه است

#احمد_نیکدل
#شعر #شعر_ناب #شعر_غزل #غزل #غزل_ناب #غم #نارفیق
 • .
  دلم پُر از غم و لبریز از آه است
  و سنگ صبورم شنیدنِ چاه است

  هزار راه نرفته جلوی هر فرد است
  ولی کسی نگفته، کدامیک راه است

  اگرچه که خورشید مُرده در اینجا
  نیازِ روشنی اینجا به بودنِ ماه است

  هزار زخم ز هر نارفیق بر تن بود
  امان که زخم رفیقان چقدر جانکاه است

  ز خونِ زخمِ دلم، پیرهن خون است
  نشسته خون به دستِ کسی که همراه است

  اگر که دست خدا دستگیر شود ما را
  تمام غصه ی دنیا به قدر یک کاه است

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعر_ناب #شعر_غزل #غزل #غزل_ناب #غم #نارفیق

 •  133  4  7 October, 2018
 • .
در ازدحام فکرها پس از زوالِ عقلِ خود
مصمم ام که فهم را دوباره همنشین شوم

#احمد_نیکدل 
#تکبیت #شعر
 • .
  در ازدحام فکرها پس از زوالِ عقلِ خود
  مصمم ام که فهم را دوباره همنشین شوم

  #احمد_نیکدل
  #تکبیت #شعر

 •  129  5  26 September, 2018
 • .
دو چشمانت سراسر پر ز افسون بود
لبانت چون قدح همرنگ میگون بود

برای این دلِ شیدا سخن از عشق میگفتی
کلامت خلسه آور مثل افیون بود

شدی لیلا و این دل در پیِ وصلت
عنان از دست داده شکل مجنون بود

شروع شد بیوفایی ها پس از عشقت
سرشکِ دیده ام لبریز از خون بود

شدی بی مهر و نازت را کشید عاشق
ولی مهریه ی وصلت دگر ز اندازه بیرون بود

#احمد_نیکدل
#شعر #شعر_ناب #شعر_غزل #شعر_عاشقی #شعر_عاشقانه #غزل #غزل_ناب #غزل_عاشقان
 • .
  دو چشمانت سراسر پر ز افسون بود
  لبانت چون قدح همرنگ میگون بود

  برای این دلِ شیدا سخن از عشق میگفتی
  کلامت خلسه آور مثل افیون بود

  شدی لیلا و این دل در پیِ وصلت
  عنان از دست داده شکل مجنون بود

  شروع شد بیوفایی ها پس از عشقت
  سرشکِ دیده ام لبریز از خون بود

  شدی بی مهر و نازت را کشید عاشق
  ولی مهریه ی وصلت دگر ز اندازه بیرون بود

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعر_ناب #شعر_غزل #شعر_عاشقی #شعر_عاشقانه #غزل #غزل_ناب #غزل_عاشقان

 •  127  11  23 September, 2018

Top #احمد_نیکدل Posts

 • .
به خلوت چشمم غریبه بسیار است
بیا که دیده ام از دوریت گهربار است

به عشق آمدنت همیشه در باز است
نترس منتظر تو همیشه بیدار است

بیا و همره خود یک غزل بیاور چون
به شعرهای تو گوش دلم بدهکار است

صدای پای تو با کوچه آشنا بوده
بدون ماهتاب هم مسیر هموار است

بیا و خلوت چشمم به هم بزن ای دوست
برای دوست این کمترین کار است

خزان گرفته مگر سبزی رفاقت را
که زردی این رابطه پدیدار است

شدم حکایت چوپان و حرف دروغ
نوید داده ام از بس که وقت دیدار است

#احمد_نیکدل
#شعر #شعر_معاصر #شعر_ناب #غزل #غزل_معاصر
 • .
  به خلوت چشمم غریبه بسیار است
  بیا که دیده ام از دوریت گهربار است

  به عشق آمدنت همیشه در باز است
  نترس منتظر تو همیشه بیدار است

  بیا و همره خود یک غزل بیاور چون
  به شعرهای تو گوش دلم بدهکار است

  صدای پای تو با کوچه آشنا بوده
  بدون ماهتاب هم مسیر هموار است

  بیا و خلوت چشمم به هم بزن ای دوست
  برای دوست این کمترین کار است

  خزان گرفته مگر سبزی رفاقت را
  که زردی این رابطه پدیدار است

  شدم حکایت چوپان و حرف دروغ
  نوید داده ام از بس که وقت دیدار است

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعر_معاصر #شعر_ناب #غزل #غزل_معاصر

 •  164  14  2 October, 2017
 • .
نازبانو ناز کن نازت خریدن با من است
نازهای دلربایت را کشیدن با من است

گیسوانت را به شاخ گل مزین میکنی
پنجه را بر خار گلهایش خلیدن با من است

تیغ ابرویت نشان از حمله تاتار داشت
گوشه ی دل را به ابرویت بریدن با من است

گوشه ی چشمی بچرخانی به سوی عاشقت
تا ابد جز روی تو هرگز ندیدن با من است

گر جواز بوسه ای صادر کنی بر عاشقت
از گل لبهای تو گلبوسه چیدن با من است

گیسوانت بافته همچون طناب دارِ دل
دل به بالای طنابِ دار دیدن با من است

#احمد_نیکدل
#شعر #شعر_معاصر #شعر_کهن #غزل #غزل_معاصر #غزل_عاشقانه
 • .
  نازبانو ناز کن نازت خریدن با من است
  نازهای دلربایت را کشیدن با من است

  گیسوانت را به شاخ گل مزین میکنی
  پنجه را بر خار گلهایش خلیدن با من است

  تیغ ابرویت نشان از حمله تاتار داشت
  گوشه ی دل را به ابرویت بریدن با من است

  گوشه ی چشمی بچرخانی به سوی عاشقت
  تا ابد جز روی تو هرگز ندیدن با من است

  گر جواز بوسه ای صادر کنی بر عاشقت
  از گل لبهای تو گلبوسه چیدن با من است

  گیسوانت بافته همچون طناب دارِ دل
  دل به بالای طنابِ دار دیدن با من است

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعر_معاصر #شعر_کهن #غزل #غزل_معاصر #غزل_عاشقانه

 •  160  13  3 November, 2017
 • .
از آتش عشقِ تو نمانده است به جز دود
از فرشِ دلِ سوخته ام مانده فقط پود

با تار سر زلف تو چون فاصله افتاد
بر تار نشد چنگ زد و ساخت از آن عود

این نای گلو چون سخن مهر فروهِشت
بر گوش من هرگز نرسد نغمه داوود

شب بو و شمیم خوشِ وحشی بهاری
با باد خزان چهره گل زرد شود زود

با هر شکن زلف کجت شعر سرایم
افسوس که رویت ز نظرها شده محدود

چشمان تو چون لعل بدخشان و فتد چون
نقشم به دل چشم تو خود غایت مقصود

باور نکنم میل دلت سوی دلم نیست
باور نکنم قلب تو از سنگ توان بود

دیوانه یِ دوریِ تو گردم عجبی نیست
ای نوگل من جان و تن از هجر تو فرسود

#احمد_نیکدل
#شعر #شعر_کهن #شعر_معاصر #شعر_ناب #غزل #غزل_معاصر 
پ.ن: زیبای من کیانا (آنای بابا)
 • .
  از آتش عشقِ تو نمانده است به جز دود
  از فرشِ دلِ سوخته ام مانده فقط پود

  با تار سر زلف تو چون فاصله افتاد
  بر تار نشد چنگ زد و ساخت از آن عود

  این نای گلو چون سخن مهر فروهِشت
  بر گوش من هرگز نرسد نغمه داوود

  شب بو و شمیم خوشِ وحشی بهاری
  با باد خزان چهره گل زرد شود زود

  با هر شکن زلف کجت شعر سرایم
  افسوس که رویت ز نظرها شده محدود

  چشمان تو چون لعل بدخشان و فتد چون
  نقشم به دل چشم تو خود غایت مقصود

  باور نکنم میل دلت سوی دلم نیست
  باور نکنم قلب تو از سنگ توان بود

  دیوانه یِ دوریِ تو گردم عجبی نیست
  ای نوگل من جان و تن از هجر تو فرسود

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعر_کهن #شعر_معاصر #شعر_ناب #غزل #غزل_معاصر
  پ.ن: زیبای من کیانا (آنای بابا)

 •  173  13  23 September, 2017
 • .
کردی تو به چشم خود صد میکده ویرانه
با چشم خمارینت خلوت شده میخانه

مخمور دو عالم شد با دیدن چشم تو
آن کو که همه عمرش طی گشت به پیمانه

تا از قدح چشمت من یک نگهی نوشم
بنشسته سر راهت این عاشق دیوانه

آوردی چو از خونِ این دختر رَز جامی
لاجرعه بنوشم من از دست تو جانانه

گردیده رها این دل با دیدن چشم تو
شاید که از این پیله خارج شود پروانه

ای خوبترین لحظه؛ خیره شدنت بر من
دل گشته سرای تو؛پایت بِنِه در خانه

#احمد_نیکدل
#شعر #شعر_غزل #شعر_کهن #شعر_ناب #غزل
 • .
  کردی تو به چشم خود صد میکده ویرانه
  با چشم خمارینت خلوت شده میخانه

  مخمور دو عالم شد با دیدن چشم تو
  آن کو که همه عمرش طی گشت به پیمانه

  تا از قدح چشمت من یک نگهی نوشم
  بنشسته سر راهت این عاشق دیوانه

  آوردی چو از خونِ این دختر رَز جامی
  لاجرعه بنوشم من از دست تو جانانه

  گردیده رها این دل با دیدن چشم تو
  شاید که از این پیله خارج شود پروانه

  ای خوبترین لحظه؛ خیره شدنت بر من
  دل گشته سرای تو؛پایت بِنِه در خانه

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعر_غزل #شعر_کهن #شعر_ناب #غزل

 •  158  10  16 September, 2017
 • .
شروع فصل عاشقی همیشه در شباب کن
زمان پیر گشتن ات به عاشقی شتاب کن

همیشه عشقِ پیر را به مسخره گرفته اند
کنون تو باور غلط ز بیخ و بن خراب کن

برای پیر روزگار سرود مرگ خوانده است
بیا و نقشه های او چو نقشه ای بر آب کن

ز باید و نبایدش حصار دور خود نساز
برون بیا تو از حصار و ترک این حباب کن

شکسته دل نشو دگر به موی برف فام خود
بیا و نقش عشق را درون سینه قاب کن

دل شکسته باز هم به عشق زنده می شود
دوباره این دل شکسته را بیا جوان خطاب کن

#احمد_نیکدل
#شعر #شعر_معاصر #شعر_غزل #شعر_ناب #غزل #غزل_معاصر
 • .
  شروع فصل عاشقی همیشه در شباب کن
  زمان پیر گشتن ات به عاشقی شتاب کن

  همیشه عشقِ پیر را به مسخره گرفته اند
  کنون تو باور غلط ز بیخ و بن خراب کن

  برای پیر روزگار سرود مرگ خوانده است
  بیا و نقشه های او چو نقشه ای بر آب کن

  ز باید و نبایدش حصار دور خود نساز
  برون بیا تو از حصار و ترک این حباب کن

  شکسته دل نشو دگر به موی برف فام خود
  بیا و نقش عشق را درون سینه قاب کن

  دل شکسته باز هم به عشق زنده می شود
  دوباره این دل شکسته را بیا جوان خطاب کن

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعر_معاصر #شعر_غزل #شعر_ناب #غزل #غزل_معاصر

 •  164  12  13 September, 2017
 • .
دستور دهد عقلم بهتر که مجّرد بود
نیرنگ شده هر عشق باید که مردّد بود

در سیر زمان دیدم هر عشق نقابی داشت
در ذات همه عشاق؛ نیرنگ موکّد بود

ابراز کند هرکس لیلی شده یا مجنون
افسوس درونِ او صد چهره معدّد بود

آغاز شود هر عشق چون کوره ی سوزانی
مقصود چو حاصل شد چون قطب مبرّد بود

صد نکته نهان دارد باید که تفکر کرد
هر گوشه ی این دوران تشویش مشدّد بود

از عشق سخن گفتن صد تجربه می خواهد
چون دیدن یک تصویر در بُعد مقعّد بود

چون عشق رسد افسوس عقل بارِ سفر بندد
هر پند چنان حرفی بیهوده مجدّد بود

#احمد_نیکدل
#شعر #شعر_معاصر #شعر_غزل #غزل #غزل_معاصر #تنهایی
 • .
  دستور دهد عقلم بهتر که مجّرد بود
  نیرنگ شده هر عشق باید که مردّد بود

  در سیر زمان دیدم هر عشق نقابی داشت
  در ذات همه عشاق؛ نیرنگ موکّد بود

  ابراز کند هرکس لیلی شده یا مجنون
  افسوس درونِ او صد چهره معدّد بود

  آغاز شود هر عشق چون کوره ی سوزانی
  مقصود چو حاصل شد چون قطب مبرّد بود

  صد نکته نهان دارد باید که تفکر کرد
  هر گوشه ی این دوران تشویش مشدّد بود

  از عشق سخن گفتن صد تجربه می خواهد
  چون دیدن یک تصویر در بُعد مقعّد بود

  چون عشق رسد افسوس عقل بارِ سفر بندد
  هر پند چنان حرفی بیهوده مجدّد بود

  #احمد_نیکدل
  #شعر #شعر_معاصر #شعر_غزل #غزل #غزل_معاصر #تنهایی

 •  156  10  16 January, 2018