@enzo.bnv Instagram Profile 4 December, 2019

Bg les des la💪🏼❤️

@lmoran5d Instagram Profile 3 December, 2019

Qu’ils sont beau ses frère et sœur ❤️

You might interested in

 • Bu gün Həzrət Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) şəhadət günüdür

Xanım Zəhranın (s.ə) şəhadəti ilə bağlı müxtəlif rəvayətlər var. Amma alimlər tərəfindən iki rəvayət mötəbər hesab edilir. Birincisi İslam Peyğəmbərinin (s) dünyadan köçməsindən, yəni hicri 11-ci ilin səfər ayının 28-dən 75 gün sonra, yəni cəmadiul-əvvəlin 13-cü günüdür. Bu günlərə "Fatiməyi-əvvəl" deyilir. İkinci rəvayətə görə isə İslam Peyğəmbərinin (s) dünyadan keçməsindən 95 gün sonra, yəni cəmadius-saninin 3-cü günüdür. 
Fatimə (salamullahi əleyha) haqqında danışmaq istəsək üç mühüm sualla üzləşərik. Əgər həmin sualları cavablandıra bilsək, o Xanımın (s. ə) şəxsiyyəti, fəziləti və məqamı bizə az da olsa aydınlaşar. Əlbəttə, Fatimeyi-Zəhra (s. ə) kimi pak və iffətli qadını göy aləmində yer aləmindən daha yaxşı tanıyırlar. O cəhətdən, bu bəhsimizdə ən çox faktlar əsasında Xanımın şəxsiyyəti haqqında bəhs edəcəyik. Beləliklə, həmin məsələlər ibarətdir: 1. Fatimənin (s. ə) İslam aləmində şəxsiyyəti və fəzilətləri; 2. Fatimənin (s. ə) ömrü və şəhadəti 3. Fatimənin (s. ə) dəfni və qəbri. Peyğəmbərin (s) ciyərparəsi haqqında bu sualların cavabı bizlərə çox şeyi çatdırır. - Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) İslam aləmində şəxsiyyəti və fəzilətləri. Fatimə (s. ə) Həzrət Məhəmmədin (s) peyğəmbərliyə seçilməsinin 5-ci (ya ikinci) ilində camadiəl-sani ayının 20-də Allah-Təala tərəfindən Məkkə şəhərində İslam Peyğəmbərinə hədiyyə olunur. (Biharul-Ənvar, 43-cü cild, səh-2). Elə bir övlad ki, İslam aləmində Qiyamətə qədər dünya və Axirət xanımlarının xanımı olacaqdır. Elə bir qadın ki, Peyğəmbərin (s) pak nəsli, Fatimə (s) və Əmirəl-möminin Əlinin (ə) vasitəsi ilə Qiyamətə qədər davam edəcəkdir (Quran-Kərim, Kövsər surəsi). Elə bir qadın ki, əxlaq, raftar və sözləri bütün qadınlar üçün iffət çırağıdır. Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) şəxsiyyət və fəziləti İslam tarixçiləri və alimləri arasında ixtilafsız, tam şəkildə qəbul edilir və ən mötəbər mənbələrdə nəql olunur. .
ardı commetdə
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
 • Bu gün Həzrət Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) şəhadət günüdür

  Xanım Zəhranın (s.ə) şəhadəti ilə bağlı müxtəlif rəvayətlər var. Amma alimlər tərəfindən iki rəvayət mötəbər hesab edilir. Birincisi İslam Peyğəmbərinin (s) dünyadan köçməsindən, yəni hicri 11-ci ilin səfər ayının 28-dən 75 gün sonra, yəni cəmadiul-əvvəlin 13-cü günüdür. Bu günlərə "Fatiməyi-əvvəl" deyilir. İkinci rəvayətə görə isə İslam Peyğəmbərinin (s) dünyadan keçməsindən 95 gün sonra, yəni cəmadius-saninin 3-cü günüdür.
  Fatimə (salamullahi əleyha) haqqında danışmaq istəsək üç mühüm sualla üzləşərik. Əgər həmin sualları cavablandıra bilsək, o Xanımın (s. ə) şəxsiyyəti, fəziləti və məqamı bizə az da olsa aydınlaşar. Əlbəttə, Fatimeyi-Zəhra (s. ə) kimi pak və iffətli qadını göy aləmində yer aləmindən daha yaxşı tanıyırlar. O cəhətdən, bu bəhsimizdə ən çox faktlar əsasında Xanımın şəxsiyyəti haqqında bəhs edəcəyik. Beləliklə, həmin məsələlər ibarətdir: 1. Fatimənin (s. ə) İslam aləmində şəxsiyyəti və fəzilətləri; 2. Fatimənin (s. ə) ömrü və şəhadəti 3. Fatimənin (s. ə) dəfni və qəbri. Peyğəmbərin (s) ciyərparəsi haqqında bu sualların cavabı bizlərə çox şeyi çatdırır. - Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) İslam aləmində şəxsiyyəti və fəzilətləri. Fatimə (s. ə) Həzrət Məhəmmədin (s) peyğəmbərliyə seçilməsinin 5-ci (ya ikinci) ilində camadiəl-sani ayının 20-də Allah-Təala tərəfindən Məkkə şəhərində İslam Peyğəmbərinə hədiyyə olunur. (Biharul-Ənvar, 43-cü cild, səh-2). Elə bir övlad ki, İslam aləmində Qiyamətə qədər dünya və Axirət xanımlarının xanımı olacaqdır. Elə bir qadın ki, Peyğəmbərin (s) pak nəsli, Fatimə (s) və Əmirəl-möminin Əlinin (ə) vasitəsi ilə Qiyamətə qədər davam edəcəkdir (Quran-Kərim, Kövsər surəsi). Elə bir qadın ki, əxlaq, raftar və sözləri bütün qadınlar üçün iffət çırağıdır. Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) şəxsiyyət və fəziləti İslam tarixçiləri və alimləri arasında ixtilafsız, tam şəkildə qəbul edilir və ən mötəbər mənbələrdə nəql olunur. .
  ardı commetdə
  ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

 •  847  54  2 hours ago