404 Not Found!

Sorry, the link you followed may be broken, or the page may have been removed.

You might interested in

  Нашла видео, которое сделала к нашей первой мексиканской мини-годовщине (оно в карусели). Отмечали 1 месяц жизни в этой стране. Тогда строчка «I will survive» крутилась на языке, её и поставила в клип. Прошло 2 года, мне и правда не всегда здесь бывает просто - то землетрясение, а мы на крыше; то загрязнение воздуха с жуткими последствиями... Но верю: I will survive! 🇲🇽

  Нашла видео, которое сделала к нашей первой мексиканской мини-годовщине (оно в карусели). Отмечали 1 месяц жизни в этой стране. Тогда строчка «I will survive» крутилась на языке, её и поставила в клип. Прошло 2 года, мне и правда не всегда здесь бывает просто - то землетрясение, а мы на крыше; то загрязнение воздуха с жуткими последствиями... Но верю: I will survive! 🇲🇽

  0 1 16 minutes ago
  INSPIRATION | Jeanette chair designed by Tom Dereday highlighting Panetone's 2019 colour of the year, Living Coral

  INSPIRATION | Jeanette chair designed by Tom Dereday highlighting Panetone's 2019 colour of the year, Living Coral

  0 1 16 minutes ago
  Hoa sen xanh một chút hông ạ? 🤗 Hoa sen - biểu tượng của từ bi, màu xanh - màu của trí tuệ nguyên thuỷ.
.
“𝐶𝑎́𝑐 𝑣𝑖̣ 𝐵𝑜̂̀ 𝑇𝑎́𝑡:
Đ𝑢̛́𝑐 𝑉𝑎̆𝑛 𝑇ℎ𝑢̀ 𝑆𝑢̛ 𝐿𝑜̛̣𝑖 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔, Đ𝑢̛́𝑐 𝐾𝑖𝑚 𝐶𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑢̉ 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑛ℎ,
Đ𝑢̛́𝑐 𝑄𝑢𝑎́𝑛 𝑇ℎ𝑒̂́ 𝐴̂𝑚 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑢𝑦, Đ𝑢̛́𝑐 𝐵𝑎̉𝑜 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝐷𝑖 𝐿𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑢̛̀ 𝑎́𝑖,
Đ𝑢̛́𝑐 Đ𝑖̣𝑎 𝑇𝑎̣𝑛𝑔, Đ𝑢̛́𝑐 𝑇𝑟𝑢̛̀ 𝐶𝑎́𝑖 𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔, Đ𝑢̛́𝑐 𝐻𝑢̛ 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑇𝑎̣𝑛𝑔,
𝑣𝑎̀ Đ𝑢̛́𝑐 𝑃ℎ𝑜̂̉ 𝐻𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑎𝑜 𝑞𝑢𝑦́.
.
𝑇ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̃, 𝑐𝑎́𝑐 𝑁𝑔𝑎̀𝑖 𝑐𝑎̂̀𝑚 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑙𝑎̀: 𝐻𝑜𝑎 𝑠𝑒𝑛 𝑥𝑎𝑛ℎ, 𝐶ℎ𝑎̀𝑦 𝑘𝑖𝑚 𝑐𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝐻𝑜𝑎 𝑠𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔, 𝑐𝑎̂𝑦 𝑁𝑎𝑔𝑎, 𝑁𝑔𝑜̣𝑐 𝑏𝑎́𝑢, 𝑀𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑎̆𝑛𝑔, 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑀𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖!”
.
- trích đoạn trong: Bài cầu nguyện Tám Đấng Cát Tường -
.
⭐️ Nhẫn bạc Hoa Sen Xanh, chất liệu Bạc S925 men pháp lam (cloisonne), thiết kế freesize dễ dàng nới rộng thu hẹp theo từng ngón tay xinh ❤️
.
XEM THÊM CÁC MẪU THIẾT KẾ : #nguyennguyenchuoithietke #nguyennguyenlittletibet
.
#beautiful #ring #girl #girly #woman #lotus #blue #accessories #jewelry #luxury
#nguyennguyen 
#nguyennguyensilver 
#silver #buddha #likeforlikes #likeforfollow #like4likes #likeforlikeback

  Hoa sen xanh một chút hông ạ? 🤗 Hoa sen - biểu tượng của từ bi, màu xanh - màu của trí tuệ nguyên thuỷ.
  .
  “𝐶𝑎́𝑐 𝑣𝑖̣ 𝐵𝑜̂̀ 𝑇𝑎́𝑡:
  Đ𝑢̛́𝑐 𝑉𝑎̆𝑛 𝑇ℎ𝑢̀ 𝑆𝑢̛ 𝐿𝑜̛̣𝑖 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔, Đ𝑢̛́𝑐 𝐾𝑖𝑚 𝐶𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑢̉ 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑛ℎ,
  Đ𝑢̛́𝑐 𝑄𝑢𝑎́𝑛 𝑇ℎ𝑒̂́ 𝐴̂𝑚 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑢𝑦, Đ𝑢̛́𝑐 𝐵𝑎̉𝑜 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝐷𝑖 𝐿𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑢̛̀ 𝑎́𝑖,
  Đ𝑢̛́𝑐 Đ𝑖̣𝑎 𝑇𝑎̣𝑛𝑔, Đ𝑢̛́𝑐 𝑇𝑟𝑢̛̀ 𝐶𝑎́𝑖 𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔, Đ𝑢̛́𝑐 𝐻𝑢̛ 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑇𝑎̣𝑛𝑔,
  𝑣𝑎̀ Đ𝑢̛́𝑐 𝑃ℎ𝑜̂̉ 𝐻𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑎𝑜 𝑞𝑢𝑦́.
  .
  𝑇ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̃, 𝑐𝑎́𝑐 𝑁𝑔𝑎̀𝑖 𝑐𝑎̂̀𝑚 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑙𝑎̀: 𝐻𝑜𝑎 𝑠𝑒𝑛 𝑥𝑎𝑛ℎ, 𝐶ℎ𝑎̀𝑦 𝑘𝑖𝑚 𝑐𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝐻𝑜𝑎 𝑠𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔, 𝑐𝑎̂𝑦 𝑁𝑎𝑔𝑎, 𝑁𝑔𝑜̣𝑐 𝑏𝑎́𝑢, 𝑀𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑎̆𝑛𝑔, 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑀𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖!”
  .
  - trích đoạn trong: Bài cầu nguyện Tám Đấng Cát Tường -
  .
  ⭐️ Nhẫn bạc Hoa Sen Xanh, chất liệu Bạc S925 men pháp lam (cloisonne), thiết kế freesize dễ dàng nới rộng thu hẹp theo từng ngón tay xinh ❤️
  .
  XEM THÊM CÁC MẪU THIẾT KẾ : #nguyennguyenchuoithietke #nguyennguyenlittletibet
  .
  #beautiful #ring #girl #girly #woman #lotus #blue #accessories #jewelry #luxury
  #nguyennguyen
  #nguyennguyensilver
  #silver #buddha #likeforlikes #likeforfollow #like4likes #likeforlikeback

  2 0 16 minutes ago

  0 1 18 minutes ago