#прислів Instagram Photos & Videos

прислів - 193 posts

Hashtag Popularity

7.1
average comments
151.5
average likes

Latest #прислів Posts

 • Ми стали тими, ким клялись не бути!
.
.
.
.
#прислів'я
 • Ми стали тими, ким клялись не бути!
  .
  .
  .
  .
  #прислів

 •  26  0  16 January, 2020
 • Люби мeня тoгдa, кoгдa я мeньшe вceгo этoгo зacлуживaю, пoтoму чтo в этoт мoмeнт этo тo, чтo мнe бeзумнo нeoбхoдимo.

Швeдcкaя пocлoвицa

#відносини #отношения #прислів'я.
 • Люби мeня тoгдa, кoгдa я мeньшe вceгo этoгo зacлуживaю, пoтoму чтo в этoт мoмeнт этo тo, чтo мнe бeзумнo нeoбхoдимo.

  Швeдcкaя пocлoвицa

  #відносини #отношения #прислів'я.

 •  6  0  27 December, 2019
 • Moje przemyślenia na temat nauki języka. 
Jak gdzie kiedy. Kilka porad.
 • Moje przemyślenia na temat nauki języka.
  Jak gdzie kiedy. Kilka porad.

 •  168  6  21 October, 2019
 • Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 Almost everything, whether needed or not.
🇵🇱 Prawie wszystko, czy to potrzebne, czy nie.
Przykład ⬇️
🇺🇸 Our new car has every feature-everything but the kitchen sink. T
🇵🇱 Nasz nowy samochód ma wszystkie funkcje - wszystko
 • Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 Almost everything, whether needed or not.
  🇵🇱 Prawie wszystko, czy to potrzebne, czy nie.
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 Our new car has every feature-everything but the kitchen sink. T
  🇵🇱 Nasz nowy samochód ma wszystkie funkcje - wszystko

 •  182  7  21 October, 2019
 • Źródło ⬇️
🇺🇸 All day and every day, regularly, constantly. The expression was so defined in a dialect book by W. Carr in 1828 and was widely used by the end of the century. 🇵🇱 Każdego dnia, regularnie, stale. To wyrażenie zostało tak zdefiniowane w książce dialektowej przez W. Carra w 1828 roku i było szeroko stosowane już pod koniec wieku.
Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 A phrase used to describe something that happens routinely or regularly.
🇵🇱 Określa codzieną czynność 
Przykład ⬇️
🇺🇸 Day in, day out, I pass that same woman walking her dog.
🇵🇱 Dzień po dniu mijam tę samą kobietę, która wyprowadza swojego psa.
 • Źródło ⬇️
  🇺🇸 All day and every day, regularly, constantly. The expression was so defined in a dialect book by W. Carr in 1828 and was widely used by the end of the century. 🇵🇱 Każdego dnia, regularnie, stale. To wyrażenie zostało tak zdefiniowane w książce dialektowej przez W. Carra w 1828 roku i było szeroko stosowane już pod koniec wieku.
  Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 A phrase used to describe something that happens routinely or regularly.
  🇵🇱 Określa codzieną czynność
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 Day in, day out, I pass that same woman walking her dog.
  🇵🇱 Dzień po dniu mijam tę samą kobietę, która wyprowadza swojego psa.

 •  210  1  19 October, 2019
 • Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 Almost nothing; a very small amount.
🇵🇱 Prawie nic; bardzo mała wartość.
Przykład ⬇️
🇺🇸 This car's worth next to nothing. It's full of rust. 🇵🇱 Ten samochód jest prawie nic wart. Jest pełen rdzy.
 • Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 Almost nothing; a very small amount.
  🇵🇱 Prawie nic; bardzo mała wartość.
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 This car's worth next to nothing. It's full of rust. 🇵🇱 Ten samochód jest prawie nic wart. Jest pełen rdzy.

 •  174  3  17 October, 2019
 • Źródło ⬇️
🇺🇸 An early printed reference to the actual phrase "Curiosity killed the cat" is in James Allan Mair's 1873 compendium A handbook of proverbs: English, Scottish, Irish, American, Shakesperean, and scriptural; and family mottoes, where it is listed as an Irish proverb on page 34. 🇵🇱 Pierwsze drukowane odniesienie do faktycznej frazy „Ciekawość zabiła kota” znajduje się w kompendium Jamesa Allana Maira z 1873 r. "Podręcznik przysłów: angielskich, szkockich, amerykańskich, irlandzkich, szekspirowskich i biblijnych, oraz rodzinnych powiedzeń", gdzie jest wymienione jako irlandzkie przysłowie na stronie 34.
Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 Being curious can get you into trouble. (Often used to warn someone against prying into other's affairs.)
🇵🇱 Bycie ciekawym może wpędzić cię w kłopoty. (Często ostrzerzenie kogoś przed wtrącaniem się w czyjeś sprawy).
Przykład ⬇️
🇺🇸 Jill: Where did you get all that money? Jane: Curiosity killed the cat.
🇵🇱 Jill: Skąd masz tyle pieniędzy? Jane: Ciekawość zabiła kota.
 • Źródło ⬇️
  🇺🇸 An early printed reference to the actual phrase "Curiosity killed the cat" is in James Allan Mair's 1873 compendium A handbook of proverbs: English, Scottish, Irish, American, Shakesperean, and scriptural; and family mottoes, where it is listed as an Irish proverb on page 34. 🇵🇱 Pierwsze drukowane odniesienie do faktycznej frazy „Ciekawość zabiła kota” znajduje się w kompendium Jamesa Allana Maira z 1873 r. "Podręcznik przysłów: angielskich, szkockich, amerykańskich, irlandzkich, szekspirowskich i biblijnych, oraz rodzinnych powiedzeń", gdzie jest wymienione jako irlandzkie przysłowie na stronie 34.
  Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 Being curious can get you into trouble. (Often used to warn someone against prying into other's affairs.)
  🇵🇱 Bycie ciekawym może wpędzić cię w kłopoty. (Często ostrzerzenie kogoś przed wtrącaniem się w czyjeś sprawy).
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 Jill: Where did you get all that money? Jane: Curiosity killed the cat.
  🇵🇱 Jill: Skąd masz tyle pieniędzy? Jane: Ciekawość zabiła kota.

 •  179  14  16 October, 2019
 • Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 Similarly. In the same manner.
🇵🇱 Podobnie. W taki sam sposób.
Przykład ⬇️
🇺🇸 If you give up exercise, your muscles shrink and fat increases. By the same token, if you expend more energy you will lose fat.
🇵🇱 Jeśli zrezygnujesz z ćwiczeń, mięśnie się skurczą, a tłuszcz wzrośnie. Z tego samego powodu, jeśli zużyjesz więcej energii, stracisz tłuszcz.
 • Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 Similarly. In the same manner.
  🇵🇱 Podobnie. W taki sam sposób.
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 If you give up exercise, your muscles shrink and fat increases. By the same token, if you expend more energy you will lose fat.
  🇵🇱 Jeśli zrezygnujesz z ćwiczeń, mięśnie się skurczą, a tłuszcz wzrośnie. Z tego samego powodu, jeśli zużyjesz więcej energii, stracisz tłuszcz.

 •  195  13  15 October, 2019
 • Szanowni. Proszę o opinie o krótkim filmiku z wymową. Czy taka forma będzie użyteczna ? Czy ma wejść do standardu?
Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 At your mother's knee
🇵🇱 Na kolanach matki
Przykład ⬇️
🇺🇸 I learned how to bake at my mother's knee when I was just a girl.
🇵🇱 Uczylam się jak gotować na kolanach matki kiedy byłam dziewczynką.
 • Szanowni. Proszę o opinie o krótkim filmiku z wymową. Czy taka forma będzie użyteczna ? Czy ma wejść do standardu?
  Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 At your mother's knee
  🇵🇱 Na kolanach matki
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 I learned how to bake at my mother's knee when I was just a girl.
  🇵🇱 Uczylam się jak gotować na kolanach matki kiedy byłam dziewczynką.

 •  183  14  15 October, 2019
 • Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 You won't believe (something).
🇵🇱 Nie uwierzysz (w coś).
Przykład ⬇️
🇺🇸 You'll never guess who I ran into today at the supermarket!
A: "What did you get for your birthday?" B: "You'll never guess!"
🇵🇱 Nigdy nie zgadniesz, kogo spotkałem dzisiaj w supermarkecie! 
A: „Co dostałeś na urodziny?” B: „Nigdy nie zgadniesz!”
 • Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 You won't believe (something).
  🇵🇱 Nie uwierzysz (w coś).
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 You'll never guess who I ran into today at the supermarket!
  A: "What did you get for your birthday?" B: "You'll never guess!"
  🇵🇱 Nigdy nie zgadniesz, kogo spotkałem dzisiaj w supermarkecie!
  A: „Co dostałeś na urodziny?” B: „Nigdy nie zgadniesz!”

 •  183  4  14 October, 2019
 • Zanim zaczniemy. Przepraszam braci mniejszych za ten krzywdzący Was idiom.
Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 To attempt a futile task with someone who enjoys the struggle (just as a pig would enjoy wrestling in the mud).
🇵🇱 Podjąć się daremnego zadania z kimś, kto lubi walkę, spory itp.(tak jak świnia chętnie walczy w błocie).
Przykład ⬇️
🇺🇸 I swear, trying to get the truth out of a teenager is like wrestling with a pig! My daughter has an excuse for everything, and I think she enjoys frustrating me!
🇵🇱 Przysięgam, próba wyciągnięcia prawdy z nastolatka jest jak walka ze świnią! Moja córka ma wymówkę na wszystko i myślę, że lubi mnie frustrować!
 • Zanim zaczniemy. Przepraszam braci mniejszych za ten krzywdzący Was idiom.
  Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 To attempt a futile task with someone who enjoys the struggle (just as a pig would enjoy wrestling in the mud).
  🇵🇱 Podjąć się daremnego zadania z kimś, kto lubi walkę, spory itp.(tak jak świnia chętnie walczy w błocie).
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 I swear, trying to get the truth out of a teenager is like wrestling with a pig! My daughter has an excuse for everything, and I think she enjoys frustrating me!
  🇵🇱 Przysięgam, próba wyciągnięcia prawdy z nastolatka jest jak walka ze świnią! Moja córka ma wymówkę na wszystko i myślę, że lubi mnie frustrować!

 •  154  7  12 October, 2019
 • Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 If someone uses a sledgehammer to crack a nut, they use methods to solve a problem that are far more extreme than is necessary.
🇵🇱Jeśli ktoś używa młota do rozłupania orzecha, używa metod, aby rozwiązać problem sposobem o wiele bardziej ekstremalnym, niż to konieczne.
Przykład ⬇️
🇺🇸 It was a small and peaceful demonstration so I don’t know why there was such a big police presence. It was like using a sledgehammer to crack a nut.
🇵🇱 To była mała i spokojna demonstracja, więc nie wiem, dlaczego tak duża obecność policji. To było jak używanie młota do łupania orzechów.
 • Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 If someone uses a sledgehammer to crack a nut, they use methods to solve a problem that are far more extreme than is necessary.
  🇵🇱Jeśli ktoś używa młota do rozłupania orzecha, używa metod, aby rozwiązać problem sposobem o wiele bardziej ekstremalnym, niż to konieczne.
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 It was a small and peaceful demonstration so I don’t know why there was such a big police presence. It was like using a sledgehammer to crack a nut.
  🇵🇱 To była mała i spokojna demonstracja, więc nie wiem, dlaczego tak duża obecność policji. To było jak używanie młota do łupania orzechów.

 •  160  4  10 October, 2019
 • Źródło ⬇️
🇺🇸 The origin here is one of the nicest that I have come across. It goes back to the time of the Cornish tin and copper mines. These mines were often hit by floods. In the 18th century coal powered, steam driven pumps were installed to clear the water. When working maximally the pumps could clear nineteen thousand gallons of water for every twelve bushels of coal.
🇵🇱 Pochodzenie tutaj jest jednym z najładniejszych, na jakie się natknąłem. Wraca do czasów kopalni cyny i miedzi w Kornwalii. Te kopalnie często padały ofiarą powodzi. W XVIII wieku instalowano napędzane węglem pompy napędzane parą w celu oczyszczenia wody. Przy maksymalnej wydajności pompy mogą oczyścić dziewiętnaście tysięcy galonów wody na każde dwanaście buszli węgla.
Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 To speak very rapidly, hurriedly, and/or energetically.
🇵🇱 Mówić szybko, błyskawicznie, w pośpiechu. 
Przykład ⬇️
🇺🇸 My professor always talks nineteen to the dozen, so it can be hard keeping up with what he's saying.
🇵🇱 Mój profesor zawsze mówi bardzo szybko., aż trudno za nim nadążyć.
 • Źródło ⬇️
  🇺🇸 The origin here is one of the nicest that I have come across. It goes back to the time of the Cornish tin and copper mines. These mines were often hit by floods. In the 18th century coal powered, steam driven pumps were installed to clear the water. When working maximally the pumps could clear nineteen thousand gallons of water for every twelve bushels of coal.
  🇵🇱 Pochodzenie tutaj jest jednym z najładniejszych, na jakie się natknąłem. Wraca do czasów kopalni cyny i miedzi w Kornwalii. Te kopalnie często padały ofiarą powodzi. W XVIII wieku instalowano napędzane węglem pompy napędzane parą w celu oczyszczenia wody. Przy maksymalnej wydajności pompy mogą oczyścić dziewiętnaście tysięcy galonów wody na każde dwanaście buszli węgla.
  Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 To speak very rapidly, hurriedly, and/or energetically.
  🇵🇱 Mówić szybko, błyskawicznie, w pośpiechu.
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 My professor always talks nineteen to the dozen, so it can be hard keeping up with what he's saying.
  🇵🇱 Mój profesor zawsze mówi bardzo szybko., aż trudno za nim nadążyć.

 •  186  9  9 October, 2019
 • Źródło ⬇️
🇺🇸 Earlier, to sweat blood also could mean to spend money; John Dryden, among others, used it in this way in the 1600s, but this usage is obsolete. The modern meanings appear in G. S. Porter’s Harvester (1911), “He just sweat blood to pacify her, but her couldn’t make it,” and in D. H. Lawrence’s Memoirs of the Foreign Legion (1924), “I sweat blood any time somebody comes through the door.” 🇵🇱 Wcześniej wyrażenie mogło również oznaczać wydawanie pieniędzy; John Dryden, między innymi, używał go w ten sposób w 1600 roku, ale to użycie jest przestarzałe. Współczesne znaczenie pojawia się w GS Porter's Harvester (1911): „On tylko traci krew by ją uspokoić, ale ona nie mogła tego zrobić” oraz w DH Lawrence's Memoirs of the Foreign Legion (1924), „“I sweat blood any time somebody comes through the door.
Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 To work very intensely and diligently; to expend all of one's energy or effort doing something.
🇵🇱 Pracować bardzo intensywnie i sumiennie; poświęcić całą energię lub wysiłek na zrobienie czegoś.
Przykład ⬇️
🇺🇸 My mother and father sweated blood to provide for me and all my siblings.
🇵🇱 Wychowanie mnie i mojego rodzeństwa to krwawica moich rodziców.
 • Źródło ⬇️
  🇺🇸 Earlier, to sweat blood also could mean to spend money; John Dryden, among others, used it in this way in the 1600s, but this usage is obsolete. The modern meanings appear in G. S. Porter’s Harvester (1911), “He just sweat blood to pacify her, but her couldn’t make it,” and in D. H. Lawrence’s Memoirs of the Foreign Legion (1924), “I sweat blood any time somebody comes through the door.” 🇵🇱 Wcześniej wyrażenie mogło również oznaczać wydawanie pieniędzy; John Dryden, między innymi, używał go w ten sposób w 1600 roku, ale to użycie jest przestarzałe. Współczesne znaczenie pojawia się w GS Porter's Harvester (1911): „On tylko traci krew by ją uspokoić, ale ona nie mogła tego zrobić” oraz w DH Lawrence's Memoirs of the Foreign Legion (1924), „“I sweat blood any time somebody comes through the door.
  Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 To work very intensely and diligently; to expend all of one's energy or effort doing something.
  🇵🇱 Pracować bardzo intensywnie i sumiennie; poświęcić całą energię lub wysiłek na zrobienie czegoś.
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 My mother and father sweated blood to provide for me and all my siblings.
  🇵🇱 Wychowanie mnie i mojego rodzeństwa to krwawica moich rodziców.

 •  197  4  8 October, 2019
 • Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 To start something very quickly.
🇵🇱 Rozpocząć coś bardzo szybki.
Przykład ⬇️
🇺🇸 Reporters came racing out of the traps with their questions as the disgraced senator exited the courtroom after the verdict.
🇵🇱 Reporterzy wystrzelili jak z procy, zadając pytania, gdy zhańbiony senator wyszedł z sali po werdykcie.
 • Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 To start something very quickly.
  🇵🇱 Rozpocząć coś bardzo szybki.
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 Reporters came racing out of the traps with their questions as the disgraced senator exited the courtroom after the verdict.
  🇵🇱 Reporterzy wystrzelili jak z procy, zadając pytania, gdy zhańbiony senator wyszedł z sali po werdykcie.

 •  174  5  7 October, 2019
 • Źródło ⬇️
🇺🇸 The French language has phrases such as "ouvrir les guillemets" then "fermer les guillemets" which literally mean "open quotes" and "closed quotes" which better demarcates what is within those quotes. The English version of the phrase is merely seen as a translation of it. The sarcastic twist is better applied when using in spoken English than written.
🇵🇱 Język francuski zawiera wyrażenia takie jak „ouvrir les guillemets”, a następnie „fermer les guillemets”, które dosłownie oznaczają „otwieram cudzysłow” i „zamykam cudzysłów”, co lepiej określa to, co jest w tych cytatach. Angielska wersja frazy jest jedynie jej tłumaczeniem. Sarkastyczny zwrot jest stosowany częściej w przypadku mówionego angielskiego niż pisemnego. 
Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 A popular way to use this phrase when communicating orally is to wriggle the index and middle fingers up and down reflecting the quote sign. It reflects that the person does not mean what he is saying but it is being said out of anger, spite or to create a comical effect.
🇵🇱 Popularnym sposobem używania tego wyrażenia podczas komunikacji werbalnej jest poruszanie palcem wskazującym i środkowym w górę iw dół, odzwierciedlając znak cytatu. Odzwierciedla to, że dana osoba nie ma na myśli tego, co mówi, ale mówi to ze złości, na przekór lub w celu wywołania komicznego efektu. 
Przykład
🇺🇸No one except for, you know, the quote-unquote"kidnapped" one-percenters.
🇵🇱 Nikt z wyjątkiem, no wiesz, tak zwanych"uprowadzonych".
 • Źródło ⬇️
  🇺🇸 The French language has phrases such as "ouvrir les guillemets" then "fermer les guillemets" which literally mean "open quotes" and "closed quotes" which better demarcates what is within those quotes. The English version of the phrase is merely seen as a translation of it. The sarcastic twist is better applied when using in spoken English than written.
  🇵🇱 Język francuski zawiera wyrażenia takie jak „ouvrir les guillemets”, a następnie „fermer les guillemets”, które dosłownie oznaczają „otwieram cudzysłow” i „zamykam cudzysłów”, co lepiej określa to, co jest w tych cytatach. Angielska wersja frazy jest jedynie jej tłumaczeniem. Sarkastyczny zwrot jest stosowany częściej w przypadku mówionego angielskiego niż pisemnego.
  Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 A popular way to use this phrase when communicating orally is to wriggle the index and middle fingers up and down reflecting the quote sign. It reflects that the person does not mean what he is saying but it is being said out of anger, spite or to create a comical effect.
  🇵🇱 Popularnym sposobem używania tego wyrażenia podczas komunikacji werbalnej jest poruszanie palcem wskazującym i środkowym w górę iw dół, odzwierciedlając znak cytatu. Odzwierciedla to, że dana osoba nie ma na myśli tego, co mówi, ale mówi to ze złości, na przekór lub w celu wywołania komicznego efektu.
  Przykład
  🇺🇸No one except for, you know, the quote-unquote"kidnapped" one-percenters.
  🇵🇱 Nikt z wyjątkiem, no wiesz, tak zwanych"uprowadzonych".

 •  150  3  6 October, 2019
 • Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 A person with a clerical job involving a lot of tedious and repetitive paperwork.
🇵🇱 Osoba wykonująca pracę biurową, która wymaga wielu żmudnych i powtarzalnych formalności.
Przykład ⬇️ 🇺🇸 Gary was tired of being a pen pusher, so he decided to quit and start his own business.
🇵🇱 Gary był zmęczony byciem gryzipiórkiem, więc postanowił rzucić i założyć własną firmę.
 • Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 A person with a clerical job involving a lot of tedious and repetitive paperwork.
  🇵🇱 Osoba wykonująca pracę biurową, która wymaga wielu żmudnych i powtarzalnych formalności.
  Przykład ⬇️ 🇺🇸 Gary was tired of being a pen pusher, so he decided to quit and start his own business.
  🇵🇱 Gary był zmęczony byciem gryzipiórkiem, więc postanowił rzucić i założyć własną firmę.

 •  176  2  5 October, 2019
 • Źródło ⬇️
🇺🇸 This hyperbole, often used in jocular fashion, dates from early-nineteenth-century America. H. Brighouse used it in the one-act play, New Leisure (1936): Elsie Dixon doing confidential secretary! Over my dead body!
🇵🇱Ta hiperbola, często stosowana w żartobliwy sposób, pochodzi z Ameryki Północnej z początku XX wieku. H. Brighouse użył go w sztuce jednoosobowej, New Leisure (1936): Elsie Dixon doing confidential secretary! Over my dead body!
Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 Used for saying that you will do everything possible to stop something happening.
🇵🇱 Używane, gdy mówi się, że zrobisz wszystko, co możliwe, aby coś się nie stało.
Przykład ⬇️
🇺🇸 Over my dead body will you drive home after you've been drinking
🇵🇱 Nie wsiadziesz za kółko po tym jak piłeś. Po moim trupie !
 • Źródło ⬇️
  🇺🇸 This hyperbole, often used in jocular fashion, dates from early-nineteenth-century America. H. Brighouse used it in the one-act play, New Leisure (1936): Elsie Dixon doing confidential secretary! Over my dead body!
  🇵🇱Ta hiperbola, często stosowana w żartobliwy sposób, pochodzi z Ameryki Północnej z początku XX wieku. H. Brighouse użył go w sztuce jednoosobowej, New Leisure (1936): Elsie Dixon doing confidential secretary! Over my dead body!
  Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 Used for saying that you will do everything possible to stop something happening.
  🇵🇱 Używane, gdy mówi się, że zrobisz wszystko, co możliwe, aby coś się nie stało.
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 Over my dead body will you drive home after you've been drinking
  🇵🇱 Nie wsiadziesz za kółko po tym jak piłeś. Po moim trupie !

 •  308  9  4 October, 2019
 • Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 A small amount of truth in a generally untrue statement
🇵🇱 Mała ilość prawdy w ogólnie nieprawdziwym stwierdzeniu.
Przykład ⬇️
🇺🇸 Conspiracy theories survive because they are usually laced with little nuggets of truth that give them the air of credibility.
🇵🇱Teorie spiskowe przetrwały, ponieważ zazwyczaj są one splecione z małymi ziarnkami prawdy, które nadają im atmosferę wiarygodności.
 • Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 A small amount of truth in a generally untrue statement
  🇵🇱 Mała ilość prawdy w ogólnie nieprawdziwym stwierdzeniu.
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 Conspiracy theories survive because they are usually laced with little nuggets of truth that give them the air of credibility.
  🇵🇱Teorie spiskowe przetrwały, ponieważ zazwyczaj są one splecione z małymi ziarnkami prawdy, które nadają im atmosferę wiarygodności.

 •  273  6  3 October, 2019
 • Źródło ⬇️
🇺🇸 The earliest known users of the idiom my way or the highway are American football coaches, such as Vince Lombardi and Bill Parcells.
🇵🇱 Pierwszymi znanymi użytkownikami tego idiomu są trenerzy futbolu amerykańskiego, tacy jak Vince Lombardi i Bill Parcells.
Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 An expression suggesting an ultimatum which indicates the listener(s) will either conform to the desires or teachings of the speaker or else be excluded.
🇵🇱 Wyrażenie sugerujące ultimatum, które wskazuje, że słuchacz (słuchacze) będą albo odpowiadać pragnieniom lub naukom mówcy, albo ...wynocha 😜
Przykład ⬇️
🇺🇸 Right now there is only one rule here. It’s my way or the highway.
🇵🇱 Teraz jest tylko jedna zasada. ALBO Z MIECIEM ALBO ZMIECIEM
 • Źródło ⬇️
  🇺🇸 The earliest known users of the idiom my way or the highway are American football coaches, such as Vince Lombardi and Bill Parcells.
  🇵🇱 Pierwszymi znanymi użytkownikami tego idiomu są trenerzy futbolu amerykańskiego, tacy jak Vince Lombardi i Bill Parcells.
  Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 An expression suggesting an ultimatum which indicates the listener(s) will either conform to the desires or teachings of the speaker or else be excluded.
  🇵🇱 Wyrażenie sugerujące ultimatum, które wskazuje, że słuchacz (słuchacze) będą albo odpowiadać pragnieniom lub naukom mówcy, albo ...wynocha 😜
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 Right now there is only one rule here. It’s my way or the highway.
  🇵🇱 Teraz jest tylko jedna zasada. ALBO Z MIECIEM ALBO ZMIECIEM

 •  284  17  1 October, 2019
 • Moi Szanowni. Duże opóźnienie w poinformować o zakończeniu zabawy miało swoje powody. 
RODO.
Dopóki nie dostanę potwierdzenia od adwokata nie będziemy na forum podawać nicków osób które książki otrzymają. 
Osoby te otrzymają wiadomość prywatną. 
Dziękuję bardzo za zrozumienie. 
Do następnego.
 • Moi Szanowni. Duże opóźnienie w poinformować o zakończeniu zabawy miało swoje powody.
  RODO.
  Dopóki nie dostanę potwierdzenia od adwokata nie będziemy na forum podawać nicków osób które książki otrzymają.
  Osoby te otrzymają wiadomość prywatną.
  Dziękuję bardzo za zrozumienie.
  Do następnego.

 •  107  4  30 September, 2019
 • Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 Someone with astounding good luck.
🇵🇱 Ktoś ze zdumiewającym szczęściem.
Przykład ⬇️
🇺🇸 A: "I won another bet in the basketball tournament—that's three in a row now!" B: "Wow, you lucky dog!"
🇵🇱 „Wygrałem kolejny zakład w turnieju koszykówki - to już trzy z rzędu!” „Wow, ty szczęściarzu”
 • Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 Someone with astounding good luck.
  🇵🇱 Ktoś ze zdumiewającym szczęściem.
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 A: "I won another bet in the basketball tournament—that's three in a row now!" B: "Wow, you lucky dog!"
  🇵🇱 „Wygrałem kolejny zakład w turnieju koszykówki - to już trzy z rzędu!” „Wow, ty szczęściarzu”

 •  220  8  29 September, 2019
 • Lubię, bardzo lubię takie zagadki. Kilka serwisów by rozgryźć o co chodzi.
Mam nadzieję że się spodoba.
Źródło ⬇️
🇺🇸 The origin of this expression is disputed. One writer claims it comes from the custom of striking the underside of a table with the knuckles when one was defeated in an argument. However, the noun knuckle once meant the end of any bone at the joint where it forms a protuberance, as at the knee, elbow, and finger joints. The verb to knuckle originally meant “to bend down” or “stoop” (probably from the joint’s bending), and by extension “to comply with” or “submit to”—it was so used from the 1700s on. The first appearance in print of knuckle under with this same meaning was in 1882. 🇵🇱 Pochodzenie tego wyrażenia jest kwestionowane. Jeden źródło twierdzi, że bierze się to ze zwyczaju uderzania kłykciami w spód stołu, gdy ktoś został pokonany w kłótni. Jednak kostka jako 
rzeczownik oznaczała kiedyś koniec dowolnej kości w stawie, w którym tworzy wypukłość, tak jak w stawach kolanowych, łokciowych i palcowych. Określenie na kłykcie pierwotnie miał oznaczać „schylać się” lub „pochylać się” (prawdopodobnie po zgięciu stawu), a przez to „przestrzegać polecenia ” lub „poddawać się” - był tak używany od 1700 roku. Pierwsze pojawienie się w druku w tym znaczeniu miało miejsce w 1882 roku.
Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 To yield to some opposing force.
🇵🇱 Poddać się pod presję kogoś 
Przykład ⬇️
🇺🇸 The committee is pressuring me to approach this project differently, but I refuse to knuckle under.
🇵🇱 Komitet wywiera na mnie presję, by podchodzić do tego projektu inaczej, ale odmawiam.
 • Lubię, bardzo lubię takie zagadki. Kilka serwisów by rozgryźć o co chodzi.
  Mam nadzieję że się spodoba.
  Źródło ⬇️
  🇺🇸 The origin of this expression is disputed. One writer claims it comes from the custom of striking the underside of a table with the knuckles when one was defeated in an argument. However, the noun knuckle once meant the end of any bone at the joint where it forms a protuberance, as at the knee, elbow, and finger joints. The verb to knuckle originally meant “to bend down” or “stoop” (probably from the joint’s bending), and by extension “to comply with” or “submit to”—it was so used from the 1700s on. The first appearance in print of knuckle under with this same meaning was in 1882. 🇵🇱 Pochodzenie tego wyrażenia jest kwestionowane. Jeden źródło twierdzi, że bierze się to ze zwyczaju uderzania kłykciami w spód stołu, gdy ktoś został pokonany w kłótni. Jednak kostka jako
  rzeczownik oznaczała kiedyś koniec dowolnej kości w stawie, w którym tworzy wypukłość, tak jak w stawach kolanowych, łokciowych i palcowych. Określenie na kłykcie pierwotnie miał oznaczać „schylać się” lub „pochylać się” (prawdopodobnie po zgięciu stawu), a przez to „przestrzegać polecenia ” lub „poddawać się” - był tak używany od 1700 roku. Pierwsze pojawienie się w druku w tym znaczeniu miało miejsce w 1882 roku.
  Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 To yield to some opposing force.
  🇵🇱 Poddać się pod presję kogoś
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 The committee is pressuring me to approach this project differently, but I refuse to knuckle under.
  🇵🇱 Komitet wywiera na mnie presję, by podchodzić do tego projektu inaczej, ale odmawiam.

 •  179  7  28 September, 2019
 • Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 An average man, typically of the working class.
🇵🇱 Przeciętny człowiek, zazwyczaj z klasy robotniczej.
Przykład ⬇️
🇺🇸 My brother's just your typical guy, a real Joe Sixpack—you can find him watching a sporting event in a bar after work pretty much any night of the week.
🇵🇱 Mój brat jest po prostu typowym facetem, prawdziwym Joe Sixpack - można go spotkać po pracy w barze po pracy praktycznie każdej nocy w tygodniu.
 • Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 An average man, typically of the working class.
  🇵🇱 Przeciętny człowiek, zazwyczaj z klasy robotniczej.
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 My brother's just your typical guy, a real Joe Sixpack—you can find him watching a sporting event in a bar after work pretty much any night of the week.
  🇵🇱 Mój brat jest po prostu typowym facetem, prawdziwym Joe Sixpack - można go spotkać po pracy w barze po pracy praktycznie każdej nocy w tygodniu.

 •  265  10  27 September, 2019
 • Wiemy, że rozumienie języka angielskiego może być trudne, nawet jeśli uczymy się go od lat. Ta książka powstała po to, aby pomóc Ci w przezwyciężeniu problemów językowych niezależnie od tego, czy przyjdzie Ci mieć do czynienia z brytyjskim czy amerykańskim angielskim, zarówno w piśmie jak i w mowie.
W środku znajdziesz 67 wciągających opowieści, w których przeplatają się losy 15 bohaterów. Zostały one sformułowane przy użyciu najważniejszych angielskich konstrukcji gramatycznych – począwszy od tych najprostszych, a skończywszy na najtrudniejszych. Snując historie, lektor stopniowo wprowadza Cię w tajniki języka angielskiego i przyzwyczaja do coraz trudniejszych konstrukcji. Co więcej, zagadnienia gramatyczne przedstawione w początkowych tekstach często powracają w kolejnych opowieściach.
Ta metoda powtarzania ułatwi Ci utrwalenie typowych wyrażeń i konstrukcji. Dzięki temu łatwo je rozpoznasz zarówno na piśmie, jak i w mowie. Wszystkie historie nagrane zostały w dwóch najpopularniejszych odmianach języka angielskiego – amerykańskiej i standardowej brytyjskiej. · Utrwal różne czasy gramatyczne.
· Powtórz phrasal verbs.
· Udoskonal użycie przyimków.
· Przećwicz niezbędne słownictwo.
· Poznaj często używane zwroty. Ściągnij materiały audio, używając kodu, który znajdziesz wewnątrz książki, i ucz się jeszcze skuteczniej
 • Wiemy, że rozumienie języka angielskiego może być trudne, nawet jeśli uczymy się go od lat. Ta książka powstała po to, aby pomóc Ci w przezwyciężeniu problemów językowych niezależnie od tego, czy przyjdzie Ci mieć do czynienia z brytyjskim czy amerykańskim angielskim, zarówno w piśmie jak i w mowie.
  W środku znajdziesz 67 wciągających opowieści, w których przeplatają się losy 15 bohaterów. Zostały one sformułowane przy użyciu najważniejszych angielskich konstrukcji gramatycznych – począwszy od tych najprostszych, a skończywszy na najtrudniejszych. Snując historie, lektor stopniowo wprowadza Cię w tajniki języka angielskiego i przyzwyczaja do coraz trudniejszych konstrukcji. Co więcej, zagadnienia gramatyczne przedstawione w początkowych tekstach często powracają w kolejnych opowieściach.
  Ta metoda powtarzania ułatwi Ci utrwalenie typowych wyrażeń i konstrukcji. Dzięki temu łatwo je rozpoznasz zarówno na piśmie, jak i w mowie. Wszystkie historie nagrane zostały w dwóch najpopularniejszych odmianach języka angielskiego – amerykańskiej i standardowej brytyjskiej. · Utrwal różne czasy gramatyczne.
  · Powtórz phrasal verbs.
  · Udoskonal użycie przyimków.
  · Przećwicz niezbędne słownictwo.
  · Poznaj często używane zwroty. Ściągnij materiały audio, używając kodu, który znajdziesz wewnątrz książki, i ucz się jeszcze skuteczniej

 •  147  5  24 September, 2019
 • Wiemy, że rozumienie języka angielskiego może być trudne, nawet jeśli uczymy się go od lat. Ta książka powstała po to, aby pomóc Ci w przezwyciężeniu problemów językowych niezależnie od tego, czy przyjdzie Ci mieć do czynienia z brytyjskim czy amerykańskim angielskim, zarówno w piśmie jak i w mowie.
W środku znajdziesz 67 wciągających opowieści, w których przeplatają się losy 15 bohaterów. Zostały one sformułowane przy użyciu najważniejszych angielskich konstrukcji gramatycznych – począwszy od tych najprostszych, a skończywszy na najtrudniejszych. Snując historie, lektor stopniowo wprowadza Cię w tajniki języka angielskiego i przyzwyczaja do coraz trudniejszych konstrukcji. Co więcej, zagadnienia gramatyczne przedstawione w początkowych tekstach często powracają w kolejnych opowieściach.
Ta metoda powtarzania ułatwi Ci utrwalenie typowych wyrażeń i konstrukcji. Dzięki temu łatwo je rozpoznasz zarówno na piśmie, jak i w mowie. Wszystkie historie nagrane zostały w dwóch najpopularniejszych odmianach języka angielskiego – amerykańskiej i standardowej brytyjskiej. · Utrwal różne czasy gramatyczne.
· Powtórz phrasal verbs.
· Udoskonal użycie przyimków.
· Przećwicz niezbędne słownictwo.
· Poznaj często używane zwroty. Ściągnij materiały audio, używając kodu, który znajdziesz wewnątrz książki, i ucz się jeszcze skuteczniej
 • Wiemy, że rozumienie języka angielskiego może być trudne, nawet jeśli uczymy się go od lat. Ta książka powstała po to, aby pomóc Ci w przezwyciężeniu problemów językowych niezależnie od tego, czy przyjdzie Ci mieć do czynienia z brytyjskim czy amerykańskim angielskim, zarówno w piśmie jak i w mowie.
  W środku znajdziesz 67 wciągających opowieści, w których przeplatają się losy 15 bohaterów. Zostały one sformułowane przy użyciu najważniejszych angielskich konstrukcji gramatycznych – począwszy od tych najprostszych, a skończywszy na najtrudniejszych. Snując historie, lektor stopniowo wprowadza Cię w tajniki języka angielskiego i przyzwyczaja do coraz trudniejszych konstrukcji. Co więcej, zagadnienia gramatyczne przedstawione w początkowych tekstach często powracają w kolejnych opowieściach.
  Ta metoda powtarzania ułatwi Ci utrwalenie typowych wyrażeń i konstrukcji. Dzięki temu łatwo je rozpoznasz zarówno na piśmie, jak i w mowie. Wszystkie historie nagrane zostały w dwóch najpopularniejszych odmianach języka angielskiego – amerykańskiej i standardowej brytyjskiej. · Utrwal różne czasy gramatyczne.
  · Powtórz phrasal verbs.
  · Udoskonal użycie przyimków.
  · Przećwicz niezbędne słownictwo.
  · Poznaj często używane zwroty. Ściągnij materiały audio, używając kodu, który znajdziesz wewnątrz książki, i ucz się jeszcze skuteczniej

 •  146  104  24 September, 2019
 • Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 A term that means something small, tiny. Possibly derived from the term ittle bitty which in turn comes from a twist of the expression "little bit". 🇵🇱Termin, który oznacza coś małego, małego. Być może wywodzi się od terminu bitty, który z kolei wywodzi się z przekręcenia wyrażenia „trochę”.
Przykład ⬇️
🇺🇸 You're scared of the neighbor's dog? But he's so itty bitty—he couldn't hurt you if you let him!
🇵🇱 Boisz się psa sąsiada? Ale jest taki maluso - nie mógł by cię skrzywdzić.
 • Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 A term that means something small, tiny. Possibly derived from the term ittle bitty which in turn comes from a twist of the expression "little bit". 🇵🇱Termin, który oznacza coś małego, małego. Być może wywodzi się od terminu bitty, który z kolei wywodzi się z przekręcenia wyrażenia „trochę”.
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 You're scared of the neighbor's dog? But he's so itty bitty—he couldn't hurt you if you let him!
  🇵🇱 Boisz się psa sąsiada? Ale jest taki maluso - nie mógł by cię skrzywdzić.

 •  231  8  23 September, 2019
 • Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 To control one's reactions or emotions. Often used as an imperative urging someone to calm down.
🇵🇱 Kontrolować swoje reakcje lub emocje. Często używany jako imperatyw nakłaniający kogoś do uspokojenia się.
Przykład ⬇️
🇺🇸 After losing her job, Sarah needed to calm down and get a grip on herself in order to drive home safely.
🇵🇱 Po utracie pracy Sarah musiała się uspokoić i opanować, aby bezpiecznie wrócić do domu.
 • Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 To control one's reactions or emotions. Often used as an imperative urging someone to calm down.
  🇵🇱 Kontrolować swoje reakcje lub emocje. Często używany jako imperatyw nakłaniający kogoś do uspokojenia się.
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 After losing her job, Sarah needed to calm down and get a grip on herself in order to drive home safely.
  🇵🇱 Po utracie pracy Sarah musiała się uspokoić i opanować, aby bezpiecznie wrócić do domu.

 •  268  12  19 September, 2019
 • Tłumaczenie ⬇️
Dosłownie i idiomatyczne 🇺🇸 Literally, 
to produce foam from one's mouth, as due to a disease or other ailment.
Figuratively, 
to be viciously and uncontrollably angry or upset.
🇵🇱 Dosłownie, 
wytwarzać pianę z ust, z powodu choroby lub innej dolegliwości.
Idiomatyczne 
Być ektremalnie wscieķłym, złym.
Przykład ⬇️
🇺🇸 All of a sudden she collapsed in a fit, convulsing and foaming at the mouth.
The protesters had formed outside the courthouse, foaming at the mouth as the alleged murderer made his way up the steps.
🇵🇱 Nagle opadła gwałtownie, drgając i pieniąc się w ustach.
Protestujący gromadzili się przed sądem, tocząc pianę z ust, gdy rzekomy morderca wspiął się po schodach.
 • Tłumaczenie ⬇️
  Dosłownie i idiomatyczne 🇺🇸 Literally,
  to produce foam from one's mouth, as due to a disease or other ailment.
  Figuratively,
  to be viciously and uncontrollably angry or upset.
  🇵🇱 Dosłownie,
  wytwarzać pianę z ust, z powodu choroby lub innej dolegliwości.
  Idiomatyczne
  Być ektremalnie wscieķłym, złym.
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 All of a sudden she collapsed in a fit, convulsing and foaming at the mouth.
  The protesters had formed outside the courthouse, foaming at the mouth as the alleged murderer made his way up the steps.
  🇵🇱 Nagle opadła gwałtownie, drgając i pieniąc się w ustach.
  Protestujący gromadzili się przed sądem, tocząc pianę z ust, gdy rzekomy morderca wspiął się po schodach.

 •  173  7  18 September, 2019
 • Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 A situation that will never come to pass. (Used to show skepticism or cynicism over someone's hypothetical remark.) 🇵🇱 Sytuacja, która nigdy nie nastąpi. (Idiom służy do wykazywania sceptycyzmu lub cynizmu w stosunku do czyichś hipotetycznych uwag).
Przykład ⬇️
🇺🇸 Bob: "If we could just get Democrats and Republicans to agree on a tax reform bill, we could bring the deficit down in no time." Dave: "Sure, if pigs had wings!"
🇵🇱 Bob: „Gdybyśmy tylko mogli zmusić Demokratów i Republikanów do uzgodnienia projektu reformy podatkowej, moglibyśmy szybko zmniejszyć deficyt”. Dave: „Jasne, gdyby świnie miały skrzydła!”
 • Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 A situation that will never come to pass. (Used to show skepticism or cynicism over someone's hypothetical remark.) 🇵🇱 Sytuacja, która nigdy nie nastąpi. (Idiom służy do wykazywania sceptycyzmu lub cynizmu w stosunku do czyichś hipotetycznych uwag).
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 Bob: "If we could just get Democrats and Republicans to agree on a tax reform bill, we could bring the deficit down in no time." Dave: "Sure, if pigs had wings!"
  🇵🇱 Bob: „Gdybyśmy tylko mogli zmusić Demokratów i Republikanów do uzgodnienia projektu reformy podatkowej, moglibyśmy szybko zmniejszyć deficyt”. Dave: „Jasne, gdyby świnie miały skrzydła!”

 •  201  4  16 September, 2019
 • Źródło ⬇️
🇺🇸 Of a song, number-one on Billboard Magazine's charting system and still gaining in terms of sales or playtime on the radio. The "bullet" in this phrase refers to an icon placed next to a song that makes rapid progress in the charts.
🇵🇱 Piosenka numer jeden w systemie list przebojów Billboard Magazine i wciąż zyskująca na sprzedaży lub czasie słuchania w radiu. „Kula” w tym frazie odnosi się do ikony umieszczonej obok utworu, który to szybko pnie się na listach przebojów.
Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 Superlative; impossible to beat.
🇵🇱 Niemożliwy do pokonania, numer jeden 
Przykład ⬇️
🇺🇸 The tech giant started of humbly, but it became number one with a bullet in the mid-'90s.
🇵🇱Gigant technologiczny zaczął skromnie ale w połowie lat 90. stał się numerem jeden.
 • Źródło ⬇️
  🇺🇸 Of a song, number-one on Billboard Magazine's charting system and still gaining in terms of sales or playtime on the radio. The "bullet" in this phrase refers to an icon placed next to a song that makes rapid progress in the charts.
  🇵🇱 Piosenka numer jeden w systemie list przebojów Billboard Magazine i wciąż zyskująca na sprzedaży lub czasie słuchania w radiu. „Kula” w tym frazie odnosi się do ikony umieszczonej obok utworu, który to szybko pnie się na listach przebojów.
  Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 Superlative; impossible to beat.
  🇵🇱 Niemożliwy do pokonania, numer jeden
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 The tech giant started of humbly, but it became number one with a bullet in the mid-'90s.
  🇵🇱Gigant technologiczny zaczął skromnie ale w połowie lat 90. stał się numerem jeden.

 •  180  8  15 September, 2019
 • Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 1.To feel sadness and/or empathy for someone.2. To feel a strong desire for someone or something.
🇵🇱 1.Czuć smutek i / lub empatię dla kogoś.2. Czuć silne pragnienie kogoś lub czegoś.
Przykład ⬇️
🇺🇸 1. I ache for those little children who just lost their parents in a car accident.
2. She ached for the companionship of her husband when he was deployed overseas.
🇵🇱 1.Współczuje tym małym dzieciom, które właśnie straciły rodziców w wypadku samochodowym. 2. Brakowało jej towarzystwa męża, kiedy to został wysłany za granicę.
 • Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 1.To feel sadness and/or empathy for someone.2. To feel a strong desire for someone or something.
  🇵🇱 1.Czuć smutek i / lub empatię dla kogoś.2. Czuć silne pragnienie kogoś lub czegoś.
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 1. I ache for those little children who just lost their parents in a car accident.
  2. She ached for the companionship of her husband when he was deployed overseas.
  🇵🇱 1.Współczuje tym małym dzieciom, które właśnie straciły rodziców w wypadku samochodowym. 2. Brakowało jej towarzystwa męża, kiedy to został wysłany za granicę.

 •  191  6  14 September, 2019
 • Źródło ⬇️
🇺🇸 The earliest citation of the phrase in print comes from the Paston Letters, which include a collection of texts from 1459 relating to a dispute between Paston and the family of the Norfolk soldier Sir John Fastolf (Fastolf was, incidentally, the source of the character Sir John Falstaff in Shakespeare's Henry IV). In the Paston Letters, the context of which is that the litigants are finally accepting a verdict with no objection, Paston includes the line:"And fond that tyme no bonys in the matere." [and found that time no bones in the matter]
🇵🇱 Pierwsze wzmianki w druku pochodzą z Paston Letters, które zawierają zbiór tekstów z 1459 r. Dotyczących sporu między Pastonem a rodziną żołnierza z Norfolk, Sir Johnem Fastolfem (przy okazji Fastolf był źródłem postaci Sir John Falstaff w Szekspirowskim Henryku IV). W Listach Pastona, których kontekstem jest to, że strony w końcu akceptują werdykt bez sprzeciwu, Paston zawiera następujący wiersz:
And fond that tyme no bonys in the matere." [and found that time no bones in the matter]
Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 To be transparent about something, without any equivocation.
🇵🇱 Być przejrzystym w czymś, bez dwuznaczności.
Przykład ⬇️
🇺🇸 She made no bones about telling him she wanted a pay rise. 🇵🇱 Nie widziała problemów, mówiąc mu że chce podwyżki.
 • Źródło ⬇️
  🇺🇸 The earliest citation of the phrase in print comes from the Paston Letters, which include a collection of texts from 1459 relating to a dispute between Paston and the family of the Norfolk soldier Sir John Fastolf (Fastolf was, incidentally, the source of the character Sir John Falstaff in Shakespeare's Henry IV). In the Paston Letters, the context of which is that the litigants are finally accepting a verdict with no objection, Paston includes the line:"And fond that tyme no bonys in the matere." [and found that time no bones in the matter]
  🇵🇱 Pierwsze wzmianki w druku pochodzą z Paston Letters, które zawierają zbiór tekstów z 1459 r. Dotyczących sporu między Pastonem a rodziną żołnierza z Norfolk, Sir Johnem Fastolfem (przy okazji Fastolf był źródłem postaci Sir John Falstaff w Szekspirowskim Henryku IV). W Listach Pastona, których kontekstem jest to, że strony w końcu akceptują werdykt bez sprzeciwu, Paston zawiera następujący wiersz:
  And fond that tyme no bonys in the matere." [and found that time no bones in the matter]
  Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 To be transparent about something, without any equivocation.
  🇵🇱 Być przejrzystym w czymś, bez dwuznaczności.
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 She made no bones about telling him she wanted a pay rise. 🇵🇱 Nie widziała problemów, mówiąc mu że chce podwyżki.

 •  204  9  13 September, 2019
 • Źródło ⬇️
🇺🇸 The proverbial saying 'Little pitchers have big ears' is first found in John Heywood's 1546 glossary A dialogue conteinyng the nomber in effect of all the prouerbes in the englishe tongue:
Auoyd your children. smal pitchers haue wide eares.
The 'ears' refers to both the ears of the children who might be eavesdropping and also to the handles of the pitchers which, in medieval England, were called ear
🇵🇱 Przysłowiowe, powiedzenie „Małe dzbany mają wielkie uszy” znajduje się po raz pierwszy w glosariuszu Johna Heywooda z 1546 r. „Uszy” odnoszą się zarówno do uszu dzieci, które mogą podsłuchiwać, a także do uchwytów dzbanów, które w średniowiecznej Anglii nazywano uszami.
Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 Children hear everything, especially when you least expect them to. The "ear" of a water pitcher is the handle.
🇵🇱 Dzieci słyszą wszystko, zwłaszcza gdy najmniej się ich spodziewasz. „Uchem” dzbanka na wodę jest uchwyt.
Przykład ⬇️
🇺🇸 Please watch what you say around the kids—little pitchers have big ears, you know.
🇵🇱 Uważaj, co mówisz wokół dzieci - wiesz, małe dzbany mają duże uszy.
 • Źródło ⬇️
  🇺🇸 The proverbial saying 'Little pitchers have big ears' is first found in John Heywood's 1546 glossary A dialogue conteinyng the nomber in effect of all the prouerbes in the englishe tongue:
  Auoyd your children. smal pitchers haue wide eares.
  The 'ears' refers to both the ears of the children who might be eavesdropping and also to the handles of the pitchers which, in medieval England, were called ear
  🇵🇱 Przysłowiowe, powiedzenie „Małe dzbany mają wielkie uszy” znajduje się po raz pierwszy w glosariuszu Johna Heywooda z 1546 r. „Uszy” odnoszą się zarówno do uszu dzieci, które mogą podsłuchiwać, a także do uchwytów dzbanów, które w średniowiecznej Anglii nazywano uszami.
  Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 Children hear everything, especially when you least expect them to. The "ear" of a water pitcher is the handle.
  🇵🇱 Dzieci słyszą wszystko, zwłaszcza gdy najmniej się ich spodziewasz. „Uchem” dzbanka na wodę jest uchwyt.
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 Please watch what you say around the kids—little pitchers have big ears, you know.
  🇵🇱 Uważaj, co mówisz wokół dzieci - wiesz, małe dzbany mają duże uszy.

 •  209  5  12 September, 2019
 • Proszę Szanownych.. idiom, że paluszki lizać 😜. Konia z rzędem..a może konia zrzęde (stajnia zła, siano niedobre), temu kto poszuka najbardziej zbliżony idiom.
Posłuchajcie. Źródło w komentarzach 
Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 Katy bar the door is an exclamation that means watch out, trouble is on its way. It is an American phrase, usually heard in the southern United States.
🇵🇱 Katy przy drzwiach to okrzyk, który oznacza, że trzeba uważać, kłopoty się zbliżają. Jest to idiom z USA zwykle słyszany w południowych Stanach Zjednoczonych.
Przykład ⬇️
🇺🇸 Our concern is that they’re going to do whatever they have to do between now and November to get through that election, and then ‘Katy, bar the door!’ after that,” Klarides said.
🇵🇱 Obawiamy się, że zrobią wszystko, co będą musieli zrobić od teraz do listopada, aby przejść przez te wybory, a potem „Katy, zamknij drzwi!” - powiedział Klarides.
 • Proszę Szanownych.. idiom, że paluszki lizać 😜. Konia z rzędem..a może konia zrzęde (stajnia zła, siano niedobre), temu kto poszuka najbardziej zbliżony idiom.
  Posłuchajcie. Źródło w komentarzach
  Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 Katy bar the door is an exclamation that means watch out, trouble is on its way. It is an American phrase, usually heard in the southern United States.
  🇵🇱 Katy przy drzwiach to okrzyk, który oznacza, że trzeba uważać, kłopoty się zbliżają. Jest to idiom z USA zwykle słyszany w południowych Stanach Zjednoczonych.
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 Our concern is that they’re going to do whatever they have to do between now and November to get through that election, and then ‘Katy, bar the door!’ after that,” Klarides said.
  🇵🇱 Obawiamy się, że zrobią wszystko, co będą musieli zrobić od teraz do listopada, aby przejść przez te wybory, a potem „Katy, zamknij drzwi!” - powiedział Klarides.

 •  214  6  11 September, 2019
 • Bardzo lubię określenia na przeciętną osobę z tłumu. Czy to jest Kowalski, czy Janusz, czy Seba..
Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 A general term for a representative of the public.
🇵🇱 Ogolnikowe określenie na obywatela, członka społeczności.
Przykład ⬇️
🇺🇸 Joe Citizen hasn’t spoken yet! Watch the results of the election.
🇵🇱 Obywatel ( Kowalski ) jeszcze nie oddał głosu. Poczekaj na wyniki głosowania.
 • Bardzo lubię określenia na przeciętną osobę z tłumu. Czy to jest Kowalski, czy Janusz, czy Seba..
  Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 A general term for a representative of the public.
  🇵🇱 Ogolnikowe określenie na obywatela, członka społeczności.
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 Joe Citizen hasn’t spoken yet! Watch the results of the election.
  🇵🇱 Obywatel ( Kowalski ) jeszcze nie oddał głosu. Poczekaj na wyniki głosowania.

 •  156  1  10 September, 2019
 • Źródło ⬇️
🇺🇸 The notion of getting not even a single moment's sleep has been in the language since the 14th century. Robert Manning of Brunne, in his work Handlyng synne, 1303, records the phrase in Middle English:
"Ne mete ete, ne drank drynke, Ne slepte onely a-lepy wynke."
🇵🇱 Fraza, nie spania nawet momentu, jest w uzyciu od 14 wieku.
Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 its clear 😜I have not slept at all.
🇵🇱 jest tu jasne, nie spałem to nie spałem.
Przykład ⬇️
🇺🇸 I have not slept at all.I have not slept one wink
🇵🇱 Nie spałem nic a nic. 
Wink to mrugnięcie..
 • Źródło ⬇️
  🇺🇸 The notion of getting not even a single moment's sleep has been in the language since the 14th century. Robert Manning of Brunne, in his work Handlyng synne, 1303, records the phrase in Middle English:
  "Ne mete ete, ne drank drynke, Ne slepte onely a-lepy wynke."
  🇵🇱 Fraza, nie spania nawet momentu, jest w uzyciu od 14 wieku.
  Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 its clear 😜I have not slept at all.
  🇵🇱 jest tu jasne, nie spałem to nie spałem.
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 I have not slept at all.I have not slept one wink
  🇵🇱 Nie spałem nic a nic.
  Wink to mrugnięcie..

 •  272  10  9 September, 2019
 • Źródło i Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 Half-baked describes something that has not been properly thought through, something impractical or based on false assumptions, something foolish or poorly conceived. The idea behind the term half-bakedis of something that is unfinished or still raw. Obviously, it is a disparaging term. Half-baked has been in use since the 1600s, though its original meaning was a bit different. At that time, half-baked referred to an immature person or a person who was foolish or silly. Note that the idiom half-baked is a hyphenated compound word.
🇵🇱 Na wpół upieczony opisuje coś, co nie zostało właściwie przemyślane, coś niepraktycznego lub opartego na fałszywych założeniach, coś głupiego lub źle pomyślanego. Ideą terminu półpieczone jest coś, co jest niedokończone lub wciąż surowe. Oczywiście jest to termin dyskredytujący. Półpieczone jest używane od 1600 roku, choć jego pierwotne znaczenie było nieco inne. W połowie upieczone odnosiło się do niedojrzałej osoby lub osoby, która była głupia lub głupia. Zwróć uwagę, że idiom na wpół upieczony to słowo złożone z myślnikiem
Przykład ⬇️
🇺🇸 The guy had some half-baked idea for getting rich in the stock market.
🇵🇱 Facet wpadł na idiotyczny, nieprzemyślany pomysł na wzbogacenie się na giełdzie.
 • Źródło i Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 Half-baked describes something that has not been properly thought through, something impractical or based on false assumptions, something foolish or poorly conceived. The idea behind the term half-bakedis of something that is unfinished or still raw. Obviously, it is a disparaging term. Half-baked has been in use since the 1600s, though its original meaning was a bit different. At that time, half-baked referred to an immature person or a person who was foolish or silly. Note that the idiom half-baked is a hyphenated compound word.
  🇵🇱 Na wpół upieczony opisuje coś, co nie zostało właściwie przemyślane, coś niepraktycznego lub opartego na fałszywych założeniach, coś głupiego lub źle pomyślanego. Ideą terminu półpieczone jest coś, co jest niedokończone lub wciąż surowe. Oczywiście jest to termin dyskredytujący. Półpieczone jest używane od 1600 roku, choć jego pierwotne znaczenie było nieco inne. W połowie upieczone odnosiło się do niedojrzałej osoby lub osoby, która była głupia lub głupia. Zwróć uwagę, że idiom na wpół upieczony to słowo złożone z myślnikiem
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 The guy had some half-baked idea for getting rich in the stock market.
  🇵🇱 Facet wpadł na idiotyczny, nieprzemyślany pomysł na wzbogacenie się na giełdzie.

 •  193  7  8 September, 2019

Top #прислів Posts

 • Про #виховання І ДОПОМОГУ З БОКУ
•
Знаєте, Одна #дівчина (звичайно ж щаслива #дружина і любляча #мама) заявила, що раз #я займаюся ✍🏻веденням блогу, викладанням постів і таке інше, значить є тільки 2 варіанти💁🏼‍♀️:
✔️або я маю ПОСТІЙНУ (!!) допомогу з боку,
✔️або не займаюся дитиною
..
Так, я 🙅🏼‍♀️не займаюся дитиною. Вважаю, що він може впоратися з усім сам💪🏻 і розвиватися автономно🤣
🤨Ви самі то в це вірите? - Всі хто давно «#знайомі» зі мною і читають мене, знають, що #допомога у мене є🥰. Це мій #чоловік🙋🏻‍♂️ (який працює), йде в 9 ранку і приходить в 20:00.
В день, я і #Данилко 🤱🏼надані самі собі, з нами ще проводить час ⏳#мама(чоловіка), саме вона бере на себе основну частину хатніх справ🧺, але це зовсім не значить що я не нічого не роблю, 🤷🏼‍♀️я стараюся допомагати їй при будь-якій нагоді, на скільки це можливо на даному етапі. Не знаю на скільки це виходить, але я справді стараюся! так, ми всі #разом, 🤝#взаємодопомога й по всьому👍🏼.
Ще, майже кожну суботу на 2-3 години, ми залишаємо Данилка з моєю мамою👩🏻.
Ми не обділені увагою родичів.
Так мені допомагають постійно, далі то що? Що змінюється від цього у вашому то житті? Так живуть з батьками багато хто, і знаєте, це не погано.
•
Повірте, за час ведення блогу виробляється #імунітет, щоб не зациклюватися на негативі😏
..
Мені шкода одне, що є одиниці (Зауважте тільки одиниці), настільки вузько мислячих. На думку яких, #діти👼🏼 - це обмежувачі свободи і тягар, а #мама у вільний час повинна виключно мити підлогу, робити вологе #прибирання щодня, прасувати, готувати для себе і чоловіка. У їх головах 🤯не вкладається, що можна встигати все і навіть більше🤗.
..
💁🏼‍♀️Ми всі різні #люди з різним мисленням і зоною комфорту. Якщо вам подобається займатися виключно прибиранням і готуванням, то чому б і ні🤷🏼‍♀️?
Але навіщо порівнювати і тягнути свій самовар до інших?
•
А за нас не переживайте, 🤱🏼#синок купається в турботі🥰)
•
👉🏻Будьте щасливі по справжньому, а не тільки по рядках в шапці профілю.
..
🤔Ну і на останок #прислів'я вам☝🏼: «хто #щасливий сам, іншим зла не бажає»
Всіх💋 #чмок.
•
#chorniyfamily #story #happywife #пологи #happy #сімя #рідні #кохання #любов #щастя #життя
 • Про #виховання І ДОПОМОГУ З БОКУ

  Знаєте, Одна #дівчина (звичайно ж щаслива #дружина і любляча #мама) заявила, що раз займаюся ✍🏻веденням блогу, викладанням постів і таке інше, значить є тільки 2 варіанти💁🏼‍♀️:
  ✔️або я маю ПОСТІЙНУ (!!) допомогу з боку,
  ✔️або не займаюся дитиною
  ..
  Так, я 🙅🏼‍♀️не займаюся дитиною. Вважаю, що він може впоратися з усім сам💪🏻 і розвиватися автономно🤣
  🤨Ви самі то в це вірите? - Всі хто давно « #знайомі» зі мною і читають мене, знають, що #допомога у мене є🥰. Це мій #чоловік🙋🏻‍♂️ (який працює), йде в 9 ранку і приходить в 20:00.
  В день, я і #Данилко 🤱🏼надані самі собі, з нами ще проводить час ⏳ #мама(чоловіка), саме вона бере на себе основну частину хатніх справ🧺, але це зовсім не значить що я не нічого не роблю, 🤷🏼‍♀️я стараюся допомагати їй при будь-якій нагоді, на скільки це можливо на даному етапі. Не знаю на скільки це виходить, але я справді стараюся! так, ми всі #разом, 🤝#взаємодопомога й по всьому👍🏼.
  Ще, майже кожну суботу на 2-3 години, ми залишаємо Данилка з моєю мамою👩🏻.
  Ми не обділені увагою родичів.
  Так мені допомагають постійно, далі то що? Що змінюється від цього у вашому то житті? Так живуть з батьками багато хто, і знаєте, це не погано.

  Повірте, за час ведення блогу виробляється #імунітет, щоб не зациклюватися на негативі😏
  ..
  Мені шкода одне, що є одиниці (Зауважте тільки одиниці), настільки вузько мислячих. На думку яких, #діти👼🏼 - це обмежувачі свободи і тягар, а #мама у вільний час повинна виключно мити підлогу, робити вологе #прибирання щодня, прасувати, готувати для себе і чоловіка. У їх головах 🤯не вкладається, що можна встигати все і навіть більше🤗.
  ..
  💁🏼‍♀️Ми всі різні #люди з різним мисленням і зоною комфорту. Якщо вам подобається займатися виключно прибиранням і готуванням, то чому б і ні🤷🏼‍♀️?
  Але навіщо порівнювати і тягнути свій самовар до інших?

  А за нас не переживайте, 🤱🏼#синок купається в турботі🥰)

  👉🏻Будьте щасливі по справжньому, а не тільки по рядках в шапці профілю.
  ..
  🤔Ну і на останок #прислів'я вам☝🏼: «хто #щасливий сам, іншим зла не бажає»
  Всіх💋 #чмок.

  #chorniyfamily #story #happywife #пологи #happy #сімя #рідні #кохання #любов #щастя #життя

 •  141  2  10 April, 2019
 • Як і обіцяла пишу улюблені прислів'я індіанців з північноамериканського племені Черокі, які мене вразили.
Якщо прочитаєте — напишіть ваші враження. Мені цікава ваша думка, яке саме прислів'я найбільше вразило вас.

1) Неважлива порода, якщо кінь не може скакати.
2) Не кидай всі дрова в одне багаття.
3) Не дай вчорашньому дню з’їсти сьогоднішній.
4) Я був на краю землі. Я був на краю вод. Я був на краю неба. Я був на краю гір. Я не знайшов нікого, хто не був би моїм другом. 
5) Коли ти народився — ти плакав, а світ сміявся. Живи так, щоб, помираючи, ти сміявся, а світ —плакав."
6) Найвище призначення Жінки - привести Чоловіка до його Душі, так, щоб допомогти йому з'єднатися з Джерелом. Найгірший вибір Жінки - спокусити Чоловіка, розлучивши його з його Душею і залишити його безцільно блукати.
Найвище призначення Чоловіка - захистити Жінку, так, щоб вона могла вільно йти по Землі цілою і неушкодженою.
Найгірший вибір чоловіка - заманити Жінку і нав'язати їй свій шлях.

ПРИТЧА ПЛЕМЕНІ ЧЕРОКІ 
Колись давно старий індіанець розповів своєму онукові одну життєву істину:
- Усередині кожної людини йде боротьба двох вовків.
Один вовк - це зло: гнів, заздрість, жадібність, гордовитість, гординя, жалість до себе, брехня, образи, егоїзм.
Інший вовк - це добро: мир, любов, надія, спокій, скромність, доброта, щедрість, чесність, співчуття, вірність.
Маленький індіанець, зворушений до глибини душі словами діда, на кілька секунд задумався, а потім запитав:
- А який вовк переможе?
Відповідь старого індіанця була простою:
- Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш.
 • Як і обіцяла пишу улюблені прислів'я індіанців з північноамериканського племені Черокі, які мене вразили.
  Якщо прочитаєте — напишіть ваші враження. Мені цікава ваша думка, яке саме прислів'я найбільше вразило вас.

  1) Неважлива порода, якщо кінь не може скакати.
  2) Не кидай всі дрова в одне багаття.
  3) Не дай вчорашньому дню з’їсти сьогоднішній.
  4) Я був на краю землі. Я був на краю вод. Я був на краю неба. Я був на краю гір. Я не знайшов нікого, хто не був би моїм другом.
  5) Коли ти народився — ти плакав, а світ сміявся. Живи так, щоб, помираючи, ти сміявся, а світ —плакав."
  6) Найвище призначення Жінки - привести Чоловіка до його Душі, так, щоб допомогти йому з'єднатися з Джерелом. Найгірший вибір Жінки - спокусити Чоловіка, розлучивши його з його Душею і залишити його безцільно блукати.
  Найвище призначення Чоловіка - захистити Жінку, так, щоб вона могла вільно йти по Землі цілою і неушкодженою.
  Найгірший вибір чоловіка - заманити Жінку і нав'язати їй свій шлях.

  ПРИТЧА ПЛЕМЕНІ ЧЕРОКІ
  Колись давно старий індіанець розповів своєму онукові одну життєву істину:
  - Усередині кожної людини йде боротьба двох вовків.
  Один вовк - це зло: гнів, заздрість, жадібність, гордовитість, гординя, жалість до себе, брехня, образи, егоїзм.
  Інший вовк - це добро: мир, любов, надія, спокій, скромність, доброта, щедрість, чесність, співчуття, вірність.
  Маленький індіанець, зворушений до глибини душі словами діда, на кілька секунд задумався, а потім запитав:
  - А який вовк переможе?
  Відповідь старого індіанця була простою:
  - Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш.

 •  61  17  23 June, 2019
 • Висказування та прислів'я про коней:
.
"Кінь бачить дорогу ногами." /Туркменське прислів'я /
.
"Хороші коні ніколи не бувають поганої масті." / Стара йоркширська прислів'я /
.
"У роботі не слід бути занадто суворим, щоб не викликати опору, але іноді треба роздратувати коня - підняти впевненість в собі." Для будь-якого необхідна регулярна робота з тренером. Тільки тренер побачить всі недоліки у вашій роботі, вкаже на них. " / Олімпійська чемпіонка з виїздки Ізабель Верт /
.
"Вичещенний кінь - здоровий кінь." / Вважають німці /
. "Ласка і покарання лежать в основі навчання коня, але застосовувати ласку, так само як і покарання треба вміло"
.
"Справжньому їздцю - шенкель і привід, поганому хлист. " / Джеймс Філліс /
.
.
.
#прислів'япроконей
 • Висказування та прислів'я про коней:
  .
  "Кінь бачить дорогу ногами." /Туркменське прислів'я /
  .
  "Хороші коні ніколи не бувають поганої масті." / Стара йоркширська прислів'я /
  .
  "У роботі не слід бути занадто суворим, щоб не викликати опору, але іноді треба роздратувати коня - підняти впевненість в собі." Для будь-якого необхідна регулярна робота з тренером. Тільки тренер побачить всі недоліки у вашій роботі, вкаже на них. " / Олімпійська чемпіонка з виїздки Ізабель Верт /
  .
  "Вичещенний кінь - здоровий кінь." / Вважають німці /
  . "Ласка і покарання лежать в основі навчання коня, але застосовувати ласку, так само як і покарання треба вміло"
  .
  "Справжньому їздцю - шенкель і привід, поганому хлист. " / Джеймс Філліс /
  .
  .
  .
  #прислів'япроконей

 •  136  4  29 August, 2019
 • Moje przemyślenia na temat nauki języka. 
Jak gdzie kiedy. Kilka porad.
 • Moje przemyślenia na temat nauki języka.
  Jak gdzie kiedy. Kilka porad.

 •  168  6  21 October, 2019
 • Tłumaczenie ⬇️
🇺🇸 If you cut your losses, you decide to stop spending time, energy, or money on an activity or situation on which you have already spent a lot without having any success
🇵🇱 Zmniejszysz straty, czyli decydujesz się przestać spędzać czas, energię lub pieniądze na działalności lub sytuacje, na którą już dużo wydałeś, straciłeś energię , bez żadnego sukcesu. 
Przykład ⬇️
🇺🇸 Man, this venture is going nowhere—I think we're better off cutting our losses than agreeing to rent this space for another year.
🇵🇱 Stary, przedsięwzięcie to zmierza do nikąd - myślę, że lepiej jest zmniejszyć straty, niż zgodzić się na wynajęcie tej powierzchni na kolejny rok.
_________________________
#фразеологічні #фрази
#змагальні #прислів’я
#phrasal #idiom
#konkurs #przysłowia #dorozdania #rozdajemy #zadarmo 
#notatki #studia 
#fiszki 
#studygrampolska #studygrama #polishstudygram
#englishangielski #anglik #angielski 
#english #językangielski #naukajezykow
#naukaangielskiego #poangielsku 
#egzamin  #studia
 • Tłumaczenie ⬇️
  🇺🇸 If you cut your losses, you decide to stop spending time, energy, or money on an activity or situation on which you have already spent a lot without having any success
  🇵🇱 Zmniejszysz straty, czyli decydujesz się przestać spędzać czas, energię lub pieniądze na działalności lub sytuacje, na którą już dużo wydałeś, straciłeś energię , bez żadnego sukcesu.
  Przykład ⬇️
  🇺🇸 Man, this venture is going nowhere—I think we're better off cutting our losses than agreeing to rent this space for another year.
  🇵🇱 Stary, przedsięwzięcie to zmierza do nikąd - myślę, że lepiej jest zmniejszyć straty, niż zgodzić się na wynajęcie tej powierzchni na kolejny rok.
  _________________________
  #фразеологічні #фрази
  #змагальні #прислів’я
  #phrasal #idiom
  #konkurs #przysłowia #dorozdania #rozdajemy #zadarmo
  #notatki #studia
  #fiszki
  #studygrampolska #studygrama #polishstudygram
  #englishangielski #anglik #angielski
  #english #językangielski #naukajezykow
  #naukaangielskiego #poangielsku
  #egzamin  #studia

 •  203  9  28 August, 2019
 • Wiemy, że rozumienie języka angielskiego może być trudne, nawet jeśli uczymy się go od lat. Ta książka powstała po to, aby pomóc Ci w przezwyciężeniu problemów językowych niezależnie od tego, czy przyjdzie Ci mieć do czynienia z brytyjskim czy amerykańskim angielskim, zarówno w piśmie jak i w mowie.
W środku znajdziesz 67 wciągających opowieści, w których przeplatają się losy 15 bohaterów. Zostały one sformułowane przy użyciu najważniejszych angielskich konstrukcji gramatycznych – począwszy od tych najprostszych, a skończywszy na najtrudniejszych. Snując historie, lektor stopniowo wprowadza Cię w tajniki języka angielskiego i przyzwyczaja do coraz trudniejszych konstrukcji. Co więcej, zagadnienia gramatyczne przedstawione w początkowych tekstach często powracają w kolejnych opowieściach.
Ta metoda powtarzania ułatwi Ci utrwalenie typowych wyrażeń i konstrukcji. Dzięki temu łatwo je rozpoznasz zarówno na piśmie, jak i w mowie. Wszystkie historie nagrane zostały w dwóch najpopularniejszych odmianach języka angielskiego – amerykańskiej i standardowej brytyjskiej. · Utrwal różne czasy gramatyczne.
· Powtórz phrasal verbs.
· Udoskonal użycie przyimków.
· Przećwicz niezbędne słownictwo.
· Poznaj często używane zwroty. Ściągnij materiały audio, używając kodu, który znajdziesz wewnątrz książki, i ucz się jeszcze skuteczniej
 • Wiemy, że rozumienie języka angielskiego może być trudne, nawet jeśli uczymy się go od lat. Ta książka powstała po to, aby pomóc Ci w przezwyciężeniu problemów językowych niezależnie od tego, czy przyjdzie Ci mieć do czynienia z brytyjskim czy amerykańskim angielskim, zarówno w piśmie jak i w mowie.
  W środku znajdziesz 67 wciągających opowieści, w których przeplatają się losy 15 bohaterów. Zostały one sformułowane przy użyciu najważniejszych angielskich konstrukcji gramatycznych – począwszy od tych najprostszych, a skończywszy na najtrudniejszych. Snując historie, lektor stopniowo wprowadza Cię w tajniki języka angielskiego i przyzwyczaja do coraz trudniejszych konstrukcji. Co więcej, zagadnienia gramatyczne przedstawione w początkowych tekstach często powracają w kolejnych opowieściach.
  Ta metoda powtarzania ułatwi Ci utrwalenie typowych wyrażeń i konstrukcji. Dzięki temu łatwo je rozpoznasz zarówno na piśmie, jak i w mowie. Wszystkie historie nagrane zostały w dwóch najpopularniejszych odmianach języka angielskiego – amerykańskiej i standardowej brytyjskiej. · Utrwal różne czasy gramatyczne.
  · Powtórz phrasal verbs.
  · Udoskonal użycie przyimków.
  · Przećwicz niezbędne słownictwo.
  · Poznaj często używane zwroty. Ściągnij materiały audio, używając kodu, który znajdziesz wewnątrz książki, i ucz się jeszcze skuteczniej

 •  147  5  24 September, 2019