You might interested in

 • Can you even imagine how difficult it was for him in that moment? The moment he knew that not only his own life was about to end, but that of his daughter...a life he helped create. 
Can you imagine how he felt as a father knowing he couldn't protect her? 
Can you imagine him holding her, consoling her, telling her he loved her as that helicopter went down?

As a parent, I can tell you, Kobe Bryant's greatest fear was realized today. And it wasn't the fear for his own life, but for that of his beautiful daughter.

Because as a parent, your life means nothing in comparison to the lives of your children.

We live for our children. We breathe for our children. They are our reason for being.

We would also die for them, without hesitation. 
Without question, without a moments notice, we would lay down our own lives to ensure theirs. 
Just thinking of his internal struggle in those last moments tears my heart into pieces.

He knew his daughter's young life was ending. He knew he was leaving 3 other precious children behind. Oh, how his heart must have ached!

Can you even imagine the agony that played out in his mind? Every parents worst nightmare happening to him in real time.

He was there when his sweet girl took her first breath, and he was there with her when she took her last. 
And that's the only solace I can find in this...that he was there. In her final moments, her daddy was there to remind her of his undying love. 
And with everything in me, I hope that baby felt every ounce of love her daddy had for her. I hope it overwhelmed her, and carried her straight into paradise.

Because I know that's all her daddy wanted too.

Rest in peace Kobe and Gigi. Our hearts mourn you ❤

Hug your children extra tight tonight, mamas and daddies. Tomorrow is never promised.

Credit- Jade North

Four Norths in the South #rip#kobebryant #kobebryant24 #kobebryantday #kobebryant8 #mba #staplescenter #allstar #amen #family #repost #mamba #lakers #calabasas #downtown #love #pain #lalive #kobe #gigi #ripkobeandgigi #daddy #ripmamba
 • Can you even imagine how difficult it was for him in that moment? The moment he knew that not only his own life was about to end, but that of his daughter...a life he helped create.
  Can you imagine how he felt as a father knowing he couldn't protect her?
  Can you imagine him holding her, consoling her, telling her he loved her as that helicopter went down?

  As a parent, I can tell you, Kobe Bryant's greatest fear was realized today. And it wasn't the fear for his own life, but for that of his beautiful daughter.

  Because as a parent, your life means nothing in comparison to the lives of your children.

  We live for our children. We breathe for our children. They are our reason for being.

  We would also die for them, without hesitation.
  Without question, without a moments notice, we would lay down our own lives to ensure theirs.
  Just thinking of his internal struggle in those last moments tears my heart into pieces.

  He knew his daughter's young life was ending. He knew he was leaving 3 other precious children behind. Oh, how his heart must have ached!

  Can you even imagine the agony that played out in his mind? Every parents worst nightmare happening to him in real time.

  He was there when his sweet girl took her first breath, and he was there with her when she took her last.
  And that's the only solace I can find in this...that he was there. In her final moments, her daddy was there to remind her of his undying love.
  And with everything in me, I hope that baby felt every ounce of love her daddy had for her. I hope it overwhelmed her, and carried her straight into paradise.

  Because I know that's all her daddy wanted too.

  Rest in peace Kobe and Gigi. Our hearts mourn you ❤

  Hug your children extra tight tonight, mamas and daddies. Tomorrow is never promised.

  Credit- Jade North

  Four Norths in the South #rip #kobebryant #kobebryant24 #kobebryantday #kobebryant8 #mba #staplescenter #allstar #amen #family #repost #mamba #lakers #calabasas #downtown #love #pain #lalive #kobe #gigi #ripkobeandgigi #daddy #ripmamba

 •  1,574  38  11 hours ago
 • Mömin və dünya Dünyaya könül vermə!

Ayə və rəvayətlərdə zöhd, qənaət, izzəti-nəfs, bir sözlə, mənəvi saflıq haqqında nəsihətlər çoxdur. Əxlaq kitablarında bu mövzuda daha ətraflı danışılır. Bu mövzu ilə əlaqədar buyuruqları hərtərəfli işıqlandırıb oxucuya çatdırmaq alimlərin vəzifəsidir. Əsas məsələlərdən biri budur ki, insan yalnız dünya həyatı haqqında fikirləşməməli, dünya ləzzətləri dalınca qaçmamalıdır. O, bu dünyanın müvəqqəti olmasını anlayıb əbədi axirət səadəti haqqında düşünməlidir. Əslində əbədi ilə məhdudu müqayisə etmək məntiqsizdir. Əgər əbədi olan axirəti müxtəlif ulduz sistemləri və kəhkəşanların yaradılışından sonuna qədər olan bir dövrlə (bu qədər uzun müddət olmasına baxmayaraq) müqayisə etmək düzgün deyilsə, bizim dünyadakı ömrümüzlə necə müqayisə etmək olar?
Dünyanın dəyərsiz olmağı məsələsi dərin elmi, fəlsəfi və etiqadi nəzəriyyəyə əsaslanır.

Ömürdən istifadə

Dünya həyatı qısa olsa da, bu qısa həyat insanın aqibətini təyin edir. İnsanın axirət səadəti məhz bu dünyada müəyyən olunur. Bu baxımdan dünya həyatımızın dəyəri çox böyükdür. Amma yaxşı nəticələr əldə etmək üçün dünya həyatının hər dəqiqəsinin qiymətini bilmək lazımdır. Təbii ki, insan öz ehtiyaclarını ödəmək üçün ömür boyu çalışır. Fərdi və ictimai vəzifələr olmasaydı insanın imtahanı da mümkün olmazdı. Seçim prosesini yaşayan insan təkamül yoluna qədəm qoyur. İnsan pislə yaxşı arasında yaxşını seçməklə behiştə çata bilər.
Sual oluna bilər ki, insan qarşısına çıxmış işləri planlaşdırarkən hansına üstünlük verməlidir. Məsələn, gənc iki yol ayrıcında qalıb; oxumağa getsin, yoxsa işləməyə? Quran oxusun, yoxsa ibadət etsin? İdman faydalıdır, yoxsa istirahət? Əsas suallardan biri isə budur: dünya həyatı üçün nə qədər çalışmaq olar? Bu sualın fərdi və ictimai baxımdan iki cavabı vardır. Fərdi baxımdan əsgərlə əkinçinin vəzifələri fərqlidir. İctimai baxımdan bu suala cavab vermək üçün iqtisadi inkişafa İslam prizmasından baxmalı olacağıq.
 • Mömin və dünya Dünyaya könül vermə!

  Ayə və rəvayətlərdə zöhd, qənaət, izzəti-nəfs, bir sözlə, mənəvi saflıq haqqında nəsihətlər çoxdur. Əxlaq kitablarında bu mövzuda daha ətraflı danışılır. Bu mövzu ilə əlaqədar buyuruqları hərtərəfli işıqlandırıb oxucuya çatdırmaq alimlərin vəzifəsidir. Əsas məsələlərdən biri budur ki, insan yalnız dünya həyatı haqqında fikirləşməməli, dünya ləzzətləri dalınca qaçmamalıdır. O, bu dünyanın müvəqqəti olmasını anlayıb əbədi axirət səadəti haqqında düşünməlidir. Əslində əbədi ilə məhdudu müqayisə etmək məntiqsizdir. Əgər əbədi olan axirəti müxtəlif ulduz sistemləri və kəhkəşanların yaradılışından sonuna qədər olan bir dövrlə (bu qədər uzun müddət olmasına baxmayaraq) müqayisə etmək düzgün deyilsə, bizim dünyadakı ömrümüzlə necə müqayisə etmək olar?
  Dünyanın dəyərsiz olmağı məsələsi dərin elmi, fəlsəfi və etiqadi nəzəriyyəyə əsaslanır.

  Ömürdən istifadə

  Dünya həyatı qısa olsa da, bu qısa həyat insanın aqibətini təyin edir. İnsanın axirət səadəti məhz bu dünyada müəyyən olunur. Bu baxımdan dünya həyatımızın dəyəri çox böyükdür. Amma yaxşı nəticələr əldə etmək üçün dünya həyatının hər dəqiqəsinin qiymətini bilmək lazımdır. Təbii ki, insan öz ehtiyaclarını ödəmək üçün ömür boyu çalışır. Fərdi və ictimai vəzifələr olmasaydı insanın imtahanı da mümkün olmazdı. Seçim prosesini yaşayan insan təkamül yoluna qədəm qoyur. İnsan pislə yaxşı arasında yaxşını seçməklə behiştə çata bilər.
  Sual oluna bilər ki, insan qarşısına çıxmış işləri planlaşdırarkən hansına üstünlük verməlidir. Məsələn, gənc iki yol ayrıcında qalıb; oxumağa getsin, yoxsa işləməyə? Quran oxusun, yoxsa ibadət etsin? İdman faydalıdır, yoxsa istirahət? Əsas suallardan biri isə budur: dünya həyatı üçün nə qədər çalışmaq olar? Bu sualın fərdi və ictimai baxımdan iki cavabı vardır. Fərdi baxımdan əsgərlə əkinçinin vəzifələri fərqlidir. İctimai baxımdan bu suala cavab vermək üçün iqtisadi inkişafa İslam prizmasından baxmalı olacağıq.

 •  483  48  9 hours ago